Norodol Ampul Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

Dekanoat nedir ve ne için kullanılır?

Dekanoat butirofenon türevleri grubuna dahildir, nöroleptikler grubuna dahil olan haloperidol dekanoat içerir.

Dekanoat; 1ml ve 3ml’lik çözelti içeren amber renkli cam ampullerde, 1 ampul ve 5 ampul içeren ambalajlarda temin edilebilir.

Dekanoat, antipsikotiklerle uzun dönemli idame tedavisinin gerektiği örneğin şizofreni grubu psikotik bozukluklar gibi durumlarda endikedir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Dekanoat’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Dekanoat’ ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Özellikle bacaklardaki damarlarda oluşan kan pıhtısı (bacakta ağrı, şişlik, kızarıklık belirtilerini kapsayan); kan damarları yoluyla akciğerlere hareket ederek göğüs ağrısı ve nefes almada güçlüğe neden olur.

Yüzde ve boğazda ani şişlik. Kurdeşen (aynı zamanda kaşıntı veya ürtiker olarak da bilinir), ciddi tahriş, derinin su toplaması ve kızarması. Bunlar ciddi alerjik reaksiyon belirtileri olabilir. Çok az insanda meydana gelir.

NMS (nöroleptik malignant sendrom) belirtileri: Hızlı kalp atışı, kan basıncının değişmesi ve ateş akabinde terleme, hızlı nefes alıp verme, kas katılığı, bilinç azalması ve koma, kandaki yüksek protein seviyesi (kreatin fosfokinaz enzimi)

Kalp atışının anormal olması (aritmi). Aritmi kalbinizin durmasına neden olabilir (kardiyak arrest). Nöroleptik kullanan ve demansı olan (bunama belirtileri gösteren) yaşlı hastalarda bu ilaçları kullanmayan hastalara göre ölüm oranlarında küçük bir artış bildirilmiştir. Bu durumun görülme sıklığı bilinmemektedir.

Yavaşlık gibi dengesiz hareketler, kas katılığı, titreme ve huzursuzluk. Normalden daha fazla tükürük, tik veya dilin, yüzün, ağzın, çenenin veya boğazın normal olmayan hareketleri veya gözlerin dönmesi. Bu etkiler oluşursa size ek bir ilaç verilebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Dekanoat’ a karşı ciddi

alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Tedirginlik hissi veya uyumada güçlük,

Baş ağrısı,

Titreme, katı postür, maske şeklinde yüz, yavaş hareketler, sürünerek ve dengesiz yürüme,

Huzursuz, kuvvetsiz, depresif veya uykulu hissetme,

Özellikle ayaktayken sersemlik veya baş dönmesi,

Psikoz belirtileri örneğin anormal düşünceler veya görüntüler görme veya anormal sesler duyma,

Bulanık görme ve hızlı göz hareketleri gibi görmeyle ilgili sorunlar,

Deri ve gözlerin sararması, sarı renkli dışkı ve koyu renkli idrarı içeren karaciğer problemleri.

Zihin karışıklığı,

Enfeksiyonlara neden olan beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma,

Nöbet veya inme (havale)

Nefes almada güçlük veya hırıltılı solunum,

Kilo değişimi, bazı kadınlarda beklenmeyen süt üretimi, memede ağrı, adet görememe veya düzeninde değişiklik, ağrılı veya şiddetli adet, ereksiyon problemleri gibi cinsellikle ilgili sorunlar, bazı erkeklerde göğüslerin şişmesi veya uzun ve ağrı verici ereksiyon, bazı kişilerde cinselliğe karşı ilginin kaybolması gibi hormonal değişiklikler.

Ağzı açmada güçlük,

Normalden daha kolay kanama veya morarma olması, trombosit denilen küçük kan hücrelerinin sayısının azalması ile meydana gelebilir.

