Nokturn Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

NOKTURN nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NOKTURN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Dikkat edilmesi gereken koşullar

Serotonin Sendromu ve Nörolentik Malien Sendrom

Beyinde serotonin aktivitesini artırabilen ilaçlar Serotonin Sendromu demlen bir duruma sebep olabilir. Bu Paroksetin’in çok seyrek gözlenen bir yan etkisidir. NOKTÜRN’ün beyinde serotonin aktivitesini artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımı, bu ciddi yan etki riskim artırabilir. Nöroleptik Malign Sendrom denilen diğer durum, zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçların çok seyrek görülen bir yan etkisidir.

Serotonin Sendromu ve Nöroleptik Malign Sendromun semptomlan benzerdir. Genellikle aşağıdaki semptomlardan birkaçı gözlenebilir:

 • Titreme
 • Ani kontrol edilemeyen düzensiz hareketler
 • Kas tutulması
 • Devamlı hareket etme hissi
 • Çok tedirgin veya sinirli hissetme
 • Sıcak veya terli hissetmek
 • Kalp hızında artış
 • Şiddeti artabilir ve bilinç kaybma kadar varabilir.

  Bu semptomlar gözlenirse derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

  Akatizi

  Bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar içten gelen bir huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramamaya neden olabilir. Bu Paroksetin’in nadir gözlenen bir yan etkisidir ve genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında gözlenir.

  Bu semptomlar gözlenirse en kısa zamanda doktorunuza bildiriniz.

  Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok yaygın yan etkiler

 • Hasta hissetme (bulantı)
 • Cinsel dürtü veya seksüel fonksiyonda değişiklik
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Yaygın yan etkiler

 • İştah azalması
 • Uyuyamama veya uykulu hissetme
 • Tedirgin
 • Sersemlik
 • Huzursuzluk
 • Titreme
 • Baş ağrısı
 • Bulanık görme
 • Esneme
 • Ağız kuruluğu
 • Kabızlık
 • İshal
 • Hasta hissetme ( kusma)
 • Terleme
 • Zayıflama
 • L

  W

 • Anormal rüyalar (kabuslar dahil)
 • • Kilo alma

  Kan testlerinde gözlenen yaygın yan etkiler

 • Kolesterolde artış
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Vücudunuzda kolayca çürük oluşması veya deride ve ağız gibi nemli alanlarda alışılmadık kanamalar
 • Zihin bulanıklığı
 • Halüsinasyonlar (Gerçek olmayan görüntüler, hayaller görme ya da gerçek olmayan sesler duyma)
 • Yüz dahil bütün vücutta kontrol edilemeyen kas hareketleri, titreme
 • Göz bebeğinin büyümesi
 • Kalp atışınızın (nabız) hızlanması
 • Düşük kan basmcı (uzanma veya oturma pozisyonundan kalkınca sersemlik, baş dönmesi veya baygınlık)
 • Deride döküntülü kızarıklık, kaşıntı
 • İdrarım yapamama
 • İdrar tutamama (Kontrol edilemeyen idrar kaçırma)
 • Seyrek yan etkiler

 • Huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramama (akatizi)
 • Endişelenme, kaygılanma, sıkıntı hissi (anksiyete)
 • Kişilik bozukluğu
 • Kontrol edilemeyen heyecan, davranış veya abartılı hareketlilik (manik atak)
 • Nöbetler
 • Bacakları hareket ettirmek için karşı konulamayan dürtü (huzursuz bacak sendromu)
 • Kadınlarda ve erkeklerde göğüsten anormal süt salgılanması
 • Eklem ağrısı (artralji)
 • Kas ağrısı (miyalji)
 • Kan testlerinde gözlenen seyrek yan etkiler

 • Kanda sodyum düzeyinin azalması (özellikle yaşlılarda)
 • Karaciğer enzimlerinde artış
 • Prolaktin isimli hormonda artış
 • Çok seyrek yan etkiler

 • Serotonin Sendromu
 • •Deride kırmızı, kaşıntılı kabarıklıklar (ürtiker), yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde veya boğazda şişme ve sonucunda yutmada veya nefes almada güçlük (anjiyoödem)

