Nitronal Ampul Prospektüsü

Nitronal her 1 mL’lik çözelti içerisinde 1 mg gliseril trinitrat (nitrogliserin) içermektedir.

Nitronal, kalp hastalıklarında kullanılan damar gevşetici ilaçlardan organik nitratlar grubuna girmektedir. Organik bir nitrat olan, etkin madde gliseril trinitrat, kalp de spazm niteliğindeki şiddetli ağrının (anjina pektoris) ortadan kaldırılması için kullanılan bir maddedir. Gliseril trinitrat, damar düz kaslarını gevşeterek kalbin yükünü hafifletir, oksijen gereksinimini azaltır ve böylece şiddetli göğüs ağrısının tedavisinde kullanılır.

Nitronal aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

  • Koroner kalp damarlarında (kalbi besleyen damarlar) zayıf kan dolaşımının sebep olduğu, dinlenirken ve ya uyku halinde ortaya çıkan (stabil olmayan) ya da stres ve egzersiz durumunda görünen ani göğüs ağrısının tedavisinde (anjina pektoris),
  • Koroner arter damarlarında meydana gelen tıkanmaya bağlı olarak kalp kasındaki kan dolaşımının yetersiz kalması sonucu oluşan kalp krizinde (akut miyokard enfarktüsü),
  • Kalbin pompa işlevinin yetersiz olması ve buna bağlı olarak dokularda ortaya çıkan tıkanma ve sıvı birikmesi durumda (akut sol ventrikül yetmezliği),
  • Kalp yetmezliği ile beraber görünen çok yüksek kan basıncı (hipertansif kriz) durumunda,
  • Sürekli tıbbi gözetim altında düşük kan basıncının kontrol edilmesinde (hipotansiyon kontrolü),
  • Kateter uygulamasından kaynaklanan, koroner kan damarlarında meydana gelen spazmların (katetere bağlı koroner spazm) tedavisinde,
  • Daralmış durumdaki bir damar çeperini kateter ile genişletme sırasında kanlanmanın azalmasına karşı (iskemi) damar dayanıklılığını arttırmak amacı ile kullanılır.

Nitronal Ampul’un Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Nitronal’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Nitronal’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Aşırı duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyon belirtileri olarak; yüz, boyun ve dilde şişme (anjioödem), enjeksiyon veya infüzyon bölgesinde yanma, batma, üşüme hissi, al basması, deride döküntü, kaşıntı ve kızarıklık (ürtiker), baş ağrısı, tansiyon düşüklüğü, uyuşukluk (letarji), mide bulantısı, huzursuzluk, hızlı kalp atışı, göğüste sıkışma, titreme, kusma, hırıltılı soluma.

Bazen bu yaygın olmayan yan etkiler ciddi anafilaktik şoka örn; baygınlık hali, baş dönmesi ve bilinç kaybı durumuna ilerleyebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Nitronal’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın Görülen Yan Etkiler

Baş dönmesi, Baş ağrısı, sersemlik, bayılma hissi, baygınlık ve bazen de bilinç bulanıklılığı (senkop), huzursuzluk., şiddeti artan göğüs ağrısı, aniden kalp atım hızında artma (refleks taşikardi), kalp atım hızının yavaşlaması (bradikardiyal aritmi), göz çevresinde, parmaklarda, ayak bileklerinde şişlikler (periferal ödem). Kan basıncında düşme (hipotansiyon), ayaktayken aniden ortaya çıkan kan basıncında düşme durumu (postural hipotansiyon), ilacın bırakılmasının ardından kan basıncında ani yükselme (rebound hipertansiyon).

Yaygın Olmayan Yan Etkiler Görme bulanıklılığı. Soluk alıp vermede sıkıntı (dispne). Bulantı, kusma, dışkı kaçırma (bağırsak inkontinansı), ağız kuruluğu (kserostomi) Alerjik deri reaksiyonları, yüz-boyun kızarması, deri döküntüsü, kaşıntı, deride yaygın kızarıklık ve pullanma (eksfoliyatif dermatit), deride sulanma ve kepeklenme (dermatit), deride koyu mavi veya mor renk oluşması (yüksek dozda; siyanoz) İdrarını tutamama (idrar inkontinansı). Yavaş nabız atışı, ani bilinç kaybı ile birlikte seyreden kalp ritim bozuklukları ile görülen dolaşım yetersizliği (kolaps), kan basıncındaki düşme sonucu göğüs ağrısının artması (paradoksikal nitrat reaksiyonu), çarpıntı. İlacın normal dozda kullanımında beklenen etkiyi göstermemesi ve etki gösterebilmesi için dozun arttırılmasına ihtiyaç duyulması (tolerans gelişmesi) ve kullanılan aynı grup, diğer ilaçlara karşı tolerans gelişmesi (diğer nitro bileşiklerine karşı çapraz tolerans oluşması), yüksek dozda etki kaybı, dokulara yeterli oksijen gitmemesi (nitrata bağlı yüksek dozda; methemoglobinemi), halsizlik, soluk renk, aşırı terleme.

