Natmet 90+90 Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

NATMET nedir ve ne için kullanılır?

• NATMET tedavi paketi 120 mg nateglinid film tablet ve 850 mg metformin efervesan

tabletlerden oluşmaktadır.

• NATMET tedavi paketi yüksek kan şekeri diyet, kilo kaybı ve egzersizle yeterli olarak

kontrol edilemeyen tip 2 diyabet (şeker hastalığı, insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus (NIDDM)) hastalarında kan şekerini azaltmak amacıyla kullanılır. Tek başma metformin ile yeterli kontrolün sağlanamadığı tip 2 diyabet (şeker hastalığı) hastalarında kullanılır.

• NATMET tedavisine, yemeklere bağlı kan glukozunu düşürmek için diyet ve egzersiz ile

birlikte başlanmalıdır.

• NATMET; 850 mg Metformin efervesan tablet (90 efervesan tablet, plastik tüp silikajelli plastik kapak) ve 120 mg Nateglinid Film Tablet (90 film tablet, PVC/Alüminyum blister) ile birlikte karton kutuda kullanma talimatı ile beraber piyasaya sunulmaktadır.

• Diyetin tek başma yetersiz kalmasından sonra ilk seçenek tedavi olarak metforminle tedavi edilen tip 2 diyabetin (şeker hastalığı) şikayetlerinde azalma görülmüştür.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NATMET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, 120 mg Nateglinid film tablet kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aleıjik reaksiyon belirtileri;

• Ciltte kaşıntı veya döküntü

• Nefes almada zorluğa yol açacak şekilde yüz ve boğazda şişme

• Kan şekerinizin normalden fazla düşmesine bağlı belirtiler (terleme, sersemlik, titreme,

güçsüzlük, açlık, çarpıntı, yorgunluk, bulantı)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin 120 mg Nateglinid film tablete karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden biri olursa, 850 mg Metformin efervesan tablet kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aleıjk reaksiyon belirtileri;

• Ciltte kaşıntı veya döküntü

• Nefes almada zorluğa yol açacak şekilde yüz ve boğazda şişme

• Dolaşım yetmezliğine bağlı ani bitkinlik ve çöküntü hali (kollaps)

Laktik asidoz: Kandaki laktik asit miktarının artması, metforminin çok nadir görülen bir yan etkisidir. Daha sıklıkla şiddetli böbrek yetmezliği olan kişilerde görülür. Laktik asidozun belirtileri;

• Hızlı nefes alıp verme

• Üşüme hissi

• Karın ağrısı, bulantı, kusma.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin 850 mg Metformin efervesan tablet’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

120 mg Nateglinid film tablet • Karaciğer enzimlerinde artma

850 mg Metformin efervesan tablet

• Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

• Karaciğer iltihabı.

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

120 mg Nateglinid film tablet

• Kann ağnsı

• Hazımsızlık

• İshal

• Baş ağrısı, baş dönmesi

• Solunum yolu enfeksiyonlan

• Kilo alımı

Bunlar 120 mg Nateglinid film tabletin hafif yan etkileridir.

850 mg Metformin efervesan tablet

• Vitamin B12 seviyelerinin azalması

• Deri üzerinde kızarıklık

• Kaşıntı

• Kurdeşen

• Tat almada bozukluk

Bunlar 850 mg Metformin efervesan tabletin hafif yan etkileridir.

NATMET Nasıl Kullanılır?

Daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

120 mg Nateglinid film tablet

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Önerilen doz günde 3 defa her ana öğünden önce bir film tablettir.

850 mg Metformin efervesan tablet

Genellikle kullanılan başlangıç dozu yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra günde 2 veya 3 kez 500 mg veya 850 mg’dır. Tedavi başlangıcından 10-15 gün sonra kan glukoz ölçümlerine göre doz ayarlanmalıdır. Eğer glisemik kontrol sağlanamaza bölünmüş dozlar halinde günde 3000 mg’a (3×1000 mg) kadar verilebilir.

Adolesanlar ve 10 yaş ve üstü çocuklar;

Önerilen başlangıç dozu günde bir 500 mg veya 850 mg’dır. Tedavi başladıktan 10-15 gün sonra doz arttırılabilir ve günlük normal dozuna çıkartılabilir. Önerilen maksimum günlük doz 2000 mg’dır.

120 mg Nateglinid film tablet oral yolla, ana öğünlerden (sabah, öğlen, akşam) hemen önce (yemeklerden önceki 30 dakika içerisinde) alınabilir. Yeterli miktarda sıvı ile (bir bardak su) alınız.

