Nitroderm Tts İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

NITRODERM TTS nedir ve ne için kullanılır?

NİTRODERM TTS, her bir 10 cm deriden geçişli bant 25 mg nitrogliserin içerir.

Ürün adında kullanılan rakam (TTS 5), sistemden 24 saat içerisinde salıverilen nitrogliserinin gerçek miktarını (mg olarak) göstermektedir.

NİTRODERM TTS; 5 ve 30 saşe içeren kutularda takdim edilmektedir.

NİTRODERM TTS kan damarlarını genişleten, nitratlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaç kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina) ataklarını önlemek ya da sıklıklarını azaltmak için kullanılır. NİTRODERM TTS kan damarlarını genişletmek ve böylelikle de kalbin fonksiyonlarını yerine getirmesini kolaylaştırmak suretiyle etkili olur. Ayrıca, doktorunuzun kararına bağlı olarak diğer durumlar için de kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NITRODERM TTS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler tedavi sırasında ortaya çıkabilir ve yok olabilir. Genellikle, bu etkiler tıbbi tedavi gerektirmez, fakat bunlardan herhangi biri birkaç günden fazla bir süre devam ettiği ya da şiddetli olduğu takdirde, doktorunuza danışınız.

Çok yaygın görülen yan etkiler:

Her 100 hastanın 10 ’unu ya da daha fazlasını etkileyen.

 • Bulantı
 • Kusma
 • Yaygın görülen yan etkiler:

  Her 100 hastanın 1 ila 10 ’unu etkileyen.

 • Hafif bir ağrı kesici ile tedavi gerektirebilecek baş ağrısı
 • Yaygın olarak görülmeyen yan etkiler:

  Her 100 hastanın 1 ’inden daha azını etkileyen.

 • Deride tahriş: Flasterin altındaki deri hafifçe kızarabilir ya da kaşınabilir. Bu durum flaster çıkarıldıktan sonra bir gün içerisinde ortadan kalkacaktır.
 • Deri alerjileri: Flasterin altındaki deri çok kızarabilir, şişebilir ya da su toplayabilir. Geniş bir deri alanını kaplayan, genele yayılmış bir döküntü gelişirse, bunu doktorunuza bildiriniz.
 • Seyrek görülen yan etkiler:

  Her 10.000 hastanın 1 ila 10 ’unu etkileyen.

 • Yüzde kızarıklık; yatma ya da oturma pozisyonundayken aniden ayağa kalkınca hissedilen, kan basıncındaki ani düşmeye bağlı baş dönmesi. Ayağa yavaşça kalkmak yardımcı olabilir. Başınız döndüğü takdirde, oturunuz ya da uzanınız.
 • Hızlı kalp atışı
 • Sersemlik hissi
 • Bayılma
 • Çok seyrek görülen yan etkiler

  Her 10.000 hastanın 1 ’inden daha azını etkileyen.

 • Baş dönmesi
 • Sıklığı bilinmeyen diğer yan etkiler

  Etkilenen hasta sayısı mevcut verilerden hesaplanamaz

 • Çarpıntılar: anormal kalp atım hissi. Bu durum sizi ciddi ölçüde etkiliyorsa doktorunuzu arayınız.
 • Generalize (genel) döküntü.
 • Bu yan etkilerden herhangi biri sizi şiddetli düzeyde etkilerse, doktorunuza bildirin.

  NITRODERM TTS Nasıl Kullanılır?

 • Ne tür bir flaster kullanmanız gerektiğine ve ihtiyaçlarınıza göre kaç tane flaster uygulamanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir (NİTRODERM TTS 5 ya da 10).
 • Doktorunuz size flasterinizi ne zaman ve ne sıklıkta değiştireceğinizi de söyleyecektir. Doktorunuzun talimatlarını dikkatlice uygulayınız. Önerilen dozu aşmayınız.
 • Genelde, tedaviye en küçük flaster boyutu (NİTRODERM TTS 5) ile başlanır ve doz kademeli olarak artırılır.
 • Çoğu hastada, bir adet NİTRODERM TTS 10 flaster yeterlidir.
 • Bir kerede iki adet NİTRODERM TTS 10 flasterden fazla kullanmayınız.
 • Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.
 • Normal olarak, genellikle sabahlan günde bir kere yeni bir flaster takmaksınız.
 • Doktorunuz size her 24 saatte bir, genellikle geceleri olmak üzere, flasteri 8-12 saat boyunca takmamanızı söyleyebilir, (flastersiz dönem olarak isimlendirilir).
 • Eğer ilacınızın etkili olmadığını düşünüyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.
 • Flasteri nereye uygulamalısınız ?

