Olmecomb Plus Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

OLMECOMB PLUS nedir ve ne için kullanılır?

OLMECOMB PLUS kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan üç farklı etkin madde (olmesartan medoksomil, amlodipin ve hidroklorotiyazid) içeren bir ilaçtır. OLMECOMB PLUS 30 ve 90 film kaplı tablet pembe, oblong, bikonveks film kaplı tabletler halinde kullanıma sunulmuştur. Üç etkin madde de yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardım eder.

Olmesartan medoksomil anjiyotensin-II reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaç kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür.

Amlodipin “kalsiyum kanal blokörleri” olarak adlandırılan ilaç sınıfındandır. Amlodipin de kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür.

Hidroklorotiyazid tiyazid diüretikleri isimli bir ilaç grubuna aittir. Böbreklerin daha fazla idrar üretmesini sağlayarak sıvı fazlalığının atılmasıyla kan basıncını düşürür.

OLMECOMB PLUS sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncı (esansiyel hipertansiyon) tedavisinde tek başma amlodipin veya olmesartan ile yeterli derecede kan basıncı düşürülemeyen hastalarda kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OLMECOMB PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, OLMECOMB PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Tüm vücudu etkileyen, yüzde, ağız ve/veya nefes borusunda şişmeye neden olan ve nefes daralması, kan basıncının düşmesi, kaşıntı veya deri döküntüsünün ortaya çıktığı alerjik reaksiyonlar,

• Anafılaktik reaksiyonlar (çok ciddi ve hızlı gelişen reaksiyonlar), deri döküntüsü, deride alerjik iltihap, deride renk değişikliği veya kızarma, kırmızı kaşıntılı şişlikler (kurdeşen), terleme, kaşıntı, yüz şişmesi, güneş yanığına karşı artmış hassasiyet, ciltte isilik ve rahatsızlık verici şişme,

• Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendromu),

• Derinin soyulması (Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasını etkileyen ciddi bir durum olan toksik epidermal nekroliz),

• Ciltte şiddetli döküntü veya kabarıklık,

• Abdominal ağrı ve kusmaya sebep olan pankreas iltihabı,

• Kalp krizi,

• Kan pıhtılaşması,

• Kandaki pıhtının damarı tıkaması (embolizm),

• İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı,

• Akciğerlerde sıvı toplanması (pulmoner ödem),

• Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu),

• Ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık olan lupus eritematöz benzeri reaksiyonlar,

• Pul pul dökülme ile seyreden iltihaplı bir tür deri hastalığı (eksfolyatif dermatit),

• Belirli bir kas grubunda istemli hareketlerin azalması (parezi),

• Solunum sıkıntısı sendromu,

• Epilepsi (sara) nöbeti,

• Ani görme kaybı ve göz ağrısı (akut miyopi ve açık açılı glokom belirtileri).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OLMECOMB PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Göğüs ağrısı (angina),

• Nefes darlığı veya cildin soluk görünmesine neden olan anemi,

• Kusma ve karın şişliğine neden olan flasit gut,

• Üst solunum yolu enfeksiyonu, bronşit/idrar yolu enfeksiyonu/gastroenterit,

• Akciğer iltihabı,

• Eklem iltihabı,

• Düşük kan basıncı,

• İdrara sık çıkmak, idrarda kan,

• Gece sık idrara çıkmak,

• Bacaklarda veya yüzde şişmeye neden olan sıvı retansiyonu,

• Böbrekler, karaciğer ve kasların nasıl çalıştıklarını rapor eden kan testi sonuçlarında değişiklikler,

• Tuz dengesi kan testi sonuçlarında değişiklikler,

• Yükselmiş kan şekeri (diyabet bu durumu etkileyebilir),

• İdrarda normal olmayan glukoz varlığı,

• Ayakta baş dönmesi, bayılma, dönme hissi (vertigo),

• Kolaylıkla morarma ya da uzun bir süre kanama ile sonuçlanabilen, trombositler olarak bilinen kan hücrelerinin azalması,

