Ontiran Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

ONTIRAN nedir ve ne için kullanılır?

 • ONTİRAN kemik hastalıklarını tedavi eden ilaç grubuna aittir. Kemik yıkımını azaltarak kemik oluşumunu hareketlendirir, böylece kırık riskini azaltır. Yeni oluşan kemik normal kalitededir.
 • ONTİRAN oral süspansiyon için açık san granüller içeren tek dozluk poşetlerde bulunmaktadır. Kutular 28 adet tek dozluk poşet içermektedir.
 • ONTİRAN kemik erimesi tedavisi için diğer ilaçlan kullanamayan yüksek kırık riski bulunan
 • menopoz sonrasındaki kadın hastalarda ve

  yetişkin erkek hastalarda

  ciddi kemik erimesinin tedavisinde kullanılır.

  ONTİRAN, menopoz sonrası evrede bulunan kadın hastalarda omurga ve kalça kırıkları riskini azaltmaktadır.

  Kemik erimesi hakkında:

  Vücudunuz devamlı olarak eski kemik dokularım tüketip yerine yeni dokular üretmektedir. Eğer kemik erimesi hastalığınız varsa vücudunuz ürettiğinden daha fazla kemik dokusu harcamaktadır. Böylece, yavaş yavaş kemik kaybı oluşur ve kemikleriniz daha ince ve kırılgan olur. Bu durum özellikle kadınlarda menopoz sonrası görülmektedir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ONTIRAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa ONTIRAN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Yaygın:

 • Kalp krizi: belirtileri sol kolunuzda, çene, karın, sırt ve/veya omuzlarda da hissedilen ani göğüs ağrısı. Diğer belirtileri bulantı/kusma, terleme, nefes darlığı, aşırı çarpıntı, yorgunluk ve/veya baş dönmesi. Yüksek kalp hastalığı riski bulunan hastalarda kalp krizi oluşabilir. Eğer böyle bir riskiniz varsa doktorunuz size ONTİRANT reçete etmeyecektir.
 • Toplardamar tıkanıklığı (belirtileri bacaklarda ağrılı şişme, ani göğüs ağrısı veya nefes almada zorlanma). Bu belirtilerin herhangi biri sizde oluşursa derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Seyrek:

 • Ciddi duyarlılık reaksiyonları (DRESS: Bkz. Bölüm 2). Yüzde kızarıklık ve grip benzeri belirtiler ile başlayıp daha sonra yayılan kızarıklık ve yüksek ateş (çok seyrek), kan testlerinde
 • ‘ 9

  görülen artan karaciğer enzimleri (çok seyrek), eozinofili (bir tip beyaz kan hücrelerinde artış) {seyrek) ve lenf bezinde büyüme (seyrek).

  Çok seyrek:

  • Yaşamı tehdit etme potansiyeli olan cilt reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) rapor edilmiştir: başlangıçta yuvarlak kırmızı lekeler veya gövdede halka şeklinde ve genellikle ortasında kabarıklık olan yama tarzı kızarıklıklar. Diğer belirtileri ağız, burun, boğaz ve genifal bölgede ülser ve konjunktivitis (kızarık ve şişkin gözler). Kızarıklıklar, geniş bir alana kabarcık ve döküntü halinde yayılabilir.

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ONTİRAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer olası yan etkiler:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Çok yaygın:

 • Kaşıntı.
 • Ürtiker.
 • Kabarma. (Deri döküntüsü)
 • Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anjiyoödem).
 • Kemik, kas ve/veya eklemlerde ağrı.
 • Kas krampları.
 • Yaygın:

 • Kusma.
 • Karın ağrısı.
 • Reflü.
 • Hazımsızlık.
 • Kabızlık.
 • Mide gazı.
 • Uykusuzluk.
 • Karaciğerde iltihaplanma (hepatit).
 • Kol ve bacaklarda şişme.
 • Bronşiyal hiperreaktivite (belirtileri: hırıltılı, solunum ve nefes darlığı, öksürük).
 • Kreatinin fosfokinaz (kas enzimleri) aktivitesinde artış.
 • Artan kolesterol düzeyleri.
 • Mide bulantısı.
 • İsha1.
 • Baş ağrısı.
 • Ciltte kızarıklık ve kaşıntı (egzema).
 • Hafıza sorunları.
 • • Bayılma. E

  • Karıncalanma. L?

