Norprolac İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

NORPROLAC nedir ve ne için kullanılır?

NORPROLAC’ın etkin maddesi olan kinagolid, "dopamin reseptörü agonisti, prolaktin inhibitörleri" adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Kinogolid, diğer hormonları etkilemeksizin, prolaktin hormonunun salgılanmasını azaltır.

Prolaktin, hipofiz bezi tarafından salgılanan bir hormondur. Yüksek prolaktin seviyesi, fazla süt üretimine, adet (menstrüasyon) dönemlerinde değişikliklere, kısırlığa ve cinsel istekte azalmaya sebep olabilir.

NORPROLAC, kandaki yüksek prolaktin seviyesinin (hiperprolaktinemi) yol açtığı hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır.

NORPROLAC tablet formunda üretilmektedir.

75 mikrogram tablet:

Beyaz renkli, 7 mm çapında, yuvarlak, yassı, eğik kenarlı.

Bir tarafında dairesel olarak "NORPROLAC" ve diğer tarafında düz olarak "75" yazılıdır. NORPROLAC, 75 mikrogramlık 30 tablet içermektedir. Tabletler, Alüminyum/Alüminyum blisterinde bulunmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NORPROLAC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Geri dönüşlü ani akıl hastalığı (akut psikoz);

Uykulu hal ve ani uyku basması.

NORPROLAC ile tedavi edilen bazı hastalar aniden uyuyakaldıklarını bildirmişlerdir. Diğer dopamin agonisti ilaçlar ile de, özellikle Parkinson hastalarında ani uyku nöbetleri görülmüştür.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür ve tedavi edilen hastaların 10.000’de 1’inden azını etkilemektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

NORPROLAC ile ayrıca aşağıdaki istenmeyen etkiler ile de karşılaşılmıştır:

Çok yaygın olarak bildirilen yan etkiler tedavi edilen her 10 hastada 1’den fazlasını etkilemektedir:

• Baş dönmesi, baş ağrısı

• Mide bulantısı, kusma

• Bitkinlik

Yaygın olarak bildirilen yan etkiler tedavi edilen her 10 hastada 1’den az, 100 hastada 1’den fazlasını etkilemektedir:

• Anoreksi

• Uykusuzluk

• Yatar veya oturur durumda iken ayağa kalkıldığında tansiyon düşmesi; bu durum bazen baygınlık ile sonuçlanabilir

• Burun tıkanıklığı

• Karın ağrısı, kabızlık, ishal

• Kaslarda zayıflık

Bunlar NORPROLAC’ın hafif yan etkileridir.

NORPROLAC Nasıl Kullanılır?

Erişkinler

NORPROLAC’ı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Tedavi ilk 3 gün için günde 25 mikrogram ile başlar ve sonraki 3 gün için günde 50 mikrogram ile devam eder. 7. günden itibaren önerilen doz günde 75 mikrogramdır.

Gerektiği takdirde, günlük doz bir haftadan daha kısa olmayan aralıklarla en uygun bireysel tedavi yanıtına ulaşılana kadar 75 mikrogramın katları olarak kademeyle arttırılabilir. Bu idame dozu genellikle günde 75 mikrogram veya 150 mikrogramdır.

Çok ender olarak bazı hastalar için günde 300 mikrogram veya daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulabilir. Bu gibi durumlarda günlük doz yeterli etki elde edilene kadar veya vücut daha ileri doz artışlarına karşı tahammülsüzlük (intolerans) gösterene dek 75 mikrogram ila 150 mikrogramlık basamaklar şeklinde, dört haftadan kısa olmayan aralıklarla arttırılabilir.

Tabletler akşam yemeğinde bir miktar su ile birlikte yutulmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda NORPROLAC kullanımına sınırlıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda NORPROLAC kullanımına sınırlıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer NORPROLAC ‘ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

NORPROLAC

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NORPROLAC ‘tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuzun reçete ettiği dozun takip edilmesi önem taşımaktadır. Eğer kazaen daha fazla tablet alırsanız, gecikmeden doktorunuza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz.

NORPROLAC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer tabletinizi aynı gün almaz iseniz, bir sonraki gün normal dozunuzu alınız. Aynı gün içerisinde iki doz almayınız.

ilişkin deneyim

ilişkin deneyim

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

NORPROLAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NORPROLAC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Kinagolid veya NORPROLAC içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz;

• Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa;

• Şiddetli böbrek hastalığınız varsa.

