Nitrolingual Pump Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

NITROLINGUAL PUMP nedir ve ne için kullanılır?

 • NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY, gliseril trinitrat (nitrogliserin) adlı etkin maddeyi içermektedir.
 • NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY, kalp hastalıklarında kullanılan damar gevşetici ilaçlardan organik nitratlar grubuna girmektedir. Organik bir nitrat olan, etkin madde gliseril trinitrat, kalpte spazm niteliğindeki şiddetli ağrının (anjina pektoris) giderilmesi için kullanılmaktadır. Gliseril trinitrat, damar düz kaslarını gevşeterek kalbin yükünü hafifletir, oksijen gereksinimini azaltır ve böylece şiddetli göğüs ağrısının tedavisinde kullanılır.

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır.

 • Kalbi besleyen damarlarda (koroner kalp damarları) zayıf kan dolaşımının sebep olduğu, dinlenirken ve ya uyku halinde ortaya çıkan ya da stres ve egzersiz durumunda görünen ani göğüs ağrısının tedavisinde (anjina pektoris),
 • Göğüs ağrısını tetiklemesi olası bir fiziksel aktiviteden hemen önce göğüs ağrısını önlemek amacı ile (anjina pektoris atağının önlenmesinde),
 • Koroner arter damarlarında meydana gelen tıkanmaya bağlı olarak kalp kasındaki kan dolaşımının yetersiz kalması sonucu oluşan kalp krizinde (akut miyokard enfarktüsü),
 • Kalbin kan dolaşımını sürdürmek üzere pompa işlevini görmesinde yetersiz kalması ve buna bağlı olarak dokularda ortaya çıkan tıkanma ve sıvı birikmesi ile belirginleşen durumda (akut sol kalp yetmezliği),
 • Kateter kullanımına bağlı koroner kan damarlarında oluşan kramplarda veya koroner anjiografide koroner damarların incelenmesinde kullanılmaktadır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi NITROLINGUAL PUMP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın Yaygın

  :10 hastanın en az birinde görülebilir.

  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. :1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek

  Çok yaygın:

  Baş ağrısı

  Yaygın:

  Baş dönmesi Sersemlik Bayılma hissi Huzursuzluk

  Şiddeti artan göğüs ağrısı ( şiddeti artan anjina)

  Aniden kalp atım hızında artma (refleks taşikardi)

  Kalp atım hızının yavaşlaması (bradikardiyal aritmi)

  Düzensiz ve anormal kalp ritmi (disritmi)

  Göz çevresinde, parmaklarda, ayak bileklerinde şişlikler (periferik ödem)

  Kan basıncında düşme (hipotansiyon)

  Ayaktayken aniden ortaya çıkan kan basıncında düşme durumu (postural hipotansiyon)

  İlacın bırakılmasının ardından kan basıncında ani yükselme (rebound hipertansiyon)

  Yaygın olmayan:

  Aşırı duyarlılık reaksiyonları

  Ani kan basıncı düşüklüğü, solunum güçlüğü, şuur kaybı ve bazende bilinç bulanıklığına neden olan anafilaktik şok.

  Bulanık görme

  Ani bilinç kaybı ile birlikte seyreden kalp ritim bozuklukları ile görülen dolaşım yetersizliği (kolaps)

  Kan basıncındaki düşme sonucu göğüs ağrısının artması (paradoksik nitrat reaksiyonu) Çarpıntı

  Soluk alıp vermede sıkıntı (dispne)

  Alerjik deri reaksiyonları; yüz, boyun ve dilde şişme (anjioödem), deride pullanma (eksfoliyatif dermatit), deride sulanma ve kepeklenme (dermatit), yüz-boyun kızarması, üşüme hissi, al basması, deride döküntü, kaşıntı ve kızarıklık (ürtiker), uyuşukluk (letarji), mide bulantısı, huzursuzluk, hızlı kalp atışı, göğüste sıkışma, titreme, hırıltılı soluma, deride koyu mavi veya mor renk oluşması (yüksek dozda; siyanoz)

  Mide bulantısı, dışkı kaçırma (bağırsak inkontinansı), ağız kuruluğu İdrarını tutamama (idrar inkontinansı)

  İlacın normal dozda kullanımında beklenen etkiyi göstermemesi ve etki gösterebilmesi için dozun arttırılmasına ihtiyaç duyulması (tolerans gelişmesi) ve kullanılan aynı grup, diğer ilaçlara karşı tolerans gelişmesi (diğer nitro bileşiklerine karşı çapraz tolerans oluşması) Yüksek dozda etki kaybı

  Dokulara yeterli oksijen gitmemesi (nitrata bağlı yüksek dozda; methemoglobinemi)

  Halsizlik Soluk renk Aşırı terleme

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY kullandığınızda, yukarıda bahsedilen aşırı duyarlılık reaksiyon belirtilerinin sizde görülmesi halinde ilacın kullanımını hemen durdurunuz. Bu yan etkiler acil tıbbi müdahale gerektirebilen etkilerdir ve çok seyrek görülür.

