Oksamen Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

OKSAMEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OKSAMEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, OKSAMEN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Boğaz, yüz, el ve ayaklarda ani şişme, nefes darlığı, yutma güçlüğü ve deride döküntü, soyulma ve kaşıntı ile görülen aleıjik reaksiyonlar
 • Kusmukta kan ya da kahve telvesi lekeleri görünümü veren mide kanaması
 • Koyu renkli, yumuşak gaita ya da kanlı diyare ile görülen bağırsak kanaması
 • Mide ve bağırsakta ülserler; mide ağnsı, ateş, bulantı ya da kusma
 • Arkaya doğru vuran kuvvetli mide ağrısı ile görülen pankreas sorunları
 • Ağrı, diyare (ishal), kusma ve kilo kaybı ile kendini gösteren ülseratif kolit ve Crohn hastalığının kötüleşmesi
 • Hızla gelişen deride, ağız, boğaz ve gözlerde soyulma İle görülen ciddi deri reaksiyonu
 • Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, gaita renginde açılma ve hepatit (kan testleri ile saptanır) ile görülen karaciğer sorunları
 • Göğüsten boyna, omuzlara ve sol kola yayılan ağrı ile görülen kalp krizi
 • Bazen vücudun bir tarafında kas güçsüzlüğü, hissizlik, ani tat, koku, görme, duyma değişikliği ve konfüzyon (zihin karışıklığı) ile görülen inme
 • Ateş, halsizlik, bulantı, ense sertliği, baş ağnsı, ışığa duyarlılık ve konfüzyon ile görülen menenjit
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide yanması, hazımsızlık, mide ağnsı, bulantı, konstipasyon (kabızlık), diyare (ishal), gaz çıkarma
 • Anemi ya da beyaz kan hücre sayısı değişikliği gibi kan ile İlgili sorunlar
 • Yüksek kan şekeri (hiperglisemi)
 • Uyku güçlüğü ve rüyalarda değişim
 • Depresyon
 • Olmayan şeyleri görmek ya da duymak (halüsinasyon)
 • Konfüzyon (zihin karışıklığı) ya da sinirlilik
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi, başta ağırlık ya da uyku hali
 • El ve ayaklarda iğnelenme ya da hissizlik
 • Görme bozukluğu, gözlerde şişlik ve duyarlılık
 • Kulak çınlaması (tinnitus)
 • Denge sorunlarına yol açan baş dönmesi
 • El, ayak ve bacaklarda şişlik (ödem). Göğüs ağrısı, halsizlik ve nefes darlığı ile birlikte olabilir (kalp yetmezliği)
 • Çarpıntı, kalp atımında yavaşlama ya da kan basıncında yükselme
 • Kalbinizin kanı vücudunuza pompalamasında sorunlar; halsizlik, nefes darlığı, baygınlık hissi ve genel ağrı
 • Nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük
 • Kaşıntı, deri döküntüsü, güneşe duyarlılık, saç dökülmesi (alöpesi)
 • Tırnak değişiklikleri
 • Böbrek sorunları
 • Ağızda ağn ve ülserler
 • İştahsızlık
 • Kilo artışı ya da azalması
 • Hamile kalmada güçlük
 • Burun kanaması
 • Bunlar OKSAMEN’in hafif yan etkileridir.

  OKSAMEN Nasıl Kullanılır?

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Genel olarak günde 1 tablet olarak uygulanır.

  OKSAMEN’in standart dozu akut gut, primer dismenore (birincil ağrılı adet görme) ve postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı) dışındaki tüm hastalıkların tedavisinde için günde tek doz 20 mg’dır. İlacınızı her gün aynı saatte alınız,

  Primer dismenore için önerilen doz günde tek doz 20-40 mg’dır. Postoperatif ağrı için önerilen doz günde tek doz 40 mg olup 5 gün uygulanabilir. Akut gut krizleri için önerilen doz ise ilk 2 gün, günde tek doz 40 mg’dır ve takip eden 5 gün süreyle OKSAMEN dozu günde 20 mg’a düşürülür.

  Gerektiği durumlarda tedaviye 1 veya 2 gün, günde tek doz i.v. veya i.m. uygulama ile başlanıp oral (ağız yoluyla) veya rektal devam edilebilir. Kronik hastalıkların tedavisinde, tenoksikamın terapötİk etkinliği tedavinin başında belirgindir ve elde edilen yanıt zaman içinde artar.

