Opemin Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

OPEMIN nedir ve ne için kullanılır?

OPEMİN, turuncu renkli, oblong, bikonveks, çentikli film tabletler halindedir. Kutuda, Alüminyum folyo / şeffaf PVC blister ambalajda 30 tablet bulunur.

OPEMİN, nootropik ilaç grubundadır. Nootropikler, öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri, yatıştırıcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir.

OPEMİN;

Erişkinlerde

Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi,

 • Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani ("flaş-benzeri") kas kasılmaları) tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
 • Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için kullanılır.
 • Çocuklarda

  8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisinde kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi OPEMIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa OPEMIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Anafılaktoid reaksiyon,
 • Aşırı duyarlılık,
 • Koordine hareket bozukluğu (Ataksi),
 • Denge bozukluğu,
 • Epilepsinin şiddetlenmesi,
 • Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon),
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde).
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OPEMİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı hareketlilik (Hiperkinezi),
 • Sinirlilik,
 • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),
 • Kaygı (Anksiyete),
 • Zihin karışıklığı (Konfuzyon),
 • Kanama bozukluğu.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kilo artışı,
 • Depresyon,
 • Yorgunluk (Asteni),
 • Baş dönmesi (Vertigo),
 • Karın ağrısı,
 • Üst karın ağrısı,
 • İshal,
 • Mide bulantısı,
 • Kusma,
 • Baş ağrısı,
 • Uykusuzluk,
 • Cildin üst tabakasının yangısı (Deımatit),
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen (Ürtiker).
 • Bunlar OPEMİN’in hafif yan etkileridir.

  OPEMIN Nasıl Kullanılır?

  OPEMİN’i hangi hastalığın tedavisi amacıyla alıyorsanız, o hastalık için doktorunuzun size önerdiği dozda ve uygulama sıklığında kullanınız.

  Kaç tablet kullanılacağı ve ne zaman alınacağı ile ilgili bilgiler Yetişkinler:

  Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi:

  Günlük önerilen doz; 2.4 g (3 tablet) 4.8 g’a (6 tablet) kadardır.

  Gün içerisinde 3 tableti sabah, öğlen ve akşam l’er tablet veya 6 tableti sabah, öğlen ve akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

  Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) tedavisi:

  Günlük önerilen doz; 2.4 g (3 tablet) 4.8 g’a (6 tablet) kadardır.

  Gün içerisinde 3 tableti sabah, öğlen ve akşam l’er tablet veya 6 tableti sabah, öğlen ve akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

  Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani ("flaş-benzeri") kas kasılmaları) tedavisi:

  Normal başlangıç dozu 7.2 g (9 tablet)’dır.

  Gün içerisinde, dozu 3’e bölerek sabah, öğlen ve akşam 3’er tablet şeklinde almanız önerilir.

  OPEMIN’i almaya başladığınzda, doktorunuz günlük dozunuzu kademeli olarak artırabilir. Bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

  Çocuklar (8 yaş ve üzeri):

  Konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisi:

  Günlük önerilen doz yaklaşık 3.2 g (4 tablet)’dır.

  Gün içerisinde 4 tableti sabah ve akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

  OPEMİN, ağızdan kullanım içindir ve yemek sırasında veya tok kamına alınabilir. Tabletleri bütün halinde bir bardak su ile yutunuz, çiğnemeyiniz veya kırmayınız.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doktorun dozu ayarlaması önerilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından dozun ayarlanması gerekir.

  Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer yetmezliği ile birlikte böbrek yetmezliği varsa dozun ayarlanması önerilir.

  Eğer OPEMİN’iıı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  OPEMIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  OPEMİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OPEMIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OPEMIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  OPEMIN ile tedavinin süresi, hastalığın belirtilerinin şiddetine, tipine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. OPEMİN ile tedavinin sonlandınlmasına doktorunuz karar vermelidir.

  OPEMIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OPEMIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • OPEMİN’in etkin maddesi pirasetama veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, aşırı duyarlı iseniz,
 • Beyin kanamanız varsa,
 • Son-dönem böbrek hastalığınız varsa,
 • Huntington Koresi hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • OPEMIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Pirasetamın kanama zamanını uzatabilmesi nedeniyle, kanama ile ilgili altta yatan bozukluğunuz varsa, belirli bir hastalık nedeniyle kanama riski taşıyorsanız, beyin kanaması geçirdiyseniz, düşük dozda aspirin dahil kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız veya ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişim geçiren bir hasta iseniz,

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa OPEMİN’i dikkatle kullanınız.
 • Yaşlıysanız ve uzun süredir OPEMİN kullanıyorsanız böbrek işleviniz doktorunuz tarafından düzenli olarak izlenmeli ve gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.

 • OPEMİN’i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği talimatlara mutlaka uyunuz.
 • Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  OPEMIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  OPEMİN’i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.
 • OPEMİN’iıı hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
 • Doktor tarafından gerekli görülmedikçe OPEMİN hamile kadınlarda

  kullanılmamalıdır.

 • Bu ilacı kullanıyorsanız hamile kalmamak için etkili bir şekilde gebelikten korunmalısınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • OPEMİN anne sütüne geçtiği için, OPEMİN’i kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir.
 • Araç ve makina kullanımı

  OPEMİN baş dönmesi, uyku hali, yorgunluğa sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

  OPEMIN Etken Maddesi Nedir?

  OPEMİN içeriğinde FD&C Sarı#6 / Sunset Sarısı FCF Alüminyum Lak bulunur. Bu yardımcı madde alerjik reaksiyonlara neden olabilir, dikkatli olunuz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda herhangi bir yan etki göstermesi beklenmez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  OPEMİN bir tiroid ekstresi (T3 + T4) ile eş zamanlı kullanıldığında, konfuzyon (zihin karışıklığı), iritabilite (uyarıya aşırı tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir.

  Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçların etkilerini artırabilir.

  Pirasetam üzerine diğer ilaçların belirgin bir etkisi beklenmez. Pirasetamın diğer ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.

  4 hafta boyunca günlük 20g’lık dozda alınan pirasetam, epilepsi hastalarında sabit dozlarda alman antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.

  Eşzamanlı alkol kullanımı, pirasetam serum düzeylerini değiştirmemiştir. Ağızdan alınan 1.6 g pirasetamın alkol seviyesi üzerine bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, OPEMİN ile tedavi sırasında alkol tüketimi önerilmez.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  OPEMIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.