• Hızlı kalp atışı,

• Görme bozukluğu (bulanık görme gibi), miyopluğun kötüleşmesi,

• Meme büyümesi,

• Azalmış cinsel istek, erkeklerde ereksiyon problemi,

• Akciğerlerde sıvı birikimi,

• Sarılık, safra kesesi iltihabı,

• Tükürük bezi iltihabı,

• Şiddetli hale gelebilecek böbrek sorunları, akut böbrek yetmezliği,

• Kan damarları iltihabı,

• Lökosit (kanda akyuvar), trombosit (kan pulcukları) veya nötrofıllerin sayısının azalması,

• Kemik iliğinde üretilen yeni kan hücrelerinde azalma (kemik iliği depresyonu),

• Kansızlık,

• Kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi (hiperkalemi),

• Kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hipokalemi),

• Kandaki kalsiyum seviyesinin normalin üstünde olması (hiperkalsemi),

• Serum magnezyum konsantrasyonunun normalin alında olması (hipomagnezemi),

• Kandaki sodyum seviyesinde azalma (hiponatremi),

• Kanda klor düzeyinin normalin altına düşmesi (hipokloremi),

• Kandaki yağ seviyelerinde artış (hipertrigliseridemi),

• Kanınızda kolesterol seviyesinin yüksek olması (primer hiperkolesterolemi),

• Kanda ürik asit miktarının yükselmesi (hiperürisemi),

• Kafa karışıklığı, yorgunluk, kas seğirmesi, kas spazmı, hızlı nefes alıp verme (hipokloremik alkaloz),

• Kandaki amilaz adı verilen maddenin düzeylerinde yükselmeler de (hiperamilazemi),

• Ruhsal çöküntü (depresyon),

• Kayıtsızlık,

• Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği (iritabilite),

• Cisimleri sarı görme (ksantopsi),

• Kalp atımının hızlanması,

• Kalp atım düzensizliği,

• Ateş basması,

• Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü,

• Mide mukozası iltihabı (gastrit),

• Mide iritasyonu,

• Gastroenterit (ishal ve kusma ile birlikte görülen mide ve barsak enfeksiyonu),

• Dişeti büyümesi,

• Paralitik ileus (bağırsak kaslarının felci sonucunda bağırsak hareketlerinin durması),

• Karaciğer iltihabı (hepatit),

• Deride kızarıklık, cilt döküntüsü,

• Aşırı terleme,

 • Işığa karşı duyarlı olma hali (fotosensitivite reaksiyonu),
 • Bilinç kaybı gibi bilişsel bozukluklar,
 • Parmakla üzerine basıldığında geçici çukur bırakan ödem,
 • Egzama (iltihaplı bir çeşit deri hastalığı).
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  • Ateş, boğaz ağrısı veya ağız ülseri gibi enfeksiyona karşı duyarlılığın artışı,

 • Kalp atımlarının güçlü hissedilmesi,
 • • Baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, grip benzeri belirtiler, uyku hali, konfüzyon, halsizlik,

  • Bulantı, kusma, ishal, kabızlık, karın bölgesinde rahatsızlık veya ağrı,

 • Bağırsaklarda gaz birikimi, mide ekşimesi,
 • • Eklemlerde şişme, eklem ağrıları, kas spazmları, acıma ve ağrılar,

  • Uyuma güçlüğü uyku bozukluklan, duygu durum değişikliği, sinirlilik,

 • Öksürük, ağız kuruluğu, nefes darlığı,
 • • Anormal derecede iştahın azalması, kilo azalma (veya artış),

 • Titreme,
 • Kulaklarda çınlama,
 • Tat alma duyusunda değişiklik,
 • Çarpıntı,
 • Dokunma hissinde değişme veya azalma,
 • Huzursuzluk,
 • Kasılmalar,
 • • Azalmış gözyaşı üretimi (kontakt lens kullanıyorsanız önemlidir),

 • Ateş,
 • Yüksek kas gerginliği,
 • Aleıji,
 • • İştahsızlık,

  • Uyuşma,

  • El ve ayaklarda hissizlik ve karıncalanma (periferal nöropati),

  • Nezle,

  • Hazımsızlık,

  • Saç dökülmesi,

  • Kaşıntı,

  • Purpura denen kırmızı-mor döküntülere neden olan rahatsızlık,

  • İdrar yapma bozukluğu,

  • Vücudun su toplaması.