 • Baş dönmesi.
 • Vertigo.
 • Bu yan etkiler hafif ve geçicidir. Tedavinin kesilmesini gerektirmez. Yan etkiler devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Yaygın olmayan:

 • Nöbet.
 • Ağızda ülser veya damaklarda iltihaplanma.
 • Saç dökülmesi.
 • Zihin karışıklığı.
 • Kırgınlık.
 • Ağız kuruluğu.
 • Ciltte kızarıklık ve hassasiyet.
 • Seyrek:

  • Kemik iliğinde kan hücrelerinin üretiminde azalma.

  Ciddi allerjik durumlar nedeniyle ONTİRAN kullanımını kesriyseniz, hiç bir şekilde ilaca tekrar başlamamaksınız.

  ONTIRAN Nasıl Kullanılır?

  ONTİRAN ile tedavi osteoporoz tedavisi için tecrübeli bir doktor tarafından başlatılmalıdır. ONTİRAN doktorunuz tarafından reçete edildiği şekilde alınmalıdır. Emin olmadığınız durumda doktor veya eczacımza danışınız.

  Tavsiye edilen doz günde bir adet 2 g’lık poşettir.

  ONTİRAN’ı yatmadan önce alınız. İsterseniz ONTİRANT aldıktan hemen sonra yatabilirsiniz.

  ONTİRAN ağızdan kullanım içindir.

  Tek dozluk poşetteki granüller, en az 30 mİ su (yaklaşık 1/3 bardak) içinde süspansiyon haline getirilerek kullanılmalıdır (aşağıdaki talimata bakınız). ONTİRAN’ın emilimi gıda, süt ve süt ürünlerinin tüketiminden etkilendiğinden ON,TİRAN sadece su ile alınmalıdır.

  Poşet içindeki granülleri bardağa boşaltınız;

  Su ekleyiniz;

  Granüller suda eriyene kadar karıştırınız.

  Süspansiyon hazırlandıktan hemen sonra içilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı hazırladığınız süspansiyonu içemediyseniz içmeden önce tekrar karıştırınız. Hazırlanan süspansiyon 24 saat içinde içilmelidir.

  ONTİRAN’a ek olarak doktorunuz D vitamini ve kalsiyum katkısı almanızı önerebilir. Kalsiyum katkılarını yatarken veya ONTİRAN ile aynı zamanda almayınız.

  Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı:

  ONTİRAN’m çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde etkililiği ve güvenliliği üzerinde yeterli veri olmadığı için, bu yaş grubunda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

  Stronsiyum ranelat’ın etkililiği ve güvenliliği menopoz sonrası kemik erimesi olan geniş yaş aralığındaki (100 yaşına kadar) kadınlarda kanıtlanmıştır. Yaşa ilişkin olarak doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 30-70 ml/dak) doz ayarlamasına gerek yoktur. ONTİRAN ileri derecede böbrek yetmezliği olan hastalara (kreatinin klirensi 30 ml/dak’ın altında) önerilmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Stronsiyum ranelat karaciğerde metabolize olmadığı için karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Doktorunuz başka bir şekildeskullannfenızı tavsiye etmedikçe, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz size ONTIRAN’ı ne kadar süre kullanacağınızı söyleyecektir. Kemik erimesi tedavisi genellikle uzun dönemli bir tedavidir. Doktorunuz ilacı reçete ettiği sürece kullanmalısınız.

  Eğer ONTİRAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ONTIRAN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doktorunuz tarafından tavsiye edilen poşetten çok daha fazlasını almışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. İlacın etkisini azaltmak için süt içmenizi veya antasid almanızı önerebilirler.

  Eğer ONTİRAN’ı almayı unutursanız

  Unutulan dozlan dengelemek için çift doz almayınız. Bir somaki dozu normal zamanında almaya devam ediniz.

  ONTİRAN ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

  ONTIRAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ONTIRAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Aktif madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız varsa (aleıji),
 • Toplar damar tıkanıklığı varsa veya geçmişte olmuşsa (örneğin bacaklardaki damarlarda veya akciğerde),
 • Uzun süre hareketsiz kalmanız durumunda (örneğin tekerlekli sandalye kullanıyorsanız, devamlı yatıyorsanız, ameliyat olacaksanız veya ameliyat sonrası iyileşme gibi). Uzun süre hareketsiz kalmanız durumunda damar tromboz riski (bacak damarlannda pıhtı oluşması) artabilir.
 • İskemik kalp hastalığınız veya serebrovasküler hastalığınız varsa, öm. kalp krizi, inme veya geçici iskemik kriz (beyine giden kan akımının geçici olarak azalması, “mini inme” olarak da bilinir), kalbe veya beyine giden kan damarları tıkalıysa veya anjina (göğüs ağrısı) teşhisi konduysa,
 • Kan dolaşımınız ile ilgili sorunlarınız varsa ya da daha önce böyle sorunlar yaşadıysanız (öm. periferik artçr hastalımı) veya bacak damarlarınızda cerrahi işlem uygulandıysa,
 • İlaç ile tedavi edilemeyen Kan basıncı yüksekliği sorununuz varsa.
 • ONTIRAN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, şeker (diyabet) ve sigara kullanımı gibi kalp hastalığı riskini artıran sorunlarınız varsa,
 • Kan pıhtısı riskiniz varsa,
 • İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Kalp ve damar problemi gelişim riskiniz bulunuyorsa ONTİRAN ile tedaviye başlamadan önce ve ONTİRAN T kullandığınız sürece doktorunuz kalp ve damar durumunuzu düzenli olarak 6 ile 12 ay aralıklarla değerlendirecektir.

