Nervogil İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

NERVOGIL nedir ve ne için kullanılır?

NERVOGİL tablet, 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir.

NERVOGİL 1 mg tablet, 30 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır.

NERVOGİL tabletler, beyaz renkli ve yuvarlak biçimlidir.

NERVOGİL, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. Levodopa (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç) ile birlikte veya levodopa tedavisi olmaksızın kullanılabilir.

Parkinson hastalığında, beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı söz konusudur. Dopamin beyinde hareket kontrolünde rol alan bir kimyasaldır. NERVOGİL, beyinde dopamin düzeylerinin artmasını ve sürekli olmasını sağlar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NERVOGIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az. fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Çok yaygın:

• Anormal hareketler (diskinezi)

• Baş ağrısı

Yaygın:

• Karın ağrısı

• Düşme

• Alerjik reaksiyon

• Ateş

• Grip (influenza)

• Genel olarak kendini iyi hissetmeme (malez)

 • Boyun ağrısı
 • Göğüs ağrısı (anjina pektoris)
 • Sersemlik ve baş dönmesi ile birlikte görülen ayağa kalkarken düşük kan basıncı
 • (ortostatik hipotansiyon)

  • İştah azalması

 • Kabızlık
 • • Ağız kuruluğu

  • Bulantı ve kusma

 • Gaz
 • Anormal kan testi sonuçları (lökopeni)
 • Eklem ağrısı (artralji)
 • • Kas iskelet ağrıları

  • Eklem yerlerinde enflamasyon (artrit)

  • Elde uyuşma ve kas zayıflığı (karpal tünel sendromu)

 • Kilo kaybı
 • • Anormal rüyalar

  • Kas koordinasyonunda zorluk (denge bozukluğu)

 • Depresyon
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • • Uzun süreli kas kasılması (distoni)

 • Rinit (nezle)
 • Deride tahriş (dermatit)
 • Döküntü,
 • • Gözlerde kanlanma (konjunktivit)

  • Ani idrar sıkışması

  Yaygın olmayan

  • İnme (serebrovasküler olay)

  • Kalp krizi (miyokardiyal infarktüs)

  • Deride döküntü (vezikülobüllöz döküntü)

  Ayrıca, plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların yaklaşık % 1 ‘inde deri kanseri bildirilmiştir. Bununla beraber, bilimsel veriler, belli bir ilacın değil, Parkinson hastalığının yüksek deri kanseri (sadece melanoma değil) riski ile ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Herhangi bir şüpheli deri değişikliği farkederseniz doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Parkinson hastalığı, halüsinasyon ve konfüzyon belirtileri ile ilişkilidir. Pazarlama sonrası deneyimde, NERVOGİL ile tedavi edilen Parkinson hastalarında da bu belirtiler gözlemlenmiştir.

  NERVOGIL Nasıl Kullanılır?

  NERVOGIL’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol etmelisiniz. NERVOGİL günde bir kez bir tablet (1 mg) alınır.

  Ağızdan alınır. Yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda ve adolesanlarda NERVOGİL kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek bozukluğu

  Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Karaciğer bozukluğu

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer NERVOGİL in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NERVOGIL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  NER VOGİL den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. NERVOGİL kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

  NERVOGIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

  NERVOGİL kullanmayı sonlandırırsanız

  İlk önce doktorunuzla konuşmadan NERVOGİL almayı bırakmayınız. Bu ilacın kullanımı üzerine daha fazla sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  NERVOGIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NERVOGIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  • Etkin madde rasajilin veya NERVOGİL’in içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

  • Şiddetli karaciğer sorununuz varsa

  NERVOGİL kullanırken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız:

  • Parkinson hastalığı tedavisi, depresyon veya diğer herhangi bir endikasyon için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler dahil, örn. St. John’s Wort)

  • Güçlü bir ağrı kesici olan petidin

  Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) veya petidin ile tedaviye başlamak için NERVOGİL tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

  NERVOGIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Eğer hafif ve orta düzeyde karaciğer sorununuz var ise,

  • Derinizde daha önce görmediğiniz, şüpheli olabilecek değişiklikler farkederseniz doktorunuzla konuşmalısınız.

  Çocuklar:

  NERVOGİL’in 18 yaşın altında kullanılması önerilmemektedir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NERVOGIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NERVOGİL yemeklerle veya tek başına kullanılabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik sırasında ilaç kullanımına, doktorunuz tedavinin faydalarını fetusta meydana gelebilecek muhtemel riske karşı değerlendirerek karar verecektir. NERVOGİL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Deneysel verilere göre NERVOGİL emzirmeyi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  NERVOGIL Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün, her tablette 157,1 mg mannitol ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini NERVOGİL ile beraber kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

  • Belirli antidepresanlar (selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), selektif serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI), trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar)

  • Enfeksiyonlara karşı kullanılan antibiyotik siprofloksasin

  • Öksürük kesici dekstrometorfan

  • Göz damlaları, nazal ve oral dekonjestanlar ve efedrin veya psödoefedrin içeren soğuk algınlığı ilaçları gibi sempatomimetikler.

  NERVOGİL’in fluoksetin veya fluvoksamin içeren antidepresanlarla beraber kullanımından kaçınılmalıdır.

  NERVOGİL ile tedaviye başlamak için, fluoksetin tedavisini kestikten sonra en az beş hafta beklemeniz gerekmektedir.

  Fluoksetin veya fluvoksamin ile tedaviye başlamak için NERVOGİL tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

  NERVOGIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.