Optimark İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

OPTIMARK nedir ve ne için kullanılır?

• OPTİMARK 330.9 mg/ml enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır şırınga, manyetik rezonans görüntülemede (MRG) kullamlan bir kontrast maddedir. OPTİMARK, Paramanyetik MRG kontrast maddeler grubundandır.

• Her 1 ml enjeksiyonluk çözelti, 500 mikromole eşdeğer 330.9 mg gadoversetamid içerir; bu da 78.6 mg gadolinyuma eşdeğerdir.

• OPTİMARK, beyin, omurga ve karaciğer manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) kullanılır. OPTİMARK, kontrast artışı sağlar ve beyin, omurga ve karaciğerdeki anormal yapıların görüntülenmesini ve karakterizasyonunu kolaylaştnn. Bu ilaç sadece teşhis amaçlı kullanım içindir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OPTIMARK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin çoğu hafif ve orta dereceli ve geçicidir.

OPTİMARK ile en yaygın görülen yan etkiler alışılmadık bir tat hissi, sıcak hissetme, baş ağnsı ve baş dönmesi olmuştur.

Aşağıdakilerden biri olursa, OPTIMARK’ı almayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kendinizi iyi hissetmiyorsanız

• Göğsünüzde, yüzünüzde veya boğazınızda darlık, ağn veya rahatsızlık hissediyorsanız

• Nefes almada zorluk çekiyorsanız Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastanede yatınlmamza gerek olabilir.

OPTİMARK kullanımı ile gözlenen yan etkilerin büyük çoğunluğu sinir sistemi hastalıklan ile ilgili olduğu bulunmuştur. Bunu genel bozukluklar, mide barsak kanalı hastalıklan ve deri hastalıklan izlemektedir.

Deride, sıkılaşma/iltihap veya bağ dokusu artışını (fibroz) (NSF) da içeren anormal durumlar bildirilmiştir.

OPTİMARK 2 yaşında ya da daha büyük çocuklarda kullanıldığında yetişkinlerdekilere benzer yan etkiler görülmüştür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bayılma

Ekstra kalp atışlan

Göğüs ağnsı gibi kalbi etkileyen yan etkiler ya da nefes darlığı Hava yollannın sıkışması Boğazda şişme ya da daralma

Burun akıntısı ya da burunda kaşıntı

Hapşırma gibi solunum sistemini etkileyen yan etkiler.

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir.

Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

OPTİMARK kullanımı ile klinik denemeler ve pazarlama sonrası kullanımda bildirilen belirtiler aşağıda sıralanmıştır:

Yan etkiler sıklık başlığı altında en sıktan başlayarak takip eden şekilde sıralanmıştır: çok yaygın (10 hastada 1 veya l’den fazla sayıda); yaygın (100 hastada 1 ile 10 arası sayıda); yaygın olmayan (1000 hastada 1 ile 10 arası sayıda); seyrek (10000 hastada 1 ile 10 arası sayıda); ve çok seyrek (10000 hastada 1 veya l’den az sayıda).

Yaygın görülen olası yan etkiler:

Sersemlik hissi, baş ağnsı, alışılmadık tat hissi, sıcaklık hissi Yaygın olmayan olası yan etkiler:

Alerjik/aşın duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonu, kanncalanma hissi, uyuşma, koku alma duyusunun azalması, deride kızanklık ve sıcaklık, burun tıkanıklığı, boğaz ağnsı, bulantı, diyare, kurdeşen, kaşıntı, döküntü, göğüste sıkıntı hissi, soğukluk hissi, uygulama yeri reaksiyonlan

Seyrek görülen olası yan etkiler:

Düşük kan basıncı, düzensiz kalp atışlan, boğazda kasılma, nefes darlığı, idrarda kan, genellikle böbrekler yoluyla atılan bir maddenin (kreatinin) kanda yüksek düzeylerde bulunması, bayılma, titreme, ateş, uyuşukluk hissi, yüzde şişlik, kusma, kann ağnsı, ekstra kalp atışlan, yüksek kan basıncı, göğüs ağnsı, kalp atışlannın hızlanması, göz kapaklannda kızanklık, gözde ağn, görme bulanıklığı, ses kısıklığı, öksürük, kol ve bacaklarda şişme, ağn, el ve ayaklarda soğukluk hissi, karaciğer enzim düzeylerinin yükselmesi, idrar tahlili sonuçlannın anormal bulunması, idrardaki mineral değerlerinin yükselmesi, kalp ve kas enzim düzeylerinin yükselmesi, kırmızı kan renginin (hemoglobin) azalması, kandaki kalsiyum düzeylerinde değişiklikler, burun akıntısı, ğızda sulanma, kabızlık, ağız kuruluğu, soğuk terleme, iştah kaybı, huzursuz hissetme, uyku bozukluklan, yanma hissi, kulaklarda çınlama, kalp atışlannın fark edilmesi, kızanklık, terleme, yorgunluk

Çok seyrek görülen olası yan etkiler:

Kasılma (konvülsiyon), hava yollarının sıkışması, boğazda ya da ses tellerinde şişme, kafa kanşıklığı hissi, kalbin elektriksel ritminde sorunlar (uzun QT), kalp atışlannda düzensizlik, boğazda gıdıklanma hissi, gözlerde kanlanma, burunda kaşıntı, hapşırma, gözlerin etrafında şişlik, grip benzeri belirtiler, kendini iyi hissetmeme

Eğer bu kullarıma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

3. OPTİMARK nasıl kullandır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

• Damar içi (intravenöz) enjeksiyon yolu ile kullanılır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda OPTİMARK kullanımına ilişkin özel bir gereksinim bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa OPTİMARK’ı kullanmayınız. Eğer orta şiddette böbrek yetmezliğiniz varsa OPTEMARKT dikkatle kullanınız.