  ONTİRAN ile tedavi görürken ciddi allerjik reaksiyon oluşursa (yüzde, dilde veya boğazda şişme, yutkunmakta veya nefes almakta zorlanma, ciddi cilt reaksiyonları gibi) derhal ONTİRAN kullanımını kesmeli ve doktorunuzu derhal bilgilendirmelisiniz (bakınız bölüm 4).

  Stronsiyum ranelat kullanımıyla ilgili yaşamı tehdit edici düzeyde deri döküntüleri (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) ve şiddetli aşın duyarlılık reaksiyonlan (DRESS) bildirilmiştir.

  Ciddi deri reaksiyonlannın oluşumu açısından risk, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz için tedavinin ilk haftasında ve DRESS için genellikle 3-6 haftada en yüksektir.

  Döküntü veya bu deri semptomlan geliştiyse (bakınız bölüm 4), ONTİRAN kullanmayı bırakınız, acilen bir hekime danışınız ve bu ilacı kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

  ONTİRAN kullanımıyla Stevens-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz veya DRESS geliştiyse, ONTİRAN herhangi bir zamanda tekrar başlatılmamalıdır.

  Asya kökenliyseniz daha yüksek riskde olabilirsiniz. ONTİRAN T kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  ONTİRAN çocuklarda ve ergenlerde kullanılmaz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ONTIRAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Stronsiyum ranelatm emilimi gıda, süt ve süt ürünlerinin tüketiminden etkilenmektedir. Bu nedenle ONTİRAN öğün arasında kullanılmalıdır. Yavaş emilimi nedeniyle ONTİRAN yatmadan önce ve tercihen akşam yemeğinden en az iki saat sonra kullanılmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ONTİRAN sadece menopoz sonrası kemik erimesi tedavisinde kullanılır. Bu durumda ONTİRAN hamilelikte kullanılmaz. Hamile iken yanlışlıkla bu ilacı kullanmışsanız hemen ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza bilgi veriniz.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  SU

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  <J

  2

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ONTİRAN emzirirken kullanılmaz. Emzirirken yanlışlıkla bu ilacı kullanmışsanız hemen ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza bilgi veriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  ONTİRAN’ın araç ve makine kullanma yetisine etkisi önemsenmeyecek kadar az ya da hiç yoktur.

  ONTIRAN Etken Maddesi Nedir?

  ONTİRAN aspartam içermektedir. Fenilketonürisi (nadir görülen irsi metabolik hastalık) olan hastalara zararlı olabilir, doktorunuza bilgi veriniz.

  ONTİRAN her poşette’0.963 g mannitol içermektedir. Mannitol 10 g’ın üzerindeki dozlarda hafif derecede laksatif etkiye neden olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  ONTİRAN doksisiklin gibi oral tetrasiklinler ve siprofloksasin gibi kinolon grubu antibiyotikler (duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılan antibiyotikler) ile aynı anda alınmamalıdır. Eğer oral tetrasiklinler ve kinolon antibiyotikler kullanmanız gerekiyorsa, önlem olarak ONTİRAN tedavisi geçici olarak durdurunuz. Bu antibiyotikleri kullanmayı bitirdiğinizde ONTİRAN ile tedaviye devam edebilirsiniz.

  Kalsiyum içeren ilaçlar kullanıyorsanız bu tür ilaçları ONTİRANT aldıktan en az iki saat sonra kullanmalısınız.

  Antasid kullanıyorsanız (mide yanmasını rahatlatan ilaçlar), bu tür ilaçları ONTİRAN’dan en az iki saat sonra kullanmalısınız, eğer bu mümkün değilse iki ilaç aynı anda alınabilir. Kalsiyum seviyenizi kontrol ettirmek için kan veya idrar testi yaptırmanız gerekirse test sonuçlarını etkileyebileceğinden ONTİRAN kullandığınızı laboratuara bildiriniz.

  ONTIRAN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.