Neotab Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

NEOTAB nedir ve ne için kullanılır?

NEOTAB etkin madde olarak famotidin içerir. Famotidin histamin reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaçlar sınıfına dahildir. Midenin ürettiği asit miktarını azaltarak etki eder. NEOTAB 30 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

NEOTAB, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 • Mide (gastrik) ve ince barsağınızın ilk bölümündeki (duodenal) ülserlerin tedavi edilmesi ve tekrarının önlenmesi için,
 • Midenin çok fazla asit ürettiği ve asidin yemek borusuna geçerek yanmaya neden olduğu (gastroösofageal reflü gibi) durumları tedavi etmek için ve tekrarlarını önlemek için,
 • Midenin çok fazla miktarda asit salgılamasından kaynaklanan Zollinger Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenoma gibi hastalık durumlarında kullanılır.
 • 4. Olası yan etkileri nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi NEOTAB’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bu kullanma talimatındaki yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıstır.

  Çok yaygın :10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

  Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla

  görülebilir. Seyrek Çok seyrek

  :1,000 hastanın birinden az görülebilir. :10,000 hastanın birinden az görülebilir

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor Yaygın

 • Baş ağrısı, sersemlik hissi
 • Kabızlık, ishal
 • Yaygın olmayan

  Eğer alerjik reaksiyon belirtileri gözlemlerseniz, NEOTAB almayı kesiniz ve acilen doktorunuza başvurunuz. Belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazınızda şişme (soluma ve yutkunmada güçlük ile birlikte)
 • Ürtiker (kurdeşen)
 • Diğer yaygın olmayan yan etkiler:

 • Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu
 • Bulantı, kusma, karında ağrı veya şişkinlik, gaz
 • Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
 • İştahsızlık
 • Bitkinlik
 • Seyrek

 • Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakaları bildirilmiştir ancak kontrollü klinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır
 • Çok seyrek

 • Hırıltılı solunum ve yutkunmada güçlük
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi, anjiyonörotik ödem, bronkospazm)
 • Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücre sayılarında normalden farklılık ortaya çıkması
 • Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma (dezoryantasyon), zihin bulanıklığı, halüsinasyonu (olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) da içeren geri dönüşümlü ruhsal bozukluklar. Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadan kaybolur.
 • Konvülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda), parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzluk
 • NEOTAB’ın bulunduğu ilaç grubu olan H2 reseptör antagonistlerinin damardan uygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleri
 • Kimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatürre)
 • Karaciğer enzimlerinde anormallikler, hepatit, sarılık
 • Saç dökülmesi, Stevens Johnson sendromu/ kimi zaman fatal toksik epidermal nekroliz adı verilen ciddi cilt reaksiyonları
 • Eklem ağrısı, kas krampları
 • İktidarsızlık, libido azalması
 • NEOTAB Nasıl Kullanılır?

  NEOTAB’ı doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

  Eğer doktor tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki dozaj şekli uygulanır:

  Duodenal ülser ve gastrik ülser:

  Önerilen doz 40 mg olup yatmadan önce bir defada alınır. Tedaviye 4-8 hafta süreyle devam edilmelidir. Süre, tedaviye alınan yanıta göre değişebilir. Ülserin tekrarlamasını önlemek için devam dozu gece yatmadan önce alınan 20 mg’dır.

 • Gastroözofageal reflü (GÖRH):
 • Hafif belirtilerin tedavisi için: Sabah 20 mg ve akşam 20 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

  Daha ciddi belirtilerin tedavisi için: Sabah 40 mg ve akşam 40 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

 • Zollinger-Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenomalar gibi patolojik aşırı salgılama hallerinde:
 • Doz hastaya göre değişir, önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg’dır. Bazı hastalarda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

  NEOTAB sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri bir bardak suyla (120 ml) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda ve 18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için özel olarak ayarlayacaktır.

  Eğer NEOTAB ’ın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NEOTAB

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  NEOTAB’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

  NEOTAB Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NEOTAB Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  İlacınızı doktorunuzun belirttiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

  NEOTAB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NEOTAB Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • NEOTAB’da bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine alerjiniz varsa
 • • Aynı ilaç grubundan (H2reseptör blokerleri) başka ilaçlara karşı alerji geçirmişseniz

  NEOTAB Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Ağır böbrek yetmezliğiniz var ise. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha düşük dozda almanızı isteyebilir.

  • NEOTAB tedavisi ile sağlanacak belirtilerdeki iyileşme midede kötü huylu tümör olasılığını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle NEOTAB tedavisine başlanmadan önce doktorunuz bu tür bir hastalık olasılığının ortadan kaldırılması için gerekli incelemeyi yapmalıdır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NEOTAB İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NEOTAB’ın her bir dozu bir bardak su ile birlikte alınmalıdır. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe öğünlerle birlikte veya öğün aralarında alınmaları bakımından bir kısıtlama yoktur. Tabletleri parçalamayınız veya çiğnemeyiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NEOTAB’ı ancak doktorunuzun önerdiği durumlarda kullanmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  NEOTAB anne sütüne geçer. Emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız NEOTAB kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  NEOTAB Etken Maddesi Nedir?

  NEOTAB’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  NEOTAB’ın genellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanımında etkilenmesi beklenmez. Ancak kullandığınız bütün ilaçları yine de doktorunuza bildiriniz. Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanırken doktorunuza bildirmelisiniz:

 • Ketokonazol ve ıtrakonazol (mantar enfeksiyonları için kullanılır)
 • Probenesid (gut için kullanılır)
 • Atazanavir (HIV tedavisi için kullanılır)
 • Mide asidini nötralize eden ilaçlar (alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi)
 • Sukralfat (mide ve on iki parmak barsağı ülserlerinde kullanılır)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NEOTAB prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.