 • Deri döküntüsü, kabarıklık ve küçük hedefler şeklinde görülen (merkezde koyu benekler ve etrafında daha açık bir alan ve sınırda koyu bir halka) eritema multifoıme
 • Özellikle ağız, burun, göz ve genital organların çevresinde yaygın kabarcıklı döküntü ve deride soyulma (Stevens Johnson sendromu)
 • Vücudun büyük bölümünde yaygın kabarcıklı döküntü ve deride soyulma (toksik epidermal nekroliz)
 • Su tutulmasına neden olan hormon (ADH) miktarında artma
 • Glokom (gözde basmç artması ile gözlenen bir durum)
 • Sindirim sisteminde kanama (dışkıya geçen kan veya siyah dışkı)
 • Karaciğerde iltihaplanma (hepatit), bazen derinin ve göz aklarının sararmasına neden olur (sanlık)
 • Kokacaklarda şişme
 • Ciltte gün ışığına karşı hassasiyet
 • Herhangi bir cinsel isteğe bağlı olmaksızın ortaya çıkan sık ve uzun süreli ereksiyon hali (priapizm)
 • Kan testlerinde gözlenen çok seyrek yan etkiler

 • Kan plateletlerinin sayısında azalma (kanın pıhtılaşmasına yardım eden hücreler)
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:

 • Kulak çınlaması
 • İntihar ile ilgili düşünceler ve davranışlar NOKTÜRN tedavisi kesildiğinde gözlenen belirtiler

  Zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçların bırakılması bazen istenmeyen semptomlara neden olabilir. Belirtiler genellikle tedavinin kesildiği ilk birkaç gün içinde gözlenir ve birkaç hafta içinde yok olur.

 • Eğer NOKTÜRN tedavisini kesme ihtiyacı duyuyorsanız, doktorunuz dozu kademeli azaltarak ilacı kesecektir. Bu sayede etkilerin ortaya çıkması ve şiddetini azaltır.

  NOKTÜRN tedavisi kesildiğinde gözlenen yaygın belirtiler

 • Sersemlik
 • Karıncalanma, elektrik şoku hissi ve kulaklarda kalıcı gürültü (kulak çınlaması)
 • Yoğun rüyaları kapsayan uyku bozuklukları
 • Huzursuzluk hissi
 • Baş ağrısı
 • NOKTÜRN tedavisi kesildiğinde gözlenen yaygın olmayan belirtiler

 • Huzursuz veya tedirgin hissetmek
 • Hasta hissetmek (bulantı)
 • Titreme
 • Zihin bulanıklığı
 • Terleme
 • İshal
 • Çarpıntı
 • Duygusal dengesizlik
 • Asabiyet
 • Görme bozuklukları
 • NOKTURN Nasıl Kullanılır?

  NOKTÜRN’ün başlangıç dozu hastalığınıza bağlıdır. Genellikle günde 10 mg veya 20 mg’dır. Doktorunuz semptomlan kontrol altında tutmak için dozu kademeli olarak maksimum günde 50 mg veya 60 mg’a kadar artırabilir.

  Tedavinin süresi hastalığınıza bağlıdır. Hastaların genellikle ilk iki hafta içinde bazı iyileşmeler hissetmesine rağmen, ilacın tam etkisinin gözlenmesi daha uzun zaman alabilir. Kendinizi iyi hissetseniz dahi, semptomların geri dönmesini önlemek için doktorunuzun önerdiği süre boyunca ilacı almaya devam etmelisiniz. Bu depresyonun atlatılmasından sonra birkaç ay sürebilir, panik bozukluklarda veya obsesyon (takıntı) ve kompülsiyonlarda (kontrol edilemeyen davranışlar) daha uzun sürebilir.

  NOKTÜRN’ü tercihen yemekle beraber (örneğin sabah kahvaltı ile) alınız.

  Tabletleri bir miktar su ile alınız ve çiğnemeden yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  NOKTÜRN’ün 18 yaş altındaki çocuk ve ergenlerde kullanımı tavsiye edilmemektedir. 18 yaşm altındaki çocuklar antidepresan ilaçlar ile tedavi edildiklerinde, intihar düşüncesi ve intihar davranış riski artar.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer yaşımz 65 veya üzerinde ise, doktorunuz tedavinizi en düşük doz ile başlatabilir ve dozu zamanla en yüksek doz olan 40 mg’a kadar artırabilir.

  Özel kullanım durumlan Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Eğer şiddetli böbrek veya karaciğer hastasıysanız, tavsiye edilen doz 20 mg’dır.

  Eğer NOKTÜRN’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NOKTURN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer kullanmanız gerekenden fazla NOKTÜRN kullandıysanız, istenmeyen etkiler gözlenebilir. Çok fazla NOKTÜRN kullanılması kan basmcı değişikliklerine, kontrolsüz kas kasılmalarına, sinirlilik, yüksek vücut ısısı ve kalp atım hızında artışa neden olabilir.

  NOKTÜRN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NOKTURN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  NOKTURN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NOKTÜRN ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler:

  i/

  Genel olarak tedavinin aniden kesilmesinden kaçınılmalıdır. Doktorunuz, tedavinizi sonlandınrken dozu kademeli olarak azaltabilir. Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuza danışmadan aldığınız dozu azaltmayınız veya kesmeyiniz (NOKTÜRN tedavisi kesildiğinde gözlenen belirtiler için bknz: “4. Olası yari etkiler nelerdir?”).

