Olimel N9-840e Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

OLIMEL N9-840E nedir ve ne için kullanılır?

 • OLIMEL N9-840E, üç bölmeli plastik torbalarda bulunan emülsiyon şeklinde bir ilaçtır. Bölmelerden birinde lipit (yağ) emülsiyonu, ikincisinde elektrolitli amino asit çözeltisi ve üçüncüsünde kalsiyumlu glukoz çözeltisi bulunur.
 • Amino asit ve glukoz çözeltileri içeren bölmeler karışım gerçekleştirilmeden önce berrak ve renksiz ya da hafifçe sarı görünümlü; yağ emülsiyonu içeren bölümse homojen süt görünümlüdür.

  Kullanmadan önce torba üst bölümünden başlanarak kendi üzerine katlanır ve bölmeler arasındaki geçici separatörler açılarak üç bölme içeriğinin karışması sağlanır. Karışım gerçekleştikten sonra torbanın tümü homojen süt görünümlü olur.

  Üç bölmeli torba, oksijen geçirmeyen bir dış torbayla kaplıdır. Dış torba ile iç torba arasında oksijeni soğuran bir saşe ve bir oksijen indikatörü bulunmaktadır.

  Torbaların 1, 1.5 ve 2 litrelik üç formu bulunmaktadır.

 • OLIMEL N9-840E, iki yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerin ağız yoluyla beslenemediği durumlarda kullanılan bir beslenme karışımıdır.
 • Karışımın beslenme içeriği aşağıdaki şekildedir:

  1000 mL

  1500 mL

  2000 mL

  Lipidler

  40 g

  60 g

  80 g

  Amino asitler

  56.9 g

  85.4 g

  113.9 g

  Azot

  9.0 g

  13.5 g

  18.0 g

  Glukoz

  110.0 g

  165.0 g

  220.0 g

  Enerji:

  Yaklaşık toplam kalori

  1070 kcal

  1600 kcal

  2140 kcal

  Yaklaşık non-protein kalori

  840 kcal

  1260 kcal

  1680 kcal

  Glukoz kökenli kalori

  440 kcal

  660 kcal

  880 kcal

  Lipid kökenli kaloria

  400 kcal

  600 kcal

  800 kcal

  Non-protein kalori / azot oranı

  93 kcal/g

  93 kcal/g

  93 kcal/g

  Glukoz / lipid kalori oranı

  52/48

  52/48

  52/48

  Lipid / toplam kalori

  %37

  %37

  %37

  Elektrolitler:

  Sodyum

  35.0 mmol

  52.5 mmol

  70.0 mmol

  Potasyum

  30.0 mmol

  45.0 mmol

  60.0 mmol

  Magnezyum

  4.0 mmol

  6.0 mmol

  8.0 mmol

  Kalsiyum

  3.5 mmol

  5.3 mmol

  7.0 mmol

  Fosfatb

  15.0 mmol

  22.5 mmol

  30.0 mmol

  Asetat

  54 mmol

  80 mmol

  107 mmol

  Klorür

  45 mmol

  68 mmol

  90 mmol

  pH (yaklaşık)

  6.4

  6.4

  6.4

  Ozmolarite (yaklaşık)

  1310 mosm/L

  1310 mosm/L

  1310 mosm/L

  a Saflaştırılmış yumurta fosfatidleri kaynaklı kaloriler dahil b Lipid emülsiyonundaki fosfatlar dahil

  OLIMEL N9-840E, yalnızca toplardamar içine bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla ve tıbbi gözetim altında kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi OLIMEL N9-840E’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bu ilacı almaktayken doktorunuz tarafından uygulanacak bazı testlerle sizde görülebilecek yan etki riski en aza indirilmeye çalışılacaktır.

  Aşağıdakilerden biri olursa, OLIMEL N9-840E’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Terleme
 • Ateş
 • Ürperme
 • Baş ağrısı
 • Deri döküntüsü
 • Solunum sıkıntısı
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OLIMEL N9-840E’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıda OLIMEL N9-840E kullanımı sırasında görüldüğü bildirilen yan etkilerin bir listesi bulunmaktadır.

