Ornidone Fort Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

ORNIDONE FORT nedir ve ne için kullanılır?

ORNİDONE FORT, omidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve

antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.

ORNİDONE FORT tabletlerin her biri 500 mg omidazol içermektedir.

ORNİDONE FORT, 10 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

ORNİDONE FORT, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır;

 • Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis’e bağlı genitoüriner (üreme ve idrar yollan sistemi) enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık),
 • Amebiasis (tek hücreli bir parazit olan Entamoeba histolytica’nm neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır): Amipli dizanteri (şiddetli ishal ile karakterize bir kaim bağırsak hastalığı) dahil, Entamoeba histolytica’nın neden olduğu tüm intestinal (bağırsağa ait) enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer apsesi (irin kesesi) olmak üzere, amebiasis’in tüm bağırsak sistemi dışındaki formları.
 • Giardiasis (Giardia lamblia isimli parazitin bağırsaklarda neden olduğu bir enfeksiyon çeşididir)
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ORNIDONE FORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Uyku hali, soluk almada zorluk, deri rahatsızlıktan
 • Baş ağnsı

 • Bulantı, kusma gibi gastrointestinal hastalıklar, sarılık
 • Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozukluktan, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya kanşık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi hastalıktan bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonlan gözlenmiştir.

  Bunlar ORNİDONE FORT’un hafif yan etkileridir.

  ORNIDONE FORT Nasıl Kullanılır?

 • Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
 • ORNİDONE FORT, daima yemeklerden sonra ağızdan alınmalıdır.

  Ne sıklıkta ve kaç tablet ORNİDONE FORT kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba ve hastalığınıza göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

  Doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.

  ORNİDONE FORT, sadece ağızdan kullanım içindir.

 • Değişik yaş gruplan:
 • Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

 • özel kullanım durumlan:
 • Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Ancak böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

  Eğer ORNİDONE FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ORNIDONE FORT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ORNİDONE FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ORNIDONE FORT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Doktorunuz ORNİDONE FORT ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz.

  İlacınızı almayı unutmayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ORNİDONE FORT ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

  Bulunmamaktadır.

  ORNIDONE FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ORNIDONE FORT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

  Omidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

  ORNIDONE FORT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Merkezi sinir sistemi hastalığınız (öm. epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatli kullanınız.
 • Karaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ORNIDONE FORT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ORNİDONE FORT yemeklerden sonra, tok kanuna kullanılmalıdır.

  Omidazol kullanılırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ORNİDONE FORT, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ORNİDONE FORT, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  ORNİDONE FORT alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozukluklan, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Bu etkiler meydana gelirse, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

  ORNIDONE FORT Etken Maddesi Nedir?

  ORNİDONE FORT içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  ORNİDONE FORT aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

 • Kumarin tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
 • Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 • Omidazol vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ORNIDONE FORT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.