  Bunlar OLMECOMB PLUS’m hafif yan etkileridir.

  OLMECOMB PLUS Nasıl Kullanılır?

  OLMECOMB PLUS 40/5/25 mg film kaplı tablet günde bir kez yemekle birlikte veya öğünler arasında alınır.

 • OLMECOMB PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, günde bir tane film kaplı tablettir.
 • OLMECOMB PLUS yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film kaplı tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.
 • Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.
 • • Doktorunuz size aksini söyleyene kadar OLMECOMB PLUS’ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer 65 yaşm üzerindeyseniz daha genç hastalar için tavsiye edilen dozun aynısı önerilir. Doktorunuz kan basıncınızın çok düşmediğinden emin olmak için her doz artışında kan basıncınızı düzenli olarak kontrol edecektir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Karaciğer yetmezliği:

  OLMECOMB PLUS karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu bulunan hastalarda kan basıncı ve böbrek fonksiyonunun yakından izlenmesi tavsiye edilir. Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda, maksimum doz günde bir kez 20/5/12,5 mg’ı geçmemelidir. Şiddetli karaciğer yetmezliği, kolestazı veya biliyer obstrüksİyonu olan hastalarda OLMECOMB PLUS kullanılmamalıdır.

  Eğer OLMECOMB PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OLMECOMB PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  OLMECOMB PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer OLMECOMB PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OLMECOMB PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OLMECOMB PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe OLMECOMB PLUS’ı almaya devam etmeniz önemlidir.

  OLMECOMB PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OLMECOMB PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

  • İlacm etkin maddeleri olan olmesartan medoksomil, amlodipin veya hidroklorotiyazide veya bu iç bileşenle ilişkili maddelere ya da yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (aleijiniz) var ise,

  Alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız OLMECOMB PLUS almadan önce

  doktorunuzu bilgilendiriniz.

 • Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,
 • Tedavi almanıza rağmen kan tahlillerinde azalmış potasyum, azalmış sodyum, artmış
 • kalsiyum veya artmış ürik asit (gut hastalığı vb.) tespit ediliyorsa,

 • 3 aydan daha uzun süredir hamileyseniz, (gebeliğin erken döneminde de
 • OLMECOMB PLUS kullanımından kaçınılmalıdır),

  • Ciddi karaciğer problemleriniz varsa, eğer safra salgınız bozulmuşsa veya safra kesesinden safra akımı engelliyse (örneğin safra taşı nedeniyle) ya da eğer sarılığınız varsa (deri renginin veya gözlerin sarımsı renkte olması),

  • Kan basıncınız çok düşükse,

  • Kalbinizden çıkan kanın akışı bozuksa. Bu durum kalbinizden kanı uzaklaştıran kan damarı veya kapakçık daraldığında meydana gelebilir (örneğin aort daralması (aortik stenoz),

  • Dokularınıza kan akımının yetersiz olmasından muzdaripseniz ve kan basıncınızın düşük olması, nabzınızın düşük olması, kalp atım hızınızın yüksek olması (kardiyojenik şok gibi şoklar) gibi bir şikayetiniz varsa,

  Kardiyojenik şok kalp problemleri nedeniyle meydana gelen şok anlamına gelir.

  • Eğer bir kalp krizi (akut miyokardiyal enfarktüs) geçirmişseniz ve bunun sonucunda, kalbinizin randımanı düşmüşse (bu durum nefes darlığı veya el ve ayaklarınızda şişmelere neden olur),

  • Şeker hastalığınız (diyabet) varsa aliskirenle eş zamanlı olarak kullanmayınız.

