Oksapar Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

OKSAPAR nedir ve ne için kullanılır?

OKSAPAR 12000 anti-Xa IU/0.8 ml Kullanıma Hazır Enjektör, 0.8 ml de 120 mg

enoksaparin sodyum içerir. Kutuda 10 adet 0.8 mlMik kullanıma hazır enjektör

şeklinde sunulmaktadır.

OKSAPAR düşük molekül ağırlıklı heparinler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

Vücudunuzdaki toplardamarlar içinde, istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını

önlemek için ve/veya oluşan pıhtıları tedavi etmek için kullanılır.

• Genel cerrahi ya da ortopedik cerrahi girişimlerden sonra toplardamarlarınızda (venlerinizde) istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için

• Akut hastalıklarda (örneğin, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, enfeksiyonlar ve romatizmal hastalıklar) yatağa bağlı kaldığınızda toplardamarlarınızda (venlerinizde) gelişen istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için

• Beraberinde akciğer damarlarınızın bir pıhtı ile tıkanması mevcut olsun veya olmasın, Derin Ven Trombozu (DVT) adı verilen genellikle bacak toplardamarlarının bir pıhtıyla tıkanmasıyla oluşan klinik durumu tedavi etmek için

• Kararsız anjinayı (kalp damarlarının tıkanmasına işaret eden şiddetli göğüs ağrısı) ve belli bir tipteki kalp krizini (Q dalgasız miyokard infarktüsü) tedavi etmek için aspirinle birlikte kullanılmak üzere

• Diyaliz sırasında kanınızın cihazın tüplerinin içinden geçerken pıhtılaşmasını önlemek için (diyaliz; böbreklerin kanı temizleme işlevini yerine getirememesi nedeniyle, hastanın kanının belli aralıklarla özel bir cihaz içinden geçirilerek temizlenmesi işlemidir.)

• Kendini EKG’de ST-segment yükselmesi seklinde özel bir bulguyla gösteren ve kalp kasma yeterince kan gitmemesinden kaynaklanan; akut ST-yükselmesi olan miyokard infarktüsü (STEMI) adı verilen klinik durumu tedavi etmek için (Size tıbbi tedavi uygulanmış olsa da, ya da daha sonra Perkütanöz Koroner Girişim (PCI) adı verilen bir uygulama yapılmış olsa da; doktorunuz size bu ilacı reçetelemiş olabilir.)

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OKSAPAR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, OKSAPAR’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes alma

• Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme

• Derinizde özellikle bacaklarda ve kalça bölgesinde kırmızı döküntüler ile beraberinde ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı ve halsizlik

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OKSAPAR’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Derinizde daha geniş morarmalar, kann bölgenizde hassasiyet veya şiddetli baş ağrılan

• Vücudunuza serum takılan veya her hangi bir cerrahi girişim yapılan noktadan aşırı kanama olması

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Enjeksiyon yapılan yerde morluk oluşması, hassasiyet ve dokununca ağrı verebilen şişlikler meydana gelmesi

• Bulantı, kusma, ateş, sersemlik, ishal

Bunlar OKSAPAR’m hafif yan etkileridir.

OKSAPAR bazı hastalarda karaciğer işlevlerini bozabilir. Doktorunuz karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol etmek için size bazı testler yapabilir.

OKSAPAR bazı hastalarda kanın içinde bulunan bazı hücrelerin sayısında azalmaya yol açabilir (trombositopeni). Doktorunuz bu durumu kontrol altında tutabilmek için OKSAPAR ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında sizin kan bileşiminizi bazı testlerle sürekli izleyebilir.

OKSAPAR tedavisi sırasında epidural veya spinal anestezi uygulanan bazı hastalarda omurilik içinde kanama meydana gelmiştir. Size böyle bir uygulama yapıldıysa ve OKSAPAR kullanıyorsanız; özellikle vücudunuzun alt kısmında ve bacaklarınızda karıncalanma, his kaybı, kas güçsüzlüğü, idrar veya dışkı tutamama gibi bir belirti olursa hemen doktorunuza haber veriniz.

OKSAPAR Nasıl Kullanılır?

Kullanmanız gereken OKSAPAR dozu, sizde var olan hangi rahatsızlık için reçete edildiğine bağlı olarak değişebilir.