  NITROLINGUAL PUMP Nasıl Kullanılır?

  İlacın kullanımı konusunda her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. İlacın kullanımı hakkında şüpheleriniz varsa doktorunuza veya eczacınıza mutlaka danışınız.

  Hekim tarafından başka bir dozaj şeması önerilmediyse spazm niteliğindeki şiddetli göğüs ağrısı (anjina pektoris) başlangıcında veya anjina pektoris krizlerini tetiklemesi olası bir fiziksel egzersizden (yorucu etkinlik) hemen önce 1 veya 2 sprey (0.4 mg ila 0.8 mg) gliseril trinitrat kullanılır.

  Akut sol kalp yetmezliği veya kalp enfarktüsünde dolaşım kontrol edilerek ve sistolik kan basıncını 100 mmHg’ nin üzerinde olması koşuluyla 1 ila 3 sprey gliseril trinitrat (0.4.ila 1.2 mg) uygulanmalıdır. İstenen etkilerin sağlanmaması durumunda 10 dakika sonra aynı dozlar tekrarlanabilir.

  Özel bir kamera ile kalp atardamarlarınızın incelendiği bir röntgen filmi çektiriyorsanız (koroner anjiografi) işlemden önce 1 ila 2 sprey (0.4 ila 0.8 mg) gliseril trinitrat uygulanır.

  Dil altına püskürtme yolu ile kullanılır.

  Kullanmadan önce koruyucu kapak çıkarılır, ilk kez kullanılması esnasında doz kamarasını doldurmak için pompaya bir kez basılır ve içeride kalmış olan hava dışarı püskürtülür. Bu işlem için pompaya bir kez sonuna kadar basılmalıdır. Bu işlem sprey uzun süre kullanılmadığı durumlarda da yapılmalıdır.

  Sprey kullanıma hazır halde sunulmaktadır. Kullanmadan önce şişenin sallanmasına gerek yoktur.

  Sprey sırasında şişe düz olarak tutulmalı, pompanın püskürtme deliği dil altına mümkün olduğunca yakın olmalıdır.

  Pompa deliği elle kolay hissedilebilir şekilde üretildiği için gece kullanımı kolaydır. Ateşe ve kızgın yüzeylere püskürtmeyiniz.

  PÜSKÜRTMELER 30 SANİYE ARA İLE, NEFES TUTULARAK YAPILMALIDIR. İLAÇ SOLUNUM YOLUNA ÇEKİLMEMELİDİR.

  Kullanımdan sonra sprey mekanizmasını korumak için şişenin kapağı tekrardan kapatılmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Ciddi (ağır) böbrek ve karaciğer yetmezliğinde NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY doktor kontrolünde ve doktorunuzun önerdiği dozlarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleride düzenli olarak kontrol edilmelidir. Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz durumunda doktorunuz size ilacı nasıl kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

  Eğer NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NITROLINGUAL PUMP

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Yanlış kullanım sonucu çok fazla miktarda NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY alınması durumunda kan basıncında aşırı düşme (hipotansiyon), nabızda refleks artış, halsizlik hissi, sersemlik, bayılma hissi, baş ağrısı, deride kızarıklık, mide bulantısı, kusma ve ishal görülebilir.

  Yüksek dozda NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY alınması durumunda, gliseril trinitratın metabolizması sırasında oluşan nitrit iyonlarına bağlı olarak, dolaşımda şok, dolaşımdaki kanda methemoglobin bulunması (methemoglobinemi), deri ve mukozaların oksijensiz kalması sonucu deride koyu mavi veya mor renk oluşması (siyanoz), soluk alıp vermede sıkıntı (dispne), hızlı solunum (taşipne) görülür.

  Ayrıca yüksek dozda, kafa içi basıncın artmasına bağlı olarak baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, görme bozukluğu vb gibi belirtiler görülür.