  OLMECOMB PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

  • Böbrek problemleriniz varsa ya da size böbrek nakli yapılmışsa,

  • Karaciğer hastalığınız var ise,

  • Kalp yetmezliğiniz var ise ya da kalp kapakçıklarının daralması ya da kalp kası bozukluklarınız var ise,

  • Şiddetli kusmanız, ishaliniz var ise, idrar söktürücülerin yüksek dozlan ile tedavi görüyorsanız veya düşük tuz içeren diyet uyguluyorsanız,

  • Kanınızda potasyum seviyesi artmışsa,

  • Şeker hastalığınız (diyabet) var ise,

  • Lupus (bir vücut bağışıklık sistemi hastalığı) hastalığınız var ise,

  • Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa,

  • Aleıjik bünyeniz veya astımınız var ise,

  • Güneşe maruziyetin ardından güneş yanığı, döküntü gibi deri reaksiyonlannız varsa,

  • OLMECOMB PLUS kullanımı esnasında ani görme kaybı veya göz ağrısı yaşarsanız lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Kan basıncını azaltan her ilaçla olduğu gibi, kalp veya beyine ait kan akımı bozuklukları olan hastalarda, kan basıncındaki aşırı bir düşüş kalp krizi veya inmeye neden olabilir. Bu sebeple doktorunuz kan basıncınızı dikkatle ölçecektir.

  OLMECOMB PLUS kan yağlarınızı ve ürik asit (gut hastalığı sebebi) seviyelerinizi artırabilir. Tedavi döneminde doktorunuz gerekli görürse kan tahlillerini yapacaktır. OLMECOMB PLUS vücudunuzdaki tuz dengesini etkileyebilir. Doktorunuz kontrol için kan testleri isteyebilir. Böyle durumlarda susama hissi, ağız kuruluğu, kas ağrısı veya krampları kas yorgunluğu, kan basıncında düşme, halsizlik, uyuşukluk, yorgunluk, uyku hali veya tedirginlik, bulantı, kusma, idrar sıklığında azalma, kalp atım hızında artma gibi şikayetler ortaya çıkar.

  Doktorunuz paratiroid bezi fonksiyon testleri yapacaksa, OLMECOMB PLUS tedavisi testten önce durdurulmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OLMECOMB PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  OLMECOMB PLUS, yemekle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film kaplı tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz (veya olabilme ihtimaliniz varsa) doktorunuza söyleyiniz.

  Doktorunuz normal olarak hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu anladığınız anda OLMECOMB PLUS’ı kullanmayı bırakmanızı ve OLMECOMB PLUS yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir.

  OLMECOMB PLUS’ı hamileliğin ilk üç ayında kullanmamanız tavsiye edilir. Hamileliğin ilk üç ayından sonraki dönemdeyseniz bu ilacı kesinlikle kullanmayınız. Çünkü bu dönemde kullanılırsa bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. OLMECOMB PLUS’m emziren kadınlarda kullanımı önerilmez ve emzirmeye başlarken, özellikle de çocuğunuz yeni doğmuş veya prematüre ise doktorunuz alternatif bir tedavi seçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basıncınız için tedavi edilirken uykulu, hasta hissedebilirsiniz veya başınız ağrıyabilir. Böyle bir durum olursa belirtileriniz azalana kadar araç veya makine kullanmayınız. Doktorunuzdan araç ve makine kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.

  OLMECOMB PLUS Etken Maddesi Nedir?

  OLMECOMB PLUS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  OLMECOMB PLUS her bir film kaplı tabletinde 143,0 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse OLMECOMB PLUS’ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  OLMECOMB PLUS her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Lesitin (soya) uyarısı

  OLMECOMB PLUS lesitin (soya (E322)) içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya aleijiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  OLMECOMB PLUS ile aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

  • Lityum (ruhsal dalgalanmaları ve bazı depresyon tiplerini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) OLMECOMB PLUS ile aynı zamanda alınması lityumun toksisitesini arttırabilir. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacm kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

  • Kalp ritim bozuklukları ve yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan bir ilaç olan diltiazem,

  • Tüberküloz ve diğer enfeksiyonlar için kullanılan rifampisin,

  • Depresyon tedavisinde kullanılan St. John’s wort (Hypericum perforatum sarı kantaron) bitkisi,

