Natysin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

NATYSIN nedir ve ne için kullanılır?

NATYSİN idrar yollarındaki spazmı giderici (üriner antispazmotik) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

Açık sarı renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablettir. NATYSİN 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

NATYSİN, aşırı çalışan idrar torbası belirtilerinin tedavisinde kullanılan bir tablettir. Bu belirtiler arasında sık idrara çıkmak ihtiyacı, sıkışarak tuvalete gitme ihtiyacı, zamanında tuvalete yetişememenizden kaynaklanan idrar kaçırma bulunmaktadır. NATYSİN alındığı zaman etkin madde olan solifenasin vücudunuza salınarak idrar torbanızın faaliyetini azaltır ve idrar torbanızı kontrol altına alabilmenizi sağlar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NATYSIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retansiyon)

Barsak tıkanması Bacaklarda şişme Halüsinasyon

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Ağız kuruluğu

Kabızlık, bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı

Kusma

Baş dönmesi Baş ağrısı Bulanık görme

Reflü hastalığı (yanma dahil)

Boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğu

Tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma

Deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun pasajı kuruluğu Kaşıntı

Döküntü

Allerjik döküntü

Yorgunluk, uyku hali

Bunlar NATYSİN’ in hafif yan etkileridir.

NATYSIN Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Günde bir kez 5 veya 10 mg’lık bir tablet alınız.

Doktorunuz hangisinin sizin için en uygun doz olduğunu size anlatacaktır.

NATYSİN’ i her gün aynı saatte alınız.

NATYSİN ağızdan alınır ve bir içecekle bütün halde yutulmalıdır. Aç veya tok kamına alınabilir. Tabletleri kırmayınız.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği

Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda günde 5 mg’ dan daha fazla NATYSİN almayınız.

Karaciğer yetmezliği

Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda günde 5 mg’ dan daha fazla NATYSİN almayınız.

Eğer NATYSİN’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız He konuşunuz.

NATYSIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NATYSİN den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya hastanenin acil bölümüne başvurunuz ve onlara kaç adet tablet aldığınızı söyleyiniz.

Çocukların kazara NATYSİN alması durumunda derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

Doz aşımı aşağıdaki etkilere yol açabilir:

Baş ağrısı, ağız kuruluğu, baş dönmesi, sersemlik ve bulanık görme.

Ciddi doz aşımı durumunda, haliisinasyonlar. aşırı uyarılabilirlik. nöbetler, solunum sorunları (solunum yetersizliği), artan nabız (taşikardi), idrar yapamama (üriner retansiyon), göz bebeklerinde büyüme (dilatasyon) görülebilir.

QT uzaması adı verilen ritim bozukluğu dahil, kalp ritmi bozukluğu, kalp yetmezliği veya kalbe yetersiz kan akımı gibi belli risk türleriyle karşı karşıya olan hastalar için özel dikkat gösterilmesi gerekir.

NATYSIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir sonraki dozu alma zamanı gelmediği taktirde, hatırlar hatırlamaz alınız. Günde birden fazla doz almayınız. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NATYSİN ile tedavi sonlandırddığındaki oluşabilecek etkiler

Tedaviyi kesmeye karar verirseniz her zaman doktorunuza başvurunuz.

NATYSİN kullanmayı keserseniz idrar kesenizde aşırı aktivite belirtileri yeniden görülebilir veya kötüye gidebilir.

NATYSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NATYSIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

QT uzaması/Torsades de Pointes denilen kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek ilaçlar ile tedavi görüyorsanız

Solifenasin veya NATYSİN’ in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı)

Böbrek diyalizine giriyorsanız

 • NATYSİN’ in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla (örneğin ketakanazol) tedavi ediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa
 • Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse
 • Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa
 • İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltanıiyorsanız (tiriner retansiyon)
 • Ciddi bir mide veya barsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit ile ilişkili bir komplikasyon olan toksik megakolon dahil)
 • Belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa

 • Gözlerde, kısmi görme kaybının eşlik ettiği, yüksek basınç (glokom) varsa

  NATYSIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa

 • Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa
 • Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız
 • Reflü hastalığınız (yanma dahil) veya hiatus lıernia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa
 • Aspirin, ibuprofen veya steroid yapıda olmayan, iltihabı önleyen ilaçlar ve ayrıca kemiklerinizin incelmesi nedeniyle doktorunuz tarafından reçete edilen bifosfonatlar türü ilaçlar gibi yemek borusu iltihabında kötüleşmeye yol açabilen ilaçlar alıyorsanız
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda NATYSİN’ i günde 5 mg’ dan daha fazla almamalısınız
 • Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda NATYSİN’ i günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız
 • NATYSİN’ in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla tedavi görüyorsanız. Doktorunuz veya eczacınız size bu konuda bilgi vermelidir.
 • Bazı iç organları uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adı verilen) bir grup belirti gösteriyorsanız
 • Ayrıca; doktorunuz NATYSİN tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunları ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığını değerlendirecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NATYSIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NATYSİN aç veya tok karnına alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NATYSİN’ in hamilelik sırasında kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmadığı için hamilelik esnasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve ınakine kullanımı

  NATYSİN bazen bulanık görmeye ve daha nadir olarak sersemliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  NATYSIN Etken Maddesi Nedir?

  Laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Sodyum içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  NATYSİN kullanırken başka ilaçlar alıyorsanız, bu durum ilaçların işlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılığı doğurabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız NATYSİN kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurun:

  Aynı türden başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileri artabilir. NATYSİN tedavisi kesildikten sonra bu türden başka bir ilaç kullanmaya başlamadan önce bir hafta ara verilmelidir.

  Kolinerjik reseptör agonistleri türünden ilaçlar kullanıyorsanız (en yaygınlarından birisi olan pilokarpin glokom (göz tansiyonu) hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır), NATYSİN’ in etkisi azalabilir.

  Sindirim sistemi daha hızlı çalıştıran ilaçlar (örneğin metoklopramid) kullanıyorsanız NATYSİN’ in etkisi azalabilir.

  NATYSİN’ in vücuttan atılmasını azaltan ilaçlar da (örneğin ketakonozol) kullanıyorsanız günde sadece 5 ıng NATYSİN almalısınız. Aynı zamanda ciddi böbrek hastalığınız veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa hiç NATYSİN kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NATYSIN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.