Nitronal Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ve bireysel ihtiyacınıza göre ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Doktorunuz Nitronal’in kullanımı ve süresi hakkında sizi bilgilendirecektir.

Tedaviniz, uzman sağlık personeli tarafından, size uygun Nitronal dozu ayarlandıktan sonra damar içine uygulanacaktır. Nitronal, hastane koşullarında sürekli kardiyovasküler kontrol altında toplardamar içerisine yavaş enjeksiyon (intravenöz infüzyon) şeklinde uygulanır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyon (işlev) bozukluğu, orta veya ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalı ve ilaç doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Eğer Nitronal’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Nitronal 2 Doz Alınır mı?

Yanlış kullanım sonucu çok fazla miktarda Nitronal alınması durumunda kan basıncında aşırı düşme (hipotansiyon), nabızda refleks artış, halsizlik hissi, sersemlik, bayılma hissi, baş ağrısı, deride kızarıklık, mide bulantısı, kusma ve ishal, deri ve mukozaların oksijensiz kalması sonucu deride koyu mavi veya mor renk oluşması (siyanoz), soluk alıp vermede sıkıntı (dispne), hızlı solunum (taşipne), dolaşım yetmezliği (kolaps) , dolaşımdaki kanda methemoglobin bulunması (methemoglobinemi) görülür.

Ayrıca yüksek dozda, kafa içi basıncın artmasına bağlı olarak baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, görme bozukluğu vb gibi belirtiler görülür.

Nitronal’in kullanımı hastane koşullarında doktor kontrolünde olacağından yüksek doz uygulanmasına karşı doktorunuz sizin için gerekli önlemleri alacak ve sizi takip altında tutacaktır. Doz aşımı durumunda sağlık personeli tarafından uygun tedavi başlatılacaktır. Buna rağmen yukarıda belirtilen etkilerin görünmesi durumunda doktorunuzu bilgilendiriniz.

Nitronal’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Nitronal uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nitronal İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Nitronal ile tedavinizin ne zaman sonlandırılacağına doktorunuz karar verecektir.Oluşabilecek yan etkilere karşı Nitronal aniden sonlandırılmamalıdır, doz azaltılarak kesilmelidir. Uygun olarak sonlandırılan tedaviye karşı herhangi bir yan etki oluşması beklenmemektedir.

Nitronal Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine ve nitro bileşiklerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,

Dokuların yeterince oksijenlenememesi ile sonuçlanan kalp debisinde azalma ve sonucunda dolaşımdaki kan miktarının azalması (ani dolaşım yetersizliği, şok, kan dolaşımının bozuk olduğu durumlar),

Kalbin damarlara yeterli oranda kan pompalayamaması durumunda, dolaşımdaki kan miktarının azalması (akut kalp yetersizliği, şok durumunda),

Kalp yetmezliğinin tetiklediği şok durumunda (kardiojenik şok) ve kalp içerisinde dolum basıncının yeterince yüksek olmaması durumunda (sol ventriküler dolum sonu basınç),

Kan basıncının çok düşük olması durumunda örn; sistolik kan basıncının 90 mmHg’ nin altında olması (belirgin hipotansiyon),

Kafa içi basıncın yüksek olması ile eşlik eden hastalıklarda örn; daha önce kafa travması veya beyin kanaması geçirdiyseniz,

Erkeklerde sertleşme sorunu (erektil problemler) nedeniyle kullanılan ilaçlar ile birlikte (sildenafil ve benzeri fosfodiesteraz inhibitörleri örn; tadalafil, vardenafil vb) ve akciğerdeki kan damarlarında yüksek kan basıncını (pulmoner arteryal hipertansiyon) azaltmak için kullanılan ilaçlar ile birlikte kullanmayınız. Çünkü bu durumlar Nitronal’in kan basıncını düşürücü etkisini arttırırlar. Eğer sizde koroner kalp hastalığı var ise, bazı ilaçların kullanımını sınırlandırmanız ve ilaçları kullanmadan önce doktorunuzla mutlaka konuşmanız gerekmektedir. Benzer olarak, erektil problemler için kullanılan ilaçlar (sildenafil;Viagra ve benzeri fosfodiesteraz inhibitörleri örn; tadalafil, vardenafil vb) ve akciğer kan damarları hastalıklarında kullanılan ilaçlar (pulmoner arteriyal hipertansiyon) ile ani kalp semptomları gelişirse Nitronal’i kullanmayınız.

Kalbin iç boşluğunda daralma ile oluşan kalp kası hastalıklarında (hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati) ya da kalbi ve kalpten çıkan geniş damarların başlangıç bölümünü saran zarın (perikard) daralması ve zarda yangı, iltihap oluşması (konstriktif perikardit) ya da zarın sıvı ile dolması (perikardiyal tamponad) durumlarında,

Göz içinde artmış basınç (glokom;göz tansiyonu) hastalığında,

Ciddi kansızlık (anemi) durumunda,

Çok düşük kan hacmi durumunda (hipovolemi)

Kan içerisinde oksijen seviyesinin anormal azalması durumunda (hipoksemi),

Beyin damarlarında kan dolaşımının yetersiz olması (serebral dolaşım yetersizliği) durumunda Nitronal’i kullanmayınız.

