Odyparx Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

ODYPARX XR nedir ve ne için kullanılır?

ODYPARX XR, 750 mg levetirasetam içeren 50 ve 100 tabletlik ambalajlarda sunulan film kaplı tablettir.

ODYPARX XR 750 mg Film Tablet; beyaz, oval, bikonveks, film tablettir.

ODYPARX XR, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

Epilepsi tanısı konmuş 16 yaş ve üzerindeki hastalarda, parsiyel (kısmi) başlangıçlı nöbetlerin tedavisinde, diğer antiepileptik ilaçlara ilave olarak kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ODYPARX XR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

• ODYPARX XR’m yan etkilerinin, ani salimli tablet ile benzer olması beklenmektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Uyuklama hali (Somnolans),

• Yorgunluk (Asteni/halsizlik),

• İstemsiz kas kasılmaları (konvülsiyon),

• Uyumlu hareket bozukluğu (Ataksi),

• Denge bozukluğu.

• Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),

• Depresyon,

• Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları,

• Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (irritabilite),

• Anormal davranışlar,

• Öfke,

• Kaygı (Anksiyete),

• İntihar, intihar girişimi ve intihar düşüncesi,

• Solunum yetmezliği.

• Pankreas iltihabı (Pankreatit),

• Sarılık,

• Ateş, hastalıklara sıkça yakalanma

• Kanama durma süresinin uzaması,

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Sersemlik hissi,

• Baş ağrısı,

• Aşırı hareketlilik (Hiperkinezi),

• Bellek kaybı (Amnezi), dikkat bozukluğu,

• Hafıza bozukluğu,

• Uykusuzluk (İnsomni),

• Kişilik bozuklukları (davranış bozuklukları),

• Huzursuzluk, saldırganlık

• Anormal düşünce (yavaş düşünme, konsantre olamama),

• Ağn,

• Bulantı,

• İştahsızlık (Anoreksi),

• Dönme hissi (Vertigo),

• Çift görme,

• Bulanık görme,

• Kas ağrısı (Miyalji),

• Enfeksiyon,

• Nazofarenjit, sinüzit (Burun ve yutak iltihabı),

• Öksürükte artış,

• Ağız yaraları

• Deri iltihabı (Ekzema),

• Döküntü,

• Kaşıntı,

• İğnelenme hissi (Parestezi),

• Kilo kaybı,

• Saç dökülmesi

Bunlar ODYPARX XR’ın hafif yan etkileridir.

Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmaktadır.

ODYPARX XR Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz size kaç tablet ODYPARX XR kullanacağınızı söyleyecektir, ilacınızı daima tam olarak doktorunuzun size belirttiği gibi alınız.

Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Genel doz: günde 1000 mg 3000 mg arasıdır.

ODYPARX XR’ın başlangıçtaki tedavi dozu günde 1 kez 1000 mg’dır. Doktorunuz gerekli gördüğünde dozu artırabilir.

• ODYPARX XR’ı, günde 1 kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalısınız. Yiyecekle birlikte veya ayrı alabilirsiniz.

• Belirtilerinizde geri dönüş varsa doktorunuza başvurunuz, fakat doktorunuz söylemedikçe ODYPARX XR alimini kesmeyiniz.

Aç veya tok kamına bir miktar su ile ağızdan alınır.

Çocuklarda Kullanımı

ODYPARX XR’ın 16 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde güvenliliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise ODYPARX XR dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliğiniz varsa, ODYPARX XR dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz ayarlanacaktır.

Eğer ODYPARX XR ‘ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ODYPARX XR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ODYPARXXR ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ODYPARX XR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ODYPARX XR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

• ODYPARX XR, kronik (uzun sureli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece ODYPARX XR tedavisine devam etmelisiniz.

• Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. ODYPARX XR tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.

• Doktorunuz, ODYPARX XR tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ODYPARX XR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ODYPARX XR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer levetirasetam veya ODYPARX XR’ın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).

ODYPARX XR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.

• Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (öm. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.

• Parsiyel başlangıçlı nöbeti olan bazı hastalarda ODYPARX XR kullanımı esnasında somnolans (uykululuk hali), sersemlik ve davranışsal anormallikler saptanmıştır.

• ODYPARX XR ile tedavi edilen hastalarda huzursuzluk ve saldırganlık gözlenmiştir. Böyle bir durumda doktorunuza bilgi veriniz. ODYPARX XR ile kandaki alyuvar ve akyuvar sayısında azalma çok nadir de olsa ortaya çıkabilir. ODYPARX XR gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışın.

ODYPARX XR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ODYPARX XR’ı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak,

ODYPARX XR’ı alkol ile almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

• ODYPARX XR, kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. ODYPARX XR’ın doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. ODYPARX XR hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedavi süresince emzirme önerilmez.

ODYPARX XR uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. ODYPARX XR tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

ODYPARX XR Etken Maddesi Nedir?

ODYPARX XR’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Yine de bu maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastaların kullanmaması gerekir

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ODYPARX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.