Nasacort Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

NASACORT nedir ve ne için kullanılır?

• NASACORT AQ, triamsinolon asetonid etkin maddesini içerir. Her püskürtme dozunda 55 mikrogram triamsinolon asetonid içeren ölçülü doz kapağı + nazal adaptörden oluşan 120 sıkımlık 16.5 g lık süspansiyon içeren ambalajda kullanıma sunulmuştur.

• NASACORT AQ antialerjik bir kortiko steroid’tir. Bu ilaç mevsimsel ve yıl boyu devam eden alerjik nezlede 2 yaşın üzeri çocuk ve yetişkinlerde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NASACORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NASACORT AQ’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yalan hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlık reaksiyonu (nefes almada güçlük, boğazda şişme)

• Göz kapakları, ağız çevresi el ve ayaklarda kaşıntıyla beraber ciltte yaygın şişme olması

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin NASACORT AQ’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Katarakt

• Glokom

• Göz içi basıncında artma

• Burun kanaması

• Öksürük

• Bronşlarda iltihaplanma (bronşit)

• Dişlerle ilgili bozukluklar

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Burun ve boğaz mukozanın kuruması, burun tıkanıklığı ve hapşırma

• Burun içi mukozanın iltihaplanması (rinit)

• Yutak iltihabı (Farenjit)

• Soğuk algınlığı sendromu

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi

• Halsizlik

• Nefes darlığı

• Uykusuzluk

• Hazımsızlık, karın ağrısı

• Tad ve koku değişikliği, mide bulantısı

• Yutak ve gırtlakta ağrı

• İshal

• Deride pul pul dökülmeler

Bunlar NASACORT AQ un hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

NASACORT Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Yetişkinlerde, 12 yaş ve üzerindekiler için:

Başlangıç dozu olarak her gün bir kez, her burun deliğinize 2 püskürtme şeklinde 220 mikrogram uygulayınız. Belirtiler kontrol altma almmca, günde bir kez, her burun deliğine bir püskürtme şeklinde 110 mikrogramla devam ediniz.

Bazı hastalarda tedavinin ilk günlerinde belirtilerde iyileşme görülebilir. Ancak en yüksek yararın elde edilebilmesi için birkaç günlük tedaviye ihtiyaç duyulabilir

6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için:

Günde bir kez, her burun deliğine 1 püskürtme şeklinde 110 mikrogramdır. Daha şiddetli belirtiler varsa 220 mikrogramlık doz kullanılabilir.

Belirtiler kontrol altma alınınca tedaviye en düşük etkili doz ile devam edilmelidir.

2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için:

Günde bir kez, her burun deliğine 1 püskürtme şeklinde 110 mikrogramdır. Bu yaş grubunda uygulanacak günlük en yüksek doz da 110 mikrogramdır.

2 yaşından küçük çocuklar için:

İlacm bu yaştaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğuna dair yeterli kanıt yoktur. Dolayısıyla bu yaş grubundaki çocuklar için kullanımı önerilmemektedir.

NASACORT AQ Nazal Spray sadece burun yoluyla alınır ve en uygun etkinin elde edilmesi için düzenli olarak kullanılması gerekir.

NASACORT AQ nazal sprey’in uygulanması:

NASACORT AQ Nazal Sprey sadece buruıı içine püskürtülerek kullanılır.

1Mavi renkli kapağı yukarı doğru iterek çıkarınız. Mavi renkteki klipsi de yana doğru çekerek çıkarınız. Kullanmadan önce şişeyi yavaşça çalkalayınız.

2. Nazal Spreyi ilk defa kullanmadan önce şişeyi dik tutunuz ve baş kısmını aşağıya doğru bastırarak pompayı doldurunuz ve ince bir sprey elde edene kadar 5 defa püskürtme yapınız. Sprey kullanıma hazırdır.

3. Burun deliklerinizden birini parmağınızla bastırarak kapatınız. Şişeyi dik tutunuz ve baş kısmını size rahatsız etmeyecek seviyeye kadar burun deliğinizin içine sokunuz. Ağzınız kapalı iken ve burnunuzdan hafifçe nefes alırken şişenin baş kısmına basarak bir püskürtme yapınız.

4. Ağzınızdan nefes veriniz.

5. Yukarıdaki 3. ve 4. madde yazılı olan işlemleri diğer burun deliğinize uygulayınız.

6. 12 yaşında veya üstündeyseniz, her bir burun deliğine 2 püskürtme dozu verebilmeniz için yukarıda yazılı 3, 4, ve 5. maddelerde yazılı işlemleri bir kez daha tekrarlayınız.

En iyi etkiyi elde edebilmek için, ürünü düzenli olarak kullanmanız gerekir.

