Neorecormon Roche I.u. Yan Etkileri Nelerdir?

NEORECORMON ROCHE nedir ve ne için kullanılır?

NEORECORMON, deri altına veya damar içine enjeksiyon için hazırlanmış berrak, renksiz bir solüsyondur. Kırmızı kan hücrelerinin yapımını teşvik eden, epoetin beta isimli bir hormon içerir. Epoetin beta özel bir genetik teknoloji ile üretilir ve eritropoietin doğal hormonu ile tam olarak aynı yolla çalışır. Bir paketinde 6 adet NEORECORMON 2000 IU enjeksiyon için hazır şırınga ve 6 adet 27G1/2 iğne içerir.

NEORECORMON

• Diyalize (kanın temizlenmesi işlemine) giren veya henüz diyalize girmemiş hastalarda süregelen böbrek yetmezliğinden kaynaklanan kansızlığın tedavisinde (renal anemi) kullanılır.

• Kemik iliğinin yeterli sayıda sağlıklı kan hücresi üretememesi ile karakterize bir hastalık olan myelodisplastik sendromda kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEORECORMON ROCHE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NEORECORMON’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Çok seyrek olarak, özellikle enjeksiyondan hemen sonra, ciddi alerjik reaksiyonlar gerçekleşir. Hemen tedavi edilmesi gerekir. Eğer sıradışı bir hırıltı veya nefes alma zorluğu; dilinizde, yüzünüzde veya boğazınızda şişme veya enjeksiyon bölgesinde şişlik olursa; eğer başınız dönerse, sersemlerseniz veya bayılırsanız, hemen doktorunuzu arayınız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NEORECORMON’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Süregelen böbrek yetmezliği (renal anemi) olan kişilerde görülen ilave yan etkiler: Kan basıncında artış, baş ağrısı ve yüksek kan basıncı oluşmasında kötüleşme en yaygın yan etkilerdir. Doktorunuz kan basıncınızı, özellikle de tedavinin başında düzenli olarak kontrol edecektir. Doktorunuz yüksek kan basıncını ilaçlar ile tedavi edebilir veya geçici olarak NEORECORMON tedavinizi kesebilir.

• Eğer baş ağrısı, özellikle de ani, bıçak saplanması tarzında, migrene benzeyen baş ağrısı, konfüzyon, konuşma bozuklukları, düzensiz yürüyüş, nöbet veya konvülsiyon gelişirse hemen doktorunuza başvurunuz. Normalde kan basıncınız normal veya düşük bile olsa, bu aşırı yükselmiş kan basıncının (hipertansif kriz) işaretleri olabilir. Hemen tedavi edilmesi gerekir.

• Eğer düşük kan basıncınız veya şant komplikasyonlarınız varsa, şant trombozu (diyaliz sistemiyle bağlantınızı sağlayan damarda kan pıhtısı) riski altında olabilirsiniz.

• Çok seyrek olarak, hastaların kanlarında potasyum ve fosfat seviyelerinde yükselmeler olmuştur. Bu doktorunuz tarafından tedavi edilebilir.

• NEORECORMON tedavisi sırasında izole vakalar dahil, eritropoietin tedavisi sırasında, nötralizan antikorlardan kaynaklanan saf kırmızı hücre aplazisi (SKHA) gözlenmiştir. SKHA, vücudun kırmızı kan hücresi üretimini azaltması ya da durdurması demektir. Bu, sıradışı yorgunluk ve enerji kaybı semptomlarını içeren ağır kansızlığa sebep olur. Eğer vücudunuz nötralizan antikorlar üretiyorsa, doktorunuz NEORECORMON tedavisine devam etmeyecektir ve kansızlığınızı tedavi etmek için en iyi yolu belirleyecektir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Çoğu kişinin kanında demir düzeyi düşer. Neredeyse bütün hastalar NEORECORMON ile tedavileri sırasında demir takviyesi ile tedavi edilmek zorundadır.

• Seyrek olarak alerjiler, döküntü veya ürtiker, kaşıntı gibi deri reaksiyonları veya enjeksiyon yerinin etrafında reaksiyonlar oluşur.

• Çok seyrek olarak, özellikle daha tedaviye başlar başlamaz, hastalar grip benzeri belirtiler yaşamışlardır. Bunlar ateş, titreme, baş ağrısı, kol ve bacaklarda ağrı, kemik ağrısı ve/veya genel olarak kötü hissetmeyi içerir. Bu reaksiyonlar genellikle hafif-orta arasıdır ve birkaç saat veya gün içinde geçer.

Bunlar NEORECORMON’un hafif yan etkileridir.

NEORECORMON ROCHE Nasıl Kullanılır?

Süregelen böbrek hastalığına bağlı gelişen kansızlığı olan çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde klinik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı popülasyonu için özel bir doz ayarı gereksinimi tanımlanmamı ştır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Doz ayarlaması için doktorunuza danışınız.

