Newart Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

NEWART nedir ve ne için kullanılır?

NEWART frovatriptan içerir. Frovatriptan triptanlar ilaç grubuna (5-hidroksitriptamin (5HTı) selektif reseptör agonistleri) dahildir ve migrenin ataklarının tedavisi için kullanılır.

NEWART auralı (migren öncesinde görülen ve hastaya göre değişen, ancak görme, koklama, duymayı vs. etkileyebilecek geçici farklı bir duygu) veya aurasız migren ataklarının başağrısı fazının tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

NEWART migren ataklarını önlemek için kullanılmamalıdır.

NEWART’ın tabletleri bir yüzünde "m" ve diğer yüzünde "2.5" baskısı olan yuvarlak film tabletlerdir. 3 ve 6 film tablet ambalajlar olarak kullanıma sunulmuştur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEWART’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

NEWART’ı aldıktan birkaç dakika sonra bazen yoğun ve boğaza doğru yayılan göğüs sıkışması ya da ağrısı ortaya çıkabilir; bu durumda başka bir doz almayınız ve doktorunuza bildiriniz.

NEWART ile yapılan klinik çalışmalar sırasında bildirilen yan etkiler genellikle hafif ve orta şiddette olmuş ve kendiliğinden kaybolmuştur. Rapor edilen semptomlardan bazıları migren ile ilişkili olabilir.

Görülme sıklıkları:

Aşağıdaki yan etkiler yaygın olarak gözlenmiştir (100 kişide 1 kişiden fazlasını ancak 10 kişide 1 kişiden azını etkileyen):

Bulantı, ağız kuruluğu, sindirim sorunları, mide ağrısı

Yorgunluk, göğüste rahatsızlık (göğüste ağırlık, basınç ya da sıkışma hissi)

Başağrısı, baş dönmesi, sıklıkla kol ve bacaklarda iğnelenme/karıncalanma hissi, dokunma duyusunda artma ya da azalma, uyuklama

Sıcak basması

Boğazda sıkışma

Görme bozuklukları

Terleme artışı

Aşağıdaki yan etkiler yaygın olmayan yan etkilerdir (1000 kişide 1 kişiden fazlasını ancak 100 kişide 1 kişiden azını etkileyen):

Tat duygusu değişikliği, titreme, konsantrasyon güçlüğü, letarji (uyuşukluk), dokunma duyusunda artış, sersemlik, istemsiz kas kasılmaları

İshal, yutma güçlüğü, mide ve bağırsakta gaz, midede rahatsızlık, midede şişkinlik

Kalp atışlarının hissedilmesi (çarpıntı), kalp atımının hızlanması, kan basıncı artışı, göğüs ağrısı (göğüste sıkışma ve basınç hissi)

Sıcak basması, sıcak ve soğuğa karşı tolerans azalması, ağrı, güçsüzlük, ateş, susama, enerji artışı, genel kötü hissetme hali, sersemlik ya da ağırlık hissi, iğnelenme hissi,

Anksiyete (kaygı endişe), uykusuzluk, konfüzyon (zihin bulanıklığı), sinirlilik, ajitasyon(huzursuzluk), depresyon, kimlik kaybı hissi

El ve ayaklarda soğukluk

Burun irritasyonu, sinüslerde inflamasyon, boğazda ve/veya ses tellerinde ağrı

Kas sertliği, eklem/kas ağrısı, el/ayak ağrısı, sırt ağrısı, ağrılı eklemler

Göz ağrısı, gözde irritasyon ve ışığa karşı aşırı duyarlılık,

Kaşıntı,

Kulak çınlaması, kulak ağrısı,

Dehidratasyon (su kaybı)

Sık ve çok miktarda idrara çıkma

Kan basıncında yükselme

Aşağıdaki yan etkiler seyrek yan etkilerdir (10000 kişide 1 kişiden fazlasını ancak 1000 kişide 1 kişiden azını etkileyen):

Kas spazmı

Kas gevşekliği, reflekslerde azalma, hareket problemleri,

Kabızlık, yanma, göğüste yanma, irritabl bağırsak sendromu, dudaklarda şişlik, dudak

ağrısı, boğazda spazm, ağızda şişlik, mide ülseri ya da ince bağırsak üst bölümünde ülser, tükürük bezinde ağrı, ağızda inflamasyon, diş ağrısı,

Ateş,

Bellek kaybı, anormal rüya, kişilik bozukluğu

Burun kanaması, hıçkırık, solunum artışı, solunum bozukluğu, boğaz ağrısı,

Gece körlüğü,

Deride kızarma, tüylerin dik kalkması hissi, deri ve mukozalarda mor nokta ya da lekeler, kurdeşen,

Kalp atımında yavaşlama,

Kulakta rahatsızlık, kulak ağrısı, kulakta kaşıntı, işitmede duyarlılaşma,

Kanda bilirubin artışı (karaciğerde üretilen bir madde), kanda kalsiyum azalması, anormal idrar bulguları,

Kan şekerinde düşme,

Gece sık idrara çıkma, böbreklerde ağrı,

Kendi kendini yaralama (yaralanma ya da morarma),

Lenf nodüllerinde şişlik,

Memede ağrı ya da rahatsızlık,

NEWART ile deri döküntüsü, bazen ani solunum güçlüğü, kalp hızı artışı ve çarpıntı ile seyreden şiddetli tüm vücut alerji (anafilaksi) reaksiyon olguları bildirilmiştir. Eğer bu gerçekleşirse, derhal bir sağlık kuruluşunun acil bölümüne başvurunuz. Bu durum çok ender görülse de ciddi bir durumdur.

