Ornisid Fort 500 MG Nedir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

Ornisid Fort nedir ve ne için kullanılır?

Ornisid Fort, omidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.

Ornisid Fort tabletlerin her biri 500 mg omidazol içermektedir.

Ornisid Fort, 10 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

Ornisid Fort, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır;

 

 • Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis’e bağlı genitoüriner (üreme ve idrar yollan sistemi) enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık),
 • Amebiasis (tek hücreli bir parazit olan Entamoeba histolytica’nın neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır): Amipli dizanteri (şiddetli ishal ile karakterize bir kaim bağırsak hastalığı) dahil, Entamoeba histolytica’nın neden olduğu tüm intestinal (bağırsağa ait) enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer apsesi (irin kesesi) olmak üzere, amebiasis’in tüm bağırsak sistemi dışındaki formları.
 • Giardiasis (Giardia lamblia isimli parazitin bağırsaklarda neden olduğu bir enfeksiyon çeşididir)

 

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ornisid Fort’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 

 • Uyku hali, soluk almada zorluk, deri rahatsızlıkları
 • Baş ağrısı
 • Bulantı, kusma gibi gastrointestinal hastalıklar, sanlık

 

Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya kanşık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonlan gözlenmiştir.

Bunlar Ornisid Fort’un hafif yan etkileridir.

Ornisid Fort Nasıl Kullanılır?

Ornisid Fort, daima yemeklerden sonra ağızdan alınmalıdır.

Ne sıklıkta ve kaç tablet Ornisid Fort kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba ve hastalığınıza göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

Doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.

Ornisid Fort, sadece ağızdan kullanım içindir.
Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

Ornisid Fort’un doz ayarlaması çocuklarda vücut ağırlığına göre yapılmaktadır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin bilgi mevcut değildir.
özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Ancak böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

Eğer Ornisid Fort’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Ornisid Fort

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Ornisid Fort’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ornisid Fort Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz Ornisid Fort ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz.

İlacınızı almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ornisid Fort ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

Ornisid Fort kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ornisid Fort Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

2. Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğer:

 

 • Omidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşın duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

 

Ornisid Fort Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

 

 • Merkezi sinir sistemi hastalığınız (örn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatli kullanınız.
 • Karaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.

 

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ornisid Fort İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Ornisid Fort yemeklerden sonra, tok kamına kullanılmalıdır.

Omidazol kullanılırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ornisid Fort, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

c

Ornisid Fort, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

Ornisid Fort alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Bu etkiler meydana gelirse, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

Ornisid Fort Etken Maddesi Nedir?

Ornisid Fort içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Ornisid Fort aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

 

 • Kumarin tipi oral antikoagtilanlann etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
 • Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 • Omidazol vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

 

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Ornisid Fort prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.