  Yaygın:

 • Kalbin hızlı atması (taşikardi).
 • İştahsızlık.
 • Kanda yağ düzeyinin yükselmesi (hipertrigliseridemi).
 • Karın ağrısı.
 • İsha1.
 • Bulantı.
 • Kan basıncının yükselmesi (hipertansiyon).
 • Aşağıdaki yan etkiler benzer damar içi beslenme ürünleriyle bildirilen yan etkilerdir:

  Çok seyrek:

 • OLIMEL N9-840E’nin lipid içeriğinin vücuttan atılımıyla ilgili bir yetersizlik varsa, ‘yağ yüklenmesi sendromu’ meydana gelebilir. Bu durum, ilacın normalden yüksek dozlarda kullanılmasının ardından ortaya çıkabileceği gibi, tedavinin başlangıcında, hatta kullanım talimatlarına uyulması durumunda bile görülebilir. Hastanın klinik durumu ani bir şekilde
 • bozulur. Yağ yüklenmesi sendromunun tipik belirtileri arasında kanınızdaki lipid düzeylerinin yükselmesi (hiperlipidemi), ateş, karaciğerinizin yağlanması ve normalden fazla bir hacme ulaşması (karaciğer büyümesi; hepatomegali), kansızlık (anemi), kanınızdaki akyuvarların (lökosit) veya pulcukların (trombosit) düzeylerinin azalması, pıhtılaşma bozuklukları ve/veya koma bulunur. Bu belirtiler genellikle geri dönüşebilir özelliktedir ve ilacın uygulanmasına son verildiğinde geriler.

  Bilinmiyor:

 • Alerjik reaksiyonlar.
 • Karaciğer işlevlerinizi ölçmek için yapılan testlerde anormallik.
 • Karaciğerinizin hacminin artması, büyümesi (hepatomegali).
 • Sarılık (Karaciğer ya da kanınızdaki bir problem nedeniyle deriniz ve göz aklarının sararması).
 • Kan testinizde trombosit adı verilen kan pulcuklarının sayısının azalmış olması (trombositopeni). Kanın pıhtılaşmasından sorumlu olan bu pulcuklarının sayısının azalması burun kanaması gibi kanamaların oluşmasına yol açabilir).
 • Kandaki azot (nitrojen) düzeylerinin yükselmesi (azotemi).
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  OLIMEL N9-840E Nasıl Kullanılır?

  Yaşlılarda Kullanımı

  Göğsünüzdeki büyük bir toplardamara yerleştirilmiş plastik bir tüp (kateter) aracılığıyla uygulanmalıdır.

  OLIMEL N9-840E, kullanım öncesi oda sıcaklığında olmalıdır.

  OLIMEL N9-840E tek kullanımlıktır.

  OLIMEL N9-840E kullanılmadan önce, uygulamayı yapacak sağlık personeli için bu KULLANMA TALİMATI’nın sonuna eklenmiş olan talimatlara göre hazırlanmalıdır.

  Erişkinlerde dozaj

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve ne hızla uygulanacağına doktorunuz karar verecektir.

  OLIMEL N9-840E’yi her zaman için doktorunuzun söylediği şekilde alınız.

  Sizdeki duruma göre, doktorunuz reçetelediği sürece ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz.

  Bir torba içindeki ilacın size uygulanması genellikle 12-24 saat sürer.

  Uygulamaya ilk saat içinde yavaş başlanarak, saatte vücut ağırlığınızın her bir kg’ı başına 1.8 mililitrelik doz aşılmayacak şekilde giderek arttırılır. Amino asit içeriği nedeniyle bir gün içinde vücut ağırlığınızın kilogramı başına OLIMEL N9-840E’den en fazla 35 mililitre alabilirsiniz.

  2 yaşından büyük çocuklarda dozaj

  Çocuklar için, doz ve ne süreyle kullanılacağına doktor tarafından karar verilir. Doktorunuz bu kararını çocuğun yaşı, vücut ağırlığı, boyu, klinik durumu ile günlük gereksinim duyduğu sıvı hacmi, enerji ve azot gereksinimine göre belirleyecektir.

  7

  OLIMEL N9-840E’yi her zaman için doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza danışınız.

  2-11 yaş arası çocuklarda dozaj

  Uygulamaya ilk saat içinde yavaş başlanarak, saatte çocuğun vücut ağırlığının her bir kg’ı başına 3.5 mililitrelik doz aşılmayacak şekilde giderek arttırılır. Fosfat içeriği nedeniyle bir gün içinde çocuğun vücut ağırlığının kilogramı başına OLIMEL N9-840E’den en fazla 13 mililitre kullanılabilir.

