Noxafil Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

NOXAFIL nedir ve ne için kullanılır?

NOXAFIL triazol antifungal ajanlar olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar çok çeşitli mantar enfeksiyonlarının tedavisinde ve bu enfeksiyonlardan korunmak amacıyla kullanılır. NOXAFIL etkinliğini insanlarda enfeksiyonlara sebep olan bazı mantar türlerinin ölümüne sebep olarak ya da büyümesini durdurarak veya öldürerek gösterir.

NOXAFIL amber cam şişede 105 ml süspansiyon şeklinde ambalajlanmıştır. Her bir şişede ağızdan alınacak süspansiyon için 2.5 ve 5 ml’lik ölçüm kaşığı bulunmaktadır. Süspansiyon beyaz renkte ve kiraz aromalıdır.

NOXAFIL yetişkinlerde aşağıda belirtilen türlerdeki mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

• Asperjiloz ailesine mensup mantarların neden olduğu ve amfoterisin B ya da itrakonazol ile tedavi sırasında iyileşme göstermeyen enfeksiyonlarda veya bu ajanlarla tedavinin kesilmesi gereken durumlarda,

• Fusariozis ailesine mensup mantarların neden olduğu ve amfoterisin B ile tedavi sırasında iyileşme göstermeyen enfeksiyonlarda veya amfoterisin B’nin kesilmesi gereken durumlarda,

• Kromoblastomikoz ya da miçetoma gibi hastalıklara neden olan mantarların yol açtığı ve itrakonazol ile tedavi sırasında iyileşme göstermeyen veya itrakonazol’ün kesilmesi gereken durumlarda,

• Koksidioidler adı verilen mantarlara bağlı olan ve amfoterisin B, itrakonazol veya flukonazol gibi ajanların biri ya da birden fazlası ile tedavi sırasında iyileşme göstermeyen veya bu ajanların kesilmesi gereken durumlarda,

• Kandida adı verilen mantarın neden olduğu ağız veya boğaz bölgesindeki enfeksiyonlar (pamukçuk olarak bilinir).

NOXAFIL diğer ilaçlar veya hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemleri zayıflamış hastalardaki mantar enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NOXAFIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz;

Yaygın yan etkiler (100 hastanın en az 1’inde görülen ) : Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk veya karıncalanma Uyku hali

Bulantı, iştah kaybı, mide ağrısı, ishal, hazımsızlık, gaz, kusma, ağız kuruluğu

Anormal karaciğer fonksiyon testleri

Döküntü

Halsizlik, yorgunluk

Beyaz kan hücre sayısında azalma (bu durum enfeksiyon riskini artırır)

Ateş

Kan tuzlarının anormal seviyede olması

Yaygın olmayan yan etkiler (1000 hastanın en az 1’inde görülen ) :

Anemi, kanda pıhtı oluşmasına yardımcı olan trombositlerin sayısının azalması, beyaz kan

hücrelerinin bazı tiplerinin sayılarının azalması, lenf bezlerinin büyümesi

Alerjik reaksiyon

Yüksek kan glukoz seviyeleri

Hareket veya hissetmede bozukluk, tremor, nöbet

Çarpıntıyı da içeren kalp ritmi problemleri, kalp testlerinde (kalp ritmini gösteren EKG gibi)

anormal bulgular

Yüksek veya düşük kan basıncı

Pankreas iltihabı

Karaciğer iltihabı, karaciğer hasarı, sarılık (deri veya gözde sarı renk)

Böbrek fonksiyonlarında problemler, böbrek yetmezliği

Adet kanamalarında bozukluk

Bulanık görme

Saç kaybı, kaşınma

Ağız ülserleri

Titreme, genellik olarak kendini iyi hissetmeme veya kuvvetsiz hissetme duygusu Vücutta kas ve eklemleri de içeren vücutta yaygın ağrı, sırt ağrısı Sıvı birikimi, ilaç seviyelerinde değişiklik

Seyrek yan etkiler (10.000 hastanın en az 1’inde görülen ) : Zatürre ve diğer akciğer hasarları

Tüm kan hücrelerinin sayılarında azalma, kan pıhtılaşma bozukluğu, kanama

Deride yaygın kabarcık oluşumu ve soyulmayı da içeren ciddi alerjik reaksiyonlar

Adrenal bez fonksiyonlarının zayıflaması

Beyin fonksiyonlarında değişme, bayılma

Kol ve bacaklarda ağrı, güçsüzlük, uyuşukluk veya karıncalanma

Depresyon

Çift görme, görme alanında kör veya siyah bir nokta İşitme problemleri

Kalp yetmezliği veya kalp krizi, kalp ritm bozuklukları

İnme, beyinde, kollar ve bacaklarda veya akciğerde kan pıhtısı oluşumu

Barsak içi kanama

Karaciğer yetmezliği, hem karaciğer hem de dalakta büyüme, karaciğer hassasiyeti

Su kabarcıklı döküntü, deride, deri altına kanama sonucu meydana gelen büyük mor renk

değişiklikleri

Böbrek iltihabı

Memede ağrı

Yüz ve dil şişmesi

NOXAFIL Nasıl Kullanılır?

