Ofkozin Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

OFKOZIN nedir ve ne için kullanılır?

OFKOZİN, her film kaplı tablette 200 mg ofloksasin etkin maddesini içerir. Beyaz renkte, bir yüzü çentikli, film kaplı çentikli tabletlerdir. 10 film tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

• OFKOZİN, bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Kinolonlar adı verilen bir antibakteriyal ilaç grubuna dahildir.

OFKOZİN duyarlı olan bakterileri öldürerek, bu bakterilerin vücutta neden olduğu

• Doktorunuz size OFKOZİN’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

Akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunum yolu infeksiyonlarını (örneğin bronşit) tedavi etmek için

-Akciğer dokusundaki infeksiyonlan (pnömoni) tedavi etmek için -Kulak, burun veya boğazda meydana gelen infeksiyonlan tedavi etmek için

-Yumuşak doku veya deride meydana gelen infeksiyonlan tedavi etmek için

-Kemik veya eklemlerde meydana gelen infeksiyonlan tedavi etmek için

-Karın içinde oluşan (örneğin barsaklarda) ve/veya safra yollarında meydana gelen infeksiyonlan tedavi etmek için

-Böbrekler, idrar yolları, üreme organları, prostatta meydana gelen infeksiyonlan tedavi etmek için

-Vücutta infeksiyonlara karşı direncin azaldığı durumlarda (örneğin, kanser) duyarlı

bakterilere bağlı infeksiyonlara yakalanmayı önlemek için koruyucu amaçla

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OFKOZIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa OFKOZİN’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, yüzde ve dilde şişme, baygınlık ve nefes alma güçlüğü (aşırı duyarlılık-anafilaksi)

• Göğüs ağrısı, bayılma, kalp atımlarında düzensizlik

• Kaslarda istemsiz kasılma nöbetleri

• Şiddetli, inatçı, kanlı ishal ile birlikte kramp tarzında şiddetli karın ağrısı

• Aşırı yorgunluk, mide/karın ağrısı, inatçı bulantı ve kusma, gözün beyaz kısmının ve derinin sarı renk alması, idrar renginin koyulaşması, dışkı renginin açılması

• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

“Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir.”

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin OFKOZİN’e karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eklemlerde, kas kirişlerinde (tendon) ve kaslarda ağrı ve şişme

• Vücutta kolayca morarma veya kanama olması

• Ateş, sürekli boğaz ağrısı gibi yemden bir enfeksiyon başlıyormuş gibi kendini hasta hissetme

• İdrar miktarında olağandışı artma veya azalma

• Titreme

• Deride güneş yanığı gibi bir görünüm oluşması (ışığa duyarlılık)

• Duygu durumunda değişiklikler (sinirlilik, saldırganlık), zihin karışıklığı, görsel ve işitsel varsanılar, çökkünlük, intihar düşüncesi

• Vücudun herhangi bir yerinde keçeleşme, yanma, karıncalanma veya güç kaybı olması; ısı, titreşim, basınç duyumlarının algılanmasında bozukluk

• Kaslarda ağrı, güçsüzlük ve hassasiyet, ateşin yükselmesi, idrar renginin belirgin koyulaşması, bulantı ve kusma ile seyreden kas harabiyeti (Rabdomiyoliz-iskelet kası yıkımı)

• Myasthenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi

• Alerjik akciğer iltihabı ve porfirisi olan hastalarda porfiri atakları

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Baş ağrısı, gece kabusları, sersemlik hissi / baş dönmesi, uyku bozuklukları / uykusuzluk, huzursuzluk, baş dönmesi, kulak çınlaması

• Kan şekerinin düşmesi

• Kalp atım sayısının artması (taşikardi) ve kan basıncında geçici bir düşüş (hipotansiyon)

• Zihin karmaşası, anksiyete (endişe), ruhsal bozukluklar (öm. halüsinasyonlar), sersemlik/uyku hali, anormal duyumlar gibi periferik duyusal bozukluklar, depresyon

• Tat ve koku bozuklukları (tat ve koku duyusu kaybına varabilir] ve görme bozuklukları

• Kulak çınlaması ve işitme bozuklukları (ender olarak işitme kaybına varabilir)

• Kas sertliği, koordinasyonsuz hareketler, tükürük akması gibi belirtilerle seyreden ve beynin belli bir kısmının etkilendiğine işaret eden belirtilerin görülmesi (ekstra-piramidal semptomlar), kas koordinasyon bozuklukları, duyum azalması

• Miyastenia gravis olan hastalarda özellikle önemli olabilen kas zayıflığı

• Kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, iştahsızlık

• Deride kızarıklık, kaşıntı, aşırı terleme

• Vajina] akıntı veya ağızda pamukçuk oluşması

Laboratuvar tetkiklerinde:

• Karaciğer enzimlerinde ve bilirubinde artış

• EKG’de QT aralığının uzaması

• Opiat veya porfirin tayininde yalancı pozitif sonuç

Bunlar OFKOZİN’in hafif yan etkileridir.

