Nephrotect Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

NEPHROTECT nedir ve ne için kullanılır?

m

NEPHROTECT beslenme kaynağı olarak aminoasit içeren bir çözeltidir.

NEPHROTECT 250 ve 500 ml’lik cam şişelerde sunulan berrak ve renksiz, sulu çözeltidir. Normal olarak beslenilemediği zaman böbrek yetmezliği olan hastalara aminoasit sağlamak için kullanılır.

NEPHROTECT aynı zamanda diyaliz tedavisi gören hastalarda da kullanılabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir

Tüm ilaçlar gibi NEPHROTECT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın :10 hastanm en az birinde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla görülebilir.

Seyrek :1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanm birinden az görülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Herhangi bir yan etkiyle karşılaştığınızda doktorunuza ya da hemşirenize bildiriniz.

NEPHROTECT Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır Yetişkinlerde kullanımı: Bkz. KT sonunda yer alana sağlık personeline yönelik bilgiler

Damarınıza yerleştirilecek bir kanül aracılığıyla (infüzyon şeklinde) uygulanır.

Eğer NEPHROTECT*in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

NEPHROTECT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NEPHROTECT*den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tedaviniz sırasında doktorunuz ve hemşirenizin takibinde olmanız nedeniyle NEPHROTECT’in gerekenden fazla kullanılması ihtimali genellikle yoktur. Aşırı doz belirtileri; bulantı, kusma, ateş, titreme ve ateş basmasıdır. Bu belirtileri yaşarsanız veya size gerekenden fazla NEPHROTECT verildiğini düşünüyorsanız doktorunuza veya hemşirenize hemen bildiriniz.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili ilave bir sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

NEPHROTECT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEPHROTECT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

■ İçeriğinde yer alan herhangi bir maddeye karşı aşın hassasiyet

■ Vücudunuzun aminoasit kullanmasıyla ilgili bozukluklar

■ Diyaliz tedavisi uygulanmayan şiddetli böbrek yetmezliği

■ Akut şok

■ Yüksek tansiyon

■ Akciğerlerde sıvı birikmesi (pulmoner ödem)

■ Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği

■ Vücut sıvılarının azlığı (hipotonik dehidrasyon)

■ Şiddetli karaciğer yetmezliği

Çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

NEPHROTECT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

■ Kanınızdaki sodyum miktanmn normalden az olması (hiponatremi),

“ Karımızdaki şeker (glukoz), protein, bikarbonat, klor, sodyum gibi kimyasalların yükselmesi, serum osmoloritesinde yükselme.

Doktorunuz NEPHROTECT ile tedaviniz sırasında bu kimyasallan takip etmeye ihtiyaç duyacaktır. Bu kimyasallan takip için normalde kan ya da idrar testi gerçekleştirilir.

Tedavi sırasında gereken durumlarda; sıvı dengesi, serum elektrolit düzeyleri, asİt-baz dengesi, serum üre ve kandaki amonyak düzeyleri takip edilmelidir. Laboratuar takibi; kan glukoz, serum protein, kreatinin ve karaciğer fonksiyon testlerini de içermelidir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEPHROTECT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

NEPHROTECT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Bu ürünle ilgili, hamilelik sırasında klinik araştırmalar ve hayvanlarda üreme çalışmalan gerçekleştirilmemiştir. NEPHROTECT’in hamilelik döneminde kullanımından önce risk/yarar ilişkisi dikkate alınmalıdır.

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

NEPHROTECT’in emzirme döneminde kullanımından önce risk/yarar ilişkisi dikkate alınmalıdır. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

NEPHROTECT’in araç ve makine kullanımı üzerindeki bir etkisi beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NEPHROTECT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.