Ornidone Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

ORNIDONE nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ORNIDONE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Uyku hali, soluk almada zorluk, deri rahatsızlıklan
 • Baş ağnsı
 • Bulantı, kusma gibi gastrointestinal hastalıklar, sanlık
 • Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozukluktan, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya kanşık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonlan gözlenmiştir.

  Bunlar ORNİDONE’nun hafif yan etkileridir.

  ORNIDONE Nasıl Kullanılır?

  ORNİDONE, daima yemeklerden sonra ağızdan alınmalıdır.

  Ne sıklıkta ve kaç tablet ORNİDONE kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.

  Tedaviye vereceğiniz cevaba ve hastalığınıza göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

  Doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.

  ORNİDONE, sadece ağızdan kullanım içindir.

  • Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  ORNİDONE’nun doz ayarlaması çocuklarda vücut ağırlığına göre y apılmaktadır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin bilgi mevcut değildir.

  • Özel kullanım durumlan:

  Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Ancak böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

  Eğer ORNİDONE ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ORNIDONE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ORNİDONE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ORNIDONE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Doktorunuz ORNİDONE ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz.

  İlacınızı almayı unutmayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ORNİDONE ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

  ORNIDONE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ORNIDONE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Omidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşın duyarlılığınız varsa kullanmayınız.
 • ORNIDONE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

  Merkezi sinir sistemi hastalığınız (örn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatli kullanınız.

 • Karaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ORNIDONE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ORNIDONE yemeklerden sonra, tok kamına kullanılmalıdır.

  Omidazol kullanılırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ORNIDONE, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ORNIDONE, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  ORNIDONE alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Bu etkiler meydana gelirse, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

  ORNİDONE’nun İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ORNIDONE içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  ORNIDONE aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  • ;l5

  ‘ –j

  r$

  i

  •|

  j

  *ıiifii"-Vf-*xıf’tı ‘7ih/>ıV,iBv:,^^’-fr^’*ıfifaihr i;f ir • ^1’ ’İ-"ViıV fi ‘i; fi”ı ı ’r i "yi-ı Yt nT i’4^ ,;ın’ ^ aıV’ «Tıli^ rr /V • rv ^ifir Tiw rr’tirfirıfıV ıHi^vrtltjırifiı ^ »ur^i ir ^rıV^-i .V ^fi^yii•%^•’,^ "jg r Vi artV.fiia’fri. t Ti’ ft’ -jjiı afü rhintı üıif1 V. iıhftf’ih bf£a H r~ cii

 • Kumarin tipi oral antikoagülanlann etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
 • Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 • Omidazol vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.
 • ORNIDONE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.