Toplardamarlarda kan pıhtısı oluşmasının önlenmesi için :

 • Sizdeki pıhtı oluşması riskinin derecesine göre; bir günde verilecek OKSAPAR’ın dozu 20 mg ile 40 mg arasında değişecektir. Bu tedavi genellikle 7-10 gün devam edecektir.
 • Eğer size büyük bir ortopedik ameliyat yapıldıysa bu ameliyat sonrası OKSAPAR ile yapılan tedavinin 3 haftaya kadar uzatılması gerekebilir.
 • Eğer ameliyat olacaksanız ve size önerilen doz 20 mg ise; bu dozu ameliyattan 2 saat önce veya size önerilen doz 40 mg ise: bu dozu ameliyattan 12 saat önce almanız gerekecektir.
 • • Bir hastalık nedeniyle yatağa bağlı kaldığınız durumlarda, bir günde verilecek OKSAPAR dozu 40 mg olacaktır. Bu tedavi 6-14 gün devam edecektir.

  Toplardamarlarda oluşmuş kan pıhtdarım parçalamak için :

 • Yaygın olarak, vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1.5 mg dozda günde bir defa ya da 12 saatte bir 1 mg dozda verilecektir.
 • Kararsız anjina ve Q-dalgasız miyokard infarktüsü tedavisi için :

 • Yaygın olarak, vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1 mg dozda verilecek ve bu doz 12 saat arayla tekrarlanacaktır. Bu tedavi normalde 2 ile 8 gün arasında devam ettirilecektir.
 • Aynı zamanda ağızdan (günde bir kez 100-325 mg) aspirin almanız da gerekecektir.
 • Diyaliz sırasında cihazın tüpleri içinde pıhtı oluşmasını engellemek için :

 • Diyaliz seansının başlangıcında vücudunuzdan çıkan hortumun içine hemşire tarafından zerk edilecek doz, genellikle vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1 mg’dır. Bu doz genellikle 4 saatlik bir diyaliz seansı için yeterli olacaktır.
 • Doktorunuz gerekli bulursa, size ilave doz verilebilir.
 • Akut ST-segment yükselmesi olan miyokard infarktüsünün (STEMI) tedavisi için :

 • Size STEMI şeklinde adlandırılan tipte bir miyokard infarktüsü teşhisi konulursa önce damarınızın içine tek seferde 30 mg’lık doz verilecektir. Bununla birlikte deri altı yoluyla vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1 mg’lık dozda OKSAPAR verilecektir. Bunun ardından 12 saatte bir vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1 mg’lık dozda OKSAPAR verilmesi önerilmektedir.
 • • Doktorunuz size ek olarak aspirin (asetil salisilik asit) de verebilir. Aspirinin dozu günde bir kez 75 ile 325 mg arasında değişebilir. Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir.

  • Yetmiş beş yaşın üzerinde iseniz ve size STEMI olarak adlandırılan tipte bir miyokard infarktüsü teşhisi konulursa başlangıç dozu olarak deri altı yoluyla 12 saatte bir vücut ağırlığınızın kilogramı başına 0.75 mg’lık dozda OKSAPAR verilecektir.

  Perkutanöz Koroner Girişim (PCI) uygulanan hastalar için:

  • Kalbi besleyen koroner damarlarınızdaki bir pıhtıyı tedavi etmek üzere size kasığınızdan küçük bir kesi yapılarak bir girişim uygulandıysa, bu durumda en son OKSAPAR dozunun zamanına göre doktorunuz size ek doz verilip verilmeyeceğine karar verecektir.

  • Deri altı yoluyla uygulanan son OKSAPAR dozunun balonun şişirilmesinden 8 saatten daha uzun bir süre önce verilmiş olması durumunda, damar içine tek seferde vücudunuzun ağırlığınızın kilogramı başına 0.3 mg’lık dozda OKSAPAR verilecektir.

  Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuz kanınızda bazı testler yaparak yetmezliğin derecesini tespit edecektir ve buna göre gereken doz ayarlamasını yapacaktır.

  OKSAPAR derinizin altına (Subkütan enjeksiyon) enjekte edilir.

  OKSAPAR kas içi enjeksiyon (intramüsküler) yoluyla uygulanmamalıdır.

  Hastanedeyseniz, size OKSAPAR’ı doktorunuz veya hemşireniz enjekte edecektir. Eve döndüğünüzde tedavinizi sürdürmek için kendi enjeksiyonunuzu kendiniz yapmanız gerekebilir. Bunu yapabilmeniz için doktorunuz veya hemşireniz size bu işlemi yapmayı öğretecektir.

  Aşağıdaki talimatlar almış olduğunuz bu tip bir eğitimde öğrendiklerinizi hatırlamanızı kolaylaştıracak talimatlardır.

  OKSAPAR flakonu nereye enjekte edeceksiniz ?

  OKSAPAR’ı karın bölgenizde derinizin altına enjekte etmelisiniz.

  OKSAPAR’ı kesinlikle kas içine enjekte etmeyiniz. Kasta kanamaya neden olabilir.

  Derinizi nazik bir şekilde parmaklarınızın arasına sıkıştırınız ve enjeksiyon boyunca bu şekilde tutunuz. Böylece ilaç kas içine değil, karın cildinizdeki yağ dokusu içine verilecektir.