  • Mide ve bağırsaklarda gıda hareketini arttırmak için kullanılan sisaprid,

  • Yavaş kalp atışını tedavi etmek veya terlemeyi azaltmak için kullanılan difemanil,

 • Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin,
 • Sinir sistemi dolaşımını arttırmak için kullanılan vinkamin IV,
 • • Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan amantadin,

 • Potasyum takviyeleri, potasyum içeren tuz bileşikleri, “idrar söktürücüler” (diüretikler) veya heparin (kanı sulandırmak ve kan pıhtılaşmasını önlemek için), laksatifler, steroidler, adrenokortikotropik hormon (ACTH), karbenoksolon (ağız ve mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç), penisilin(antibiyotik), aspirin veya salisilat gibi bazı ağrı kesiciler. Bu ilaçlann OLMECOMB PLUS ile eş zamanlı kullanımı kanınızdaki potasyum seviyesini değiştirebilir.
 • Steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ve salisilatlar (NSAİİ’ler; ağrı, şişme ve artrit dahil olmak üzere inflamasyonun diğer semptomlannın giderilmesinde kullanılan ilaçlar). OLMECOMB PLUS ile birlikte kullanıldığında karaciğer yetmezliği riskini arttırabilir. OLMECOMB PLUS’m etkisini NSAİİ’ler azaltabilir. Yüksek dozda salisilat kullanımı santral sinir sistemi üzerinde toksik etki yapabilir.
 • Bazı uyku ilaçlan, sedatifler ve antidepresan ilaçlarla birlikte OLMECOMB PLUS kullanılırsa ayağa kalkıldığında kan basıncında ani bir düşüşe neden olabilir.
 • OLMECOMB PLUS’m etkisi azalabileceğinden bazı antasitler (hazımsızlık veya mide yanması ilaçlan),
 • Epilepsi tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar (öm. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon),
 • Diğer kan basıncını düşüren ilaçlar (OLMECOMB PLUS’m kan basıncını düşürücü etkisi artabileceğinden),
 • Baklofen ve tübokürarin gibi kas gevşetici ilaçlar,
 • Atropin ve biperiden gibi antikolinerjik ilaçlar,
 • Kalsiyum takviyeleri,
 • Tiyoridazin, klorpromazin, levomepromazine, trifluoperazin, siyamemazin sülpirid, amisülpirid, pimozid, sültopirid, tiapirid, droperidol ya da haloperidol gibi bazı ruhsal sorunların tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Kan şekeri düşüklüğü (diazoksid gibi) veya yüksek kan basıncının tedavisinde (öm. beta blokörler, metildopa) kullanılan ilaçlar,
 • Mizolastin, pentamidin, terfenadin, dofetilid, ibutilid veya eritromisin enjeksiyonları gibi kalp ritm problemlerinde kullanılan ilaçlar,
 • • HIV/AIDS (örn. ritonavir) veya fungal enfeksiyonlar için kullanılan ilaçlar (örn. ketokonazol, itrakonazol, amfoterisin),

 • Kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan kinidin, hidrokinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol, bepridil veya digitalis gibi ilaçlar,
 • Amifostin, siklofosfamid veya metotreksat gibi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Kan basıncını arttıran (ömeğin, noradrenalin)ve kalp atım hızını yavaşlatan ilaçlar,
 • Enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan tetrasiklinler veya sparofloksasin antibiyotikleri,
 • • Gut ilaçları (probenisid, sulfınpirazon ve allopurinol),

  • Kolestiramin ve kolestipol (kan yağ seviyelerini düşürmek için kullanılan belirli ilaçlar),

 • Siklosporin (organ naklinde organ reddini önleyen bir ilaç),
 • Kan şekerini düşüren ilaçlar (metformin ve insülin gibi),
 • Bazı hastalarda OLMECOMB PLUS kullanırken alkol aldığında baş dönmesi ve bayılma hissi görülebildiğinden benzer durum sizde oluşursa alkolle birlikte kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  OLMECOMB PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.