Ondaren Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ONDAREN nedir ve ne için kullanılır?

• ONDAREN; damar içine uygulanan renksiz bir çözelti olup, serotonin antagonistleri (5HT3) olarak bilinen, kusma ve bulantının tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.

• ONDAREN; 4 ml çözelti içeren renksiz cam ampul içinde ambalajlanmıştır. 1 adet ampul karton ambalaj içerisinde bulunmaktadır.

• ONDAREN; kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusma tedavisi ile ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

4. ONDAREN’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ONDAREN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ONDAREN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp atışınızın çok yavaş olduğunu ve göğüste ağrı bulunduğunu fark ederseniz,

• Yüksek ateşiniz varsa,

• Daha az idrara çıktığınızı fark ederseniz. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ONDAREN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aritmi, hipotansiyon,

• Ekstrapiramidal reaksiyonlar,

• ONDAREN ile ilişkisi tam olarak belirlenememiş olsa da; epileptik büyük nöbet, anaflaksiyi de içeren aşırı hassasiyet reaksiyonları, hipokalemi (kandaki potasyum miktarının aşırı düşmesi).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Halsizlik,

• Uyku hali, titreme veya seğirme, ataksi, baş dönmesi,

• Kalın barsaktan geçiş süresini arttırma, kabızlık, ishal, susuzluk hissi,

• Enjeksiyon yerinde yanma hissi, rahatsızlık,

• Baş ağrısı,

• Elektrokardiyogramda asemptomatik uzama,

• Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici olarak yükselme,

• Cilt döküntüsü.

Bunlar ONDAREN’in hafif yan etkileridir ve tedavi gerektirmeden genellikle kısa bir süre içerisinde kendiliğinden düzelir.

ONDAREN Nasıl Kullanılır?

Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde:

• ONDAREN, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce tek bir doz olarak, damar içi enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.

• Üç dozluk rejim tercih edildiğinde, diğer dozlar, ilk dozdan sonraki 4. ve 8. saatlerde tatbik edilir.

• Damar içine enjeksiyon yolu ile (intravenöz) kullanılır.

• Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak ONDAREN’i kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce enjekte edecektir.

• 32 mg ONDAREN yavaş enjeksiyon ile damar içine verilir.

Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde:

• ONDAREN, anestezi başlamadan hemen önce tek bir doz olarak, damar içi enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.

• Uygulanan tek dozluk tedaviye rağmen bulantı ve kusmanın devam ettiği hastalarda doz tekrarı konusunda yapılan bir çalışma mevcut değildir.

• Damar yoluyla (intravenöz) kullanılır.

• Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak ONDAREN’i anestezi başlamadan hemen önce enjekte edecektir.

• 4 mg ONDAREN 2-5 dakikalık yavaş enjeksiyon ile damar içine verilir.

• Eğer ameliyat sonrasında bulantı ve kusma devam ediyorsa aynı dozda ONDAREN damar içine verilir.

• Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde:

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda, genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir.

• Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde:

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda, genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir.

Özel Kullanım Durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

• Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar: Bu hasta grubuyla ilgili olarak yapılmış spesifik çalışma mevcut değildir.

• Karaciğer Yetmezliği Olan Hastalar: Ciddi karaciğcr fonksiyon bozukluğu olan hastalarda emetojenik kemoterapi tatbikinden 30 dakika önce başlayıp en az 15 dakikada uygulanmak üzere bir tek doz 8 mg ondansetron kullanımı tavsiye edilmektedir. Kemoterapinin ilk günü için önerilen bu dozun aşılmaması gereklidir. Kemoterapinin devam etmesi halinde ilerdeki günler için kullanım ile ilgili henüz deneyim mevcut değildir.

Eğer ONDAREN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ONDAREN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ONDAREN’i almanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

ONDAREN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ONDAREN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

ONDAREN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ONDAREN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer çocuğunuzun veya sizin, ondansetron’a ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

• Diğer ilaçlarda olduğu gibi ONDAREN, özellikle ilk 3 ayında olmak üzere hamilelik döneminde, hastaya sağlanabilecek muhtemel yararlar fetusa olabilecek muhtemel riskleri dengelemedikçe kullanılmamalıdır.

ONDAREN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer

• Diğer aynı grup ilaçlara (selektif 5HT3 reseptör antagoııistlere), gıdalara, boyalara, katkı maddelerine veya herhangi bir ilaca karşı aşırı duyarlığınız varsa,

• Kalın barsaktan geçiş süresini arttırdığı için barsak tıkanıklığı belirtiniz varsa,

• Karaciğerinizle ilgili bir problem varsa veya daha önce olduysa, ilacı dikkatli kullanınız.

Ürünün etkin maddesinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, ONDAREN ile tedavi sırasında anneler bebeklerini emzirmemelidir.

ONDAREN, aynı şırınga veya infüzyon içinde herhangi bir ilaçla birlikte verilmemelidir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Yiyecek ve içecek ile kullanılması

ONDAREN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• ONDAREN’in hamilelerde kullanımının zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, olası riskler göz önüne alınarak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılmalıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• ONDAREN kullanan anneler, bebeklerini emzirmemelidir.

• ONDAREN’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, ilacın kullanımı zorunlu ise tedavi süresince emzirme bırakılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

ONDAREN’in araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

ONDAREN Etken Maddesi Nedir?

ONDAREN bileşimindeki yardımcı maddelere bağlı herhangi bir etki beklenmez. ONDAREN, her m1.sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; Sodyum’a bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez..

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

ONDAREN’in diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bir sakınca yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ONDAREN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.