  Enjeksiyon yeri, karnınızın sağ veya sol tarafında; göbek deliğinizden en az 5 cm. uzakta kenarlara daha yakın olmalıdır.

  Enjeksiyon yerini seçerken şunlara dikkat ediniz :

  • Bu noktaya kolayca ulaşılabilmelisiniz.

  • Göbek deliğinize çok yakın olmamalıdır, var olan bir yara izi ya da morartının üstünde olmamalıdır.

  Enjeksiyonu karnınızın sağ ve sol yanı arasında dönüşümlü olarak yapmalısınız.

  Daha önceki enjeksiyonu yaptığınız noktayı kızarıklık, ağrı, sıcaklık, şişkinlik, deride renk değişikliği, sızıntı, bir iltihap veya deri reaksiyonunu gösterecek bir işaretin varlığı açısından inceleyiniz. Eğer bu işaretlerden herhangi birini görürseniz hemen doktorunuza haber veriniz.

  OKSAPAR’ı kullanarak kendi kendinize nasıl deri altı enjeksiyon yapacaksınız ?

  OKSAPAR T başka enjeksiyonluk sıvılarla karıştırılmamalıdır.

  Kendinize OKSAPAR enjeksiyonu yapmak için uygun teknik konusunda önceden eğitilmeniz gerekir. Eğitimle ilgili talimatları yetkin bir sağlık çalışanından veya doktorunuzdan almalısınız. İlacınızla veya kendinize enjeksiyon yapmanızla ilgili sorularınız varsa, lütfen doktorunuza sorunuz.

  Uygulama için aşağıdaki 9 adımı izleyiniz:

  1. Sabunla ellerinizi yıkayınız ve kurulayınız.

  2. Rahat bir pozisyonda oturunuz veya yatınız. Karın bölgenizde enjeksiyon yapacağınız noktaya kolayca ulaşabilmelisiniz. Bir kanepeye veya yastıklarla desteklenmiş bir yatağa boylu boyunca uzanabilirsiniz.

  3. Karnınızın sağ veya sol tarafında yanlarına doğru ve göbeğinizden en az 5 cm uzakta bir bölge seçiniz.

  UNUTMAYINIZ:

  Enjeksiyonu göbeğinizden en az 5 cm. uzak olacak bir noktaya yapmalısınız. Mevcut morluklar veya yara izlerinin üstüne enjeksiyon yapmamalısınız. Enjeksiyon noktasını karnınızın sağ ve sol yanında dönüşümlü olarak değiştirmelisiniz.

  4. Enjektörü bir kalem tutuyormuş gibi elinize alınız. Diğer elinizle, karnınızda enjeksiyon için seçtiğiniz bölgenin derisini nazikçe yakalayınız ve baş ile işaret parmaklarınızın arasında hafifçe sıkarak bir deri kıvrımı oluşturunuz.

  -T

  Y

  Bütün enjeksiyon boyunca deri kıvrımını tutmaya devam ediniz.

  5. İğneyi dik olarak (90°’lik açıyla) deri kıvrımına sonuna kadar batırınız.

  6. Parmağınızla enjektörün pistonunu itiniz. Bu sayede ilaç karın cildinizdeki yağ dokusu içine verilecektir. Enjeksiyon süresince deri kıvrımını tutmaya devam ediniz.

  7. İğneyi dik olarak ve bir seferde dışarı doğru çekiniz. Simdi deri kıvrımını bırakabilirsiniz. Çürüme olmasını engellemek için, uygulama bittikten sonra enjeksiyon bölgesini ovuşturmayınız.

  8. Kullandığınız enjektörü güvenli bir şekilde atınız. Enjektörü içine attığınız kabın kapağını sıkıca kapatınız ve çocukların erişemeyeceği bir yerde durmasına dikkat ediniz. Normal ev çöpü için kullanılan bidonlara atmayınız.

  OKSAPAR’ın damar içine tek seferde yapılacak bir enjeksiyonla verilmesi gerektiğinde; bu işlem hastanede gerçekleştirilecektir ve tekniği bilen bir hemşire veya doktor tarafından uygulanacaktır.

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Çocuklarda Kullanımı

  OKSAPAR’ın çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yetmiş beş yaşın üzerinde iseniz ve size STEMI olarak adlandırılan tipte bir miyokard infarktüsü (STEMI) teşhisi konulursa tedavinin başlangıcında size damar içine tek seferde ilaç verilmesi önerilmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbreklerinizde sorun varsa, doktorunuz yapacağı tetkiklerle yetmezliğin derecesini tespit ettikten sonra, sizin için uygun olacak dozu kararlaştıracaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  Eğer OKSAPAR ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  OKSAPAR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  OKSAPAR ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Tedavinizle ilgili olarak uygun kararı doktorunuz verecektir.