Nitronal Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Kalpteki düşük dolum basıncında örn; akut kalp krizinde, sol kalp yetmezliği (sol ventrikül fonksiyonun azalması) durumlarında sistolik kan basıncının 90 mmHg’nin altına düşmesinden sakınılmalıdır.

Kalp kapakçıklarında daralma durumunda (aortik ve/veya mitral darlık),

Kan basıncının düşük olması sonucunda, kan akış düzeninin bozulmasına eğilimli olan hastalarda (ortostatik bozukluk),

Daha önceden teşhis edilmiş, kan içinde düşük seviyede oksijen (hipoksi) durumunda,

Nitronal’i kullanmadan önce nitratlara veya diğer alerjenlere karşı alerjiniz olup olmadığını doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

Ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise,

Tiroid bezinin yetersiz çalışması durumunda (hipotiroidi),

Düşük vücut sıcaklığında (hipotermi),

Bu ilacı normal dozlarda kullandığınızda zamanla ilaçtan beklenen etkiyi alamama durumu ve sonucunda aynı etkiyi göstermesi için daha yüksek doz Nitronal’e ihtiyaç duyma durumu oluşabilir (tolerans gelişimi) veya diğer grup nitrat ilaçlarını kullandığınızda etkinin görülmesi için daha yüksek dozlara (nitratlara karşı çapraz tolerans) ihtiyaç duyabilirsiniz.

24 saat içinde sürekli ve sık aralıklarla kullanılması hemodinamik etkilerin azalmasına neden olabilir.

Bu çözelti 1 mL’ sinde 49 mg glukoz (bir tür şeker) içerdiğinden, insüline bağımlı hastaların tedavisinde özel kullanım tedbiri dikkate alınmalıdır.

Bu ilacı kullanmadan önce tıbbi geçmişiniz hakkında doktorunuzu bilgilendiriniz. Özellikle; düşük kan basıncı (hipotansiyon), ciddi su kaybını (dehidrasyon), belli kalp problemlerinizi (örn; kalp krizi, kronik kalp yetmezliği, kardiyomiyopati), beyin içi artmış kan basıncı durumunuzu (örn; kafa travması, beyin kanaması) ve nitratlara daha önce maruz kalıp kalmadığınız hakkında doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Nitronal Alkol İle Alınır mı?

Nitronal’ i alkol ile birlikte kullanmayınız. Nitronal Alkol ile etkileşimi ciddi sonuçlar açabilir. İlacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Nitronal defne meyvesi, karayılan otu, ginger, ginseng, kola ve meyan kökü ile birlikte kullanıldığında hipertansiyonu kötüleştireceği dikkate alınarak, birlikte kullanılmalarından kaçınılmalıdır.

Hamileyken Nitronal Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nitronal’ in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /veveya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir ve insanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Nitronal gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Nitronal Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nitronal’ in anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Buna rağmen, emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da Nitronal tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve Nitronal tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Nitronal normal kullanımda bile sürme kabiliyetini, makine kullanımını etkiler. Bu etki özellikle tedavinin başlangıcında, dozun artmasında, bir başka ilaç yerine kullanılmasında ve alkol ile birlikte kullanıldığında belirginleşir. Bu nedenle araç ve makine kullanımı ya da dikkat gerektiren işlerin yapılması esnasında Nitronal uygulanmamalıdır.

Nitronal’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Nitronal içerdiği glukoz nedeniyle, şeker hastalarında kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu ürünü almadan önce doktorunuzla irtibata geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Nitronal Kullanımı

Nitronal’in kan basıncım düşürücü etkisi (antihipertansif etki) aşağıdaki durumlarda artar:

Kan damarlarını gevşetici ilaçlar (vazodilatörler) ile birlikte kullanılması durumunda,

Kan basıncını düşürücü diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığında (örn; beta reseptör blokörler, diüretikler (idrar söktürücüler), kalsiyum kanal antagonistleri, ADE inhibitörleri),

Ruhsal bozuklukların tedavisi için kullanılan ilaçlar ile birlikte (örn; depresyon; ruhsal çöküntü) ve şizofreni gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ile birlikte (nöroleptikler),

Alkol ile birlikte,

Morfin benzeri ağrı kesiciler ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların metabolizmasını yavaşlatabilir.

Sertleşme sorunun tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (sildenafil (Viagra) ve benzeri fosfodiesteraz inhibitörleri örn; tadalafil, vardenafil vb) ya da akciğer kan damarlarında yüksek kan basıncının neden olduğu bozukluklarda kullanılan bazı ilaçlar (pulmoner arteriyal hipertansiyon) ile birlikte Nitronal’i kullanmayınız.

Nitronal’in migren tedavisinde kullanılan dihidroergotamin (DHE) etkin maddesini içeren ilaçlar ile eş zamanlı olarak kullanılması DHE seviyesinde artışa neden olur ve bu durum kan basıncında aşırı yükselmeye neden olabilir.

Nitronal ile kanın pıhtılaşmasını engelleyen heparin eş zamanlı kullanıldığında, heparinin etkisi azalabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.