Numeta Ped G16 Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

NUMETA PED G16 nedir ve ne için kullanılır?

 • NUMETA, içerisinde amino asitler, elektrolitler, glukoz ve yağlar bulunan steril bir üründür. Bu bileşenler vücut için gerekli yapı taşlarıdır.
 • NUMETA, 500 mililitrelik üç odacıklı torbalarda sunulmuştur. Odacıklardan birinde %50 glukoz çözeltisi, İkincisinde %5.9 elektrolitli amino asit çözeltisi ve üçüncüsünde %12.5 yağ emülsiyonu içerir. Bu odacıklardan ikisi ya da üçü arasındaki geçici separatörler ayrılarak odacıklar içerisindeki sıvılar karıştırıldıktan soma kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi NUMETA PED G16’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bebeğiniz / çocuğunuz tedavisi sırasında veya sonrasında kendini daha öncekinden farklı hissederse doktora ya da hemşireye bildiriniz.

  Bebeğiniz / çocuğunuz ilacını almaktayken doktorunun yapacağı testler yan etki riskini azaltacaktır.

  Aşağıdakilerden biri olursa, NUMETA’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Terleme
 • Titreme
 • Baş ağrısı
 • Deri döküntüleri
 • Solunum sıkıntısı
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NUMETA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az T inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1000 hastanın birinden az görülebilir.

  Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

 • Kan fosfat düzeyinde azalma (hipofosfatemi)
 • Kan şekerinde yükselme (hiperglisemi)
 • Kan kalsiyum düzeyinde yükselme (hiperkalsemi)
 • Kan trigliserit (bir tür yağ) düzeyinde yükselme (hipertrigliseridemi)
 • Elektrolit bozuklukları (hiponatremi)
 • Yaygın olmayan:

 • Kan lipid (bir tür yağ) düzeyinde yükselme (hiperlipidemi)
 • Karaciğerden bağırsakların ilk bölümü olan oniki parmak bağırsağına safra akışının durduğu bir durum (kolestaz)
 • Vücudun lipidleri vücuttan atma yeteneğinde azalma (yağ yüklenmesi sendromu). Yağ

  yüklenmesi sendromunun aşağıdaki belirtileri lipid emülsiyonunun damar yoluyla uygulanmasına (infüzyonuna) son verildikten sonra genellikle düzelir:

 • Hastanın tıbbi durumunun ani bir şekilde bozulması
 • Kan yağ düzeyinde yükselme (hiperlipidemi)
 • Ateş
 • Karaciğerde yağlanma (hepatomegali)
 • Karaciğer işlev testlerinde bozulma
 • Deride solukluk, halsizlik veya soluk kesilmesine neden olabilen kandaki alyuvar sayısında azalma (kansızlık (anemi))
 • Enfeksiyon riskini arttıran kandaki akyuvarların sayısında azalma (lökopeni)
 • Morarma ve/veya kanama riskini arttıran kandaki pulcukların (trombosit) düzeylerinin azalması (trombositopeni)
 • Kanın pıhtılaşma yeteneğinin bozulması
 • Hastanede yatırılmayı gerektiren koma durumu
 • NUMETA PED G16 Nasıl Kullanılır?

  NUMETA’yı yalnızca doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza sorunuz.

  Toplardamarlara uygun bir plastik boru (kateter) aracılığıyla kullanılır.

  Uygulama

  NUMETA damar yoluyla uygulanan süt beyazı sıvı şeklinde (emülsiyon) bir ilaçtır. Bebeğinizin / çocuğunuzun kolundaki ya da göğsündeki büyük bir toplardamara yerleştirilmiş plastik bir boru aracılığıyla uygulanır.

