Nostil Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

NOSTIL nedir ve ne için kullanılır?

NOSTİL, amber renkli cam şişede bulunur. Her bir karton kutu 15 ml’ lik sprey içermektedir. NOSTİL, allerjik kaynaklı saman nezlesi, soğuk algınlığı (koriza), akut sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı), akut rinosinüzit (burun ve sinüzitlerin iltihabıdır) gibi bütün akut rinit (nezle) vakalarının tedavi ve korunmasında kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NOSTIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler sıklık derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülebilir

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir

Bilinmiyor : Eldeki verilerden tahmin edilemiyor

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

Ağrı sızı, gribi andıran sendromlar

Bilinmiyor (Eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

Refleks azalması, uyuklama

Burun akıntıların artması, burun içi doku kuruluğu, hapşırma, burunda geçici yanma

NOSTIL Nasıl Kullanılır?

Doktorunuzun tavsiyesine göre tayin edilir.

Erişkinlere günde 4-6 defa veya hekim tavsiyesine göre her iki burun deliğine 1-2 defa püskürtülmelidir.

NOSTİL burun spreyi, sadece burun içine uygulama içindir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Bu hasta popülasyonuna ilişkin veri bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Bu hasta popülasyonuna ilişkin veri bulunmamaktadır.

NOSTIL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NOSTİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NOSTIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NOSTIL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

NOSTİL tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

NOSTIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NOSTIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

Geçmişte NOSTİL’e, içindeki etkin maddelerine veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa,

Yeni doğan veya düşük ağırlıklı doğan bebeklerde,

Şiddetli hipertansiyon (yüksek tansiyon) veya taşikardinin (kalp atımının hızlanması) eşlik ettiği hastalıklarınız varsa,

Dar açılı glokom hastalığınız varsa (göz içi basıncının artması),

Koroner arter hastalığınız varsa (damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması),

Terkibindeki fenilefrinin vazokonstriktör (damar daraltıcı) tesiri nedeniyle ozena (burun mukozasında kabuklanma, atrofı ve kötü koku) hastalığınız var ise

5 günden daha uzun süre kullanmanız gerekirse

Kronik (uzun süren) nezle tedavisinde

2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan NOSTİL kullanılmamalıdır.

NOSTİL, mide bağırsak sisteminde tıkanma, karaciğer hastalıkları, bağırsak tıkanıklığı, kalp hastalığı, idrar yolunda tıkanma, prostat büyümesi ve idrar yollarında tutulma durumlarında kullanılmamalıdır.

NOSTIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

Hipertiroidiniz (vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi), glokomunuz (göz içi basıncının artması) ya da hipertansiyonunuz (yüksek tansiyon) varsa,

Kardiyovasküler sistem hastalığınız (kalp-damar sistemi hastalıkları) varsa,

Bronşiyal astım hastalığınız (bronşlarda aşırı mukozun birikmesi ile oluşan akciğer hastalığı) varsa,

Serebral (beyin ile ilgili) aterosklerozunuz (damar sertliği) varsa,

Diabetes mellitus hastalığınız (şeker hastalığı) varsa,

İdiyopatik ortostatik hipotansiyonunuz (oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen sebebi bilinmeyen kan basıncı düşüklüğü) varsa,

Feokromasitomanız (böbrek üstü bezinde görülen tümör) varsa,

Prostat hipertrofi siniz (erkek genital bezinin büyümesi) hastalığınız varsa,

5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır. Akut alevlenmeler dışında fenilefrin kronik rinit tedavisinde kullanılmamalıdır.

Klorfeniramin maleat, ağır karaciğer hastalığında istenmeyen sedasyona neden olur. Hepatik yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NOSTIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Özel bildirim bulunmamaktadır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NOSTİL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

NOSTİL lokal (bölgesel) etkili bir preparat olmasına rağmen aşırı kullanımında içeriğindeki etken maddelerin sistemik (tüm vücudu etkileyen) etkisi sedasyona (hastanın bilinci kaybolmadan sakinleştirilmesi) yol açabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

NOSTIL Etken Maddesi Nedir?

NOSTİL her dozunda 1 mmol (23 g) dan az sodyum ihtiva eder; esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

NOSTİL’in içeriğindeki klorfeniramin maleatın MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlar adı verilen ile eş zamanlı kullanımı, antimuskarinik (muskarin veya muskarin benzeri ajanların etkilerini baskılayan) etkide ve sedatif (yatıştırıcı, sakinleştirici) etkide artma görülür ancak bu etkileşim klorfeniraminin topikal (bölgesel) ve/veya inhalasyon (solunum) yolu ile uygulanması ile görülmez.

NOSTİL’in içeriğindeki fenilefrin hidroklorürün MAO inhibitörleri (depresyon ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaç grubu) ve trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaç grubu) adı verilen ilaçlar ile eş zamanlı kullanımı, hipertansif kriz (kan basıncının artması), taşikardi (kalp atış hızının artması) ve kardiyotoksisite (kalpte hasar veya bozukluk oluşturma) riskinde artışa sebep olur ve bu etkileşim fenilefrin hidroklorürün intranazal (burun içine) uygulanması ile de görülebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NOSTIL prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.