Nevparin İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

NEVPARIN nedir ve ne için kullanılır?

NEVPARİN, heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir.

NEVPARİN, flakon içerisinde 5 ml renksiz veya hafif sarı renkte berrak çözelti halinde 25 000 I.U heparin sodyum içerir. Kutu içinde 1 adet flakon bulunur.

NEVPARİN, standart heparindir.

Heparin sodyum, kanınızın pıhtılaşmasını önler. Kan akışınızın sorunsuz devam etmesini sağlar.

Vücudunuzda kanı taşıyan damarlar, arterler veya venler diye adlandırılır.

NEVPARİN aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • Damarlarınızdaki (arteler ve yenlerdeki) zararlı kan pıhtılarının daha da gelişmesini önlemek için (tedavi amaçlı),
 • Damarlarınızdaki (arteler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının
 • durdurulmasına yardımcı olmak için (önleyici amaçla),

 • Hemodiyalizde ve kalp ameliyatlarında,
 • Kalp krizi veya kalp krizi tehlikesi varsa,
 • Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında.
 • Vücudunuzda kan pıhtıları, bacakta (Derin ven trombozu, DVT), akciğere kan taşıyan damarlarda (pulmoner emboli) meydana gelebilir. Kilonuz fazlaysa, hamileyseniz, bazı kan hastalıklarınız varsa, daha önce pulmoner emboli veya DVT geçirdiyseniz, kalp krizi, felç durumu veya uzun süreli hareketsizlik pıhtı riskini artırır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi NEVPARIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa NEVPARIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes almada zorluk çekiyorsanız
 • Yüzünüz ve boğazınız şişiyorsa
 • Cildinizde şiddetli döküntü oluşuyorsa
 • Enjeksiyon yapılan bölgedeki cildinizde kabarcıklar oluşursa.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NEVPARİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Epidural anestezi veya spinal anesteziden sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi varsa acil tıbbi yardım almak gerekir, sizde felç oluşabilir:

 • Karıncalanma, halsizlik veya uyuşma (bacaklarda veya vücudun belden aşağı kısmında)
 • Sırt ağrısı
 • Tuvalete gitme sorunları
 • Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi oluşursa doktorunuza hemen söylemelisiniz. Sizde ciddi kanamanın başladığı anlamına gelir;

 • Kırmızı veya kahverengi idrar
 • Katran gibi siyah dışkı
 • Sıra dışı morarma
 • Burnunuzda, ağzınızda veya ameliyat yarasında durmayan kanama.
 • Görülebilecek diğer yan etkiler:

  Çok Yaygın (10 hastanın 1’inden fazla görülebilir) yan etkiler

 • Enjeksiyon yeri reaksiyonları; cilt altına lokal enjekte edildiğinde tahriş meydana gelebilir.
 • Yaygın (10 hastanın 1’inden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Döküntü,
 • Kaşıntılı kabarık döküntü (ürtiker),
 • Saç dökülmesi.
 • Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir) yan etkiler

 • Kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz). Uzun süre heparin kullanan hastaların kemiklerinde güç kaybı oluşur ve kolay kırılabilir.
 • Seyrek (1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir) yan etkiler

 • Kolay morarma veya çok kolay kanama. Kanınızda daha zararlı pıhtılarda oluşabilir. Kanınızdaki pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin (trombosit) çok azalması, bu belirtileri gosterebilir. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
 • Çeşitli aşırı duyarlılık belirtileri ile her tür ve şiddetli alerjik reaksiyonlar (konjonktivit gözü koruyan zarın iltihaplanması, rinit-nezle, astım, taşikardikalp atışının artması, ateş.), anafilaktik reaksiyonlar ve anafilaktik şok. Özellikle yüz ve ellerde deri altı dokusunda büyük şişlikler.
 • Kan testi sonuçlarınızda değişiklik olabilir. Potasyum miktarı artabilir. Eğer ciddi ağır böbrek problemleriniz veya şeker hastalığınız varsa kan testi sonuçlarının değişme olasılığı daha yüksektir. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
 • Yükselmiş transaminaz, gamma-GT, LDH ve lipaz düzeyleri görülebilir. Genellikle heparin kesildikten sonra düzelirler. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
 • Yüksek dozda kullanım sonucu kanama oluşabilir.
 • Ciltte doku ölümü gerçekleşebilir. Bu durumda tedavi derhal kesilmelidir.
 • Çok seyrek (1000 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

 • Erkeklerde uzun süreli, ağrılı ereksiyon
 • Eğer yukarıda yer alan yan etkilerden biri sizde mevcut ise doktorunuza bildiriniz. Bazı yan etkiler ciddi olabilir.

  Eğer bu kullanma talimatında belirtilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  NEVPARIN Nasıl Kullanılır?

