Nolip Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

NOLIP nedir ve ne için kullanılır?

NOLİP, kanda bulunan, lipid adı verilen yağ maddelerinin düzeylerini düzeltmek için kullanılır. Kandaki lipidlerin en fazla bilineni kolesteroldür.

Kanda bulunan kolesterolün değişik tipleri vardır.”Kötü” kolesterol (LDL-K) ve “iyi” kolesterol (HDL-K).

 • NOLİP “kötü” kolesterolü azaltır,”iyi” kolesterolü arttırabilir.
 • Vücudunuzun “kötü” kolesterol üretmesinin önlenmesi ve “kötü” kolesterolün kanınızdan uzaklaştırılması için vücudunuza yardımcı olur.
 • İnsanların çoğu, yüksek kolesterolden etkilenmediklerini düşünürler, çünkü bu durum nedeniyle bir belirti hissetmezler. Ama bu durum tedavi edilmezse, yağlı artıklar kan damarlarımızın çeperlerinde birikir ve damarlarımızı daraltır.

  Bazen, daralan bu damarlar tıkanabilir. Kalbe veya beyine kan gitmezse, kalp krizi veya inme ortaya çıkabilir. Kolesterol düzeylerinizi düşünerek, kalp krizi geçirme, inme veya ilişkili sağlık problemleri riskinizi azaltmış olursunuz.

  Kolesterolünüz istenen düzeye gelse bile NOLİP almaya devam etmeniz gerekir. Çünkü NOLİP, kolesterol düzeyinizin yeniden yükselmesine ve bunların damarlarınızda birikmesine engel olur. Ancak, doktorunuz ilacınızı kesmenizi söylerse veya hamile kalırsanız NOLİP kullanmamalısınız.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi NOLIP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bu yan etkilerin neden olabileceğini bilmeniz önemlidir. Yan etkiler genellikle hafiftir ve kısa süre sonra kaybolur.

  Aşağıdakilerden biri olursa NOLIP’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme ile birlikte veya şişme olmaksızın gelişen nefes alma zorluğu,

 • Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme ve buna bağlı olarak gelişebilen yutma zorluğu,
 • Ciltte kabarmalarla görülen şiddetli kaşınma.
 • Kaslarınızda beklediğinizden daha uzun süre olağandışı ağrı veya sancı varsa NOLİP kullanımını kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Kaslarda hissedilen bu belirtiler çocuklar ve ergenlerde yetişkinlere göre daha yaygındır. Diğer statinlerle olduğu gibi, çok az sayıda kişide kaslarda rahatsız edici etkiler gözlenebilir. Bu etkiler nadir olarak, rabdomiyoliz adı verilen ve yaşamı tehdit edebilen kas hasarına kadar ilerleyebilir.

  Çok ciddi olabilen bu durumlarla karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor :

  Yaygın:

  Aşağıdakilerden birini fark ederseniz doktorunuza başvurunuz.

 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Hasta hissetme
 • Kaslarda ağrı
 • Güçsüzlük hissi
 • Baş dönmesi
 • İdrar proteininde artış. Bu durum genellikle NOLİP kesilmeden kendi kendine normale döner (yaygın olarak sadece NOLİP 40 mg için).
 • Kan şekeri düzeyleri yüksek olan hastalarda şeker hastalığı
 • Yaygın olmayan:

 • Döküntü, kaşıntı veya diğer cilt reaksiyonları
 • İdrar proteininde artış. Bu durum genellikle NOLİP kesilmeden kendi kendine normale döner (sadece NOLİP 5 mg, 10 mg ve 20 mg için).
 • Seyrek:

 • Şiddetli alerjik etkiler: Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme, yutma ve nefes almada zorluk, kabarmalarla ortaya çıkan şiddetli cilt kaşıntısı. Bir alerjik durumla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız, NOLİP kullanımını DERHAL kesiniz ve tıbbi
 • yardım için başvurunuz.

 • Yetişkinlerde kas hasarı: Kaslarınızda beklediğinizden daha uzun süren olağandışı ağrı veya sancı varsa önlem olarak, NOLİP kullanımını kesiniz DERHAL ve doktorunuza başvurunuz.
 • Şiddetli karın ağrısı (iltihaplı pankreas)
 • Kandaki karaciğer enzimlerinde artış
 • Çok seyrek:

 • Sarılık (cilt ve gözlerde sararma)
 • Hepatit (karaciğerin iltihaplanması)
 • İdrarda kan
 • Kol ve bacak sinirlerinde hasar (hissizlik gibi)
 • Eklem ağrısı
 • Hafıza kaybı
 • Bilinmeyen sıklıktaki yan etkiler

 • Diyare (ishal)
 • Stevens-Johnson sendromu (ağızda gözlerde deride ve genital bölgede ciddi ölçüde kabartılar oluşması)
 • Öksürük
 • Nefes darlığı
 • Ödem (şişlik)
 • Uykusuzluk ve kabus görme gibi uyku bozuklukları
 • Cinsel zorluk
 • Depresyon
 • İnatçı öksürük ve/veya nefes darlığı ya da ateş dahil solunum problemleri
 • NOLIP Nasıl Kullanılır?