Bu gibi belirtilerin rahatsız edici bir hal alması veya uzun süre devam etmesi halinde, doktomnuza başvurunuz.

OFKOZIN Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. OFKOZİN film kaplı tablet erişkinlerde kullanılır.

Genel olarak aşağıdaki gibi kullanılır:

-Sizde mevcut olan infeksiyonun tipine ve ciddiyetine göre, günlük ofloksasin dozu 200 mg ile 800 mg arasındadır. (1-4 tablet OFKOZİN 200 mg Film Tablet kullanmanız gerekebilir).

400 mg’a kadar (2 tablet OFKOZİN 200 Film Tablet) olan günlük ofloksasin dozlarını tercihen sabahlan olmak üzere tek doz halinde almanız gerekir. Daha yüksek doz uygulamalarında, toplam günlük dozu iki eşit parçaya bölmeniz gerekir. Dozlan eşit aralıklarla kullanmanız gerekir.

OFKOZİN film kaplı tablet ağızdan alınır.

Film tableti ezmeden, yeterli miktarda sıvıyla yutunuz. Dozaja uymak için çentik çizgisinden bölebilirsiniz. Tabletleri yemeklerle beraber veya yemek arasında alabilirsiniz.

Emiliminde azalma olabileceğinden, OFKOZİN’i demir tuzlan, antasidler veya sukralfat uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.

Çocuklarda Kullanımı

OFKOZİN çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kullanılmaz.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşa göre OFKOZİN dozajının ayarlanması gerekmez. Yaşınız ileriyse doktorunuz sizin böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirerek, gereken doz ayarlamasını yapacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, doktorunuz özel bir test yaparak sizdeki bozukluğun derecesini belirleyecek ve sizin için uygun olan OFKOZİN dozunu ve doz aralıklarını ayarlayacaktır.

Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (örneğin siroz), ofloksasinin vücutta parçalanması azalabilir. Böyle bir durumda bir günde alabileceğiniz maksimum doz 400 mg’ı (2 tablet OFKOZİN 200 mg Film Tablet) aşmamalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Tedavinizin süresi hastalığınızın seyrine göre farklılık gösterecektir.

Doktorunuz OFKOZİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

Eğer OFKOZİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

OFKOZIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

OFKOZİN’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OFKOZIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorlar için tavsiyeler

Doz aşımı durumunda mide yıkanmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Spesifik antidotu yoktur.

OFKOZIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OFKOZIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

OFKOZİN tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, infeksiyonun

yerleştiği sisteminizle ilgili yakınmalarınız tekrar ortaya çıkabilir, genel durumunuz bozulabilir ve bakterilere karşı direnç gelişebilir.

OFKOZIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OFKOZIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• OFKOZIN’in içindeki etkin madde olan ofloksasine veya ilacın içerdiği diğer

maddelerden birine karşı ya da bir başka kinolona karşı aleıjiniz varsa

• Epilepsi (sara) hastalığınız varsa

• Beyninizi etkileyen bir travma, iltihabı bir durum veya felç gibi, nöbet geçirme eşiğini düşüren rahatsızlıklar geçirdiyseniz

• Beyin dokusunda değişiklik veya yaralanmaya neden olan, daha önceden mevcut bir rahatsızlığınız varsa

• Tedavi sırasında şiddetli güneş ışığına veya UV (solaryum gibi) ışınma maruz kalmanız gerekiyorsa. (İşığa karşı hassasiyet gelişebilir, deri ve tırnaklarınızda alerjik reaksiyonlar oluşabilir).

• Eklemlerinizin (örneğin omuz, dirsek veya bilek eklemi) çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme ve hassasiyet oluşursa. (Doktorunuz tendon iltihabından şüphelenirse, OFKOZİN uygulamayı derhal keserek, etkilenmiş tendon için uygun tedaviye başlayabilir).

• Uzun süreli tedavi uygulanacaksa (Uzun süreli tedavide dirençli olan bakteriler aşırı üreyebilir ve bunların neden olacağı ikincil infeksiyonlar meydana gelebilir. Bu durumu önlemek için doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir).

• Tedavi sırasında veya tedaviden hemen sonraki haftalarda ağır ve sürekli ishal görülürse (Bu durum antibiyotiklere bağlı olarak gelişebilen ve hayatı tehdit edebilen ciddi bir durumdur. Doktorunuz derhal uygun tedaviyi başlatacaktır).

• Daha önceden merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsızlık geçirmiş olmanızdan dolayı nöbet geçirmeye yatkınlığınız varsa.

Kalbinizle ilgili QT uzaması diye adlandırılan bir durum sizde doğuştan mevcutsa.