  NEVPARİN’in heparin konsantrasyonu 5.000 IU/mL’dir. Tüm heparin preparatları aynı

  konsantrasyonu içermediği için heparin dozu I.U. olarak belirlenmiştir.

  NEVPARİN size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.

  NEVPARİN herhangi bir diğer ilaçla karıstırılarak enjekte edilmemelidir.

  Damar içine veya cilt altına uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  .

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı olusumunun izlenmesi tavsiye edilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği

  Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda NEVPARİN almanıza karar verebilir.

  Eğer NEVPARİN’in etkişinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NEVPARIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  NEVPARIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Sizde hemoraj (ciddi kanama) başlayabilir (lütfen bölüm 4’e bakınız) ,

  Protamin sülfat denilen bir ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.

  NEVPARİN’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NEVPARIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  NEVPARIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  .

  Bu ilacın uygulanmasıyla ilgili baska bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NEVPARIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NEVPARIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzil alkol) karşı alerjiniz varsa,
 • Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trombositler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş olduysa (heparin tarafından indüklenen trombositopeni olarak adlandırılan reaksiyon)
 • Hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet verdiği bilinen bir kan hastalığınız varsa
 • Çok yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,
 • Mide ülseriniz varsa,
 • Bilinen endokardit (kalbin iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının iltihaplanması) hastalığınız varsa,
 • Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızda bir yaralanma varsa,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir operasyon geçirdiyseniz veya yakında böyle bir operasyon geçirecekseniz,
 • Düşük yapma ihtimaliniz varsa
 • Heparin sodyum size uygulanmamalıdır.

  Bu ilaç; prematüre (erken doğmuş) bebekte, yeni doğanlarda veya bir aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaz.

  NEVPARIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Tinzakaprin, enoksaparin veya deltaparin gibi düşük molekül ağırlıklı heparinlere alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Böbrek problemleriniz varsa,
 • Karaciğer problemleriniz varsa,
 • Göz ile ilgili (retina) hastalığınız varsa,
 • Kan basıncınızla ilgili problemleriniz varsa (yüksek tansiyon),
 • Bilinen şeker hastalığınız varsa,
 • Lumbar ponksiyon yapılmışsa,
 • Metabolik asidoz denilen durumunuz varsa,
 • Kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hiperkalemi) neden olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz varsa, emin değilseniz doktorunuza başvurunuz,
 • Amilorid ve spirinolakton gibi potasyum koruyucu diuretikler grubundan bir ilaç alıyorsanız,
 • Kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz,
 • 1-3 yaş arasında çocuklarda kullanılacaksa doktorunuza danışınız.
 • Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek başka bir ilaç alıyorsanız, bu ilaçların listesi için “Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız.
 • Hamile iseniz veya hamileliği düşünüyorsanız,
 • NEVPARIN Etken Maddesi Nedir?

  Doktorunuz NEVPARİN’i size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir.

  Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmek içindir.

  Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacakları zaman çok dikkatli olmalıdırlar.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  NEVPARIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NEVPARİN alkol ile birlikte alınmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir. Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilaçın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.

  Araç ve makina kullanımı

  NEVPARİN’ in genellikle araç veya makine kullanıma yeteneğini üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissettiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

  NEVPARIN Etken Maddesi Nedir?

  NEVPARİN, sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmadır.

  NEVPARİN koruyucu olarak benzil alkol (9.45 mg/ml) içermektedir. Şüpheli hastalara reçete edilirken dikkat edilmelidir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Eğer hamile iseniz NEVPARİN’i alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi için; Anjitensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiyotensin II antagonistlerini kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).
 • Artrit için veya diğer ağrılar veya sancı için ibuprofen veya diklofenak gibi non-steroid antienflamatuvar ilaçları kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Ağrı ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Zararlı kan pıhtılarının oluşmasını durdurmak için, klopidogrel gibi trombosit agregasyon inhibitörlerini kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kan pıhtılarını eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Zararlı kan pıhtılarını için durdurmak için varfarin gibi Vitamin K antagonistini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Anjina tedavisi için gliseril trinitrat infüzyonu heparinin etkisini azaltabilir.
 • Aktive edilmiş protein C: kan pıhtılarından kurtulmak için. Daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kortikostereoidler (gluko-): Addison hastalığının tedavisinde yerine koyma tedavisi olarak kullanılan hidrokortizon haricinde.
 • Sefalosiporinler: Heparin ile birlikte aynı zamanda kullanıldığında bazı sefalosporinler, orneğin sefaklor, sefiksim ve seftriakson koagülasyon prosesini etkilerler ve bu nedenle de kanama riskini arttırabilirler.
 • Sigara içmek: Nikotin, heparinin antikoagülan etkisini kısmen önleyebilir. Heparin dozu sigara içenlerde arttırılabilir.
 • Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz size kan testlerini

  içeren tam sağlık muayenesi (check-up) yapabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NEVPARIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.