  Kronik doz aşımı durumunda, klinik açıdan anlamı çelişkili de olsa, methemoglobin düzeyinde artış saptanmıştır.

  Tedavisi:

  Doz aşımında sizde görünebilecek yukarıdaki etkilere karşı doktorunuz uygun bir tedaviye başlayacaktır. Bu nedenle yukarıdaki belirtilerin sizde görünmesi halinde doktorunuz ile mutlaka irtibata geçiniz.

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NITROLINGUAL PUMP Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı kullanmaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NITROLINGUAL PUMP Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  İlacın etkisi kalıcı olmadığından tedavi sonlandırıldığında belirtiler yeniden ortaya çıkabilir.

  NITROLINGUAL PUMP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NITROLINGUAL PUMP Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine ve nitro bileşiklerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,
 • Dokuların yeterince oksijenlenememesi ile sonuçlanan kalp debisinde azalma ve sonucunda dolaşımdaki kan miktarının azalması (ani dolaşım yetersizliği, şok, kan dolaşımının bozuk olduğu durumlar),
 • Kalbin damarlara yeterli oranda kan pompalayamaması durumunda, dolaşımdaki kan miktarının azalması (akut kalp yetersizliği, şok durumunda),
 • Kalp yetmezliğinin tetiklediği şok durumunda (kardiojenik şok) ve kalp içerisinde dolum basıncının yeterince yüksek olmaması durumunda (sol karıncık dolum sonu basınç),
 • Kan basıncının çok düşük olması durumunda örn; sistolik kan basıncının 90 mmHg’ nin altında olması (belirgin hipotansiyon),
 • Kafa içi basıncın yüksek olması ile seyreden hastalıklarda örn; daha önce kafa travması veya beyin kanaması geçirdiyseniz,
 • Erkeklerde sertleşme sorunu (erektil problemler) nedeniyle kullanılan ilaçlar ile
 • birlikte (sildenafil ve benzeri fosfodiesteraz inhibitörleri örn; tadalafil, vardenafil vb) ve akciğerdeki kan damarlarında yüksek kan basıncını (pulmoner arteriyal hipertansiyon) azaltmak için kullanılan ilaçlar ile birlikte kullanmayınız. Çünkü bu durumlar NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’in kan basıncını düşürücü etkisini arttırırlar. Eğer sizde koroner kalp hastalığı var ise, bazı ilaçların kullanımını

  sınırlandırmanız ve ilaçları kullanmadan önce doktorunuzla mutlaka konuşmanız

  gerekmektedir. Benzer olarak, erektil problemler için kullanılan ilaçlar (sildenafil; Viagra ve benzeri fosfodiesteraz inhibitörleri örn; tadalafil, vardenafil vb) ve akciğer kan damarları hastalıklarında kullanılan ilaçlar (pulmoner arteriyal hipertansiyon) ile ani kalp semptomları gelişirse NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’i kullanmayınız.