NORPROLAC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Şimdiye dek herhangi bir psikolojik rahatsızlık geçirdiyseniz lütfen doktorunuza danışınız;

• Kalıtsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği veya glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi nadir kalıtsal hastalığınız varsa, bu ilacı kullanmamalısınız;

• NORPROLAC’ın yanında başka ilaçlar da kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız, çünkü kinagolid ile herhangi bir ilaç etkileşim çalışması yapılmamıştır;

Bu ilaç özellikle tedavinin ilk günlerinde veya doz artışlarında, ayağa kalktığınızda kan basıncınızın düşmesine neden olabilir. Bu durum, dikkat azalmasına veya baygınlığa yol açabilir. Bu durumdan sakınmak için oturma veya yatma pozisyonundan yavaşça kalkınız. Doktorunuz, tedavinin ilk günlerinde ve dozu arttırırken normal olarak kan basıncınızı kontrol edecektir.

Kanda yüksek prolaktin düzeyleri (hiperprolaktinemi) fizyolojik olabileceği gibi (gebelik, emzirme gibi durumlarda), aralarında hipotalamus veya hipofiz bezi tümörleri ve bir dizi ilaç da bulunmak üzere, başka nedenlere de bağlı olabilir. Bu nedenle hiperprolaktinemiye yol açan özel nedenin mümkün olduğunca açıklanması ve nedene yönelik tedaviye başlanması gerekir.

Prolaktin ile ilgili kısırlık sorunu olan kadınlarda, bu sorun NORPROLAC ile tedavi edilerek düzeltilebilir. Bu nedenle gebe kalmak istemeyen çocuk doğurma yaşındaki kadınların güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları önerilir.

Karaciğer veya böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda günümüze kadar NORPROLAC kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

NORPROLAC uykuya eğilim oluşturabilir. Diğer dopamin agonistleri, özellikle Parkinson hastalarında ani uyku nöbetlerine neden olabilirler. NORPROLAC ile tedavi esnasında araç veya makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

Uyku eğilimi görülen hastalar araç veya makine kullanmamalıdır. Böyle bir durumda uygulanan dozajın azaltılması veya tedaviye son verilmesi düşünülebilir.

Vücudunuzun NORPROLAC’a karşı tahammülü (tolere edebilme yetisi) alkol ile azalabilir.

Parkinson hastalığı için dopamin agonistleri ile tedavi edilen kişilerde patolojik kumar oynama, cinsel istekte artış ve cinsel aktivitede artış bildirilmiştir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NORPROLAC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

NORPROLAC akşamları yemek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe kalmak isteyen hastalarda, gebelik doğrulandıysa ve tedaviye devam etmek için tıbbi bir neden bulunmuyorsa NORPROLAC kullanımına son verilmelidir.

Böyle bir durumda ilacın bırakılmasını takiben düşük olaylarında artış gözlenmemiştir.

Eğer gebelik hipofiz adenomu varlığında oluşursa ve NORPROLAC tedavisine son verilirse, gebelik esnasında yakından takip zorunludur.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NORPROLAC annede süt üretimini baskıladığı için emzirme genellikle mümkün olmaz. Tedavi esnasında emzirmenin devam etmesi gerekiyorsa, kinagolidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için emzirme önerilmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Bazı hastalarda NORPROLAC ile tedavi, tedavinin ilk günlerinde tepki verme yeteneğinde bozukluğa yol açabilir. Bu husus, keskin uyanıklık gerektiren durumlarda, örneğin araç kullanırken dikkate alınmalıdır. NORPROLAC ile tedavi edilen ve uyku hali ve/veya ani uyku basması geçiren hastaların bu durum sona erene kadar araç kullanmamaları ve dikkat bozukluğunun kendilerini veya başkalarını ciddi yaralanma veya ölüm riskine sokacağı aktivitelerde (makine kullanımı gibi) bulunmamaları gerekir.

NORPROLAC Etken Maddesi Nedir?

NORPROLAC laktoz içermektedir. Eğer daha önce doktorunuz vücudunuzun bazı şekerlere karşı tahammülsüz (intolerans) olduğu söylemişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

İlaç etkileşim çalışmaları yapılmamıştır ve NORPROLAC ile diğer ilaçlar arasında herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Teorik olarak, güçlü dopamin karşıtı (antagonistik) özelliğe sahip ilaçlar (örn. nöroleptik ajanlar gibi; bunlar bazı psikolojik hastalıklarda kullanılmaktadır) birlikte kullanıldığında, prolaktin düşürücü etkide azalma beklenebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NORPROLAC prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.