Nevimol Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

NEVIMOL nedir ve ne için kullanılır?

NEVİMOL beyaz renkli, bir yüzünde 5 yazılı, diğer yüzü çift çentikli, bikonveks, yuvarlak tabletler şeklindedir. 28 ve 84 tablet, PVC / Alüminyum blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

NEVİMOL 5 mg nebivolol içerir.

Nebivolol selektif beta-bloker ilaçlar grubunda (kardiyovasküler sistem üzerinde seçici etkili) yer alan kardiyovasküler bir ilaçtır. Kalp hızındaki artışı önler, kalbin pompalama gücünü kontrol altına alır. Aynca kan damarlan üzerinde genişletici etkiye sahiptir ve bu etkisi ile kan basıncında düşmeye yardımcı olur.

NEVİMOL yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. Ayrıca 70 yaş ve üzerindeki hastalarda, hafıf-orta düzeyde kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde diğer tedavilere ilave olarak kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEVIMOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

NEVİMOL yüksek kan basıncının tedavisinde kullanıldığında olası yan etkiler şunlardır: Yaygın (En az 10 kişide birinden fazla, fakat 100 kişide birden az kişiyi etkiler):

• Baş ağnsı

• Baş dönmesi

• Yorgunluk

• Alışılmamış kaşıntı veya kanncalanma hissi

• İshal

■ Kabızlık

• Bulantı

• Nefes darlığı

• Eller veya ayaklarda şişme

Yaygın olmayan (En az 100 kişide birinden fazla, fakat 1000 kişide birinden az kişiyi etkiler):

• Yavaş kalp atımı veya diğer kalp şikayetleri

• Düşük kan basıncı

■ Yürürken kramp benzeri bacak ağrıları

• Görme bozukluğu

• İktidarsızlık (impotens)

• Depresyon duygusu

• Hazımsızlık, mide ve barsakta gaz birikmesi, kusma

• Ciltte döküntü, kaşıntı

• Hava yollarının etrafındaki kaslarda gelişen ani kramplardan dolayı astımda olduğu gibi solunum sıkıntısı (bronkospazm)

• Kabuslar

Çok seyrek (En az 1000 kişiden birini etkiler):

• Bayılma

• Sedef hastalığında kötüleşme (kabuklu pembe lekeler ile karakterize bir cilt hastalığı) Aşağıdaki yan etkiler bilinmeyen sıklıkta kişiyi etkiler:

• Yaygın deri döküntüsü ile birlikte bütün vücutta allerjik reaksiyonlar (hipersensitivite reaksiyonlan);

• Dudak, göz ya da dilde ani başlangıçlı sislik ve ani nefes darlığı (anjiyoödem).

NEVİMOL kronik kalp yetmezliği için kullanıldığında aşağıda belirtilen yan etkiler görülmüştür:

Çok yaygın (En az 10 kişiden birini etkiler)

• Yavaş kalp atımı

• Baş dönmesi

Yaygın (En az 10 kişide birinden fazla, fakat 100 kişide birden az kişiyi etkiler):

• Kalp yetmezliği belirtilerinde kötüleşme

• Düşük kan basıncı (hızlı şekilde doğrulma ve kalkma durumunda baygınlık hissi gibi)

• Bu ilacı tolere edememe

• Kalp ritmini etkileyen hafif kalp iletim bozukluğu çeşidi (1. derece AV-blok).

• Alt ekstremitelerde şişkinlik (şişmiş ayak bileği gibi).

NEVIMOL Nasıl Kullanılır?

NEVİMOL’ü daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NEVİMOL öğünlerden önce, Öğünler sırasında veya sonrasında alınabilir ancak alternatif olarak öğünlerden bağımsız olarak da alabilirsiniz. Tablet bir miktar su ile birlikte alınır. Yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde:

Önerilen başlangıç dozu günlük bir tablettir. Doz tercihen günün aynı saatlerinde alınmalıdır.

Kan basıncı üzerindeki terapötik etki 1 -2 haftalık tedaviden sonra açık şekilde ortaya çıkar. Bazen sadece 4 hafta sonra optimum etkiye ulaşılır. Kan basıncının daha çok düşürülmesi gereken hastalarda doz 2 hafta aralıklarla artınlarak 40 mg’a kadar yükseltilebilir.

Kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde:

Tedaviniz uzman bir hekim tarafından başlatılacak ve yakından takip edilecektir.

Doktorunuz tedavinize günde lA (çeyrek) tablet ile başlayacaktır. Bu doz 1-2 hafta sonra günde Vı (yanm) tablete ve sizin için doğru doza ulaşılıncaya kadar günde 2 tablete kadar yükseltilebilir. Doktorunuz her adımda sizin için doğru olan dozu reçeteleyecektir. Doktorunuzun talimatlanna uyunuz.

Tavsiye edilen en yüksek doz günde 2 tablettir (10 mg).

Tedaviye başladığınız zaman ve her doz artışında 2 saat boyunca uzman bir hekimin gözetimi altında tutulmanız gereklidir.

Doktorunuz gerekliyse tedavi dozunuzu düşürebilir.

Kalp yetmezliğinizi kötüleştirebileceğinden, tedaviyi aniden kesmemelisiniz.

İlacınızı günde bir kez, tercihen günün aynı saatlerinde alınız.

