Nobateks Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

NOBATEKS nedir ve ne için kullanılır?

 • NOBATEKS etkin madde olarak her fitil (supozituvar) 20 mg tenoksikam içerir.
 • NOBATEKS torpido biçiminde, düzgün homojen yüzeyli, açık sarı veya sarı, hafif kokulu fitildir. PVC/PE blister ambalajda 10 adet fitil içeren kutularda kullanıma sunulmaktadır.
 • NOBATEKS’in etkin maddesi tenoksikam antiinflamatuvar (iltihap giderici) ve antiromatizmal (romatizmal hastalıkların tedavisinde) etkili non steroid antiinflamatuvar (NSAİ) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • • NOBATEKS, kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan romatoid artrit hastalığı ve sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık olan ankilozan spondilitin belirti ve bulgularının tedavisi ile damla hastalığı (akut gut artriti), akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağrı ve ağrılı adet tedavisinde etkilidir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi NOBATEKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa NOBATEKS’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Boğaz, yüz, el ve ayaklarda ani şişme, nefes darlığı, yutma güçlüğü ve deride döküntü, soyulma ve kaşıntı ile görülen alerjik reaksiyonlar

 • Kusmukta kan ya da kahve telvesi lekeleri görünümü veren mide kanaması
 • Koyu renkli, yumuşak gaita ya da kanlı diyare ile görülen bağırsak kanaması
 • • Mide ve bağırsakta ülserler; mide ağrısı, ateş, bulantı ya da kusma

 • Arkaya doğru vuran kuvvetli mide ağrısı ile görülen pankreas sorunları
 • Ağrı, diyare (ishal), kusma ve kilo kaybı ile kendini gösteren ülseratif kolit ve Crohn hastalığının kötüleşmesi.
 • Hızla gelişen deride, ağız, boğaz ve gözlerde soyulma ile görülen ciddi deri reaksiyonu
 • • Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, gaita renginde açılma ve hepatit (kan testleri ile saptanır) ile görülen karaciğer sorunları

  • Göğüsten boyna, omuzlara ve sol kola yayılan ağrı ile görülen kalp krizi

  • Bazen vücudun bir tarafında kas güçsüzlüğü, hissizlik, ani tat, koku, görme, duyma değişikliği ve konfüzyon (zihin karışıklığı) ile görülen inme

  • Ateş, halsizlik, bulantı, ense sertliği, baş ağrısı, ışığa duyarlılık ve konfüzyon ile görülen menenjit

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Mide yanması, hazımsızlık, mide ağrısı, bulantı, konstipasyon (kabızlık), diyare (ishal), gaz çıkarma

 • Anemi ya da beyaz kan hücre sayısı değişikliği gibi kan ile ilgili sorunlar
 • Yüksek kan şekeri (hiperglisemi)
 • Uyku güçlüğü ve rüyalarda değişim
 • Depresyon
 • Olmayan şeyleri görmek ya da duymak (halüsinasyon)
 • Konfüzyon (zihin karışıklığı) ya da sinirlilik
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi, başta ağırlık ya da uyku hali
 • El ve ayaklarda iğnelenme ya da hissizlik
 • Görme bozukluğu, gözlerde şişlik ve duyarlılık
 • Kulak çınlaması (tinnitus)
 • Denge sorunlarına yol açan baş dönmesi
 • • El, ayak ve bacaklarda şişlik (ödem). Göğüs ağrısı, halsizlik ve nefes darlığı ile birlikte olabilir (kalp yetmezliği).

 • Çarpıntı, kalp atımında yavaşlama ya da kan basıncında yükselme
 • • Kalbinizin kanı vücudunuza pompalamasında sorunlar; halsizlik, nefes darlığı, baygınlık hissi ve genel ağrı.

 • Nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük
 • • Kaşıntı, deri döküntüsü, güneşe duyarlılık, saç dökülmesi (alopesi)

 • Tırnak değişiklikleri
 • Böbrek sorunları
 • Ağızda ağrı ve ülserler
 • İştahsızlık
 • Kilo artışı ya da azalması
 • Hamile kalmada güçlük
 • Burun kanaması
 • Bunlar NOBATEKS’in hafif yan etkileridir.

  NOBATEKS Nasıl Kullanılır?

  NOBATEKS’in damla hastalığı (akut gut) dışında kullanıldığı diğer tüm hastalıklar için günde tek doz 20 mg, her gün aynı saatte uygulanmalıdır.