  12-18 yaş arası çocuklarda dozaj

  Uygulamaya ilk saat içinde yavaş başlanarak, saatte çocuğun vücut ağırlığının her bir kg’ı başına 2.1 mililitrelik doz aşılmayacak şekilde giderek arttırılır. Fosfat içeriği nedeniyle bir gün içinde çocuğun vücut ağırlığının kilogramı başına OLIMEL N9-840E’den en fazla 13 mililitre kullanılabilir.

  Doktorunuz OLIMEL N9-840E ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Toplardamarlarınızdan uygun bir plastik tüp (kateter) aracılığıyla kullanılır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer OLIMEL N9-840E’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  OLIMEL N9-840E

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Total Parenteral Beslenme çözeltilerinin aşırı hızlı infüzyonu ciddi veya ölümcül sonuçlara yol açabilir.

  Eğer OLIMEL N9-840E size kullanmanız gerekenden daha yüksek dozda ya da daha hızlı olarak kullanılmışsa içeriğindeki amino asitler kanınızı normalden daha asit bir hale getirebilir ve dolaşan kanınızdaki sıvının miktarı artabilir. İlacın içeriğindeki glukoz, kan ve idrarınızdaki şeker düzeylerini yükseltebilir veya kanın akışkanlığının ileri derecede azaldığı hiperozmolar sendrom denilen bir duruma yol açabilir. İlacın içeriğindeki yağ ise kanınızdaki trigliserid düzeylerinde yükselmeye neden olabilir. İlacın fazla miktarda uygulaması sonucunda mide bulantınız, kusmanız, ürpermeleriniz olabilir ve kanınızdaki elektrolit düzeylerinde bozukluklar görülebilir. Böyle bir durumda uygulamaya derhal son verilmelidir.

  Bazı ciddi durumlarda, doktorunuz böbreklerinizin aşırı yükselen bu maddeleri atabilmesine yardım edebilmek için size geçici bir diyaliz uygulayabilir.

  Bu durumları önlemek için doktorunuz düzenli olarak sizin durumunuzu inceleyecek ve size bazı kan testleri yapacaktır.

  OLIMEL N9-840E’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OLIMEL N9-840E Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OLIMEL N9-840E Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bulunmamaktadır.

  OLIMEL N9-840E kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OLIMEL N9-840E Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Hastanın 2 yaşın altındaki çocuk, süt çocuğu ya da prematür yeni doğan olması durumunda.
 • Yumurta, soya fasulyesi veya yer fıstığı proteinlerine veya OLIMEL N9-840E’nin bileşimindeki etkin ya da yardımcı maddelere ve ambalaj içeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa.
 • Vücudunuzun amino asit denilen proteinlerin yapıtaşlarını kullanmasında bir sorun varsa.
 • Kanınızdaki yağ düzeyleri çok artmışsa.
 • Ağır bir hiperglisemi durumunuz (kanınızdaki şeker düzeylerinin size saatte 6 üniteden fazla insülin uygulanmasını gerektirecek şekilde yükselmesi) varsa.
 • Elektrolit adı verilen maddelerden (sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve/veya fosfat) herhangi birinin anormal derecede yüksek olduğu durumlar.
 • Hemofiltrasyon ya da diyaliz olanağının mümkün olmadığı ağır böbrek yetmezliği durumunda.
 • Ağır karaciğer yetmezliğinde.
 • Ağır kan pıhtılaşma bozukluklarında.
 • Genel olarak aşağıdaki durumlarda damar yoluyla uygulama yapılmaz:

 • Akciğerlerde aniden sıvı birikimi (akut pulmoner ödem).
 • Vücutta aşırı sıvı birikimi (hiperhidrasyon).
 • Tedavi edilmemiş (dekompanse) kalp yetmezliği.
 • Bir tür vücudun susuz kalması durumu (hipotonik dehidratasyon).
 • Hastanın durumunun istikrarsız olduğu durumlar [örneğin travma sonrası ağır durumlar, tedavi edilmemiş şeker hastalığı durumu, dolaşım şokunun ilk dönemleri, kalp krizi, kanın asitliğinin ağır bir şekilde yükselmesi (metabolik asidoz), ağır sepsis (kanın içinde bakteri bulunması) ve bir tür (hiperozmolar) koma durumu].
 • Lipid emülsiyonlarına aşırı demir eklenmesi, emülsiyonun stabilizasyonunu bozabilir. Stabil olduğu gösterilmediği sürece PERIOLIMEL N4-600E’ye demir eklenmemelidir.