Tabletler yemeklerle birlikte, yeterli miktarda su ile yutularak alınabilir.

Doktorunuz sizi tedavi etmek üzere NEVİMOL tabletlerin başka ilaçlar ile kombine uygulanmasına karar verebilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalar yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisine genellikle günde lA (yanm) tablet ile başlayacaktır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuk ve ergenlerde bu ilacın kullanımıyla ilgili yeterli veri olmaması nedeniyle, çocuk ve ergenlerde NEVİMOL kullanımı tavsiye edilmez.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Kronik kalp yetmezliği tedavisinde, şiddetli böbrek sorunları olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

Yüksek kan basıncı tedavisinde, böbrek bozukluğu olan hastalar tedaviye genellikle günde lA (yanm) tablet ile başlayacaktır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda NEVİMOL kullanımı önerilmemektedir. Eğer NEVİMOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

NEVIMOL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NEVİMOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NEVİMOL doz aşımında en sık görülen belirtiler ve bulgular çok yavaş kalp atımı (bradikardi), muhtemel baygınlık hissi ile birlikte kan basıncında düşüş (hipotansiyon), astımda olduğu gibi solunum sıkıntısı (bronkospazm) ve akut kalp yetmezliğidir. Doktorunuzun gelmesini beklerken aktif kömür (eczacınızda bulabilirsiniz) alabilirsiniz.

NEVIMOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

NEVİMOL dozunu zamanında almayı unutup, almanız gereken zamandan kısa bir süre sonra hatırlarsanız o günkü dozu her zamanki gibi alınız. Ancak unutulan dozun üzerinden çok zaman geçmişse (ömeğin birkaç saat) ve dolayısıyla bir sonraki doz saati yakınsa unutulan dozu atlayınız ve programda yer alan bir sonraki normal dozu her zamanki saatinde alınız.

Ancak bir daha doz atlamamaya dikkat ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NEVIMOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Yüksek kan basıncı veya kronik kalp yetmezliği için kullanım fark etmeksizin NEVİMOL tedavisini sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

NEVİMOL tedavisini aniden kesmemelisiniz çünkü bu kalp yetmezliğinizi geçici olarak kötüleştirebilir. Eğer kronik kalp yetmezliğinde NEVİMOL tedavisini durdurmanız gerekliyse günlük doz, haftalık dönemlerde yarıya indirilerek, kademeli olarak azaltılmalıdır.

NEVIMOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEVIMOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Nebivolol ya da NEVİMOL’ün içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa

• Aşağıdaki durumlardan biri veya daha fazlası varsa:

Düşük kan basıncı

Kollarda ya da bacaklarda ciddi dolaşım sorunları

Çok düşük kalp hızı (dakikada 60 atımdan daha az)

Bazı diğer ciddi kalp ritim bozukluklan (ömeğin 2. ve 3. derece atriyoventriküler blok, kalp iletim bozukluklan)

Henüz yeni gelişmiş veya son dönemde kötüleşmiş kalp yetmezliğiniz varsa veya akut kalp yetmezliğinden kaynaklanan dolaşımsal şok nedeniyle kalbinizin çalışmasına yardımcı olmak üzere damar içine ilaç verilmesi yöntemiyle tedavi görüyorsanız.

Astım ya da hınltı (şimdi veya geçmişte) var ise

Tedavi edilmemiş feokromasitoma (böbreklerin üstünde, böbreküstü bezlerinde yerleşik tümör) var ise,

Karaciğer fonksiyon bozukluğu var ise

Metabolik bozukluk (metabolik asidoz), ömeğin diyabetik ketoasidoz var ise

NEVIMOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Kalp hızınız anormal bir şekilde yavaşsa

• Prinzmetal angina olarak adlandırılan ve kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa

• Tedavi edilmemiş kronik kalp yetmezliğiniz varsa

• 1. derece kalp bloğunuz (kalp ritmini etkileyen hafif düzeyde kalp iletim bozukluğu çeşidi) var ise

• Kol veya bacaklarınızdaki kan dolaşımınız zayıfsa, ömeğin Raynaud hastalığı veya sendromu, yürürken kramp benzeri ağrılar yaşıyorsanız

• Uzamış solunum sorunlarınız varsa

• Diyabetikseniz, NEVİMOL’ün kan şekeri üzerinde etkisi yoktur. Ancak düşük şeker düzeyinin uyancı bulgularını (ömeğin çarpıntılar, artmış kalp hızı) gizleyebilir.

• Tiroid beziniz aşın çalışıyorsa, NEVİMOL bu durumdan kaynaklanan kalp hızınızdaki anormal artışın belirtilerini maskeleyebilir.

• Aleıjikseniz, bu ilaç alerjiniz olan polen ve diğer maddelere karşı gösterdiğiniz reaksiyonun şiddetini arttırabilir.

• Sedef hastalığınız (kabuklu pembe lekeler ile karakterize cilt hastalığı) varsa veya daha önce sedef hastalığı geçirdiyseniz

• Cerrahi bir operasyon geçirmeniz gerekiyorsa, operasyondan önce mutlaka anestezi uzmanınızı NEVİMOL kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

• Ciddi böbrek problemleriniz varsa kalp yetmezliğiniz için NEVİMOL kullanmayınız ve doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Akılda tutulması gereken diğer önemli noktalar şunlardır:

NEVIMOL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.