  Gövdenizde ya da üst kolunuzdaki deride herhangi bir alan seçiniz. Seçtiğiniz bölgedeki deride iltihap, çatlak ya da tahriş olmamalıdır. Flasterin yapışmasına yardımcı olmak için, deri temiz, tüysüz, kuru olmalı ve üzerinde herhangi bir losyon, yağ ya da toz olmamalıdır. Flasteri her gün farklı bir deri bölgesine uygulayınız. Aynı alana uygulama yapmadan önce birkaç gün bekleyiniz.

  Tek dozluk paketlerin açdması

  Her bir NİTRODERM TTS flaster ayrı bir zarfta ambalajlanmıştır. Yapışkan yüzey beyaz plastik bir koruyucu destekle kaplıdır.

  Paketleri işaretli yerlerinden yırtarak açınız. Flasteri zarftan çıkarınız. Şerit yukarı doğru ve beyaz koruyucu destek size doğru olacak şekilde flasteri dikkatlice zarfın içinden çıkarınız.

  Desteğin çıkarılması

  Şeridi başparmağınızla sıkıca öne doğru kıvırınız. Şeritten başlayarak beyaz koruyucu desteği sıyırınız. Flasterin yapışkan yüzeyine dokunmayınız.

  Not: Dolgu soyulduğunda şeffaf ilaç yapıştırıcısından ve şeffaf salım membranından beyaz etkin madde görülebilir. Ayrıca hava kabarcıkları da görülebilir; bunlar üretim prosesinden kaynaklanmakta olup, ürünün kalitesi üzerinde bir etkiye sahip değildir.

  Flasterin uygulanması

  Flasterin yapışkan tarafını avuç içinizle seçtiğiniz deri bölgesine (örneğin; gövdenizde ya da üst kolunuzda) sıkıca bastırınız. Flasteri yaklaşık 10-20 saniye burada tutunuz. Flasterin, özellikle kenarlarının iyice yapıştığından emin olunuz. Derinize yapıştıktan sonra, flasteri çekerek test etmeyiniz.

  Flaster ne zaman ve nasıl çıkarılmalıdır ?

  Flasteri, doktorunuzun belirttiği süre boyunca derinizde bırakınız. Flasteri çıkarmak için derinizden sıyırınız ve çıkardıktan sonra yapışkan taraflarını birbirine bastırarak flasteri ikiye kıvırınız. Flasteri hiçbir zaman kesmeyiniz ya da yırtmayınız. Çocukların erişemeyeceği bir yerde olmasını temin ederek, eski flasteri atınız. Deride kalan yapışkan alkolle çıkarılabilir. Derinizin farklı bir bölgesine yeni bir flaster yapıştırınız.

  Flasterin ıslanması bir sorun teşkil eder mi?

  Hayır. Eğer doğru şekilde uygulanmışsa, banyo yapmak, yüzmek, duş almak ya da egzersiz yapmak normalde flasteri etkilemeyecektir.

  Flaster yerinden çıkarsa ne yapmalısınız ?

  Flasterin yerinden çıkması olası değildir, fakat çıktığı takdirde, bu flasteri çıkarınız ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir flaster takınız. Bir sonraki flasteri normal zamanında uygulayınız.

  Çocuklarda ve ergenlik çağında kullanım:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanım (65 yaş ve üzeri):

  Nitroderm TTS’nin yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımına dair spesifik bir bilgi mevcut değildir. Doktorunuz size bu konuda önerilerde bulunacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz size NİTRODERM TTS’yi nasıl kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

  Eğer NİTRODERM TTS ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NITRODERM TTS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  NİTRODERM TTS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kazayla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla flaster kullandıysanız, derhal doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir.

