Nephricamine Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

PF NEPHRICAMINE nedir ve ne için kullanılır?

PF NEPHRİCAMİNE vücut için besleyici maddelerden proteinlerin yapıtaşı olhn amino asitleri içeren bir çözeltidir. 500 mililitrelik cam şişelerde bulunur.

-Tek başına ya da diğer besleyici maddelerle karıştırılarak damar içi yoldan uygulanan PF NEPHRİCAMİNE, özellikle genel amaçlı amino asit verilmesine tahammül edemeyçn böbrek hastalarında gerekli besinsel desteği sağlamak amacıyla kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PF NEPHRICAMINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

10 hastanın en az l’inde görülebilir.

10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görüleb 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görü 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla gö 10000 hastanın birinden az görülebilir.

lir.

ebilir.

rülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bilinmeyen sıklıkta görülenler:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (vücudun bazı bölgelerinde veya tümünde kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, yanma hissi; solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı; vücutta aşırı sıcaklık ya da soğukluk hissi; ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme; baş dönmesi, bayılma hissi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PF NEPHRİCAMİNE’e karşı ciddi ale demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

rjınız var

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları dışında aşağıdaki yan etkiler de görülebilir:

Bilinmeyen sıklıkta görülenler:

Bir tür kansızlık (akut hemolitik anemi);

Kaslarınızda kasılmalar, kramplar;

Vücudunuzdaki tuz düzeylerinde yükselme ya da düşme;

Kandaki amonyak düzeylerinizin yükselmesi (hiperamonyemi); Kandaki amino asit düzeylerinizin yükselmesi (hipermethionemi);

Uygulamanın yapıldığı damar çevresinde kızarıklık, şişlik ya da ağrı (flebit, tromboz).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. İlacınıza ya da yapılan damar içi uygulam olabilir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

aya bağlı

PF NEPHRICAMINE Nasıl Kullanılır?

İlacınızın uygulama sıklığı, her defa uygulanacak miktarı ve ne kadar süreyle jlamar içi uygulamaya devam edeceğiniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Genel olarak günde 250-500 mİ PF NEPHRİCAMİNE yeterli olur. Ayrıca yeterli kalori de almalısınız.

miktarda

PF NEPHRİCAMİNE toplardamarlarınıza yerleştirilen plastik bir boru (kateter) yardımıyla damar içi yoldan kullanılır. Damar içi uygulama kol veya bacaklarınızdaki damarlardan olabileceği gibi boyun bölgenizdeki büyük toplardamarlardan yapılabilir.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz beslenme sıvısının toplam hacmini ve uygulama hızını çocuğun y^şı, vücut ağırlığı ve böbrek fonksiyonlarına göre bireysel olarak hesaplayacaktır.

Doktorunuz, hastanın yeni doğan ve küçük bebek olması durumunda kan şeker düzeyleri dahil bir çok kan değerini daha yakından izleyecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastaların, daha genç olanlara göre sıvı yüklenmesi ve tuz dengesizliklerine daha yatkın olduğu bilinmektedir. Bu durum yaşlılarda daha sık görülen böbrek fonksiyonlarında bozulmayla ilişkili olabilir. Sonuç olarak yaşlılarda sıvı-tuz tedavileri sırasında dikkjatle izlem yapılması gerekliliği daha fazladır.

Yaşlılar için belirlenmiş özel bir dozu bulunmamasına rağmen tüm parenteral beslenme uygulamaları sırasında, hekiminiz ilacınızın dozunu yaşlılar dahil tüm hastalarda vücut ağırlığınız, klinik durumunuz ve izleme sırasında yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlarına göre vakadan vakaya bireysel olarak belirleyecektir. Ayrıca yaşlı hastalarda daha genç

olanlara göre karaciğer ve kalp fonksiyonlarının daha düşük olduğunu; birlikte başkh hastalık ve ilaç kullanımının daha sık olduğunu dikkate alarak, tedavinizi etkili en düşük doz ile başlatacaktır.

Özet kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Böbrek fonksiyon bozukluğu durumlarında amino asit uygulanması, yükselmiş olajı kan üre azotunu daha da yükseltebilir.