Karaciğer yetmezliği: Yeterli veri bulunmamaktadır.

Eğer NEORECORMON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

NEORECORMON ROCHE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NEORECORMON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuz tarafından verilen dozu artırmayınız. Eğer enjekte etmeniz gerekenden fazla NEORECORMON enjekte ettiğinizi düşünüyorsanız, doktorunuz ile görüşünüz. Ciddi sorun olasılığı düşüktür. Çok yüksek kan seviyelerinde bile, herhangi bir zehirlenme belirtisi görülmemiştir.

NEORECORMON ROCHE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir enjeksiyonu unuttuysanız veya az miktarda enjekte ettiyseniz, doktorunuz ile konuşunuz.

NEORECORMON ROCHE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

NEORECORMON tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

Bu ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

NEORECORMON ROCHE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEORECORMON ROCHE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer epoetin beta veya NEORECORMON’un içinde bulunan maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa

• Eğer kontrol edilemeyen kan basıncı probleminiz varsa

• Eğer kanser hastasıysanız, kanser veya kanser kemoterapisinden kaynaklanan kansızlığınız varsa kan yapımını uyarıcı ilaçların ve NEORECORMON’un büyüme faktörleri gibi davranabileceği ve kanser gelişimini artırabileceği için NEORECORMON kullanmayınız.

NEORECORMON ROCHE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Eğer epoetin tedavisi ile kansızlığınız iyileşmiyorsa

• Eğer belli B vitaminleriniz düşükse (folik asit veya B12 vitamini)

• Eğer kanınızda aluminyum düzeyi çok yüksekse

• Eğer kanınızdaki kan pulcuğu (trombosit) sayınız yüksekse

• Eğer süregelen karaciğer hastalığınız varsa

• Eğer sara (epilepsi) hastası iseniz

• Eğer daha önce eritropoietin tedavisi sırasında, vücudunuz anti-eritropoietin antikorları geliştirdi ve saf kırmızı hücre aplazisi (kırmızı kan hücresi üretiminin azalması veya durması) meydana geldiyse, NEORECORMON tedavisi almamalısınız.

NEORECORMON tedavisinden önce veya tedaviniz sırasında

• Eğer diyalize girmemiş ve böbrek bağ dokusunun kalınlaşması sonucu oluşan böbrek dokusu sertleşmesi olan (nefrosklerotik) bir hasta iseniz, doktorunuz bu tedavinin size uygun olup olmadığına karar verecektir. Çünkü böbrek yetmezliğinin olası ilerlemesi kesin olarak dışlanamaz.

Doktorunuz size kontrol için düzenli kan testleri yapabilir:

Potasyum düzeyiniz: Eğer yükselen ya da yüksek bir potasyum düzeyiniz varsa, doktorunuz tedavinizi yeniden değerlendirebilir.

Trombosit sayınız: Trombosit sayınız epoetin ile tedavi sırasında az veya orta derecede yükselebilir ve bu kanınızın pıhtılaşmasında değişimlere sebep olabilir.

• Eğer hemodiyalize giren bir böbrek hastası iseniz, doktorunuz heparin dozunu ayarlayabilir. Bu diyaliz sisteminin tüplerinde bir tıkanmayı engeller.

• Eğer hemodiyalize giren bir böbrek hastası iseniz ve diyaliz sistemi ile bağlantınız için kullanılan damarda (şant) kan pıhtıları (tromboz) oluşma riski altındaysanız, şantınızda tromboz oluşabilir. Doktorunuz size asetilsalisilik asit reçeteleyebilir veya şantınızı değiştirebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEORECORMON’u yanlış kullanmayınız.

NEORECORMON tedavisine deneyimli doktorlar tarafından başlanmalıdır. NEORECORMON’un sağlıklı bireyler tarafından yanlış kullanımı, kan hücrelerinde artışa ve bu sebeple kanın koyulaşmasına sebep olabilir. Bu, hayatı tehdit edici kalp ve kan damarları komplikasyonlarına sebep olabilir.

NEORECORMON ROCHE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yiyecek ve içeceklerin NEORECORMON’u etkilediğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NEORECORMON’un hamilelikte kullanımıyla ilgili fazla deneyim bulunmamaktadır. Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

Araç veya makine kullanımı üzerine deneyim yoktur.

NEORECORMON ROCHE Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün fenilalanin ihtiva etmektedir. Fenilketonürisi olan kişilere zarar verebilir. Eğer fenilketonüriniz varsa, NEORECORMON ile tedaviniz hakkında doktorunuz ile konuşunuz.

NEORECORMON, her enjeksiyona hazır şırıngada 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez". Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Diğer ilaçların NEORECORMON üzerine veya NEORECORMON’un diğer ilaçlar üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NEORECORMON ROCHE I.U. prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.