  NITRODERM TTS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir NİTRODERM TTS’yi doğru zamanda değiştirmeyi unutursanız, endişelenmeyiniz. Hatırladığınızda hemen değiştiriniz ve reçete edilmiş flastersiz dönemi aklınızda bulundurun. Bir sonraki flasteri doğru zamanda uygulayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NITRODERM TTS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  NITRODERM TTS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NITRODERM TTS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Nitrogliserine ya da NİTRODERM TTS’nin içerdiği yardımcı maddelere veya nitratlara ya da nitritlere karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Akciğer damarlarındaki yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan riosiguat içeren ilacı kullanıyorsanız,
 • Şok durumlarında olduğu gibi, çok düşük bir kan basıncı ile birlikte kan dolaşımınızda bozulma varsa,
 • Artmış bir kafatası içi basıncına (doktorunuzun bileceği ve size bildireceği bir durum) bağlı olarak baş ağrınız, kusma veya nöbetleriniz varsa,
 • Kalp kapakçığı hastalığınız ya da iltihaplı kalp hastalığınız varsa,
 • Erkeklerde sertleşme bozukluğu tedavisi için, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan gruba dahil bir ilaç [örneğin, tadalafıl, vardenafıl veya sildenafıl içeren] kullanıyorsanız,
 • Kan basıncınız çok düşmüşse (90 mmHg’nm altı),
 • Kan hacminiz çok azalmışsa.
 • Bu durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, NİTRODERM TTS kullanmadan önce bunu doktorunuza bildiriniz.

  Şiddetli su kaybı veya kan kaybı dolayısıyla hastaneye yatırılmanız halinde doktorunuza NİTRODERM TTS kullandığınızı söyleyiniz.

  NITRODERM TTS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Aneminiz (kansızlığınız) varsa,
 • Bir akciğer hastalığınız varsa,
 • Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina) dışında bir kalp hastalığınız ya da kan damarı bozukluğunuz varsa,
 • Yakın bir zamanda kalp krizi, inme geçirdiyseniz ya da başınızdan yaralandıysamz.
 • Herhangi bir cerrahi müdahaleden, hastane kabulünden, acil servise başvurudan ya da görüntüleme işleminden önce, ilgili doktor ve hemşirelere üzerinizde alüminyum bir tabaka içeren NİTRODERM TTS flaster olduğunu söyleyiniz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NITRODERM TTS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Kan basıncınızı normalden daha fazla düşürebileceğinden, NİTRODERM TTS kullandığınız süre boyunca alkol almayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NİTRODERM TTS’nin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin az miktarda deneyim mevcuttur. Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz hamilelik döneminde NİTRODERM TTS kullanmanın potansiyel risklerini sizinle tartışacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Nitrogliserinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. Emzirmeye ya da ilaç tedavisine ara verme ya da devam etme kararını doktorunuz verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  NİTRODERM TTS özellikle tedavinin başlangıcına baş dönmesi ve ortostatik hipotansiyona (yatar veya oturur durumdan ayağa kalkma halinde baş dönmesine) yol açabilir. Bu nedenle araç ya da makine kullanırken ya da tetikte olmanız gereken diğer aktivitelerde bulunurken dikkatli olunuz.

  NITRODERM TTS Etken Maddesi Nedir?

  NİTRODERM TTS’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda, ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuzun bunu bilmesi özellikle önemlidir:

 • Yüksek kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaçlar,
 • Diğer nitratlar ya da hidralazin gibi kan damarlarını genişleten ilaçlar,
 • Depresyon ya da duygu-durum bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,
 • Zihinsel hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (majör trankilizanlar),
 • Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar (dihidroergotamin),
 • Erkeklerde sertleşme bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (Sildenafıl de dahil olmak üzere, fosfodiesteraz tip 5 olarak adlandırılan bir enzimin inhibitörleri),
 • Asetil salisilik asit ve benzeri iltihap tedavisinde kullanılan “steroidal olmayan iltihap giderici ilaçlar” (NSAİİTer) isimli bir ilaç grubuna dahil ilaçlar,
 • İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar.
 • NİTRODERM TTS’in akciğer damarlarındaki yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan riosiguat içeren ilaç ile birlikte kullanılmaması gerekir.

  NITRODERM TTS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.