  OLIMEL N5-860E, N7-960, N7-960E veya N9-840E yalnızca büyük bir merkezi toplardamardan plastik bir tüp (kateter) aracılığıyla uygulanabilir.

  Doktorunuz her durumda sizin bu ilacı kullanıp kullanmayacağınıza sizin yaşınız, vücut ağırlığınız ve klinik durumunuz yanında sizin test sonuçlarınıza göre karar verecektir.

  OLIMEL N9-840E Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Bazı ilaç ve hastalıklar enfeksiyon (vücuttaki bir doku veya organın iltihaplanması) ve sepsis (kanın içinde bakteri bulunması) riskini arttırabilir. Damar içi beslenmeniz için damarınızın içine tüp (intravenöz kateter) yerleştirilmesi durumunda da enfeksiyon ve sepsis riski bulunmaktadır. Doktorunuz sizde gelişebilecek bir enfeksiyonun belirtilerinin olup olmadığını dikkatle izleyecektir. Parenteral nutrisyona (beslenmenin damar içi yoldan yapılması) gereksinimi olan hastalar, hastalıkları nedeniyle enfeksiyonlara daha yatkın olabilirler.

  Kateter yerleştirme ve bakımı ile bu beslenme karışımlarının hazırlanmasında aseptik ("mikropsuz") tekniklerin kullanılmasıyla, enfeksiyon riskini azaltabilir.

  Damar yolundan beslenmenizi gerektirecek ölçüde ağır beslenme bozukluğunuz varsa, damar yolundan yapılacak bu beslenmenin yavaş ve dikkatle başlatılması gerekmektedir. Bunun yanında vücudunuzdaki sıvı, vitamin ve mineral düzeylerinizde ani değişiklikler oluşmaması için doktorunuz sizi yakından izleyecektir.

  Sizde aşağıdaki belirtilen durumlardan herhangi biri varsa lütfen doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizdeki bu duruma uygun testleri yapacak ve ilacınızı gerekli önlemleri alarak uygulayacaktır.

 • Alerjik bir bünyeye sahip olma ya da bazı gıdalara (soya fasülyesi, yer fıstığı ya da yumurta) karşı alerjinizin olması durumu: Bu ilaç seyrek olarak da olsa ciddi alerjik tepkilere neden olabilen soya fasülyesi yağı içermektedir. Soya fasülyesi, yumurta ya da yer fıstığı proteinlerine alerjik olan kişilerde soya fasülyesi proteinlerine karşı da alerjik olunabileceği bildirilmiştir. Bu durumda bu ilaç size uygulanmayacaktır.
 • Kansızlık (anemi): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz sırasında kan sayımları ile yakından izleneceksiniz.
 • Akciğerlerinizde sıvı birikimi (pulmoner ödem): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz vücuttaki sıvı durumunuz yakından izlenerek yürütülecektir. Bu sıvı birikimi aniden olmuşsa (akut pulmoner ödem) bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Kalp yetmezliği: Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz vücuttaki sıvı durumunuz yakından izlenerek yürütülecektir. Kalp yetmezliği durumunuz tedaviye rağmen düzelmeyen türdense (dekompanse kalp yetmezliği) bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Karaciğer yetmezliği: Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz, düzenli olarak bir takım kan testleri (glukoz, elektrolit ve trigliseritler) ve klinik değerlendirmelerle yakından izlenerek yürütülecektir. Ağır karaciğer yetmezliği durumunda bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Şeker hastalığı (diabetes mellitus): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz, düzenli olarak bir takım testler (kan glukoz, idrarda glukoz ve keton) yapılarak ve insülin kullanıyorsanız gereken durumlarda insülin dozunuz ayarlanarak yürütülecektir. Kan şekerinizin ileri derecede yüksek olduğu durumlarda (yani saatte 6 üniteden fazla insülin uygulamanız gerektiğinde) bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Kanınızda yağların (lipidlerin) yüksek olması durumu (hiperlipidemi): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz, düzenli olarak bir takım kan testleri ve klinik değerlendirmelerle yakından izlenerek yürütülecektir. Kanınızdaki yağların (lipidler ve trigliseritler) ileri derecede yüksek olduğu durumlarda bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Elektrolit dengesizliği (kanınızdaki elektrolit adı verilen sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve/veya fosforun düzeylerinin normalden farklı olması durumu): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz düzenli olarak bir takım kan testleri ile yakından izlenerek yürütülecektir. Kanınızdaki elektrolitlerin hastalık oluşturacak şekilde ileri derecede yüksek olduğu durumlarda bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Sıvı dengesizliği (vücudunuzun susuz kalmış ya da fazla sıvı toplamış olması): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz düzenli olarak bir takım kan testleri ile yakından izlenerek yürütülecektir. Vücudunuzun fazla sıvı toplamış olduğu (hiperhidrasyon) ya da ileri derecede susuz kalmış olduğu (hipotonik dehidratasyon) durumlarda bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Adrenal yetmezliği (Addison hastalığı olarak da adlandırılan bu hastalıkta böbrek üstündeki bezleriniz işlevlerini tam olarak yerine getiremez ve kanınızın yoğunluğu artar): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz düzenli olarak kanınızın yoğunluğunu (ozmolarite) ölçen özel bir test ile yakından izlenerek yürütülecektir.
 • Akciğer hastalığı (bir çok akciğer hastalığında kanınızın yoğunluğu artar): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz düzenli olarak kanınızın yoğunluğunu (ozmolarite) ölçen özel bir test ile yakından izlenerek yürütülecektir.
 • Böbrek yetmezliği: Sizde bir böbrek yetmezliği durumu varsa ve hemofiltrasyon ya da diyaliz gibi böbrek dışı yöntemlerle atık maddelerinizin temizlenmesi yapılmıyorsa bu ilaç sizde kullanılamaz. Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa bu ilaç sizde dikkatle kullanılacak; sizde uygun yöntemlerle atık maddelerin temizlenmesi yapılıyor olsa bile, uygulamanız bazı testlerle (sıvı ve elektrolit dengesini değerlendiren testler, kan trigliserit düzeyleri) yakından izlenerek yapılacaktır.