• Kanınızda potasyum ve magnezyum düşüklüğü varsa ve bu durum henüz düzeltilmemişse (Kalbinizde ritim bozukluğu olabileceğinden doktorunuz kalp fonksiyonlarınızı yakından takip etmek isteyebilir).

• Kalpte ritim bozukluğu olmasını engelleyen ilaçlardan (anti-aritmik) Sınıf IA ve II şeklinde sınıflandırılanlarmdan kullanıyorsanız.

Böbreklerinizle ilgili ciddi bir sorununuz varsa. (Doktorunuz OFKOZİN’i reçetelemeden önce böbrek işlevlerinizi değerlendirecek ve tedavi sırasında da sizi izlemeye devam edecektir. Böbreklerle ilgili sorunlarınız varsa, doktorunuzun ilacın dozunu yeniden ayarlaması gerekebilir).

Karaciğerinizle ilgili bir sorununuz varsa

• Şeker hastalığınız varsa ve insülin ya da ağızdan alman kan şekerini düşürücü ilaçlar kullanıyorsanız (Kan şekeri düşüklüğü yaşama riskine karşı, doktorunuz kan şeker seviyelerinizi daha dikkatle takip etmenizi isteyebilir).

• Vücudunuzun uç kısımlarında ağrı, uyuşma, iğnelenme ve kas güçsüzlüğü gibi belirtileriniz olursa, (Bir tür sinir hastalığı gelişmesi riskine karşı doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir veya ilacınızı kesebilir).

• Myasthenia Gravis’in (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi:

Florokinolonlar nöromüsküler blokaj aktivitesine sahiptirler ve myashenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myasthenia gravisli hastalarda, ventilatör desteği gerektiren solunum yemezliği ve ölümü kapsayan post marketing (pazarlama sonrası) ciddi advers olaylar florokinolonla ilişkilendirilmiştir. Öyküsünde myasthenia gravis bulunan hastalar florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OFKOZIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Besinler OFKOZİN’in emilmesini etkilemez. Tabletleri, yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda çiğnemeden yutunuz. Mide yanmasını gidermek için kullanılan antiasid adı verilen ilaçlar OFKOZİN’in emilimini etkileyebileceğinden, OFKOZİN’i bu ilaçların uygulamasından en az iki saat Önce veya sonra alınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Flamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, OFKOZİN’i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

Tedavi sırasında hamile kalırsanız, mümkün olan en kısa sürede ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlanması gerekir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

OFKOZİN kullanımı konsantrasyon ve tepki verme yeteneğini bozabilecek sersemlik/baş dönmesi, görme bozuklukları, uyuklama gibi bazı istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Sizde bu gibi belirtiler varsa;

• Araç kullanmayınız, çünkü ilaç sizin güvenli sürüşünüzü engelleyebilir.

• Dikkat gerektiren herhangi bir araç ve makine kullanmayınız.

OFKOZIN Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder. Bu miktar, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için bir risk oluşturmaz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Antasidler, sukralfat ve metal katyonlar (Alüminyum ve magnezyum hidroksit, alüminyum fosfat, çinko, demir içeren antasidler, sukralfat dahil, aynı zamanda alındıkları takdirde

OFKOZİN’in emiliminde azalmaya yol açabilmektedir. Bu nedenle OFKOZİN, bu tür ilaçlarla 2 saat aralıklı olarak alınmalıdır).

-Tıkayıcı solunum sistemi hastalıklarında bronşları genişletmek için kullanılan teofılin ve fenbufen ya da diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (OFKOZİN ile birlikte kullanıldığında nöbet eşiğini düşürebilir).

-Şeker hastalığında kullanılan glibenklamid adlı İlaç (Glibenklamidin kandaki düzeyi yükselebilir, yakın takip gerekir).

-Probenesid. simetidin, furosemid ya da metotreksat gibi böbreklerden atılması özel bir mekanizmayla gerçekleşen ilaçlar (Bu ilaçların atılanında bozukluk olabilir ve kandaki düzeyleri yükselebilir).

-Pıhtılaşmayı önlemek için kullanılan K vitamini antagonistleri (örneğin; Kumarin) (Bu ilaçların etkisi artabilir, pıhtılaşma testleriyle takip gerekir).

-Tüberkülozun bakteriyolojik tanısı İçin test yapılacaksa (OFKOZİN kullanılırken, bu test yalancı negatif sonuç verebilir).

-İdrarda opiat veya porfirin tayini için test yapılacaksa (OFKOZİN kullanılırken bu testler yalancı pozitif sonuç verebilir, daha özgül metotların kullanılması gerekir).

-EKG ile tespit edilen QT aralığı uzamasına yol açan ilaçlar (örneğin Sınıf IA ve II antiaritmik ilaçlar, trisiklik antidepresanlar ve makrolidler ile birlikte kullanırken dikkatli olunması gerekir).

-Sersem ve uykulu hissettirebileceğinden, OFKOZİN kullanırken alkollü içecekler tüketmeyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

OFKOZIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.