  Bazen doktorunuz bebeğinize / çocuğunuza yağ uygulamak istemeyebilir. Üç odacıklı torbalarda sunulan NUMETA, odacıklardan yalnızca glukoz ve elektrolitli amino asit çözeltisi içeren ikisinin arasındaki geçici separatörler ayrılarak odacıklar içerisindeki sıvılar karıştırıldıktan sonra da kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Bu durumda amino asit çözeltisi içerenle yağ emülsiyonu içeren odacıkların arasındaki separatör sağlam olarak kalır. Bu şekilde torbanın içeriği yağ içermeksizin de uygulanabilir.

  Doz ve tedavi süresi

  Bebeğinizin / çocuğunuzun bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacı olduğuna ve ona ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Doktorunuz dozu bebeğinizin / çocuğunuzun vücut ağırlığı, tıbbi durumu ve bu ilacın içeriğini kullanabilme yeteneğine göre belirleyecektir. Doktorunuz bu tedaviye ek olarak ağızdan/doğrudan sindirim sistemine ek beslenme ya da protein uygulamasını da yapabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  NUMETA miadında doğmuş bebeklerle iki yaşından küçük çocukların beslenme gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. NUMETA zamanından önce doğmuş bazı bebekler için beslemenin bireysel gereksinimlerine göre özel olarak yapılması gerektiğinden bu bebekler için uygun olmayabilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  NUMETA yaşlılarda kullanılmamaktadır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.

  Eğer NUMETA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NUMETA PED G16

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer NUMETA kullanılması gerekenden daha yüksek dozlarda ya da daha hızlı olarak uygulanmışsa aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 • Bulantı
 • Kusma
 • Titreme
 • Kandaki elektrolit düzeylerinde bozukluklar
 • Hipervolemi belirtileri (dolaşan kan hacminin artması)
 • Asidoz (kanın normalden daha asit bir hal alması)
 • Bu gibi durumlarda, uygulamaya hemen son verilmelidir. Bebeğinizin / çocuğunuzun doktoru ek girişimlerde bulunup bulunmayacağına karar verecektir.

  Bu gibi durumların oluşmaması için doktoru düzenli olarak bebeğinizin / çocuğunuzun durumunu inceleyecek ve ona bazı kan testleri yapacaktır.

  NUMETA ’dcırı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NUMETA PED G16 Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NUMETA PED G16 Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  NUMETA PED G16 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NUMETA PED G16 Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Torbadaki iki odacığın içeriğinin karıştırılması sonucu oluşan sıvıyı aşağıdaki durumlarda

  KULLANMAYINIZ

  • Bebeğinizin / çocuğunuzun yumurta, soya fasulyesi veya yer fıstığı proteinlerine ya da NUMETA’nın, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılığı (alerji) varsa.

 • Bebeğinizin / çocuğunuzun vücudunda amino asit denilen proteinlerin yapıtaşlarının kullanılmasıyla ilgili bir sorun varsa.
 • Bebeğinizde / çocuğunuzda NUMETA’nın içeriğinde bulunan ve elektrolit adı verilen maddelerden (sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfat) herhangi birinin anormal derecede yüksek olduğu bir durum varsa.
 • Bebeğiniz yenidoğan (28 günlükten az) ise; NUMETA (veya diğer kalsiyum içeren çözeltiler), ayrı infüzyon yolları kullanılsa bile seftriakson (bir antibiyotik) ile aynı zamanda uygulanmamalıdır. Yenidoğanın kan dolaşımında partikül oluşması öldürücü olabilir.
 • Bebeğinizde / çocuğunuzda ağır bir kan şeker düzeyi yüksekliği (hiperglisemi) durumunuz varsa.
 • Torbadaki üç odacığın içeriğinin karıştırılması sonucu oluşan sıvıyı aşağıdaki durumlarda

  KULLANMAYINIZ • Bebeğinizin / çocuğunuzun kanındaki yağ düzeyleri artmışsa (hiperlipidemi).

  Doktorunuz her durumda bebeğinizin / çocuğunuzun bu ilacı kullanıp kullanamayacağına bebeğinizin / çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve klinik durumunun yanında onun test sonuçlarına göre karar verecektir.