 • Kalbin iç boşluğunda daralma ile oluşan kalp kası hastalıklarında (hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati) ya da kalbi ve kalpten çıkan geniş damarların başlangıç bölümünü saran zarın (perikard) daralması ve zarda yangı, iltihap oluşması (konstriktif perikardit) ya da zarın sıvı ile dolması (perikardiyal tamponad) durumlarında,
 • Göz içinde artmış basınç (glokom; göz tansiyonu) hastalığında,
 • Ciddi kansızlık (anemi; kan içerisinde düşük demir seviyesi) durumunda,
 • Çok düşük kan hacmi durumunda (hipovolemi)
 • Kan içerisinde oksijen seviyesinin anormal azalması durumunda (hipoksemi),
 • Beyin damarlarında kan dolaşımının yetersiz olması (serebral dolaşım yetersizliği) durumunda NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’i kullanmayınız.
 • NITROLINGUAL PUMP Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Kalpteki düşük dolum basıncında örn; akut kalp krizinde, sol kalp yetmezliği (sol karıncık işlevinin azalması) durumlarında sistolik kan basıncının 90 mmHg’nin altına düşmesinden sakınılmalıdır.
 • Kalp kapakçıklarında daralma durumunda (aortik ve/veya mitral darlık),
 • Kan basıncının düşük olması sonucunda, kan akış düzeninin bozulmasına eğilimli olan hastalarda (ortostatik bozukluk),
 • Daha önceden teşhis edilmiş, kan içinde düşük seviyede oksijen (hipoksi) durumunda,
 • NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’i kullanmadan önce nitratlara veya diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlılığınızın olup olmadığını doktorunuza mutlaka söyleyiniz.
 • Ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise,
 • Akciğer hastalığınız var ise,
 • Tiroid bezinin yetersiz çalışması durumunda (hipotiroidi),
 • Düşük vücut sıcaklığında (hipotermi),
 • Yetersiz beslenme durumunda (malnütrisyon)
 • Bu ilacı normal dozlarda kullandığınızda zamanla ilaçtan beklenen etkiyi alamama durumu ve sonucunda aynı etkiyi göstermesi için daha yüksek doz NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’e ihtiyaç duyma durumu oluşabilir (tolerans gelişimi) veya diğer grup nitrat ilaçlarını kullandığınızda etkinin görülmesi için daha yüksek dozlara (nitratlara karşı çapraz tolerans) ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • 24 saat içinde sürekli ve sık aralıklarla kullanılması hemodinamik etkilerin azalmasına neden olabilir.
 • NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında aniden kan basıncı düşebilir. Bu nedenle ilacın ilk kullanımı esnasında hastanın oturur pozisyonda bulunması gerekmektedir.
 • Bu ilacı kullanmadan önce tıbbi geçmişiniz hakkında doktorunuzu bilgilendiriniz. Özellikle; düşük kan basıncı (hipotansiyon), ciddi su kaybını (dehidrasyon), belli kalp problemlerinizi (örn; kalp krizi, kronik kalp yetmezliği, kardiyomiyopati), beyin içi artmış kan basıncı durumunuzu (örn; kafa travması, beyin kanaması) ve nitratlara daha önce maruz kalıp kalmadığınız hakkında doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NITROLINGUAL PUMP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’ i alkol ile birlikte kullanmayınız.

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY defne meyvesi, karayılan otu, ginger, ginseng, kola ve meyan kökü ile birlikte kullanıldığında hipertansiyonu kötüleştireceği dikkate alınarak, birlikte kullanılmalarından kaçınılmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir ve insanlara yönelik olası risk bilinmemektedir. NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’in anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Buna rağmen, emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY normal kullanımda bile araç kullanma kabiliyetini, makine kullanımını etkiler. Bu etki özellikle tedavinin başlangıcında, dozun artmasında, bir başka ilaç yerine kullanılmasında ve alkol ile birlikte kullanıldığında belirginleşir. Bu nedenle araç ve makine kullanımı ya da dikkat gerektiren işlerin yapılması esnasında NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY uygulanmamalıdır.

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’

  NITROLINGUAL PUMP Etken Maddesi Nedir?

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’ in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerle ile ilgili önemli bir bilgi bulunmamaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’ in kan basıncını düşürücü etkisi (antihipertansif etki) aşağıdaki durumlarda artar:

 • Kan damarlarını gevşetici ilaçlar (vazodilatörler) ile birlikte kullanılması durumunda,
 • Kan basıncını düşürücü ilaçlar ile birlikte kullanıldığında (örn; beta reseptör blokörler, diüretikler (idrar söktürücüler), kalsiyum kanal antagonistleri, ADE inhibitörleri),
 • Ruhsal bozuklukların tedavisi için kullanılan ilaçlar ile birlikte (örn; depresyon; ruhsal çöküntü) ve şizofreni gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ile birlikte (nöroleptikler),
 • Alkol ile birlikte
 • Morfin benzeri ağrı kesiciler ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların metabolizmasını yavaşlatabilir.

  Sertleşme sorunun tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (sildenafil; Viagra) ve benzeri fosfodiesteraz inhibitörleri örn; tadalafil, vardenafil vb) ya da akciğer kan damarlarında yüksek kan basıncının neden olduğu bozukluklarda kullanılan bazı ilaçlar (pulmoner arteriyal hipertansiyon) ile birlikte NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’ in kullanmayınız.

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’ in migren tedavisinde kullanılan dihidroergotamin (DHE) etkin maddesini içeren ilaçlar ile eş zamanlı olarak kullanılması DHE seviyesinde artışa neden olur ve bu durum kan basıncında aşırı yükselmeye neden olabilir.

  NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY ile kanın pıhtılaşmasını engelleyen heparin eş zamanlı kullanıldığında, heparinin etkisi azalabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NITROLINGUAL PUMP prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.