NOXAFIL sadece doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır. Doktorunuz sizin ilaca olan cevabınızı takip edecek ve NOXAFIL’in ne kadar süreyle kullanılması gerektiğini ve günlük olarak aldığınız dozda herhangi bir değişklik yapılmasına gerek olup olmadığını belirleyecektir.

NOXAFIL’i kullanırken her zaman için kesinlikle doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Endikasyon

Doz ve Tedavi Süresi

Refrakter mantar enfeksiyonlarının tedavisi

Günde iki defa 400 mg (iki 5 ml’lik kaşık dolusu ) süspansiyonu yemekle birlikte ya da yemeği tolere edemiyorsanız besin ilaveleri ile birlikte alınız.

Yiyecek veya besin ilaveleri alamayan hastalarda, NOXAFIL günde dört defa 200 mg ( bir defa 5 ml ‘lik kaşık dolusu ) dozunda verilmelidir.

Pamukçuğun başlangıç tedavisi

Tedavinin ilk günü günde bir defa 200 mg (bir 5ml’lik kaşık dolusu) alınız. İlk günden sonra, günde bir defa 100 mg (2.5 ml) süspansiyonu yemekle birlikte veya yemeği tolere edemiyorsanız besin ilaveleri ile birlikte alınız.

Ciddi mantar enfeksiyonlarının önlenmesi

Günde 3 defa 200 mg (bir 5ml’lik kaşık dolusu) süspansiyonu yemekle birlikte veya yemeği tolere edemiyorsanız besin ilaveleri ile birlikte alınız.

Çocuklarda Kullanımı

NOXAFIL sadece yetişkinlerde ( 18 yaşın üzerinde) kullanılmaktadır.

Yaşlılarda Kullanımı

doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer NOXAFIL in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

NOXAFIL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NOXAFIL ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NOXAFIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Hatırlar hatırlamaz bir doz alınız ve sonrasında ilacı daha önce kullandığınız gibi kullanmaya devam ediniz. Ancak, ilacı unuttuğunuzu hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman çok yaklaşmışsa, sadece bir sonraki dozu alınız.

Unutulan bir dozu dengelemek için çift doz almayınız.

NOXAFIL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavi, invazif mantar enfeksiyonlarının tedavisinde deneyim sahibi bir doktor tarafından başlatılmalıdır. Tedavi süresi, hastanın arka plandaki hastalığının şiddetine, immünosupresoyondan çıkmasına ve klinik yanıta göre belirlenmelidir. Tedavinin ne derecede etkili olduğu, bir tedavi kürünün tamamlanmasının ardından doktor tarafından izlenmelidir. Posakonazol ile yapılan klinik çalışmalarda güvenlilik, tedavinin durdurulmasından sonra 30 gün süreyle izlenmiştir. İzleme döneminde, daha önce bildirilmemiş hiçbir etki dikkati çekmemiştir.

NOXAFIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NOXAFIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

içeriğindeki etkin maddeye veya herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa) NOXAFIL’i kullanmayınız.

ergot alkaloidi içeren ilaçlar (daha çok migren tedavisinde kullanılır) alıyorsanız NOXAFIL’i kullanmayınız. NOXAFIL bu ilaçların kan seviyelerini yükselterek, vücudun bazı bölgelerine giden kan akımında ciddi azalmalara ve doku hasarına neden olabilir.

aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız NOXAFIL’i kullanmayınız. NOXAFIL bu ilaçların kan seviyelerini artırabilir, bu da kalp ritminde çok ciddi bozukluklara neden olabilir:

• Terfenadin ( alerji tedavisinde kullanılır )

• Astemizol ( alerji tedavisinde kullanılır )

• Sisaprid ( mide problemlerinin tedavisinde kullanılır )

• Pimozid ( Tourette bozukluğunun belirtilerini tedavi için kullanılır)

• Halofantrin (sıtma tedavisinde kullanılır )

• Kinidin (anormal kalp ritmi tedavisinde kullanılır)

-yüksek kan kolesterol seviyelerini tedavi etmek için simvastatin, lovastatin, atorvastatin ve benzeri bazı ilaçlar (statinler veya HMG-CoA redüktaz inhibitörleri olarak isimlendirilir) alıyorsanız NOXAFIL’i kullanmayınız..

NOXAFIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuzun veya eczacınızın tavsiyelerine uyunuz. NOXAFIL ile birlikte kullanılmaması gereken ve yukarıda adı geçen ilaçlara ek olarak, NOXAFIL ile birlikte alındığında kalp ritmi problemleri bakımından daha büyük olabilecek kullanmayınız.ela beraber kalp ritm bozuklukları riski nedeniyle NOXAFIL alınmamalıdır. Bununla birlikte diğer bazı ritm problemi oluşturma riski taşıyan ilaçlarla NOXAFIL’in beraber alınması daha büyük ritm problemlerine yol açabilir.