PF NEPHRİCAMİNE, genel amaçlı amino asit infüzyonlarına tahammül edemeyen böbrek hastalıklarında gerekli besinsel desteği sağlamak amacıyla özellikle formüle edildiğinden bu hastalarda güvenle kullanılabilir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda genel kullanım amaçlı amino asit çözeltilerinin verilmesi, kanda amino asit dengesizliğine, amonyak yükselmesine, bilinç kaybı ve yol açabilir. Bu nedenle damar yolundan beslenmeye gereksinimi olan ve genel am asitlere tahammülü olmayan karaciğer hastalıklarında gerekli besinsel desteği amacıyla özellikle formüle edilmiş (PF K-CAMİNE vb gibi) çözeltiler kullanılmalıdı

komaya amino sağlamak

açlı

r.

Eğer PF NEPHRİCAMİNE in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlefnınız var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PF NEPHRICAMINE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PF NEPHRİCAMİNE den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PF NEPHRICAMINE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PF NEPHRICAMINE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz PF NEPHRİCAMİNE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer PF NEPHRİCAMİNE ile birlikte yüksek yoğunlukta dekstroz (glukoz) içeren çözeltiler kullanıyorsanız, tedaviniz sonlandırıldığında oluşabilecek bir kan şekeri düşmesi durumunu (rebound hipoglisemi) yaşamamanız için, daha az miktarlarda dekstroz içeren çözeltiler (örneğin % 5 dekstroz çözeltisi) ile tedavinize bir süre daha devam edilecektir.

PF NEPHRICAMINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PF NEPHRICAMINE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

PF NEPHRICAMINE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

Belirgin karaciğer yetmezliğiniz varsa ya da karaciğer komasındaysanız;

Size uzun süredir damar yoluyla beslenme ya da sıvı uygulaması yapılıyorsa ve buna bağlı olarak vücudunuzda aşırı sıvı toplanması (ödem) veya akciğerlerimizde sıvı birikimi varsa;

Astım hastalığınız varsa;

Kalp yetmezliğiniz varsa;

Bu İlacı diğer besleyici maddelerle birlikte kullanıyorsanız ve sizde şeker hastalığı ya da bu hastalığa yatkınlık durumu varsa;

Bu ürün size kol veya bacaklarınızdaki damarlardan veriliyorsa (Bu dürümda PF NEPHRİCAMİNE uygun oranda sulandırılacak ve yeterli miktarda kalori i e birlikte verilecektir).

Doktorunuz uzun süredir damar yoluyla beslendiğiniz durumlarda size düzenli aralıklarla kan testleri ya da klinik değerlendirmeler yapacak ve normal değerlerden sapma durumunda ek ilaçlar kullanacaktır.

Ayrıca PF NEPHRİCAMİNE miadından önce doğmuş (prematüre) bebeklerde ya da düşük doğum ağırlıklı süt çocuklarında kullanılacaksa doktorunuz bu ilacı kullanırken özel bir dikkat gösterecek, tedavi sırasında belirli aralıklarla yapılan testleri daha sık yapacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PF NEPHRICAMINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Damar yoluyla beslenme sırasında normal yiyecek içeceklerinizi tüketebilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde PF NEPHRİCAMİNEa kullanıp kullanamayacağınıza, bu tedavinin size sağlayacağı faydalar ile olası zararlarını karşılaştırdıktan sonra doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu far kederşeniz hemen doktorunuza veya danışınız.

eczacınıza

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Bebeğinizi emzirirken doktorunuz tarafından bu ilacın size sağlayacağı faydalar, olası zararlarından fazla olduğu düşünülürse, doktorunuzun kararıyla ilacı kullanabilirsiniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Damar içi yoldan beslenme sırasında araç ve makine kullanımı mümkün değildir. Tedaviniz sonlandıktan sonra araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.

PF NEPHRİCAMİNE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkınca önemli bilgiler

PF NEPHRİCAMİNETn içeriğinde bulunan maddelere karşı bir aşırı duyarlılığınız [yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu ürün yardımcı madde olarak sodyum bisülfıt içermektedir. Sülfıt bazı duyarlı kişilerde alerjik tipte reaksiyonlara, anafılaksiye ya da ağır ve yaşamı tehdit eden astım atağına yol açabilir. Toplumda sülfıte karşı duyarlılığın genel yaygınlığı bilinmemekle birlikte çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Sülfıt duyarlılığı astımı olan kişilerde olmayanlara görç daha sık görülmektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhan almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen do’ bildiriniz.

Hekiminiz içine katacağı herhangi bir ilacm çözeltiyle geçimli olup olmadığııiı kontrol edecektir. PF NEPHRİCAMİNE’e herhangi bir ilaç eklendiği ya da ilacın diğer besleyici maddelerle karıştırılarak kullanıldığı durumlarda, karışım hemen uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NEPHRICAMINE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.