850 mg Metformin efervesan tablet oral yolla, yemekler ile birlikte alınmalıdır. Bir bardak suda (150 ml) eriterek içiniz. Bir bardak suda (150 ml) eritilerek alınır. Suda çözülerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

120 mg Nateglinid film tablet

Yaşlılarda Kullanımı

850 mg Metformin efervesan tablet

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşldarda kullanımı:

120 mg Nateglinid film tablet

Etkinliği ve güvenilirliği açısından, yaslı hastalar ile genç hastalar arasında farklılık gözlenmez, bu nedenle yaşlı hastalarda dozunun özellikle ayarlanmasına gerek yoktur.

850 mg Metformin efervesan tablet

Yaşlı kişilerde, böbrek fonksiyonlarını azaltma potansiyeli nedeniyle metformin dozu, böbrek fonksiyonlan temel alınarak ayarlanmalıdır. Gerekli olduğu sürece, düzenli olarak böbrek fonksiyon değerlendirmeleri yapılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

120 mg Nateglinid film tablet

Böbrek hastalığı olanlarda doz ayarlanmasına gerek yoktur.

850 mg Metformin efervesan tablet

Böbrek yetmezliği veya bozukluğu (serum kreatin düzeyi erkeklerde >1.5 mg/dL ve kadınlarda >1.4 mg/dL) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

120 mg Nateglinid film tablet

Ağır karaciğer hastalığınız varsa 120 mg Nateglinid film tablet’in dozunun doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir. Ağır karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

850 mg Metformin efervesan tablet

Metformin alındığında laktik asidoz riski söz konusu olduğundan, fonksiyonel karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı tavsiye edilmemektedir

Eğer NATMET içeriğindeki etkisinin 120 mg Nateglinid film tablet ve 850 mg Metformin efervesan tablet ’in çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

NATMET

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

MET kullandıysanız

120 mg Nateglinid film tablet

NATMET

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Baş dönmesi, sersemleşme, açlık, sallanma veya “Olası yan etkiler” bölümünde belirtilen etkilerden herhangi biri ile karşılaşırsanız şeker içeren bir şeyler içmeli veya yemelisiniz.

Şiddetli hipoglisemik (kan şekerinin düşmesi) ataklan (nöbetler veya bilinç kaybı) geçiriyorsanız en kısa sürede tıbbi yardım alın veya birisine sizin için yardım istemesini söyleyiniz.

850 mg Metformin efervesan tablet

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız, metforminden kaynaklı laktik asidoz (kandaki laktik asit miktannın artması) görülebilir. Kas ağnsı veya kaslarda güçsüzlük, kollarda ve ayaklarda uyuşukluk veya üşüme hissi, nefes almada zorluk, mide ağnsı, bulantı ile birlikte kusma, yavaş veya düzenli olmayan kalp atışı veya güçsüz hissetme gibi laktik asidoz belirtilerini fark ettiğinizde tıbbi yardım alınız.

NATMET içeriğindeki 120 mg Nateglinid film tablet ve 850 mg Metformin efervesan tabletin kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NATMET Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

120 mg Nateglinid film tablet

Kullanmayı unutursanız tek yapmanız gereken film tableti bir sonraki öğününüzden önce almanızdır.

850 mg Metformin efervesan tablet

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NATMET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NATMET Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

120 mg Nateglinid film tablet Eğer,

• Nateglinide veya 120 mg Nateglinid film tablet içerisindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Tip 1 diyabet (şeker hastalığı) hastası iseniz,

• Diyabetik ketoasidoz (kanda laktik asit birikimi), komalı veya komasız, diyabetik prekoma,

• Hamile iseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

• Karaciğer yetmezliğiniz varsa.

850 mg Metformin efervesan tablet

• Metformin hidroklorür veya 850 mg Metformin efervesan tablet bileşimindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Böbrek yetersizliği veya bozukluğu (serum kreatin düzeyi erkeklerde >1.5 mg/dL ve kadınlarda >1.4 mg/dL) varsa,

• Diyabetik ketoasidoz (kanda laktik asit birikimi), komalı veya komasız, diyabetik prekoma,

• Akut alkol intoksikasyonu, alkolizm,

• Tip 1 diyabet (şeker hastalığı) hastası iseniz,

• Hamile iseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

• Böbrek fonksiyonlarını değiştirme potansiyeli olan akut durumlarınız (Aşırı susuz kalma, şiddetli infeksiyon, şok, iyotlu kontrast maddelerin damar içine uygulanması) varsa,

• Doku hipoksisine yol açabilecek akut veya kronik hastalıklarınız (Kalp yetmezliği veya solunum yetmezliği, yakın geçmişte kalp krizi geçirme, şok) varsa.