Doktorunuza size reçeteli ve reçetesiz olarak verilmiş veya bitkisel olarak kullandığınız tüm ilaçlarınızı bildiriniz.

Doktorunuza aşağıdaki durumları muhakkak bildiriniz :

Eğer azol veya triazol grubundan diğer ilaçlara karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa. Bu ilaçlar arasında ketokonazol, flukonazol, itrakonazol ve vorikonazol bulunur.

Eğer karaciğer probleminiz varsa veya daha önce olduysa. NOXAFIL’i alırken özel kan testlerinin yapılması gerekebilir.

Eğer böbrek problemleriniz varsa ve böbreklerinizi etkileyen ilaç alıyorsanız.

Şiddetli diyare veya kusmanız varsa bu durum NOXAFIL’in etkinliğini kısıtlayabilir. Eğer size aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahip olduğunuz söylendiyse

• Uzamış QTc aralığı olarak isimlendirilen sorunu gösteren anormal EKG (kalp ritm izlemi)

• Kalp kasının zayıflığı veya kalp yetmezliği

• Çok yavaş kalp atım hızı

• Herhangi bir kalp ritm bozukluğu

• Kanda potasyum, magnezyum veya kalsiyum miktarlarıyla ilgili herhangi bir problem

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

NOXAFIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Ağızdan emilimi arttırmak için NOXAFIL’in her bir dozu yemekle ya da yemeği tolere edemiyorsanız besin ilaveleri ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile iseniz NOXAFIL’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Doktorunuz tarafından söylenmedikçe hamilelik sırasında NOXAFIL kullanmayınız.

Eğer hamile kalabilecek durumdaysanız NOXAFIL alırken etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. NOXAFILile tedavi edilirken bebeğinizi emzirmeyiniz. Araç ve makina kullanımı

NOXAFIL’in araç ve makine kullanma becerinizi etkilediğine dair hiçbir bilgi yoktur. Eğer uyuklama, bulanık görme gibi araba veya makine kullanmanızı etkileyecek herhangi bir problem oluşursa doktorunuzu haberdar ediniz.

NOXAFIL Etken Maddesi Nedir?

NOXAFILsüspansiyon her 5 ml’sinde yaklaşık 1.75 g glukoz içerir.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Eğer glukoz-galaktoz malabsorsiyonu olarak adlandırılan bir probleminiz varsa NOXAFIL’i kullanmayınız. Herhangi bir nedenle şeker kullanımına dikkat etmeniz, NOXAFIL’in içerdiği glukoz miktarını hatırda tutmanız gerekir .

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Lütfen yukarıda belirtilen ve NOXAFIL kullanırken almamanız gereken ilaçların listesine bakınız.

Bazı ilaçlar NOXAFIL in kan seviyelerini azaltabilir (muhtemelen etkinlik kaybına yol açarak) veya artırabilir (muhtemelen yan etki riskinin artırarak).

NOXAFIL in kan seviyelerini azaltabilen ilaçlar aşağıdaki gibidir :

• Rifabutin ve rifampisin (belirli bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır). Eğer rifabutin ile halihazırda tedavi edilmekteyseniz, kan sayımınızın ve rifabutine ait bazı muhtemel yan etkilerin izlenmesi gereklidir.

• Nöbet tedavisinde veya nöbetin önlenmesinde kullanılan fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, primidon gibi bazı ilaçlar.

• Mide asidini azaltmak için kullanılan ve proton pompa inhibitörü olarak adlandırılan simetidin, ranitidin, omeprazol ve benzeri ilaçlar.

NOXAFIL bazı ilaçların kan seviyelerini (muhtemelen yan etki riskini de artırarak) artırabilir. Bunlar :

• Vinkristin, vinblastin ve diğer vinka alkaloidleri ( kanser tedavisinde kullanılır )

• Siklosporin (organ nakli cerrahisinde kullanılır)

• Takrolimus ve sirolimus (organ nakli cerrahisinde kullanılır)

• Rifabutin (belirli bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır )

• HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ve proteaz inhibitörleri olarak isimlendirilen ilaçlar (ritonavir ile birlikte verilen lopinavir ve atazanavir gibi) ve nükleosid olmayan revers transkriptaz inhibitörleri ( NNRTI’ler )

• Benzodiazepinler olarak adlandırılan alprazom, triazolam, midazolam ve bazı benzer ilaçlar (sedatif veya kas gevşetici olarak kullanılırlar ).

• Kalsiyum kanal blokörleri olarak adlandırılan diltiazem, verapamil, nifedipin, nizoldipin ve diğer bazı ilaçlar (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılırlar).

• Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)

• Glipizid gibi sülfonilüreler (yüksek kan şekeri tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NOXAFIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.