Notuss Forf İçeriği Nedir?

Notuss, 100 ml’lik renkli şişede, 5 ml’lik ölçekle beraber sunulan şuruptur.

Notuss etkin madde olarak butamirat sitrat içerir.

Ani başlayan öksürük, cerrahi girişimler ve bronkoskopi için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesi için kullanılır.

Notuss Nasıl Kullanılır?

Notuss yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 4 defa 3 ölçek (15 ml) olmak üzere kullanılır.

Notuss sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kullanılarak şurup içilir.

3 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 5 ml 6 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 10 ml 12 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 15 ml

Notuss’un yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalıklarıda Notuss Kullanımı

Notuss’un böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer Notuss’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Notuss’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme.

Notuss Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Notuss Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer butamirat sitrata veya Notuss’un bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

Notuss Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Notuss Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Notuss Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Notuss’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Notuss Etken Maddesi Nedir?

İçeriğinde bulunan Sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse Notuss’u almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Notuss, 5 ml’lik dozunda 10 g’dan daha az gliserin içerir. Gliserin’e karşı herhangi bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1.00 mg sodyum sitrat dihidrat, 0.20 mg sodyum sakarin, 0.30 mg sodyum siklamat ve 1.00 mg sodyum benzoat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Propilen glikol içermektedir, dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Notuss Kullanılır mı?

Notuss’un herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Notuss Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Notuss’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Notuss’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Deri döküntüleri

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin Notuss’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Hafif deri döküntüsü

Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  • Mide bulantısı,
  • İshal
  • Baş dönmesi

Bunlar Notuss’un hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.