Nauzex Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

NAUZEX nedir ve ne için kullanılır?

• NAUZEX; damar içine uygulanan renksiz bir çözelti olup, serotonin antagonistleri (5HT3) olarak bilinen, kusma ve bulantının tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.

• NAUZEX; 4 mL çözelti içeren cam ampul içinde ambalajlanmıştır. 1 adet ampul blister ambalaj içerisinde bulunmaktadır.

• NAUZEX; kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusma tedavisi ile ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NAUZEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NAUZEX’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp atışınızın çok yavaş olduğunu ve göğüste ağrı bulunduğunu fark ederseniz,

• Yüksek ateşiniz varsa,

• Daha az idrara çıktığınızı fark ederseniz.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin NAUZEX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aritmi, hipotansiyon,

• Ekstrapiramidal reaksiyonlar,

• NAUZEX ile ilişkisi tam olarak belirlenememiş olsa da; epileptik büyük nöbet, anaflaksiyi de içeren aşırı hassasiyet reaksiyonları, hipokalemi (kandaki potasyum miktarının aşırı düşmesi).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir ve acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Halsizlik,

• Uyku hali, titreme veya seğirme, ataksi, baş dönmesi,

• Kalın barsaktan geçiş süresini artırma, kabızlık, ishal, susuzluk hissi,

• Enjeksiyon yerinde yanma hissi, rahatsızlık,

• Baş ağrısı,

• Elektrokardiyogramda asemptomatik uzama,

• Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici olarak yükselme,

• Cilt döküntüsü.

Bunlar NAUZEX’in hafif yan etkileridir. Tedavi gerektirmeden genellikle kısa bir süre içerisinde kendiliğinden düzelir.

NAUZEX Nasıl Kullanılır?

Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde:

• NAUZEX, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce tek bir doz olarak, damar içi enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.

• Üç dozluk rejim tercih edildiğinde, diğer dozlar, ilk dozdan sonraki 4. ve 8. saatlerde tatbik edilir.

• Damar içine enjeksiyon yolu ile (intravenöz) kullanılır.

• Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak NAUZEX’i kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce enjekte edecektir.

• 32 mg NAUZEX yavaş enjeksiyon ile damar içine verilir.

Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde:

ğı için talimatlar:

• NAUZEX, anestezi başlamadan hemen önce tek bir doz olarak, damar içi enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.

• Uygulanan tek dozluk tedaviye rağmen bulantı ve kusmanın devam ettiği hastalarda doz tekrarı konusunda yapılan bir çalışma mevcut değildir.

• Damar yoluyla (intravenöz) kullanılır.

• Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak NAUZEX’i anestezi başlamadan hemen önce enjekte edecektir.

• 4 mg NAUZEX 2-5 dakikalık yavaş enjeksiyon ile damar içine verilir.

• Eğer ameliyat sonrasında bulantı ve kusma devam ediyorsa aynı dozda NAUZEX damar içine verilir.

• Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda, genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir.

• Ameliyat sonras ı bulantı ve kusmanın önlenmesinde

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda, genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

• Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar: Bu hasta grubuyla ilgili olarak yapılmış spesifik çalışma mevcut değildir.

• Karaciğer Yetmezliği Olan Hastalar: Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda emetojenik kemoterapi tatbikinden 30 dakika önce başlayıp en az 15 dakikada uygulanmak üzere bir tek doz 8 mg ondansetron kullanımı tavsiye edilmektedir. Kemoterapinin ilk günü için önerilen bu dozun aşılmaması gereklidir. Kemoterapinin devam etmesi halinde ilerdeki günler için kullanım ile ilgili henüz deneyim mevcut değildir.

Eğer NAUZEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

NAUZEX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NAUZEX’i almanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NAUZEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NAUZEX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

NAUZEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NAUZEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer çocuğunuzun veya sizin, ondansetron’a ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

• Diğer ilaçlarda olduğu gibi NAUZEX, özellikle ilk 3 ayında olmak üzere hamilelik döneminde, hastaya sağlanabilecek muhtemel yararlar fetusa olabilecek muhtemel riskleri dengelemedikçe kullanılmamalıdır.

NAUZEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer

• Diğer aynı grup ilaçlara (selektif 5HT3 reseptör antagonistlere), gıdalara, boyalara, katkı maddelerine veya herhangi bir ilaca karşı aşırı duyarlığınız varsa,

• Kalın barsaktan geçiş süresini artırdığı için barsak tıkanıklığı belirtiniz varsa,

• Karaciğerinizle ilgili bir problem varsa veya daha önce olduysa, ilacı dikkatli kullanınız.

Ürünün etkin maddesinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, NAUZEX ile tedavi sırasında anneler bebeklerini emzirmemelidir.

NA UZEX, aynı şırınga veya infüzyon içinde herhangi bir ilaçla birlikte verilmemelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NAUZEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

NAUZEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• NAUZEX’in hamilelerde kullanımının zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, olası riskler göz önüne alınarak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• NAUZEX kullanan anneler, bebeklerini emzirmemelidir.

• NAUZEX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, ilacın kullanımı zorunlu ise tedavi süresince emzirme bırakılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

NAUZEX’in araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

NAUZEX Etken Maddesi Nedir?

NAUZEX bileşimindeki yardımcı maddelere bağlı herhangi bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her 4 mL dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; miktarından dolayı herhangi bir yan etki gözlenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

NAUZEX’in diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bir sakınca yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NAUZEX prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.