  Damla hastalığı ataklarında önerilen doz günde tek doz 2 gün süreyle 40 mg ve izleyen 5 gün süreyle günde 20 mg’dır.

  NOBATEKS rektal (dışkılama bölgesi) bölgeye uygulanır.

  Gerektiği durumlarda tedaviye bir veya iki gün, günde tez doz damar içine veya kas içine uygulama ile başlanıp ağızdan veya dışkı bölgesine uygulamayla NOBATEKS verilmesine devam edilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer NOBATEKS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NOBATEKS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  NOBATEKS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NOBATEKS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  NOBATEKS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuza danışmadan NOBATEKS kullanmayı sonlandırmayınız.

  NOBATEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NOBATEKS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Tenoksikama, NOBATEKS’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • • Aspirin ya da diğer NSAİ ilaçlara karşı astım, nezle veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlarınız varsa,

 • Daha önce NSAİ ilaç kullanırken midenizde kanama ya da delinme olduysa,
 • Mide ya da bağırsak ile ilgili ülser ya da kanama geçirdiyseniz,
 • Böbrek, karaciğer ya da kalbinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa,
 • Hamileliğinizin son 3 ayı içerisindeyseniz.
 • NOBATEKS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Kalp ile ilgili probleminiz (kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, konjestif kalp yetmezliği -kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalıkgibi) varsa ya da daha önce inme geçirdiyseniz ya da bunlar için risk faktörleriniz (yüksek tansiyon, kanda aşırı yağ bulunması, şeker hastalığı, sigara) varsa,
 • Yaşlıysanız (yan etkileri daha şiddetli yaşayabilirsiniz),
 • Böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa,
 • Kan pıhtılaşması ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Kan hacminiz düşük ise (kanama ya da ciddi su kaybı nedeniyle),
 • Vücudunuzun herhangi bir yerindeki kan damarlarınızda probleminiz varsa,
 • • Ülseratif kolit (bağırsak iltihabı) veya Crohn hastalığı (bağırsak iltihabı, karın hastalığı, ishal, kusma ve kilo kaybına yol açan durum) gibi otoimmün bir hastalığınız (vücudun savunma sisteminin vücudu yok etmeye çalıştığı hastalık) varsa.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NOBATEKS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NOBATEKS gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe, hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa NOBATEKS kullanmayınız. Hamileliğinizin son 3 ayında NOBATEKS’i kesinlikle kullanmayınız.

  NOBATEKS hamile kalma güçlüğüne neden olur. Bu nedenle gebe kalma güçlüğünüz varsa veya kısırlık araştırması yapılıyorsa doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe, emzirme döneminde NOBATEKS kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  NOBATEKS baş dönmesi, sersemlik ya da görme bozukluğu gibi araç ve makine kullanımını etkileyebilecek yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

  NOBATEKS Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  NOBATEKS alırken özellikle aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Aspirin, ibuprofen, diklofenak ya da diğer NSAİ ilaçlar,
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kardiyak glikozitleri (digoksin gibi)
 • Hidrokortizon, prednizolon ve deksametazon gibi bir steroid (ödem ve inflamasyon tedavisinde kullanılır)
 • • Varfarin, fenprokumon ve heparin gibi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (antitrombotik ilaçlar),

 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri ve lityum (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Metotreksat (deri problemlerinde, eklem iltihabı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılan bir ilaç),
 • Siklosporin ve takrolimus (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar),
 • • Siprofloksasin ya da moksifloksasin gibi bir “kinolon antibiyotiği” (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotik grubu),

 • Renin anjiotensin sistemi üzerinde etkili ADE inhibitörleri (silazapril, enalapril gibi) ya da ARB’ler (reseptör blokerleri) non-selektif beta bloker ilaç olan propranolol gibi yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar,
 • Zidovudin (AİDS tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Hidroklorotiyazid, furosemid gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan idrar söktürücü ilaçlar,
 • • Ağızdan alınan ve şeker hastalığının önlenmesinde kullanılan ilaçlar (glibornürid,

 • glibenklamid ve tolbutamid gibi),
 • Gut (damla hastalığı) tedavisinde kullanılan probenesid,
 • Mide asidinin azaltılmasında kullanılan ilaçlar (antiasitler ve simetidin),
 • Alko1.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NOBATEKS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.