  NUMETA PED G16 Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Alerjik reaksiyonlar:

  Eğer uygulama sırasında herhangi bir alerjik belirtiye işaret eden bir belirti (ateş, terleme, titreme, baş ağrısı, deride döküntü ya da solunum güçlüğü gibi) görülürse ilacın uygulanmasına hemen son verilecektir.

  Bu ilaç seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (alerji) yol açabilen soya fasulyesi proteinleri içermektedir. Yer fıstığına alerjik olan kişilerde yaygın olmayan bir şekilde soya fasülyesine karşı da alerjik olunabileceği bildirilmiştir.

  Enfeksiyon ve sepsis:

  Tedavi sırasında doktorunuz bebeğinizi / çocuğunuzu herhangi bir iltihaplanma (enfeksiyon) belirtisi açısından dikkatle izleyecektir. Kateter yerleştirme ve bakımı ile beslenme formülasyonlarının hazırlanmasında “aseptik tekniklerin” (“mikropsuz teknik”) kullanılmasıyla bu risk azaltılabilir.

  Bazen ilaçların uygulanması için bebeğinizin / çocuğunuzun toplardamarlarına bir tüp (intravenöz kateter) yerleştirildiğinde bir enfeksiyon ya da sepsis (kanda bakteri görülmesi) durumu gelişebilir. Bazı ilaç ve hastalıklar enfeksiyon ya da sepsis gelişme riskini arttırır. Ayrıca damar yoluyla beslenmesi gereken hastalığı olanlarda, bu durumları nedeniyle enfeksiyon oluşma riski daha yüksektir.

  Yağ Yüklenmesi Sendromu:

  Yağ yüklenmesi sendromu benzer ürünlerde rapor edilmiştir. Vücudun NUMETA içeriğindeki yağları ortamdan uzaklaştırma yeteneğinin azalması veya yetersiz kalması “yağ yüklenmesi sendromu”na (Bkz. Bölüm 4 Olası yan etkiler nelerdir?) sebep olur.

  Bazı kan testlerinde değişiklik:

  Bazen ciddi beslenme bozukluğu olan birinin yeniden beslenmeye başlanmasıyla kişinin bazı kan değerlerinde değişiklikler oluşabileceğinden, doktorunuz zaman zaman bebeğinizin / çocuğunuzun yeteri kadar sıvı alıp almadığını inceleyecek ve ona bazı kan testleri yapacaktır. Dokularda fazladan sıvı birikimi ve şişme de oluşabilir. Damar yolundan yapılacak beslenmenin yavaş ve dikkatle başlatılması gerekmektedir.

  Kanda yüksek Magnezyum seviyeleri:

  NUMETA’daki magnezyum miktarı, kanda magnezyum seviyesinin yükselmesine sebep olabilir. Bunun belirtileri arasında halsizlik, reflekslerde yavaşlama, bulantı, kusma, kanda kalsiyum seviyelerinde azalma, zor nefes alma, kan basıncında düşme ve düzensiz kalp atışı bulunmaktadır. Bu belirtiler fark edilemediğinde, özellikle çocuğunuz kanındaki magnezyum değerlerinin yükselmesine sebep olacak böbrek fonksiyonlarının bozulması gibi risk faktörleri taşıyorsa, çocuğunuzun kan değerleri doktor tarafından izlenebilir. Kandaki magnezyum seviyeleri yükseldiğinde, infuzyon durdurulacak veya azaltılacaktır.

