Neofleks Dekstroz Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

NEOFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücuttan kaybedilen ya da ağız yolııvla yeterli düzeyde alınamayan karbonhidratların yerine konmasında, vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla kullanılan damar İçi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU. 500 mililitre hacminde polipropilen torbalarda sunulmuştur. Bıı esnek torbaların dışında daha kalın koruyucu bir dış kılıf bulunur. Setli ve setsiz iki formu bulunmakladır.

Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve sıı aliminin kısıtlandığı durumlarda, proteinlerin mide-bağırsak sisteminden emiliminin bozulduğu durumlarda ya da vücudun proteinlere gereksinimin ileri derecede arttığı yanık gibi durumlarda uygun bir protein kaynağıyla birlikte kullanılır.

İçerdiği glukoz (şeker) nedeniyle kan şekerinin düştüğü bazı durumlarda da kullanılabilen NEOFLEKS °o50 DEKSTROZ SUDAKİ " SOLÜSYONU vücuda kalori yanında su da sağladığından Uicııdıın susuz kaldığı bazı durumların (kısıtlı su alımı, ishal, kusma ya da aşırı idrar yapmaya bağlı aşırı sıvı kaybı durumları) tedavisinde de kullanılır.

NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, konsantre Formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tiim ilaçlar gibi NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

 • Yaygın : 10 hastanın I’inden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan : 100 hastanın Tinden az. fakat 1000 hastanın Tinden fazla görülebilir.
 • Seyrek : 1000 hastanın I ‘inden az. fakat 10.000 hastanın 1 ‘inden fazla görülebilir.
 • Aşağıdakilerden biri olursa, NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • İlacın uygulandığı bölgede kaşıntılı kızarıklık kabarıklık, yanma hissi:

  • Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı:

  • Vücutta aşırı sıcaklık ya da soğukluk hissi;

  • Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutla şişme;

  • Baş dönmesi, bayılma hissi;

 • Kalple çarpıntı.
 • Eüer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin NEOFLEKS % 50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’na karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

  yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Yaygın görülen yan etkiler:

  • Vücuttaki tuz (elektrolit) düzeylerinde bozukluklar

  • Kan şekerinde yükselmeler (hiperglisemi)

  Yaygın olmayan şekilde görülen yan etkiler: :

  • Kanın seyrelmesi (hemodilüsyon)

  • Vücutta su miktarının artışına (hipervolemi) bağlı vücudunuzda veya ko ya a bacaklarınızda su toplanması (ödem), sık nefes alıp verme, soluk alıp vermenizde zoı aşma, yalarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma (konjestıf kalp yetmezliği

  belirtileri).

  • Ateş, titreme gibi tepkiler

  • Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma

  • İdrarla şeker çıkışı

  • Terleme.

  Seyrek görülen yan etkiler:

  • Alerjik tepkiler (çözelti içine eklenen ilaca bağlı).

  • Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan sertlik, kızarıklık ya da şişlik (tromboflebit)

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Eşer bu kullanma lalimalıntla hcıhsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsamz doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  NEOFLEKS Nasıl Kullanılır?

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna vc size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size avrı bir tavsiyede bulunmadıkça u talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Uygulama yolu vc metodu:

  Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklar için, doz ve uygulama selinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar

  erilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik

  durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim taralından ayarlanır.

  Özel Kullanım Durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’mm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NEOFLEKS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımının tipik başlangıç işaretleri arasında vücuttaki sıı düzeyinde artış, kan şekeri artışı, kan değerlerinde (hemoglobin ve hematokrit) azalma, kandaki lıız yoğunluklarında azalma ve kanın yoğunluğundaki artış bulunur.

  Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda doz aşımı durumunda idrar çıkışı artar ve buna vücuttaki tuzların kaybı eşlik eder. İdrar çıkışının artmasına bağlı olarak vücutta derecesi değişik bir susuz kalma durumu (dehidratasyon) oluşur.

  İdrar miktarında artış olmadığı durumlarda kan dolaşımının aşırı yüklenmesiyle ilişkili belirtiler (vücutta su birikimi ve hücre içi potasyum düzeylerinde azalma) görülebilir.

  NEOFLEKS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  Bulunmamaktadır.

  NEOFLEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NEOFLEKS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

  Bu ilaç aşağıdaki durumlarda da sizde kullanılmamalıdır:

  • Kala içi kanamalar.

 • Vücudun ağır bir şekilde susuz kaldığı durumlar.
 • İdrar çıkaramadığınız durumlar (anüri durumları).
 • • Karaciğer hastalığına bağlı koma.

  NEOFLEKS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer.

  • Gizli ya da aşikar şeker hastalığınız varsa veya herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı tahammülsüzlüğünüz varsa:

  • Vücudunuzdaki tuz miktarı azalmışsa:

  • Kalp yetmezliğiniz varsa (dolaşım sisteminizde aşırı bir sıvı birikimi olabilir);

  • Böbrek yetmezliğiniz varsa (bu durumda şekere tahammülünüz azalabilir, ayrıca eğer böbrek işlevleri bozuksa, bu tür ilaçların uygulanması sırasında vücuda alman alüminyum zehirlenme oluşturabilecek düzeylere ulaşabilmekledir) bu ilaç size dikkatle uygulanacaktır.

  Ayrıca bu ilaç çok düşük doğum ağırlıklı yeni doğan bebeklerde de dikkatle uygulanacaktır (kanın sıvı kısmının yoğunluğunda artışa ve buna bağlı kafa İçi kanama riskinde artışa neden olabilir).

  İlacı kullanmaktayken özellikle de size uygulanan damariçi tedavinin uzaması durumunda tedaviyi yürüten doktorunuz tarafından tekrar muayene edilebilirsiniz ve size çeşitli kan tahlilleri yapılabilir.

  Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (sellerin) 24 saatle bir değiştirilmesi önerilir. Ayrıca yalnızca torba sağlam ve sızdımııyorsa. içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

  NEOFLEKS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NEOFLEKS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından Özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde NEOFLEKS °o50 SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamakladır.

  NEOFLEKS Etken Maddesi Nedir?

  NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız oksa. bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilahlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza

  bildiriniz.

  NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz oldııüu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli: bu ilaçların seyreltilmesi ıçm başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltive eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek’ için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bu bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi taralından kontrol edilecektıı.

  NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, steroid cinsinden ilaç kullanan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.

  Eter reçeldi ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NEOFLEKS DEKSTROZ prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.