Nutriflex Special Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

NUTRIFLEX nedir ve ne için kullanılır?

NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL enerji sağlar ve vücudun gelişmesi veya iyileşmesi için gerekli olan amino asit, elektrolit ve esansiyel yağ asitleri olarak adlandırılan maddeleri içerir.

NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL, normal beslenmenizin mümkün olmadığı durumlarda verilir. Örneğin ameliyat sonrası, kazalar veya yanıklardan sonra ya da mide ve bağırsaktan gıda emiliminin gerçekleşemediği durumlarda.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NUTRIFLEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Verilerde sıklık derecesi belirlenmemiştir.

Seyrek:

• Alerjik reaksiyonlar, örneğin nefesin çabuk kesilmesi, dudaklarda, ağızda ve boğazda şişme, nefes almada zorluk.

 • Kanınızın pıhtılaşma meyilinde artış
 • Nefes alma problemleri, ciltte mavimsi renk (siyanoz)
 • Çok seyrek:

 • Yağ yüklemesi sendromu:
 • Daha fazla bilgi için lütfen bölüm 3 “Kullanmanız gerekenden daha fazla NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL kullandıysanız” bölümüne bakınız. Uygulama durdurulduğunda semptomlar genellikle kaybolur.

  Bu yan etkiler ciddi yan etkilerdir.

  Diğer yan etkiler:

  Yaygın :

 • Damarların tahrişi veya yangısı (flebit, tromboflebit)
 • Seyrek:

  • kan basıncında düşme veya artış

 • yüz ve boyunda kızarma (flushing)
 • uyuşukluk
 • başağrısı
 • terleme
 • titreme
 • üşüme hissi
 • • göğüs, sırt, kemik ve bel ağrısı Çok seyrek:

 • kanda anormal yüksek yağ veya şeker seviyeleri
 • • kanınızda asidik maddelerin yüksek seviyede olması

  Yaygın olmayan yan etkiler:

 • hasta hissetme, mide bulantısı (kusma), iştah kaybı
 • NUTRIFLEX Nasıl Kullanılır?

  Ne kadar çözeltiye ihtiyacınız olduğuna ve tedavinin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir. Bu ürün doktor kontrolünde uygulanır.

  Günlük dozlar ihtiyaçlarınız ve vücut ağırlığınıza göre ayarlanacaktır. Size uygulanan dozların ve infüzyon hızlarının doğru olmasına dikkat edilecektir.

  Yetişkinler ve 15 17 yaş arasındaki ergenler:

  Yetişkinler için günlük doz 35 ml/ kilogram vücut ağırlığı/gündür.

  Bu 2.0 g amino asit, 5.04 g glukoz ve 1.4 g lipid /kilogram vücut ağırlığı/güne tekabül eder.Bu çözelti size maksimum 1.7 ml/kilogram vücut ağırlığı/saat hızında uygulanacaktır.

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL intravenöz damla ile, yani, küçük bir tüp yoluyla doğrudan damar içine uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklar ve 14 yaşına kadar ergenler:

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL iki yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

  İki yaşın üstündeki çocuklarda dozaj bireysel özelliklerine göre, çocuğun yaşına, gelişim durumuna ve mevcut hastalığına bağlıdır.

  Aşağıdakiler günlük dozlar için kılavuz olarak kullanılabilir:

 • 3. 5. yaş için: 1.43 g amino asit, 3.60 g glukoz ve 1.0 g lipide tekabül eden 25 ml/kg vücut ağırlığı /gün.
 • 6. 14. yaş için: 1.0 g amino asit, 2.52 g glukoz ve 0.7 g lipide tekabül eden 17.5 ml/kg vücut ağırlığı /gün.
 • Uygulama hızı 1.7 ml/kg vücut ağırlığı/saati geçmemelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Genel olarak, tavsiye edilen dozlar diğer yetişkinler için tavsiye edilenlerden farklı değildir.Yine de, metabolik hızlar ve yollar, yaşlılarda değişebildiğinden, dikkatle izlenmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa, doz ihtiyacınıza göre özel olarak ayarlanır.

  Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

  Eğer NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NUTRIFLEX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  LİPİD SPECİAL kullandıysanız:

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer çok fazla NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL aldıysanız, aşağıdaki belirtiler gözlenebilir:

 • Sıvı fazlalığı ve elektrolit bozuklukları
 • Akciğer şişmesi
 • İdrarda amino asit kayıpları ve amino asit dengesinin bozulması
 • Kusma, mide bulantısı, mide ağrısı
 • Titreme, ateş
 • Yüksek kan şekeri seviyesi
 • İdrarda glukoz
 • • Aşırı yüksek kan şekeri seviyesine bağlı bilinç kaybı veya bilinç bulanıklığı

 • Baş ağrısı
 • Yorgunluk
 • • Aşağıdaki semptomları içeren yağ yüklemesi sendromu:

 • Kandaki yüksek yağ seviyeleri
 • Ateş

 • İç organların yağlanması
 • Sarılık (ikterus) varlığında veya yokluğunda karaciğer büyümesi (hepatomegali)

 • Dalak büyümesi (splenomegali)
 • Kırmızı kan hücrelerinin, beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin azalması

  Kan pıhtılaşma bozuklukları

  Kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ve diğer kan anomalileri

  Anormal karaciğer fonksiyon testleri

 • Bilinç kaybı
 • Bu durumlarda infüzyon derhal durdurulmalıdır. İlave bir tedaviye ihtiyacınız olup olmadığına doktorunuz karar verecektir. Siz iyileşmeden infüzyona devam edilmeyecektir.

  Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NUTRİFLEX

  NUTRIFLEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL doktor tarafından veya doktor kontrolü altında uygulandığından doz atlama olasılığı yoktur.

  NUTRİFLEX

  NUTRIFLEX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Tedavi sadece doktor kontrolü altında sonlandırılacağından, istenmeyen etkilerin oluşması beklenmez.

  NUTRIFLEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NUTRIFLEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Yumurtaveya soya proteinine, yer fıstığı yağına veya NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

  • NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ı iki yaşın altındaki çocuklara uygulamayınız.

  Aşağıdakilerden birini fark ederseniz de NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ı kullanmayınız:

  • doğuştan amino asit metabolizma bozuklukları,

  • yağ metabolizma bozuklukları,

  • anormal yüksek kan elektrolit seviyeleri,

  • örneğin sebebi bilinmeyen bilinç kaybı (koma), kanınızda asidik maddelerin birikmesi (asidoz), şiddetli diyabet, ameliyatlar veya yaralanmalardan sonra iyi kontrol altına alınamamış metabolik anomaliler,

 • saatte kontol edilebilmesi için 6 üniteden fazla insüline ihtiyaç duyan anormal yüksek kan şekeri seviyesi,
 • • safra akışının bozulduğu durumlar (intrahepatik kolestaz),

  • şiddetli karaciğer hastalığı,

 • diyalizin mümkün olmadığı şiddetli böbrek hastalığı,
 • anormal yüksek kanama riski,
 • kalp krizi veya felç,
 • kan pıhtıları veya yağ nedeniyle damarların tıkanması (akut tromboembolik
 • durumlar, lipid embolisi),

 • kollaps veya şok durumunda iken gelişebilen hayati tehlikesi olan dolaşım problemleri,
 • yetersiz hücresel oksijen temini,
 • vücutta aşırı sıvı birikmesi,
 • sıvı, elektrolit veya asit-baz dengesi bozuklukları,
 • akciğerinizde sıvı (pulmoner ödem),
 • şiddetli kalp problemleri (dekompanse kalp yetmezliği)
 • NUTRİFLEX

  NUTRIFLEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer kalp, karaciğer veya böbrek probleminiz varsa.
 • • Eğer diabet, anormal kan yağı değerleri ve vücudunuzun sıvı ve tuz bileşiminde bozukluk gibi belirli metabolizma bozukluklarınız varsa.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Bu ilacı kullanırken alerjik reaksiyonların erken belirtilerinin tayin edilebilmesi için yakından izlenmelisiniz.

  Bu ilacı kullandığınız sürece, normal olduklarından emin olmak için, metabolizmanız, karaciğer ve böbrek fonksiyonunuz düzenli olarak izlenecektir. Bu nedenle, kan örnekleriniz alınır ve idrarınız toplanır ve analiz edilir.

  Sağlık personeli, vücudunuzun sıvı ve elektrolit gereksiniminin karşılandığından emin olmak için gerekli önlemleri alacaktır.

  NUTRİFLEX

  NUTRIFLEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NUTRIFLEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, bu ilaç size sadece doktorunuz iyileşmeniz için mutlaka gerekli olduğunu düşünürse, verilecektir. NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ın gebe kadınlarda kullanımı ile ilgili veri mevcut değildir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Damardan beslenen annelerde emzirme tavsiye edilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL, yatan hastaya doktor kontrolü ve gözleminde verilmektedir. Bu nedenle, bu durumdaki hastanın araç ve makine kullanması mümkün değildir.

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL hem etkin madde hem yardımcı madde olarak sodyum içermektedir. Toplam sodyum miktarı bireysel dozaja göre değişmektedir. Bu tıbbi ürün her 1250 ml’lik dozunda 67 mmol ve her 1875 ml’lık dozunda 100.5 mmol sodyum ihtiva eder.Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL başka ilaçlarla etkileşebilir. Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız lütfen doktorunuza haber veriniz:

  • İnsülin

 • Heparin
 • • İdrar akışını fazlalaştıran ilaçlar (diüretikler)

  • Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar (ADEinhibitörleri)

  • Siklosporin ve takrolimus gibi organ naklinde kullanılan ilaçlar

 • Kumarin türevleri gibi istenmeyen kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar
 • • Yangı tedavisinde kullanılan ilaçlar (Kortikosteroidler)

  • Sıvı dengenizi etkileyen hormon preparatları (ACTH)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NUTRIFLEX SPECIAL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.