Halsizlik, yorgunluk veya zihin karışıklığı ile sonuçlanabilen, beyni etkileyen sıvı tutulması.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Ürtiker,

Yavaş hareketler,

Ağız kuruluğu,

Mide bulantısı,

Kabızlık,

İdrar yapmada zorluk,

Enjeksiyon yerinde reaksiyonlar,

Derinin güneş ışığına karşı hassasiyeti,

Anormal terleme,

Ateş,

Ayak bileğinde şişme,

Derinin soyulması veya dökülmesi

Enflamasyonlu deri (kırmızı, dokunulduğunda sıcak ve hassas)

Düşük vücut ısısı

Karaciğer fonksiyon testlerinde anormal değerler,

Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi),

Anormal kalp belirtileri (elektrokardiyogram, EKG)

Bunlar Dekanoat’ın hafif yan etkileridir.

Dekanoat Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Dekanoat normalde, bir ay dayanan tek doz şeklinde, doktorunuz veya hemşireniz tarafından derin olarak kas içine enjekte edilir.

Doktorunuz sizin ne kadara Dekanoat’ a ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Bu miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun olan dozu ayarlayacaktır. Verilecek doz, yaşınıza, belirtilerin şiddetine, diğer sağlık sorunlarınızın olup olmamasına ve geçmişte benzer ilaçlara verdiğiniz tepkilere bağlıdır. Bu doz muhtemelen aşağıdaki aralıkta olacaktır;

Genel olarak başlangıç dozunuz her 4 haftada bir 50 mg’dır, doktorunuz dozunuzu gerektiğinde her dört haftada bir 50 mg’lık artışlarla 300 mg’a kadar yükseltebilir. Eğer doktorunuz dozunuzu her iki haftada bir almanız gerektiğine karar verirse bu dozlar yarıya düşürülür. Bazı vakalarda daha yüksek dozlara ihtiyaç olabilir ve ne kadar Dekanoat almanız gerektiğini doktorunuz değerlendirecektir.

kullanılan

tetrasiklik

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Normalde yaşlılarda düşük doz ile başlanır, genellikle her dört haftada bir defa 12.5 mg25 mg’lık doz kullanılır. Size verilecek Dekanoat miktarı, doktorunuzun size en iyi uygun olacak dozu bulmasıyla ayarlanacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Dekanoat ‘ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir

izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Dekanoat

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bu ilaç size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulandığından gereğinden fazla Dekanoat kullanılması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu konuda endişeleniyorsanız, doktorunuza veya hemşirenize danışınız.

Dekanoat Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bu ilaç size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulandığından Dekanoat kullanılmasının unutulması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu konuda endişeleniyorsanız, doktorunuza veya hemşirenize danışınız.

Dekanoat Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz farklı bir şekilde önermedikçe Dekanoat tedavisi kademeli olarak sonlandırılmalıdır. Tedaviyi ani şekilde durdurmak mide bulantısı, kusma veya uyumada zorluk gibi etkilere neden olabilir. Doktorunuzun size önerdiği talimatlara dikkatlice uyunuz.

Dekanoat kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Dekanoat Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Haloperidol dekanoat veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık gösteriyorsanız,

Kalp atışınızın anormal ritimde atmasına (aritmi) veya olağandışı yavaşlamasına neden olan belirli tipte kalp hastalığınız var ise veya geçmişte varsa,

Kalp atışınıza etki eden belirli bazı ilaçları alıyorsanız,

Doktorunuz beyninizde bulunan “bazal ganglion” adı verilen bölümün etkilendiği bir durum olduğunu söylemişse,

Kanınızdaki potasyum seviyesi düşükse,

Parkinson hastasıysanız,

Farkındalığınız-bilinciniz azaldıysa veya tepkileriniz yavaşladıysa. Yukarıda belirtilen durumlar sizin için geçerliyse, doktorunuza bildiriniz. Böyle bir durumda ilacı kullanmayınız.

