Netira İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

NETIRA nedir ve ne için kullanılır?

• NETİRA, kutusunda 15 adet tek dozluk kap bulunan sarı soluk renkli göz damlasıdır. Her tek dozluk kap 0.3 ml’liktir.

 • Her tek dozluk kapta 1.365 mg Netilmisin sülfat vardır.
 • • Her bir kap tek kullanımlıktır.

  • NETİRA, gözde ve ilişkili organlarında Netilmisin’e hassas patojenlerin neden olduğu dış enfeksiyonların lokal tedavisinde kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi NETIRA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

 • Gözde geçici kızarıklık ve hafif tahriş
 • Ödem
 • Ürtiker
 • Kaşıntı gibi aşırı hassasiyet
 • Bunlar NETİRA’nın hafif yan etkileridir.Hafif yan etkiler seyrek görülür.

  NETIRA Nasıl Kullanılır?

  NETİRA’yı alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Tedaviye alınan yamta bağlı olarak NETİRA ile tedavinin süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Doktorunuz başka türlü tavsiye etmedikçe, her bir göze günde 3 defa konjunktival keseye 1-2 damla damlatılması önerilir.

 • Tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.
 • Yalnız oftalmik kullanım içindir.Göze uygulanır.
 • İlacı uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.
 • Tek dozluk kabın kullanım öncesinde hasar görmediğini, açılmadığını kontrol ediniz.
 • Tek dozlu kabı bandından çekerek çıkarın, üst kısmı çekmeden çevirerek açınız.
 • Tek dozluk kabı açtıktan sonra hemen kullanın ve kullanım sonrasında arta kalan çözeltiyi atınız.
 • İlacı uygularken göze ya da herhangi bir yüzeyine dokunmayınız.
 • Pediyatrik yaş grubunda, NETİRA gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Eğer NETİRA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NETIRA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

  NETİRA’yı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NETIRA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer NETİRA’nın bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NETIRA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz reçete ettiği sürece NETİRA kullanmaya devam ediniz.Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

  NETIRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NETIRA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • İçerdiği etkin maddelere, aminoglikozid grubu antibiyotiklere veya yardımcı maddelerden

  herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa NETİRA’yı kullanmayınız.

  NETIRA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Lokal antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı, dirençli mikroorganizmaların aşırı büyümesine neden olabilir.
 • Kısa süre içinde yeterli iyileşme sağlanmadığı yada tahriş veya hassasiyet oluştuğunda NETİRA’nın kullanılmasına son verilmelidir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NETIRA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NETIRA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız .

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NETİRA emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  NETİRA araç ve makine kullanma yeteneğine etki etmemektedir.

  NETIRA Etken Maddesi Nedir?

  NETİRA’nın, içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  NETİRA’nın diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur.

  Bazı aminoglikozidlerin böbrek yetmezliği (nefrotoksisite) potansiyelini artırdıkları rapor edilmiştir. Bu yüzden diğer nefrotoksisite potansiyeli olan ilaçlardan; sisplatin, polimiksin B, kolistin, viomisin, streptomisin, vankomisin, bazı sefalosporinler veya potent diüretiklerle (etakrinik asit ve furosemid) birlikte kullanılmaları önerilmez.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NETIRA prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.