Neofleks Ringer Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

NEOFLEKS RINGER nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS RİNGER 1000 ml ve 2000 ml polipropilen torbalarda sunulan damar içine kullanım için hazırlanmış bir çözeltidir. İçerisinde vücut için gerekli olan sodyum, potasyum, kalsiyum ve klor iyonları bulunur.

NEOFLEKS RİNGER çözeltisi su alımının azaldığı veya su kaybının arttığı durumlarda, kusma, ishal gibi durumlarda, hafif alkaloz (hidrojen iyon konsantrasyonunun düşmesi) ve hipokloremi (kanda klor miktarının düşmesi) tedavisinde kullanılır.

Ayrıca yıkama çözeltisi olarak ; yara ve ameliyat bölgelerinin yıkanmasında, tanı amaçlı artroskopik inceleme, tedavi amaçlı devamlı ya da aralıklı yıkamalarda, kronik kemik iltihabında, kronik kemik dokusu yangısında kullanılır.

Açık kalp ameliyatlarında kalp-akciğer makinesinde kullanılır, organ nakillerinde, açık kalp ameliyatlarında ve peroperatuvar bölgesel hipoterminin (vücut ısısının düşmesi) sağlanmasında kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEOFLEKS RINGER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek görülen yan etkiler :

Ateşlenme, enjeksiyon alanında enfeksiyon, damar trombozu, flebit (toplardamar iltihabı), ekstravazasyon (sızıntı)

Yaygın olmayan yan etkiler : Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal

NEOFLEKS RINGER Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

1) Deri altı ve damar yoluyla uygulamada doz: Hastanın yaşına, ağırlığına ve klinik durumuna bağlı olarak yetişkinler için ortalama günde 1-3 litredir. Veriliş hızı normal olarak saatte kilo başına 30 ml’dir. Kalp hastalığı vb. durumlar yoksa çözelti verilme hızı hastanın genel durumu oranında azaltılmalıdır.

2) Eklem inceleme ve girişimlerde doz kullanılış şekli: Eklem incelemelerinde (artroskopi) doz uygulamanın gerektirdiği miktarlarda değişik olabilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

NEOFLEKS RİNGER damar içine uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği :

Sodyum tuzları böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır. Hastanın yaşına, ağırlığına ve klinik durumuna bağlı olarak yetişkinlerde günde 1-3 litre uygulanır.

Eğer NEOFLEKS RİNGER’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

NEOFLEKS RINGER

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

NEOFLEKS RINGER Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

NEOFLEKS RINGER Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

NEOFLEKS RİNGER ile tedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir etki gözlenmemiştir.

NEOFLEKS RINGER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEOFLEKS RINGER Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Addison hastalığında (Addison’un tedavi edilmiş hastalığında ya da krizlerinde, potasyumsuz sıvılar tercih edilir), elektrokoter kullanımının gerekli olduğu operasyonlarda elektrolit içeren yıkama çözeltileri kullanılmamalıdır.

• NEOFLEKS RİNGER’in bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

NEOFLEKS RINGER Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

* Belirgin hipopotasemi (kanda potasyum miktarının düşük olması) ya da hipokalsemi (kanda kalsiyum miktarının düşük olması) durumlarında (Ringer çözeltisi ile birlikte ayrıca eksik elektrolitleri yerine koyma çözeltileri de kullanılmalıdır)

* Sodyum tuzları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferik veya pulmoner ödemde ve gebelik toksemisinde (toksinlerin kana karışması) dikkatle kullanılmalıdır. *Yıkama amaçlı kullanım sırasında sistemik dolaşıma geçebileceğinden konjestif kalp yetmezliği, son dönem böbrek yetmezliği, sodyum kaynaklı ödemle seyreden klinik tablolarda ve kortikosteroid kullanan hastalara uygulamada dikkat gerekir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEOFLEKS RINGER İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Herhangi bir özel durum yoktur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Sadece kullanımının kesinlikle gerekli olması durumunda hamile kadınlarda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NEOFLEKS RİNGER çözeltisinin içerdiği potasyum süte geçer. Bu nedenle çok gerekli olmadıkça emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

NEOFLEKS RİNGER’i alan hastaların motorlu araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.

NEOFLEKS RINGER Etken Maddesi Nedir?

Özel bir durum yoktur.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• İçerdiği kalsiyum nedeniyle kalp glikozitleri ile birlikte verildiğinde birbirlerinin inotropik ve toksik etkilerini arttırırlar. Bunun sonucu kalpte ritim bozuklukları görülebileceğinden kalp glikozidleri alan hastalara i.v. yolla kalsiyumlu çözeltiler uygulanacağı zaman çok yavaş verilmelidir.

• İçerdiği potasyum klorürden dolayı spironolakton, triamteren ve amilorid gibi potasyum tutucu idrar söktürücülerle birlikte kullanıldığında kanda potasyum yükselmesi oluşabilir

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NEOFLEKS RINGER prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.