Dekanoat Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kalp hastalığınız varsa (veya ailenizden biri kalp hastalığına bağlı olarak aniden hayatını kaybetmişse),

Beyin kanaması geçirdiyseniz veya doktorunuz sizin inme geçirmeye diğer kişilerden daha fazla meyilli olduğunuzu söylemişse,

Kanınızdaki mineral (elektrolitler) seviyesi normalden düşükse,

Uzun süredir düzenli yemek yemiyorsanız,

Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa,

Epilepsi hastasıysanız veya konvülziyona neden olabilecek herhangi diğer bir durum söz konusu ise,

Depresyondaysanız,

Tiroid bezi ile ilgili sorunlarınız varsa,

Feokromositomanız varsa,

Sizde ya da ailenizden herhangi birinde kanın pıhtılaşması ile ilgili bir hikaye varsa; bu gibi ilaçlar pıhtı oluşması ile ilişkili olabilir,

Yaşlı iseniz, bu ilaca karşı hassasiyetiniz olabileceğinden dikkatle kullanmanız gerekir.

Hafıza kaybından yakınıyorsanız size ilacın verilip verilmeyeceği kararını verecek olan doktorunuz ile konuşunuz, size ilacın kullanımı ile ilgili riskler hakkında açıklama yapacaktır.

Tıbbi kontroller

Doktorunuz Dekanoat ile tedavi sırasında bir elektrokardiyogram (EKG) çektirmenizi isteyebilir. EKG, kalbin elektriksel aktivitesini ölçer.

Kan testleri

Doktorunuz kandaki mineral (elektrolit) seviyelerini kontrol etmek isteyebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Dekanoat İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Dekanoat İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Dekanoat kullanırken alkol kullanmak sizi sersemletebilir ve dikkatinizi azaltabilir. Dolayısıyla aldığınız alkol miktarı konusunda dikkatli olmalısınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Dekanoat’ ı doktorunuz gerekli görür ise kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız, doktorunuza danışınız. Çünkü çok küçük bir miktar ilaç anne sütüne geçebilir.

Araç ve makina kullanımı

Dekanoat’ın araç ve makine kullanımınıza etkisi olabilir. Araç ya da

makine kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Dekanoat Etken Maddesi Nedir?

Dekanoat içeriğinde susam yağı bulunmaktadır. Bu madde nadir olarak ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Dekanoat her bir mL’sinde 12 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer Dekanoat ile lityum’u aynı zamanda alıyorsanız özel olarak izlenmeniz gerekebilir. Doktor veya hemşirenize bu durumu söyleyiniz ve aşağıdakilerden biri olursa her iki ilacı almayı kesiniz;

Zihin karışıklığı, yer yön dengesizliği, baş ağrısı, denge problemleri ve uykulu olma hali.

Bunlar ciddi bir durumun söz konusu olabileceğinin işaretleridir.

Dekanoat aşağıdaki ilaçların etkisini değiştirebilir, aşağıdaki bu ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;

Sizi sakinleştiren ve uyumanıza yardımcı olan ilaçlar (sakinleştiriciler),

Düşüncelerinizi, hislerinizi ve davranışlarınızı etkileyen hastalıklar için ilaçlar (Antipsikotikler veya nöroleptikler),

Öksürük ve soğuk algınlığı,

Güçlü ağrı kesiciler,

Depresyonda kullanılan ilaçlar (Trisiklik antidepresanlar ve antidepresanlar),

Kan basıncını düşüren ilaçlar, örn; guanetidin ve metildopa,

Ciddi alerjik reaksiyonlarda kullanılan ilaçlar, örn; adrenalin,

Parkinson hastalığını tedavi eden ilaçlar, örn; levodopa,

Kanın inceltilmesine yardımcı olarak kullanılan ilaçlar, örn; fenindiyon.

Aşağıdaki ilaçlar Dekanoat’ın etkisini değiştirebilir;

Fluoksetin (depresyon tedavisinde kullanılan),

Kinin ve meflokin (Sıtma tedavisinde kullanılan),

Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar örn; buspiron,

Kinidin, dizopiramit, ve prokainamid, amiodaron, sotalol ve dofetilid (kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar),

Fenobarbital ve karbamazepin (Epilepsi tedavisinda kullanılan ilaçlar),

Terfenadin (Alerji tedavisinde kullanılan ilaç),

Rifampisin (Ciddi enfeksiyonları tedavi eden ilaçlar),

Diüretikler (kan basıncını düşüren ilaçlar),

Sparfloksasin, moksifloksasin, eritromisin IV (Enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Dekanoat prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.