Orniject İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

ORNIJECT nedir ve ne için kullanılır?

ORNİJECT, ornidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.

ORNİJECT ampul, 3 ml çözelti içerisinde 500 mg ornidazol etkin maddesini içermektedir.

ORNİJECT, 1 ampul içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

ORNİJECT, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır;

 • Çeşitli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda; septisemi (bakterilerin kana geçmesi sonucu ateş ve titremeye neden olan hastalık), menenjit (beyni saran zarın iltihabı), peritonit (karın zarı iltihabı), ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, doğum sonrası septisemi, enfeksiyon nedeniyle meydana gelen düşük vakaları ve söz edilen bakterilerin ispatlandığı veya varlığından şüphelenilen endometrit (rahim içi zarında iltihap) vakalarında.
 • Özellikle kalın barsak ve jinekolojik operasyon geçirecek vakalar olmak üzere cerrahi müdahalelerde koruma amacıyla.
 • Entamoeba histolytica isimli parazitin mide barsak sisteminin ya da barsak sistemi dışında yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ORNIJECT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  10.000 hastanın birinden az görülebilir. eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Yaygın olmayan: Bulantı, kusma, ishal, epigastrik rahatsızlık, ağız kuruluğu ve iştahsızlık Seyrek: Lökopeni, tat alma bozukluğu, kaşıntı ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

  Çok seyrek: Uyku hali, bazı izole vakalarda baş dönmesi, titreme (tremor), kaslarda sertleşme (rijidite), koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi), geçici bilinç azalması ve duyusal veya karışık periferal nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar) gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları da bildirilmiştir.

  Bilinmiyor: Sarılık ve anormal karaciğer fonksiyon testleri, Orniject’in intravenöz infüzyonu sırasında, aşırı duyarlılık ve lokal ağrı.

  ORNIJECT Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  ORNİJECT 500 mg/3 ml i.v infüzyon için çözelti kısa infüzyon şeklinde verilmeli ve seyreltilmeden hiçbir şekilde enjekte edilmemelidir.

  ORNİJECT’in kullanıma hazır solüsyonunu hazırlamak için 500 mg’lık çözelti içeren ampul aşağıdaki infüzyon çözeltilerinden birisinin en az 100 ml’si ile seyreltilmelidir:

  %5 dekstroz, %10 dekstroz Hartmann solüsyonu,

  Ringer solüsyonu,

  %0.9 sodyum klorür,

  %0.45 sodyum klorür + %2.5 dekstroz.

  Solüsyon kısa i.v. infüzyon seklinde 15-30 dakikada uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  ORNİJECT’ in doz ayarlaması çocuklarda vücut ağırlığına göre yapılmaktadır.

  Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına bağlı olarak ilaç dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği: ORNİJECT içeriğinde bulunan etanolden dolayı karaciğer

  hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer hastalığında uygulanan özel doz aşıldığında sağlık riski oluşmaktadır. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

  Eğer ORNİJECT’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ORNIJECT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doz aşımında yan etkiler kısmında sözü edilen belirtiler daha ciddi olarak seyreder. ORNİJECT’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ORNIJECT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ORNIJECT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

  ORNIJECT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ORNIJECT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • ORNİJECT’in etkin maddesi ornidazole, diğer nitroimidazol türevlerine ya da ilacın yukarıda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız)
 • ORNIJECT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Merkezi sinir sistemi hastalığınız (örn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa.
 • ORNİJECT ampul etanol içermektedir. Tavsiye edilen doz uygulandığında her bir ORNİJECT ampulden 900 mg etanol alınmaktadır. Bu nedenle ORNİJECT aşağıda belirtilen hasta gruplarında kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Uygulanan özel doz aşıldığında sağlık riski oluşturabilir.
 • Karaciğer hastalarında,
 • Sarası (epilepsi) olan hastalarda,
 • Alkol bağımlılığı olan kişilerde,
 • Beyin hasarı görmüş kişilerde,
 • Hamile kadınlarda,
 • Emziren annelerde.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ORNIJECT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ORNİJECT damar içine uygulandığından besinlerle etkileşmemektedir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ORNİJECT, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ORNİJECT, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  ORNİJECT alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. İlacın kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bu etkiler, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

  ORNIJECT Etken Maddesi Nedir?

  ORNİJECT içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  ORNİJECT ampulde (3 ml’lik çözelti) 900 mg etanol (alkol) vardır. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  ORNİJECT aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. ORNİJECT;

 • Kumarin tipi ağız yoluyla alınan (oral) antikoagülanların (kan pıhtılaşmasını önleyen) etkisini potansiyalize eder. Antikoagülan ilacın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
 • ORNİJECT, vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.
 • ORNİJECT kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.
 • Simetidin (alerjik hastalıklara karşı etkili), fenitoin ve fenobarbital gibi sara tedavisinde etkili ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ORNIJECT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.