  OLIMEL N9-840E İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  OLIMEL N9-840E İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde OLIMEL N9-840E’yi kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde OLIMEL N9-840E’yi kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  OLIMEL N9-840E’nin araç ya da makine kullanımı üzerinde bilinen herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  OLIMEL N9-840E Etken Maddesi Nedir?

  OLIMEL N9-840E’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  OLIMEL N9-840E soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Bu tıbbi ürün her 1000 mL’sinde 35 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Her 1000 mL’sinde 110.0 g glikoz içerir. Bu, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  Öncelikle geçimli oldukları ve oluşan preparatın stabil olduğu (özellikle de lipid emülsiyonunun stabilitesi) doğrulanmadan torbanın üç odasından herhangi birine ya da rekonstitüsyonu yapılan emülsiyona herhangi bir tıbbi ürün ya da madde eklenmemelidir.

  OLIMEL N9-840E kanla aynı setten verilmemelidir.

  OLIMEL N9-840E kalsiyum içerir. Karıştırıldıklarında torba içinde parçacıklar oluşabileceğinden, bir antibiyotik olan seftriakson ile birlikte karıştırılarak uygulanmaması gerekir.

  OLIMEL N9-840E’nin içindeki zeytinyağı ve soya fasülyesi yağı K vitamini içerir. Önerilen dozlarında kullanılan OLIMEL N9-840E içindeki K vitamininin kumarin gibi kanı sulandırmak amacıyla kullanılan (antikoagülan) ilaçların etkinliğini değiştirmesi beklenmez. Buna rağmen kanınızı sulandırmak için herhangi bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  İlacınızın bileşiminde bulunan yağlar vücudunuzdan atılmadan önce size bazı testler yapılırsa, bu testlerin sonuçları etkilenebilir (bu yağlar genellikle yağ alımının durdurulmasından sonraki 5 ila 6 saat sonra vücuttan temizlenmiş olmaktadır).

  OLIMEL N9-840E potasyum içerir. Tansiyon yüksekliği için kullanılan diüretikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör antagonistleriyle ya da bağışıklık sistemini baskılayan (immün süpresan) ilaçlarla birlikte kullanırken özel dikkat gerekir. Bu tür ilaçlar kanınızdaki potasyum düzeylerini yükseltir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  OLIMEL N9-840E prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.