  NOLİP’i her zaman doktorunuzun önerdiği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Başlangıç dozu:

  NOLİP ile tedavinizde, daha önce herhangi bir statin kullanmamış iseniz 5 mg doz ile veya önce başka bir statin kullanmış iseniz,5 mg veya 10 mg dozla başlanmalıdır. Başlangıç dozunun seçimi şunlara bağlıdır:

 • Kolesterol seviyeniz,
 • Kalp krizi veya inme geçirme riskiniz,
 • Olası yan etkilere neden olabilecek bir özelliğinizin olup olmadığı.
 • Doktorunuza size en uygun NOLİP başlangıç dozunu danışınız.

  Şu durumlar söz konusu ise doktorunuz size en düşük dozu, yani 5 mg dozu önerebilir:

 • Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli, VietnamlI, Koreli ve Hintli),
 • 70 yaşından büyükseniz,
 • Orta derecede böbrek probleminiz varsa,
 • Kas ağrıları ve sancılan yaşama riskiniz varsa (miyopati).
 • Dozun arttırılması ve en yüksek günlük doz

  Doktorunuz dozun artmasına karar verebilir. Böylece size en uygun dozu kullanabilirsiniz.

  5 mg dozla başladıysanız, doktorunuz önce 10 mg, daha sonra 20 mg, gerekiyorsa daha sonra 40 mg olarak dozu iki katma çıkarabilir. 10 mg ile başladıysanız, doktorunuz bunu 20 mg ve daha sonra gerekirse, 40 mg olarak iki katma çıkarabilir. Her doz ayarlaması arasında 4 haftalık bir ara olacaktır.

  En yüksek günlük NOLİP dozu 40 mg’dır. Bu doz sadece, kolesterol düzeyleri yüksek ve kalp krizi veya inme riski yüksek olan, aynı zamanda 20 mg kolesterol düzeyleri yeterli derecede düşmeyen hastalar içindir.

  NOLIP’i kalp krizi geçirme, inme veya ilişkili sağlık problemleri riskinizi azaltmak için alıyorsanız:

  Önerilen doz günde 20 mg’dır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen faktörlerden herhangi birisine sahipseniz doktorunuz daha düşük doz kullanımına karar verebilir.

  10 -17 yaş arası çocuklar için normal dozlar

  Normal başlangıç dozu 5 mg’dır. Doktorunuz, NOLİP’in sizin için en uygun miktarını bulmak için dozunuzu artırabilir. NOLİP’in en yüksek günlük dozu 20 mg’dır. Dozunuzu günde bir kere alınız. NOLİP 40 mg tablet çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

  Tableti suyla bütün olarak yutunuz.

  NOLİP’i günde bir kez alınız. NOLİP’i günün herhangi bir vaktinde alabilirsiniz.

  NOLİP tableti, unutmamanız için, her gün aynı saatte almaya dikkat ediniz.

  Düzenli kolesterol kontrolleri

  Düzenli kolesterol kontrolleri için doktorunuza gitmeniz çok önemlidir. Böylece, kolesterolünüzün istenen düzeye geldiğinden ve bu düzeyde kaldığından emin olabilirsiniz.

  Doktorunuz alacağınız dozu arttırmaya karar verebilir, böylece size en uygun NOLİP dozunu kullanabilirsiniz.

  Eğer NOLİP’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NOLIP

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Düzenli kolesterol kontrolleri için doktorunuza gitmeniz çok önemlidir. Böylece, kolesterolünüzün istenen düzeye geldiğinden ve bu düzeyde kaldığından emin olabilirsiniz.

  Doktorunuz alacağınız dozu arttırmaya karar verebilir, böylece size en uygun NOLİP dozunu kullanabilirsiniz.

  Eğer NOLİP in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NOLIP

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  NOLİP’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Hastaneye gittiğinizde veya bir başka nedenle tedavi aldığınızda, sizinle ilgilenen sağlık personeline NOLİP aldığınızı söyleyiniz.

  NOLIP Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Endişelenmeyiniz. Bir sonraki dozu, zamanı geldiğinizde alınız.

  Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  NOLİP ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  NOLİP’i kullanmayı bırakmak istiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz. NOLİP kullanmayı keserseniz, kolesterol düzeyleriniz yeniden yükselebilir.

  NOLIP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NOLIP Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Orta dercede böbrek probleminiz varsa(şüpheniz varsa doktorunuza danışınız),
 • Tiroid beziniz iyi çalışmıyorsa,
 • Tekrarlanan veya açıklanamayan kas ağrılarınız veya sancınız varsa,
 • (Kişisel veya ailesel kas problemleri hikayesi veya daha önceden diğer kolesterol düşürücü ilaçlar aldığınızda görülen kas problemleri hikayesi varsa),

 • Devamli ve yüksek miktarda alkol kullanıyorsanız,
 • Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli, VietnamlI, Koreli ve Hintli),
 • Kolesterolünüzü düşürmek için fıbratlar adı verilen ilaçlar kullanıyorsanız,
 • 18 yaşın altındaysanız.
 • Yukarıda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuza başvurunuz.

  NOLIP Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Böbrek problemleriniz varsa.
 • Karaciğerinizde sorun varsa.
 • Tekrarlanan veya açıklanamayan kas ağrıları veya sancı hikayesi, sizde veya ailenizde kas problemleri hikayesi veya diğer kolesterol düşürücü ilaçlan kullanırken görülen kas problemleri hikayesi varsa. Özellikle kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya ateşiniz varsa, açıklanamayan kas ağrıları veya sancı hissederseniz derhal ve mutlaka doktorunuza başvurunuz.
 • Düzenli olarak fazla miktarda alkol kullanıyorsanız,
 • Tiroid beziniz iyi çalışmıyorsa,
 • Kolesterolünüzü düşürmek için fıbratlar adı verilen gruptan ilaç kullanıyorsanız. Lütfen, yüksek kolesterole karşı diğer ilaçları daha önce kullanmış olsanız bile, bu kullanma talimatını dikkatle okuyunuz.
 • HIV enfeksiyonuna karşı, örneğin lopinavir/ritonavir gibi, ilaçlar kullanıyorsanız.
 • Hasta çocuk ise: NOLİP çocuklara verilmemelidir.
 • 70 yaşın üzerindeyseniz (doktorunuzun NOLİP’in size uygun başlangıç dozuna karar vermesi gerekir.)
 • Şiddetli solunum yetmezliğiniz varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı açısından risk taşıyorsanız,
 • Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli, VietnamlI, Koreli ve Hintli). Doktorunuzun NOLİP’in size uygun başlangıç dozuna karar vermesi gerekir.
 • Yukarıda sayılan durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu düşünüyorsanız, 40 mg’lık dozu (en yüksek doz) kullanmayınız. NOLİP’in herhangi bir dozunu almaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bazı insanlarda statinler karaciğeri etkiler. Böyle bir durumun olup olmadığı basit bir kan testi (karaciğer enzim seviyesi) ile anlaşılabilir. Bu nedenle doktorunuz, NOLİP kullanmaya başlamadan önce ve kullanırken karaciğer fonksiyon testlerinin yapılmasını isteyecektir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NOLIP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NOLİP’i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz NOLİP kullanmayınız. NOLİP kullanan kadınlar uygun bir korunma yöntemi ile hamile kalmaktan kaçınmalıdırlar.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız NOLİP kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Çoğu insan NOLİP alırken araba ve makine kullanabilir; çünkü NOLİP bu kişilerin yeteneklerini etkilemez. Bununla birlikte, bazı kişiler NOLİP kullanırken baş dönmesi hissedebilir. Eğer baş dönmesi hissediyorsanız, araba veya bir makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  NOLIP Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Reçetesiz alınabilen ilaçlar da dahil olmak üzere, başka ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

  Şu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

  Siklosporin (örneğin organ naklinden sonra kullanılan), varfarin (veya kanı inceltmek için kullanılan başka bir ilaç), fıbratlar (gemfıbrozil, fenofıbrat gibi) veya diğer kolesterol düşürücü ilaçlar (ezetimib gibi), hazımsızlığı giderici ilaçlar (midenizdeki asidi etkisiz hale getirmek için kullanılan), kolestiramin ve kolestipol (safra asit bağlayıcıları), eritromisin (bir antibiyotik), ağızdan alman doğum kontrol ilaçları, hormon yenileme tedavisi veya lopinavir/ritonavir (HIY enfeksiyonuna karşı kullanılır) ilaçlarından birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçların etkileri NOLİP tarafından değiştirilebilir veya bu ilaçlar NOLİP’in etkilerini değiştirebilirler.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NOLIP prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.