  OKSAPAR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir dozu atlarsanız hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu enjekte ediniz. Doz atlamayı veya fazladan bir doz almayı önlemek için, her gün yaptığınız enjeksiyonları bir günlüğe kaydedebilirsiniz.

  OKSAPAR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  OKSAPAR tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, ilacın yaptığı koruyucu ve tedavi edici etkiler ortadan kalkabilir. Toplardamarlarınız içinde oluşan pıhtı ile ilgili rahatsızlıklar meydana gelebilir.

  OKSAPAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OKSAPAR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  • Enoksaparin sodyuma veya heparine karşı ya da diğer düşük molekül ağırlıklı heparin türevlerine karşı alerjiniz varsa

  • Aktif durumda olan kanamanız mevcutsa veya kontrolsüz kanama riskiniz yüksekse

  • Yakın zamanda kanamaya bağlı felç geçirmişseniz

  OKSAPAR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

  • Kalbinizde yapay kalp kapakçığı mevcutsa

  • Vücudunuzda çarpmalar/sürtünmeler sonucunda kolayca morarma oluyorsa veya kısa sürede durmayan kanama meydana geliyorsa

  • Mide veya on iki parmak barsağınızda ülser varsa veya daha önceden vardı ise

  • Böbreklerinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa

 • Daha önce felç geçirdiyseniz
 • Kontrol altında olmayan, ağır hipertansiyonunuz varsa
 • Şeker hastalığına bağlı olarak gözünüzde bozukluk geliştiyse (retinopati)
 • Yakın zamanda gözlerinizden veya beyninizden ameliyat olduysanız
 • 12 yaşın altında veya 80 yaşın üstünde iseniz
 • • Aşırı zayıfsanız (50 kg’ın altında iseniz)

  • Vücudunuzda kanamanın durdurulması ile ilgili mekanizmalar üstünde etki yapan başka ilaçlar kullanıyorsanız (ilacınızın etkisini değiştirebilirler veya OKSAPAR bu gibi ilaçların etkisini değiştirebilir).

  • OKSAPART kullandığınız sırada (spinal veya epidural) anestezi almanız gerektiğinde (böyle bir durumda uzun süreli veya kalıcı felç görülen vakalar olmuştur).

  • Daha önce heparin kullanımına bağlı olarak kanınızda trombosit adı verilen hücrelerin sayısında ciddi düşme yaşadıysanız

  • Kalbinizi besleyen koroner damarları ilgilendiren pıhtıları ortadan kaldırmak ve yeniden yeterli kan akımını sağlamak amacıyla; size perkütan koroner revaskülarizasyon girişimleri olarak adlandırılan uygulama yapıldıysa

  Ameliyat olmanız veya size anestezi uygulanması gerekirse, doktorunuza veya diş hekiminize OKSAPAR kullandığınızı söyleyiniz, tedavinizin aldığınız ilaca uygun şekilde değiştirilmesi gerekebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OKSAPAR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  OKSAPAR ağız yoluyla kullanılmaz. Deri altına enjekte edilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  OKSAPAR ancak hekimin kesin bir gereksinim saptaması halinde gebelik sırasında kullanılmalıdır.

  Mekanik kalp kapak protezi olan hamile kadınlarda toplardamarların pıhtı ile tıkanması (tromboembolizm) riski yüksek olabilir. OKSAPAR’ı kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  Hamileyseniz OKSAPAR’ı kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  OKSAPAR’ın araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  OKSAPAR’ın içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Özel önlem alınmasını gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar OKSAPAR’ın kullanımını etkileyebilir veya OKSAPAR bazı ilaçların kullanımını etkileyebilir.

  Eğer şu anda özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız veya son zamanlarda aldınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz :

  • Kan sulandırıcı tabletler (örneğin, varfarin) veya kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (aspirin gibi)

  • Eklemleri tutan iltihabi hastalıklar için kullanılan ilaçlar (sistemik salisilatlar, ketorolak gibi)

  • Enjeksiyon yoluyla verilen dekstran 40 gibi ilaçlar, tiklopidin, klopidogrel içeren ilaçlar

  • Sistemik glukokortikoidler

  • Kanın içinde bulunan ve pıhtılaşmada rol oynayan trombosit adlı hücreler üstüne etkili ilaçlar (trombolitikler ve antikoagülanlar)

  • Diğer anti trombosit ajanlar (glikoprotein Ilb/IIIa antagonisti er gibi)

  • Divalproex, plikamisin, valproik asit, sülfınpirazon içeren ilaçlar

  Gelecekte OKSAPAR tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  OKSAPAR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.