NATMET Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

120 mg Nateglinid film tablet Eğer,

• İleri derecede böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,

• Ciddi karaciğer probleminiz varsa,

• İlaç metabolizmasıyla ilgili probleminiz varsa,

• Ameliyat geçirecekseniz,

• Kaza geçirdiyseniz, ateş veya enfeksiyonunuz varsa,

• Beslenme bozukluğunuz varsa ve yaşlı iseniz,

• Adrenal ya da hipofız yetmezliğiniz varsa,

• Zorlu fiziksel egzersizler yapıyorsanız veya alkol alıyorsanız,

• Kan şekerini düşürücü başka bir ilaç kullanıyorsanız,

850 mg Metformin efervesan tablet

• Laktik asidoz, metformin birikimi nedeniyle meydana gelebilen ender fakat ciddi bir metabolik komplikasyondur. Şiddetli böbrek yetmezliği olan diyabet hastalığı, yetersiz diyabet kontrolü, ketozis, uzun süreli diyet, aşırı alkol alımı, karaciğer yetmezliği veya doku hasarı durumlarında laktik asidoz görülebilir. Laktik asidozdan şüphelenildiği takdirde, doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir ve derhal hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

• Metformin böbrek yolu ile atıldığından, tedaviye başlamadan önce ve daha sonra serum kreatinin düzeyleri belirlenmelidir.

• X-Ray cihazı ile ilgili (MR, röntgen v.v) herhangi bir işleme girecek ve bunun için ilaç alacaksanız doktorunuz bu işlemden önce ve sonra en az 48 saat içinde 850 mg Metformin efervesan tablet almayı kesmenizi tavsiye edecektir. Doktorunuz tedaviye tekrar başlamadan önce böbrek fonksiyonlarınızı kontrol edecektir.

• Genel anestezi ile cerrahi bir müdahale geçirecekseniz, doktorunuz cerrahi müdahaleden öncesinde ve sonrasında en az 48 saat içinde 850 mg Metformin efervesan tablet almayı kesmenizi tavsiye edecektir.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

NATMET İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

120 mg Nateglinid film tablet yemeklerden önce alınmalıdır.

850 mg Metformin efervesan tablet yemeklerle birlikte alınmalıdır.

120 mg Nateglinid film tablet ve 850 mg Metformin efervesan tablet ile birlikte alkol alınması tavsiye edilmez çünkü kan şekeriniz normalden fazla düşebilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

120 mg Nateglinid film tabletin hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

850 mg Metformin efervesan tabletin hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

120 mg Nateglinid film tabletin bebeğini emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

850 mg Metformin efervesan tabletin bebeğini emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

120 mg Nateglinid film tablet

120 mg Nateglinid film tablet nateglinid kan şekerinizin aşırı düşmesine neden olabilir, araç veya makine kullanırken kan şekerinizin düşme riskine karşı önlem almalısınız. Eğer kan şekeri düşüklüğü belirtilerini bilmiyorsanız veya kan şekeriniz sık aralıklarla düşüyorsa, araç ve makine kullanırken oluşabilecek risklere karşı özellikle dikkat etmelisiniz. Araç kullanma uygunluğu bu koşullar altında değerlendirilmelidir.

850 mg Metformin efervesan tablet

Metformin tek başma kullanıldığında hipoglisemiye neden olmadığından araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur. Ancak, metformin diğer antidiyabetik ajanlarla (sülfonilüreler, insülin, repaglinid) birlikte kullanıldığında hastalar hipoglisemi oluşma riskine karşı uyarılmalıdır.

NATMET Etken Maddesi Nedir?

120 mg Nateglinid film tablet

Her bir film tablette 1.02 mmol laktoz inhtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her bir film tablette 1 mmol (23 mgj’den daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında “sodyum içermez.”

850 mg Metformin efervesan tablet

Bu tıbbi ürün her dozunda 8.2 mmol (319.5 mg) potasyum ihtiva eder. Bu durum böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalarda ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Nateglinid

• Beta blokörler veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (yüksek kan basıncını ve

bazı kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır),

• İdrar söktürücüler (Diüretikler; yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılır),

• Kortizon ve prednizon gibi kortikosteroidler (iltihaplı hastalıkların tedavisinde)

• Flukonazol (mantar hastalıkların tedavisinde kullanılır), gemfıbrozil (dislipidemi; [kandaki

yağ miktarlarının bozuklukları] tedavisinde kullanılır) veya sulfınpirazona [kronik gut (damla hastalığı) tedavisinde kullanılır] gibi ilaç metabolizma inhibitörleri

Metformin HC1

Furosemid Nifedipin Alkol İnsülin

Katyonik İlaçlar (öm, amilorid, digoksin, morfin, prokainamid, kinidin, kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim ve vankomisin)

• İyotlu kontrast maddeler

• Glukokortikoidler (sistemik veya lokal yolla verilenler)

• Beta blokörler

• MAO inhibitörleri

• Salisilatlar

• Sülfonamidler

• Tiroid hormonları (öm, glipizid)

• Hormonal kontraseptifler (doğum kontrol ilaçları)

• Semptomimetikler

• Fenitoin

• Kloramfenikol ve probenesid

• Steroidler (iltihap ve alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczanıza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NATMET 90+90 prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.