  NOKTURN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NOKTURN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Aşağıdaki durumlarda doktorunuzla temasa geçiniz veya derhal bir hastaneye başvurunuz.

  Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu anlatmanız ve bu kullanma talimatım okumasını istemeniz faydalı olabilir. Eğer depresyonunuzun kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki değişikliklere dair endişeleniyorlarsa size bildirmelerini rica ediniz.

  Dikkat etmeniz gereken koşullar

  Zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan NOKTÜRN benzeri ilaçlar nadir vakalarda Serotonin Sendromu veya Nöroleptik Malign Sendrom denilen ciddi durumlara neden olabilir. NOKTÜRN kullanırken herhangi bir problem çıkması riskim azaltmak için bazı semptomlara dikkat etmelisiniz.

  Akatizi:

  Bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar içten gelen bir huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramamaya neden olabilir. Bu Paroksetin’in nadir gözlenen bir yan etkisidir ve genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında gözlenir.

  Kemik Kın İması:

  Paroksetin kullanan hastalarda kemik kınlma riski normale göre daha fazladır. Tedavinin ilk aşamaları riskin en yüksek olduğu dönemdir.

  Alkol kullanımı ve NOKTÜRN:

  NOKTÜRN kullanırken alkol alınmaması önerilmektedir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NOKTURN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NOKTÜRN tercihen yemekle beraber alınır.

  Birçok ilaçta olduğu gibi, NOKTÜRN kullanırken alkol alınması önerilmez.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NOKTÜRN’ün hamilelik sırasında kullanımı önerilmemektedir. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz size sağlayacağı faydayı ve bebek için oluşturacağı riski değerlendirecektir.

  NOKTÜRN’ü hamilelik sırasında kullanırsanız karşılaşabileceğiniz olası riskler şunlardır:

  • Bazı çalışmalarda hamileliğin ilk birkaç ayında Paroksetin kullanan annelerin bebeklerinde doğuştan gelen kusurlar ve özellikle kalp kusuru riskinde artış olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalarda erken hamilelik döneminde Paroksetin kullanan annelerin kardiyovasküler kusuru olan bebek sahibi olma riskinin yaklaşık 1/50 olduğunu göstermektedir. Genel popülasyon ile karşılaştırıldığında böyle kusurlar için beklenen oran yaklaşık 1/100’dür.

 • Gebelik sırasında anneleri SSRI kullanan bebeklerde özel bir doğum komplikasyonu (PPHN: Yeni doğanların inatçı akciğer hipertansiyonu) görülmüştür. PPHN’de bebeğin kalbi ve ciğerleri arasındaki kan damarlarında kan basmcı çok yüksektir. Genel popülasyonda PPHN görülme riski 1000 gebelikte 1 ila 2 kişide iken hamileliğin son dönemlerinde NOKTÜRN benzeri antidepresanlan kullanan annelerin bebeklerinde görülme sıklığı 4 ila 5 kat daha yüksektir.
 • Paroksetin kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemekle beraber, kullanıldığı vakalarda erken doğumlar bildirilmiştir.
 • Eğer Paroksetin doğuma kadar kullanılırsa, kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemekle beraber, doğumdan hemen sonra veya daha sonraki zamanlarda bildirilen belirtiler şunlardır: Uyumada zorluk, sinirlilik, sürekli ağlama, hassasiyet, beslenmede zorluk, aşın uyku, titreme, kusma, düşük kan şekeri, nefes almada güçlük, deride koyu mavi veya mor renk değişimleri, nöbetler, gergin veya tamamen gevşemiş kaslar veya vücut sıcaklığım düzenlemede zorluk. Normalde bu belirtiler zamanla düzelir, bununla birlikte bu belirtilerden herhangi birini bebeğinizde fark ederseniz olabildiğince çabuk doktorunuza başvurunuz.

  NOKTÜRN benzeri ilaçlar sperminizi etkileyebilir. NOKTÜRN ile tedavi sırasında bazı erkeklerde üreme azalabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NOKTÜRN’ün anneye sağlaması beklenen yararlan, bebeğe olan potansiyel riskinden fazla değilse emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  NOKTÜRN araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilememektedir. Ancak NOKTÜRN sizi yorgun veya uykulu hissettiriyorsa bu tür eylemlerden kaçınmalısınız.

  NOKTÜRN’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyan gerekmemektedir.

  NOKTÜRN, film kaplama maddesi içinde 0.8 mg FD&C yellow No.6 (El 10) içerir. Bu madde aleıjik reaksiyona sebep olabilir.

  NOKTURN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.