Olmysar İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

OLMYSAR nedir ve ne için kullanılır?

OLMYSAR kan damarlarını gevşeterek kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan, olmesartan medoksomil içeren bir ilaçtır ve 28 film tablet halinde kullanıma sunulmuştur. Olmesartan medoksomil anjiyotensin-II reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir. OLMYSAR sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncı (esansiyel hipertansiyon) tedavisi için doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü takdirde kullanılır.

Yüksek kan basıncı, kalp, böbrek, beyin ve göz gibi organlarda kan damarlarına zarar verebilir. Bu durum, bazen kalp krizi, kalp ya da böbrek yetmezliği, inme veya körlük gibi sonuçlar doğurabilir. Genellikle yüksek kan basıncının belirtileri yoktur. Ortaya çıkabilecek zararları engellemek için kan basıncını kontrol etmek önemlidir.

Yüksek kan basıncı, OLMYSAR gibi ilaçlarla kontrol altında tutulabilir. Doktorunuz, kan basıncını düşürmek için hayat tarzınıza dair bazı değişiklikler yapmanızı (kilo kaybı, sigarayı bırakmak, alınan alkol miktarını ve yemeklerde kullanılan tuz oranını azaltmak) ve aynı zamanda yürüyüş ve yüzme gibi rutin egzersizler yapmanızı önerecektir. Doktorunuzun bu tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OLMYSAR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

OLMYSAR tedavisi sırasında; kaşıntı ve döküntü ile birlikte yüzde, ağızda ve/veya gırtlakta şişme oluşabilir. Bu durumda, OLMYSAR’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz

Nadiren (yaşlı hastalarda biraz daha fazla olmak üzere), hassas kişilerde OLMYSAR kan basıncının fazla düşmesine sebep olabilir. Bu da şiddetli sersemlik ve bayılmaya neden olabilir. Bu durum oluşursa, OLMYSAR’ı kullanmayı durdurunuz, derhal doktorunuza bildiriniz ve düz uzanınız.

Kaç hastada görülebileceği ile ilgili size bir fikir vermek için yan etkiler; yaygın, yaygın olmayan, seyrek ve çok seyrek olarak listelenmişlerdir. Sıklıklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:_

Yaygın

10 kişide 1 kişiden az

Yaygın olmayan

100 kişide 1 kişiden az

Seyrek

1.000 kişide 1 kişiden az

Çok seyrek

10.000 kişide 1 kişiden az

Yaygın:

• Sersemlik hissi

• Bulantı

• Hazımsızlık

• İshal

• Karın ağrısı

• tshal ve kusma ile birlikte görülen mide ve barsak enfeksiyonu

• Yorgunluk

• Boğaz ağrısı

• Burun akması veya dolması

• Bronş iltihabı

• Grip benzeri belirtiler

• Öksürük

• Göğüste, sırtta, kemiklerde veya eklemlerde ağrı

• İdrar yollarında enfeksiyon

• Ayak bileklerinde, ayaklarda, bacaklarda, ellerde veya kollarda şişme

• İdrarda kan

• Kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülmüştür:

• Kanda trigliserid miktarının yükselmesi (hipertrigliseridemi)

• Kanda ürik asit miktarının yükselmesi (hiperürisemi)

• Karaciğer ve kas fonksiyon testlerinde artış

Yaygın olmayan:

• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

• Deride kızarıklık

• Göğüste ağrı ve huzursuzluk hissi (anjina) Seyrek:

• Kan testi sonuçlarında potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi (hiperkalemi)

Çok seyrek:

• Baş ağrısı

• Kas krampları ve ağrısı

• Böbrek problemleri

• Halsizlik

• Enerji azlığı

• İyi hissetmeme

• Kusma

• Kaşıntı

• Deri döküntüsü (ekzantem)

• Kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülmüştür

• Böbrek fonksiyonları ile ilişkili bazı maddelerin miktarlarında artış

• Pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi olan trombosit sayısında azalma (trombositopeni)

OLMYSAR Nasıl Kullanılır?

• OLMYSAR’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Genel başlangıç dozu günde bir tane OLMYSAR 10 mg’dır. Eğer bununla kan basıncınız kontrol altına alınmazsa, doktorunuz günlük dozu OLMYSAR 20 mg veya 40 mg’a yükseltebilir ya da başka ilaçlar reçeteleyebilir.

• OLMYSAR yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Az miktar su ile yutularak alınır.

• Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.

• Doktorunuz size aksini söyleyene kadar OLMYSAR’ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocukların ve 18 yaşın altındaki ergenlerin OLMYSAR kullanması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşın üzerindeyseniz ve doktorunuz günlük dozunuzu 40 mg’a artırmaya karar verirse, kan basıncınızın çok düşmediğinden emin olmak için kan basıncınız doktorunuz tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Hafıf-orta böbrek yetmezliği olan hastalarda günlük doz 20 mg’dan fazla olmamalıdır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda OLMYSAR kullanımı önerilmez.

Karaciğer yetmezliği: Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük doz 20 mg’dan fazla olmamalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda OLMYSAR kullanımı önerilmez.

Eğer OLMYSAR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

OLMYSAR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

OLMYSAR ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kııllanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OLMYSAR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunuzu alınız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OLMYSAR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe OLMYSAR’ı almaya devam etmeniz önemlidir.

OLMYSAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OLMYSAR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• OLMYSAR’ın etkin maddesine veya yardımcı maddelerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,

• Hamileyseniz,

• Safra taşınız veya sarılığınız varsa.

OLMYSAR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,

• Karaciğer hastalığınız varsa,

• Kalp yetmezliğiniz ya da kalp kapakçığı veya kalp kası ile ilgili rahatsızlığınız varsa,

• Şiddetli kusuyorsanız veya ishalseniz, yüksek dozda idrar söktürücti (diüretik) tedavisi görüyorsanız ya da düşük tuz içeren diyet uyguluyorsanız,

• Kan tahlillerinizde yüksek potasyum tespit ediliyorsa,

• Böbreküstü bezlerinizle ilgili probleminiz varsa.

Kan basıncını azaltan her ilaçla olduğu gibi, kalp veya beyine ait kan akımı bozuklukları olan hastalarda, kan basıncındaki aşırı bir düşüş kalp krizi veya inmeye neden olabilir. Bu sebeple doktorunuz kan basıncınızı dikkatle ölçecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OLMYSAR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

OLMYSAR’ı yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında, az miktar su ile yutarak ve mümkünse her gün günün aynı saatinde alınız (örn. kahvaltı zamanı).

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz OLMYSAR kullanmayınız.

İlacın kullanımı sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz tedaviyi hemen sonlandırınız. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız, hamilelikte kullanılması için güvenliği kanıtlanmış bir alternatif antihipertansif tedavisine geçmek için doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. OLMYSAR emziren annelere önerilmemektedir. Emzirecekseniz, özellikle bebeğiniz yenidoğan ya da prematüre ise doktorunuz başka bir tedavi seçebilir.

Araç ve makina kullanımı

OLMYSAR’ın araç ve makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez. Fakat, yüksek kan basıncı tedavisinde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız ve kullanımları ile ilgili doktorunuzun tavsiyelerini alınız.

Siyah ırktan hastalarda kullanımı

Diğer benzer ilaçlar ile olduğu gibi OLMYSAR’ın kan basıncı düşürücü etkisi, siyah ırktan hastalarda daha düşük olabilir.

OLMYSAR Etken Maddesi Nedir?

OLMYSAR, laktoz (bir şeker tipi) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

• Potasyum destek tedavisi, potasyum içeren bir tuz bileşeni, idrar söktürücü (diüretik) veya heparin (kan sulandırıcı) ile tedavi görüyorsanız, bu ilaçları OLMYSAR ile birlikte kullanmak kandaki potasyum seviyesini artırabilir.

• Lityum (duygu değişiklikleri ve bazı depresyon tiplerinin tedavisi için bir ilaç) kullanıyorsanız, OLMYSAR ile birlikte kullanmak lityumun toksisitesini artırabilir. Lityum almak zorundaysanız, doktorunuz kan lityum seviyelerinizi kontrol edecektir.

• Non Steroidal Anti inflamatuvar İlaçların (ağrı, şişlik gibi iltihap bulgularını geçirmek için kullanılan ilaçlar, steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar ilaçlar) OLMYSAR ile birlikte kullanımı, böbrek yetmezliği riskini artırabilir ve OLMYSAR’ın etkisi azalabilir.

• Kan basıncını düşüren başka ilaçlar, OLMYSAR’ın etkisini artırabilir.

• Hazımsızlık ilaçları (antiasit), OLMYSAR’ın etkisini biraz azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

OLMYSAR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.