Novoseven Kiu Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

NOVOSEVEN RT nedir ve ne için kullanılır?

NovoSeven RT, 2 ml flakon içerisinde 2.0 mg eptakog alfa (aktifleştirilmiş) ve beraberinde 2 ml flakon içerisinde 2.1 ml çözücü içerir.

NovoSeven RT, kan pıhtılaşma faktörüdür. Kişinin kendi pıhtılaşma faktörleri düzgün görev yapmadığı zaman, kanama bölgesinde kan pıhtısı oluşturarak işlev görür.

NovoSeven RT, aşağıda belirtilen hasta gruplarının kanamalarının tedavisinde ve cerrahi uygulamalarında ya da invazif girişimlerinde ortaya çıkabilecek aşırı kanamanın önlenmesinde kullanılır.

• Pıhtılaşma faktörleri VIII veya IX’a karşı (faktör VIII veya IX’a karşı inhibitörlere ya da faktör VIII veya faktör IX uygulamasına yüksek anamnestik yanıt vermesinin beklenmesine bağlı olarak) normal yanıt vermeyen doğuştan hemofili hastaları

• Edinsel hemofili hastaları

• Faktör VII eksikliği olan hastalar

• Trombosit transfüzyonu ile etkili olarak tedavi edilemeyen (bir kanama bozukluğu olan) Glanzmann trombastenili hastalar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NOVOSEVEN RT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NovoSeven RT’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Atardamarlarda kan pıhtısı sonucunda (bazen çene, sol kol ve sol omuza da yayılan göğüs ağrısı, göğüste baskı hissi, nefes darlığı ile kendini gösteren) kalp krizi ve (kol ve bacaklarda felç, his kaybı, şuur bulanıklığı ve idrar tutamama ile kendini gösteren) inme

• Toplardamarlarda kan pıhtısı sonucunda (nefes darlığı, hızlı nefes alma, göğüs ağrısı, öksürük ve kanlı balgam ile kendini gösteren) akciğerde emboli

• Özellikle karaciğer hastalığı olanlarda ve karaciğer cerrahisi geçirenlerde, (karnın sağ üst bölümünde ağrı, bulantı, kusma, ateş ve sarılık ile kendini gösteren) karaciğerde kan pıhtısı

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Bildirilen olguların çoğunda, hastaların daha önceden mevcut olan risk faktörleri nedeniyle trombotik bozukluklara yatkın oldukları saptanmıştır.

Anafilaktik reaksiyonları içeren aşırı duyarlılık reaksiyon olguları çok seyrek bildirilmiştir. Daha dikkatle izlenmeniz gerekebileceğinden, geçmişinizde alerjik reaksiyon varsa doktorunuza hatırlatınız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Karaciğer enzimlerinde artış

• Tedaviye alınan yanıtta azalma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

• Döküntü

• Ateş

• Enjeksiyon bölgesinde ağrı

• Bulantı.

Bunlar NovoSeven RT’nin hafif yan etkileridir.

NOVOSEVEN RT Nasıl Kullanılır?

NovoSeven RT, bir toplardamara enjekte edilerek kullanılır. Ciddi kanama durumlarında, NovoSeven RT bir doktor veya hemşire tarafından hastanede uygulanmalıdır. Hafif ve orta şiddetli kanama durumlarında, gerekirse evde kullanmanız için verilebilir.

NovoSeven RT’yi, doktorunuza danışmadan, 24 saatten daha uzun süre kullanmayınız.

• NovoSeven RT’yi her kullandığınızda, biran önce doktorunuzu veya hastanenizi bilgilendirerek tedavinizin izlenebilmesini sağlayınız.

• Kanama kontrol altına alınamazsa, hastanede tedavi görmeniz gerekecektir.

Olağan doz

Vücut ağırlığınıza ve hastalığınızın durumuna bağlı olarak, kullanacağınız doz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Eğer hemofiliniz varsa

Yaşlılarda Kullanımı

Evde uygulanan tedavinin süresi 24 saati geçmemelidir. Eğer Faktör VII eksikliğiniz varsa

Olağan doz, her bir enjeksiyonda, vücut ağırlığınızın her bir kilogramı başına 15-30 |ig arasında değişir.

Eğer Glanzmann trombasteniniz varsa

Olağan doz, her bir enjeksiyonda, vücut ağırlığınızın her bir kilogramı başına 90 |ig’dır (80120 |ig arasında değişebilir).

Tüm kullanımlarda

• Enjeksiyonları ne zaman ve ne kadar süre ile yapacağınızı doktorunuzla konuşunuz.

• İlk doz, kanama başladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede uygulanmalıdır.

• Doktorunuz ilacın dozunu değiştirebilir.

• Tedaviyi sonlandırmak isterseniz, önce doktorunuza danışınız.

• İlacı yanlış sakladıysanız veya karışımı yanlış hazırladıysanız, doktorunuza danışınız.

NovoSeven RT’yi intravenöz bolus enjeksiyon şeklinde uygulayınız. NovoSeven RT’yi infüzyon çözeltileriyle karıştırmayınız veya damla infüzyonu şeklinde uygulamayınız.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda özel bir kullanım söz konusu değildir. Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir kullanım söz konusu değildir.

Eğer NovoSeven RT’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

NOVOSEVEN RT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NovoSeven RT’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NOVOSEVEN RT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

NOVOSEVEN RT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NOVOSEVEN RT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

NOVOSEVEN RT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NOVOSEVEN RT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• NovoSeven RT’ nin bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjik iseniz,

• Fare, hamster veya inek proteinlerine alerjik iseniz.

NOVOSEVEN RT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Yakınlarda cerrahi bir işlem geçirmişseniz,

• Yakınlarda, ezilmeyle sonuçlanan bir kaza geçirmişseniz,

• Arterleriniz herhangi bir hastalık nedeniyle daralmışsa,

• Ciddi bir kan enfeksiyonunuz varsa.

Bilinmesi gereken diğer önemli bilgiler:

• Yaygın damariçi pıhtılaşma’ya (DİK/Dissemine intravasküler koagülasyon, kan akımında kan pıhtılarının geliştiği bir durum) yatkınlığı olan hastalar dikkatle izlenmelidir.

• Eğer daha önceden doktorunuz tarafından fruktoz duyarlılığınız olduğu söylenmişse, NovoSeven RT kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NOVOSEVEN RT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

NOVOSEVEN RT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NovoSeven RT’nin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. NovoSeven RT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NovoSeven RT’nin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren kadınlara NovoSeven RT uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

NOVOSEVEN RT Etken Maddesi Nedir?

NovoSeven RT her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (2.34 mg/ml sodyum klorür) ihtiva eder. Yani esasında sodyum içermez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer pıhtılaşma faktör konsantreleri kullanıyorsanız NovoSeven RT kullanmaktan kaçınınız.

NovoSeven RT’ nin kan pıhtılarının çözülmesini önleyen ilaçlarla birlikte kullanılmasına ilişkin deneyimler sınırlıdır ve eğer böyle ilaçları kullanıyorsanız, NovoSeven RT’yi kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NOVOSEVEN KIU prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.