NEWART Nasıl Kullanılır?

NEWART’ı daima doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz doktorunuza danışınız.

NEWART’ı migren başağrısımn başlamasından sonra mümkün olduğunca erken alınız.

Eğer ilk doz ile ağrı azalmazsa, aynı atak için ikinci bir doz almayınız.

Yaşlılarda Kullanımı

İlk dozdan sonra rahatlarsanız, fakat 24 saat içinde başağrısı tekrarlarsa, 2 doz arasında en az

2 saat olacak şekilde ikinci bir doz alabilirsiniz.

24 saat içerisinde maksimum doz olan 5 mg’ı (iki tablet) geçmeyiniz.

NEWART’ın birkaç gün arka arkaya tekrarlanan kullanımı bu ilacın yanlış kullanılması demektir ve yan etkilerin artışına sebep olabilir ve tedavinin geçici olarak kesilmesini gerektiren günlük kronik başağrılanna yol açabilir. Gün içinde sıklıkla başağrılarınız olmaya başlarsa doktorunuza danışınız, çünkü bu ilacın aşırı kullanımına ilişkin başağrısı olabilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliğiniz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. NEWART, ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer NEWART’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

NEWART

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NEWART’ı yanlışlıkla aşırı dozda alırsanız hemen doktor ya da eczacınızı arayınız ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Kalan tabletleri ve kullanma talimatını yanınıza almayı unutmayınız.

NEWART’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NEWART Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NEWART Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

NEWART ile tedavi sonlandırıldığında hiçbir özel önlem alınması gerekmez. Eğer ilacın kullanımına yönelik sorularınız olursa, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

NEWART kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEWART Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Frovatriptan veya NEWART’ın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Kalp krizi geçirdiyseniz ya da anjina pektoris (sol kola yayılabilen göğüste ezici ağrı ile tanımlanan durum) gibi bazı kardiyovasküler hastalıklar geçirdiyseniz ya da geçiriyorsanız ya da bağırsağı besleyen damarlarda ya da kol ve bacaklarınızda dolaşım bozukluğu (özellikle el ve ayak parmaklarınızda) varsa,

• Felç ya da geçici iskemik atak (TIA) geçirdiyseniz,

• Şiddetli ya da orta derecede yüksek kan basıncınız varsa ya da kan basıncınız yeterince kontrol edilmediyse,

• Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,

• Migren tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla (ergotamin ve ergotamin türevleri (metiserjit dahil olmak üzere) ya da diğer triptanlar (5-hidroksitriptamin (5HT1) agonistleri) birlikte kullanmayınız.

• Bazı tür migren vakalarında (hemiplejik, baziller veya oftalmoplejik)

NEWART’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli KULLANINIZ:

Koroner arter hastalığı riskiniz varsa;

• Ağır sigara içicisi iseniz ya da nikotin "yerine koyma tedavisi" kullanıyorsanız,

• Menopoz sonrası evrede bir kadın ya da 40 yaş üzerinde bir erkek iseniz,

Eğer bu durumlardan birine sahipseniz, NEWART kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Çok nadir olarak, daha öncesinde kalp ve damar hastalığı olmayan hastalarda da triptan kullanırken göğüste sıkışma hissi ya da ağrı ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum olursa, ilacı almayı kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

NEWART İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

NEWART’in yiyeceklerle birlikte ya da aç karnına yeterli miktar su ile alınması gereklidir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NEWART doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NEWART doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, emzirme süresince kullanılmamalıdır. NEWART aldıktan sonraki 24 saat süresince emzirmeyiniz ve bu süre zarfında göğsünüzde biriken sütü atınız.

Araç ve makina kullanımı

Migren ve NEWART tedavisi uyuklamaya neden olabilir. Eğer etkileniyorsanız, araç ve makine kullanımı tehlikeli olabilir, bundan kaçınınız.

NEWART Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

NEWART’ı migren tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlarla birlikte kullanmamalısınız:

• Özellikle ergotamin, ergotamin türevleri (metiserjit dahil olmak üzere); bu ilaçlarla NEWART kullanımınız arasında en az 24 saat olmalıdır. Benzer şekilde, NEWART aldıktan sonraki 24 saatte bu ilaçları kullanmayınız.

• Özellikle diğer triptanları (sumatriptan, almotriptan, eletriptan, naratriptan, rizatriptan ya da zolmitriptan gibi 5-HT1 agonistleri) kullanmanız arasında en az 24 saat ara olmalıdır.

• Doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, bu ilacı depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) ilaçlarla (fenelzin, izokarboksazid, tranilsipromin, moklobemid) birlikte kullanmayınız.

• Oral kontraseptif ya da seçici serotonin geri alım inhibitörleri (sitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) kullanıyorsanız, doktor ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

• Selektif serotonin/norepinefrin geri alım inhibitörleri (duloksetin,venlafaksin) kullanıyorsanız, doktor ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

NEWART’ı, St. John’s Wort (hypericum perforatum sarı kantaron bitkisi) ile birlikte almamanız önerilir.

NEWART ile yukarıdaki ilaçların birlikte kullanımı (özellikle MAOİ, seçici serotonin geri alım inhibitörleri, selektif serotinin/norepinefrin geri alım inhibitörleri ve hypericum perforatum) serotonin sendromu riskini arttırabilir (serotonin sendromu belirtileri: titreme, terleme, huzursuzluk, ani kas kasılmaları, bulantı, ateş ve konfüzyon(zihin karışıklığı)).

NEWART ile birlikte kullanabileceğiniz diğer ilaçlar hakkında bir şüpheniz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NEWART prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.