Oculotect Fluid Sine İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

OCULOTECT FLUID SINE nedir ve ne için kullanılır?

OCULOTECT FLUID sine, hemen hemen renksiz, berrak sulu çözelti şeklinde bir göz damlasıdır. Her 1 ml çözelti etkin madde olarak 50 mg polividon içerir.

OCULOTECT FLUID sine, 20 adet 0,4 ml çözelti içeren saydam tek dozluk kaplarda takdim edilmektedir.

OCULOTECT FLUID sine, oftalmolojikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

OCULOTECT FLUID sine, kuru göz hastalığı dahil, göz kuruluğunda (gözyaşı filminin dayanıksız olduğu durumlarda gözyaşı yerine veya göz yüzeyinin nemlenmesinin yetersiz olduğu durumlarda) kullanılır.

OCULOTECT FLUID sine, ayrıca sert ve yumuşak kontakt lensler için kaydırıcı olarak kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OCULOTECT FLUID SINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

sine’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, OCULOTECT FLUID sine ‘yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OCULOTECT FLUID sine’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Gözde hafif ve geçici yanma ya da yapışkanlık hissi, tahriş.

• Görmede bulanıklık

Bunlar OCULOTECT FLUID sine’nin hafif yan etkileridir.

OCULOTECT FLUID SINE Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde gözünüze günde 4 defa 1 damla uygulayınız. Doktorunuzun tavsiyelerine her zaman uyunuz.

Tek dozluk kaplardaki ilaç miktarı sağ ve sol göze birer defa damlatmaya yeterlidir.

OCULOTECT FLUID sine’yi kontakt lenslerinizi ıslatmak için kullandığınızda, takmadan önce lensin üzerine bir damla damlatınız.

Tek dozluk kapları kullandıktan sonra hemen atınız. Kullanılmayan kısmı saklamayınız. Uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.

Solüsyonun kirlenme riski olduğundan, şişenin ucunun herhangi bir yüzeyle temasından ve göze hasar verebileceğinden gözle temasından kaçınınız.

OCULOTECT FLUID sine’yi aşağıda tarif edildiği şekilde gözünüze damlatınız.

1. Ampul şeklindeki plastik tek dozluk bir şişeyi ayırınız.

2. Kapağını döndürerek koparıp açınız.

3. Başınızı geriye doğru eğip bir elinizle alt göz kapağınızı yavaşça aşağı doğru çekiniz; diğer elinizle de şişeyi gözünüzün üstünde baş aşağı tutunuz. Plastik şişeyi yavaşça sıkarak bir damla damlatınız.

Damlanızı damlattıktan sonra parmak ucunuz ile gözünüzün iç ucuna 1-2 dakika bastırınız. Bu, damlanın göz kanallarından buruna akmasını önler ve böylece OCULOTECT FLUID sine steril göz damlası gözünüzde kalarak etkisini gösterir.

Çocuklarda Kullanımı

OCULOTECT FLUID sine’nin çocuklarda etkinlik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

OCULOTECT FLUID sine’nin böbrek veya karaciğer yetmezliğinde etkinlik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

Eğer OCULOTECT FLUID sine’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

OCULOTECT FLUID SINE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

sine kullandıysanız:

Çözeltinin fazlası gözden dışarıya akacağı için göze kazayla 1 damladan fazla damlatılması genelde bir sorun teşkil etmez.

OCULOTECT FLUID sine’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OCULOTECT FLUID sine

OCULOTECT FLUID SINE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

OCULOTECT FLUID sine

OCULOTECT FLUID SINE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

OCULOTECT FLUID SINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OCULOTECT FLUID SINE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• OCULOTECT FLUID sine ‘nin bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

OCULOTECT FLUID sine

OCULOTECT FLUID SINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

OCULOTECT FLUID SINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz gerekli görmedikçe OCULOTECT FLUID sine’yi hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz gerekli görmedikçe OCULOTECT FLUID sine’yi emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

İlacın damlatılmasından hemen sonra görmede bulanıklık yaşıyorsanız, araç ya da makine kullanmayınız.

OCULOTECT FLUID sine

OCULOTECT FLUID SINE Etken Maddesi Nedir?

OCULOTECT FLUID sine’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer:

• OCULOTECT FLUID sine ile birlikte başka göz ilaçları kullanıyorsanız iki ilaç uygulaması arasında en az 5 dakika bekleyiniz ve OCULOTECT FLUID sine ‘yi gözünüze daima en son damlatınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

OCULOTECT FLUID SINE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.