  İzleme ve tedavi uygulamasının ayarlanması:

  Doktorunuz bebeğinizde / çocuğunuzda aşağıdaki durumlardan biri varsa, onun tedavisini yakından izleyecek ve NUMETA tedavisini buna göre ayarlayacaktır:

 • Ağır travmalardan sonraki durumlar
 • Ağır bir şeker hastalığı
 • Şok durumu
 • Kalp krizi
 • Ağır enfeksiyon durumu
 • Belirli koma tipleri
 • Dikkatle kullanılması gereken diğer durumlar:

  Bebeğinizde / çocuğunuzda aşağıda belirtilen durumlar varsa NUMETA dikkatle kullanılmalıdır:

 • Pulmoner ödem (akciğerlerde sıvı birikimi) veya kalp yetmezliği.
 • Ciddi karaciğer problemleri.
 • Besleyici maddeleri almada sorunlar.
 • Kan şekeri yüksekliği.
 • Böbrek sorunları.
 • Ağır metabolik hastalıklar (vücut normal yolla maddeleri parçalayamadığında).
 • Kan pıhtılaşma bozuklukları.
 • Böyle durumlarda doktorunuz çocuğunuzun yeteri kadar sıvı alıp almadığını, karaciğer işlevlerini gösteren değerleri ve/veya kan değerlerini yakından izleyecektir.

  NUMETA’nın 28 gebelik haftasından önce doğmuş bebeklerde kullanımıyla ilgili bilgiler kısıtlıdır.

  NUMETA PED G16 İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NUMETA PED G16 İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde NUMETA’yı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde NUMETA’yı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  NUMETA, damar yoluyla kullanılan bir ilaç olduğundan kullanılması sırasında araç ya da makine kullanımı mümkün değildir.

  NUMETA PED G16 Etken Maddesi Nedir?

  Bebeğinizin / çocuğunuzun NUMETA’nm içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığı yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  NUMETA soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Bu tıbbi ürün her 100 mL’sinde 2.4 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Her 100 mL’sinde 15.5 g glikoz içerir. Bu, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bebeğinize / çocuğunuza reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç vermeyi planlıyorsanız, veriyorsanız veya yakın zamanda verdiyseniz lütfen doktorunuza bildiriniz.

  NUMETA aşağıdaki ilaç ve tedavilerle birlikte uygulanmamalıdır:

  • Kanla aynı setten verilmemelidir. Aynı setten verilmesi alyuvarların kümeleşerek çökelmesine neden olabilir.

  • Seftriakson (damar yolundan da verilebilen bir antibiyotik). Birlikte verilmesi bu ilacın çökelerek parçacıklar oluşmasına neden olabilir.

  Kumarın ve varfarin (kan sulandırıcı ilaçlar):

  Kumarin ve varfarin alıyorsa doktorunuz bebeğinizi / çocuğunuzu yakından izleyecektir. Zeytin yağı ve soya fasülyesi yağının doğal yapısında K vitamini bulunur. K vitamini kumarin ve varfarin gibi ilaçlarla etkileşir. Bu ilaçlar kanı sulandırarak pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlardır.

  Laboratuvar testleri:

  İlacınız bileşiminde bulunan yağlar vücuttan atılmadan önce bazı testler yapılırsa, bu testlerin sonuçları etkilenebilir. Bu laboratuvar testleri ek yağ aliminin durdurulmasından 5 ila 6 saat sonraki dönemde yapılabilir.

  NUMETA’nm potasyum seviyelerini / metabolizmayı etkileyen ilaçlar ile etkileşimi:

  NUMETA potasyum içerir. Kandaki potasyum düzeylerinin yükselmesi kalp ritminde anormalliklere neden olabilir. Bu nedenle diüretik (vücut sıvılarını azaltmak için kullanılan bir ilaç grubu) ya da ADE inhibitörü (yüksek tansiyon için kullanılan bir ilaç grubu) ya da anjiyotensin II alıcısı antagonistler (yüksek tansiyon için kullanılan bir ilaç grubu) ya da immünosüpresanlar (bağışıklık sistemini azaltan ilaçlar) kullananlarda özel dikkat gerekmektedir. Bu ilaçlar kandaki potasyum düzeylerini yükseltebilir.

  NUMETA PED G16 prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.