  Kronik hastalığınız varsa günde 20 mg’lık dozun üzerine çıkılması tavsiye edilmez. Bu durumda ilacın etkisinde anlamlı bir artış olmaksızın istenmeyen etkilerin sıklık ve şiddeti artacaktır. Uzun süreli tedaviye gereksinim gösteren hastalarda idame tedavi için günlük oral (ağızdan uygulanır) dozun 10 mg’a indirilmesi denenebilir.

  Ağızdan alınır.

  Tabletler bir bardak su ile alınır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Prensip olarak böbrek veya karaciğer hastalığı olanlarda yukarıda belirtilen dozlar uygulanır. Doktorunuz hastalığınızın şiddetine göre dozunu azaltabilir. Ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer OKSAMEN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  OKSAMEN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  OKSAMEN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  OKSAMEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OKSAMEN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  OKSAMEN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  OKSAMEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OKSAMEN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  OKSAMEN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Kalp ile ilgili probleminiz (kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, konjestif kalp yetmezliği-kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalıkgibi) varsa ya da daha önce inme geçirdiyseniz ya da bunlar için risk faktörleriniz (yüksek tansiyon, kanda aşın yağ bulunması, şeker hastalığı, sigara) varsa,
 • Yaşlıysanız (yan etkileri daha şiddetli yaşayabilirsiniz),
 • Böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa,
 • Kan pıhtılaşması ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Kan hacminiz düşük ise (kanama ya da ciddi su kaybı nedeniyle),
 • Vücudunuzun herhangi bir yerindeki kan damarlarınızda probleminiz varsa,
 • Ülseratif kolit (bağırsak iltihabı) veya Crohn hastalığı (bağırsak iltihabı, kann hastalığı, ishal, kusma ve kilo kaybına yol açan durum) gibi otoimmün bir hastalığınız (vücudun savunma sisteminin vücudu yok etmeye çalıştığı hastalık) varsa.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  OKSAMEN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  OKSAMEN gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe, hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa OKSAMEN kullanmayınız. Hamileliğinizin son 3 ayında OKSAMEN’i kesinlikle kullanmayınız.

  OKSAMEN hamile kalma güçlüğüne neden olur. Bu nedenle gebe kalma güçlüğünüz varsa veya kısırlık araştırması yapılıyorsa doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe, emzirme döneminde OKSAMEN kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  OKSAMEN baş dönmesi, sersemlik ya da görme bozukluğu gibi araç ve makine kullanımını etkileyebilecek yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

  OKSAMEN Etken Maddesi Nedir?

  OKSAMEN 90.0 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  OKSAMEN alırken özellikle aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz;

  Salisilat, ibuprofen, diklofenak ya da diğer NSAİ ilaçlar Kalp yetmezliğinde kullanılan kardiyak glikozitleri (digoksin gibi),

  Hidrokortizon, prednizolon ve deksametazon gibi bir steroid (ödem ve inflamasyon tedavisinde kullanılır)

  Varfarin, fenprokumon ve heparin gibi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (antitrombotik ilaçlar),

  Seçici serotonin geri alım inhibitörleri ve lityum (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),

  Metotreksat (deri problemlerinde, eklem iltihabı ve kanser tedavisinde kullanılan bir İlaç), Mifepriston (gebeliği sonlandırma İçin kullanılan bir ilaç),

  Siklosporin ve takrolimus (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar),

  Sİprofloksasin ya da moksifloksasin gibi bir “kinolon antibiyotiği” (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotik grubu),

  Renin anjiotensin sistemi üzerinde etkili ADE İnhibitörleri (silazapril, enalapril gibi) ya da ARB’ler (reseptör blokerleri), non-selektif beta bloker İlaç olan propranolol gibi yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar,

  Zidovudin (AIDS tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  Hidroklorotiyazid, fiırosemid gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan idrar söktürücü ilaçlar,

  Ağızdan alman ve şeker hastalığının önlenmesinde kullanılan İlaçlar (glibomürid, glibenklamid ve tolbutamid gibi),

  Gut (damla hastalığı) tedavisinde kullanılan probenesid,

  Mide asidinin azaltılmasında kullanılan İlaçlar (antiasitler ve simetidin),

  Alko1.

  OKSAMEN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.