Oador Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

OADOR nedir ve ne için kullanılır?

• OADOR tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 50 mg akarboz içerir.

• OADOR’un etkin maddesi olan akarboz, alfa glukosidaz inhibitörüdür. OADOR, şeker hastalığının ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etkisini, ince bağırsaklarda şekerlerin parçalanmasını sağlayan enzimin etkisini engelleyerek gösterir. Böylece şekerlerin sindirimi gecikir ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile OADOR, yemeklerden sonra görülen kan şekeri artışını azaltır.

• OADOR 30 ve 90 tablet içeren ambalajlarda bulunur. Tabletler beyaz renkli, yuvarlaktır ve bir yüzünde çentik bulunmaktadır.

• OADOR, şeker hastalığının tedavisinde diyetle birlikte ve gizli şeker tespit edilen hastalarda şeker hastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle beraber kullanılır.

• Tokluk kan şekeri değerinin 140-200 mg/dl arasında, açlık kan şekeri değerinin 100-125 mg/dl arasında olması gizli şeker olarak tanımlanır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OADOR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

OADOR’un olası yan etkileri aşağıda görülme sıklıklarına göre verilmiştir.

Çok yaygın (1/10’dan daha sık):

Gaz

Yaygın (1/10 -1/100 arası):

İshal, sindirim sistemine ait ağrı ve karın ağrısı Yaygın olmayan (1/100 1/1000 arası):

Bulantı, kusma, hazımsızlık Karaciğer enzimlerinde artış Seyrek (1/1000 1/10000 arası):

Ödem (özellikle bacaklarda sıvı birikmesiy^yılık Bilinmeyen:

Kanda pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması Döküntü, kızarıklık, kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar

Barsakların tamamen ya da kısmen tıkanması, pnömotozis sistoides intestinalis (mide bağırsak kanalının herhangi bir yerinde barsak duvarında bulunabilen içi hava dolu kistlerin gözlendiği nadir bir hastalık).

Karaciğer iltihabı (Hepatit)

Karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anormalliği ve karaciğer hasarı olarak bildirilen olaylar özellikle Japonya’da izlenmiştir. Japonya’da ölümcül sonuçları olan münferit ani gelişen hepatit vakaları bildirilmiştir. OADOR ile ilişkisi belirsizdir.

Eğer doktorunuz tarafından size reçete edilen diyetinize uymazsanız, sindirim sisteminizle ilgili yan etkiler şiddetlenebilir. Size reçete edilen diyete sıkı sıkıya uymanıza rağmen bu gibi bir sıkıntı yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatımla bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

OADOR Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmemiş ise, önerilen doz aşağıdaki gibidir:

Başlangıç: Günde 3 kez bir adet OADOR 50 mg tablet ya da

Günde 3 kez yarım OADOR 100 mg tablet

Doz daha sonra; Günde 3 kez iki adet OADOR 50 mg tablet ya da

Günde 3 kez bir adet OADOR 100 mg tablet’e kadar çıkartılır.

Ortalama günlük doz 300 mg’dır (3×2 OADOR 50 mg tablet ya da 3×1 OADOR 100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyen şikayetler ortaya çıkarsa, doktorunuza danışınız.

Gizli şekeri olan hastalarda önerilen doz günde 3 defa 100 mg’dır.

Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg’a kadar çıkılır.

OADOR ağız yoluyla alınır.

Tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çiğnenmelidir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Çocuklarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

OADOR kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur. Doktorunuz OADOR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer OADOR’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

OADOR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

OADOR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OADOR şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında gaz ve ishale neden olabilir. Fazla miktarda OADOR alındığında 4-6 saat süreyle şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

OADOR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. ) ı i 0

OADOR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

OADOR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

OADOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OADOR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• İlacm içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

• Sindirim ve emilim bozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,

• Karaciğer sirozunuz varsa,

• Bağırsakta gaz oluşumunun arttığı bir durumunuz varsa (ör. bağırsak tıkanıklıkları, büyük fıtıklar, bağırsak ülserleri gibi),

• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.

OADOR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin ilk yılında 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.

• OADOR’un güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OADOR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

OADOR ile tedavi sırasında bir tür şeker olan sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla karında rahatsızlığa veya ishale neden olurlar.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OADOR hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OADOR emziren annelerde önerilmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

OADOR kullanımı ile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına dair hiçbir veri yoktur.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında OADOR’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin, insülin gibi ilaçlar,

• Kalp hastalıklarında kullamlan digoksin,

• Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler,

• Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin.

• Bağırsaklarda emilimi arttırıcı ilaçlar,

• Sindirimi kolaylaştıran enzimler,

• Bir antibiyotik olan neomisin

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

OADOR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.