Eğer karaciğer nakil hastasıysanız OPTIMARK’ı kullanmayınız.

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimattan takip ediniz.

Eğer OPTİMARK etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

OPTIMARK

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer size çok fazla OPTİMARK verildiyse, bu size büyük olasılıkla zarar vermeyecektir. Eğer böbrekleriniz normal olarak çalışıyorsa, büyük olasılıkla herhangi bir probleminiz olmayacaktır. OPTİMARK, diyaliz ile uzaklaştınlabilir.

OPTIMARK’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OPTIMARK Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Optimark, teşhis amaçlı kullanılan bir üründür ve size bir doktor tarafından klinikte uygulanmaktadır. Bu nedenle Optimark’ı kullanmayı unutma ihtimaliniz bulunmamaktadır.

OPTIMARK Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

OPTIMARK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OPTIMARK Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• İlacın etkin maddesi gadoversetamide veya

• içerdiği maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) ya da

• diğer gadolinyum ürünlerine karşı alleıjik(hipersensitivite) iseniz

OPTIMARK’ı kullanmayınız.

Eğer şiddetli böbrek bozukluğundan yakınıyorsanız, ya da karaciğer nakli yapılmış ya da yapılmak üzere olan bir hastaysanız, OPTIMARK’ın bu koşullardaki hastalarda kullanımının Neffojenik Sistemik Fibroz (NSF) adı verilen bir hastalık ile ilişkilendirilmesi nedeniyle, OPTİMARK sizde kullanılmamalıdır. NSF, cilt ve bağ dokuların sertleşmesine neden olan bir hastalıktır. NSF, eklem hareketinde azalma, kas zayıflığı veya iç organların normal çalışmalarının etkilenmesi ile olası bir hayatı tehdit etme ile sonuçlanabilir.

OPTİMARK, 4 haftalığa kadarki yeni doğan bebeklerde kullanılmamalıdır.

OPTİMARK’ı kullanmadan önce, kan testi ile böbreklerinizin iyi durumda olduğunu kontrol ettiriniz.

Kontrast maddenin kullanıldığı teşhis prosedürleri, ön eğitim almış ve uygulanan prosedür

hakkında doğru bilgi ile donanmış bir uzman hekim gözetimi altında yürütülmelidir.

Eğer,

• Aleıji (öm. tıbbi ürünler, deniz ürünleri, saman nezlesi, kurdeşen) ya da astımdan yakınıyorsanız

• İyot bazlı kontrast maddelere karşı önceden bir reaksiyon öyküsünü de içerecek şekilde, bir kontrast maddenin önceki enjeksiyonlarına karşı gösterdiğiniz herhangi bir reaksiyon varsa

• Böbrekleriniz düzgün çalışmıyorsa

• Susamış hissediyorsanız ve/veya eğer inceleme öncesi sadece az miktarlarda sıvı aldıysanız ya da hiçbir şey içmediyseniz

• Vücudunuzda bir kalp pili veya herhangi bir ferromanyetik implant (vasküler klips, v.b.) ya da bir metal stent varsa

• Özel bir tür antihipertansif ilaç alıyorsanız, öm. bir beta-blokör

• Kalp kastalığımz varsa

• Sara (epilepsi) ya da beyin lezyonlanndan yakınıyorsanız

• Siz ya da çocuğunuz kontrollü bir sodyum diyetindeyse

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

OPTİMARK’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

OPTIMARK İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

OPTİMARK, kontrastlı bir MR taramasının kritik öneme sahip olduğunun saptandığı ve kabul edilebilir alternatif bir görüntülemenin mevcut olmadığı durumlar haricinde gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

OPTİMARK’ı emzirme döneminde kullanabilirsiniz.

Araç ve makina kullanımı

Eğer ayakta tedavi gören bir hastaysanız ve araç sürmeyi ya da makine kullanmayı planlıyorsanız, OPTIMARK’ın kullanıldığı bir prosedür geçirdikten sonra, beklenmedik bir anda sersemlik hissi oluşabileceğini hesaba katmalısınız.

OPTIMARK Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç 17 ml’ye kadar her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içeımez”olarak kabul edilebilir. Daha yüksek dozlar 1 mmol ya da daha fazla sodyum içerir, eğer siz ya da çocuğunuz kontrollü sodyum diyetinde ise bu durum gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

OPTIMARK prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.