7. Spreyi kullandıktan sonra: Yumuşak bir bez veya mendille başlığı dikkatlice siliniz ve toz kapağını takınız.

Eğer nazal sprey 2 haftadan daha uzun süredir kullanılmadıysanız, yeniden kullanmaya başlamadan önce bir defa havaya püskürtme yapmanız gerekir.

I

Covtr

Spray ‘Hote

Sprey deliği

L

Klips

Bu uygulama sırasında başlığın püskürtme noktasını kendinizden uzak tutunuz. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Eğer sprey çalışmazsa, tıkanmış olabilir; aşağıdaki şekilde temizleyiniz. Tıkanıklığı açmaya çalışmayınız. İğne veya sert bir nesne ile ufak sprey deliğini genişletmeye çalışmayınız, çünkü sprey mekanizması bozulabilir.

Nazal sprey haftada en az bir kere veya tıkanırsa daha sık temizlenmelidir. SPREYİN TEMİZLENMESİ

1 .Toz kapağmı ve sadece yukarıdaki çizimde gösterilen sprey başlığmı çıkarınız.

2.Toz kapağım ve sprey başlığmı birkaç dakika sıcak suda ıslatınız, daha sonra soğuk akan musluk suyunda durulayınız.

3.Sallayarak veya hafifçe vurarak, fazla suyu uzaklaştırınız ve kurumaya bırakınız. 4.Sprey başlığmı tekrar takınız.

5.İnce sprey gelinceye kadar üniteyi püskürtünüz ve normal biçimde kullanınız.

İlk uygulamadan başlamak üzere, 120 püskürtmeden sonra veya 2 ay içinde (16.5 g/ambalaj) şişenin atılması gerekir.

Kullanım sonrası arta kalan süspansiyon başka bir şişeye aktarılmamalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip edini1.

Doktorunuz NASACORT AQ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü şikayetleriniz yeniden başlayabilir.

Çocuklarda Kullanımı

6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için: Günde bir kez, her burun deliğine 1 püskürtme şeklinde 110 mikrogramdır. Daha şiddetli belirtiler varsa 220 mikrogramlık doz kullanılabilir. Belirtiler kontrol altma alınınca tedaviye en düşük etkili doz ile devam edilmelidir.

2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için: Günde bir kez, her burun deliğine 1 püskürtme şeklinde 110 mikrogramdır. Bu yaş grubunda uygulanacak günlük en yüksek doz da 110 mikrogramdır.

2 yaşından küçük çocuklar için: İlacın bu yaştaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğuna dair yeterli kanıt yoktur. Dolayısıyla bu yaş grubundaki çocuklar için kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

NASACORT AQ’un yaşlı hastalardaki güvenliliği ve etküiliği incelenmemiştir.

Özel Kullanım Durumları

NASACORT AQ’un böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer NASACORT AQ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

NASACORT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

İlacınızı içerdiği aktif maddenin miktarı dikkate alındığında akut doz aşımı beklenmez.

NASACORT AQ "tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NASACORT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift doz almayınız.

NASACORT AQ ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Nasacort tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, alerjik şikayetleriniz yeniden başlayabilir.

NASACORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NASACORT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Sizde veya 2 yaşından büyük çocuğunuzda ilacın içerdiği etkin madde olan triamsinolon asetonide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerji varsa

NASACORT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer sizde veya çocuğunuzda;

• Sistemik steroid tedavisi görürken veya daha önceden uzun süreli sistemik steroid tedavisi görmüşseniz, NASACORT AQ’a geçerken, böbrek üstü bezinin (adrenal) fonksiyonlarında

bozulma ihtimali olabilir. (Doktorunuz sizi akut adrenal yetmezliğinin önlenmesi açısından yakından takip etmek isteyebilir.)

• Burunda veya gırtlakta yerleşmiş mantar enfeksiyonu varsa (Böyle bir durumda doktorunuz NASACORT AQ uygulamasını geçici olarak durduracak ve gereken lokal tedaviyi uygulayacaktır.)

• Kısa bir süre önce burun delikleri arasında kalan bölgede ülser, burun travması veya burun ameliyatı geçirdiyseniz ve henüz tam olarak iyileşmediyseniz (Kortikosteroidler yara iyileşmesini geciktirebilir.)

• Çocuğunuz 2 yaşından küçük ise (İlacın bu yaştaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğuna dair yeterli kanıt yoktur.)

• Çocuklarda veya ergenlerde yüksek dozda ve uzun süreli kullanılacaksa (Kortikosteroidlerin çocuklarda ve ergenlerde özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımda büyümenin baskılanmasına neden olduğu gösterilmiştir. Doktorunuz büyümenin baskılanmasıyla ilgili bulguları yakından izleyecektir, çocuğunuzun boyunu düzenli aralıklarla ölçerek büyüme oranının etkilenip etkilenmediğini yakından takip edecektir.)

• Görme yeteneğinizde bir bozulma olursa veya daha önceden göz içi basıncında artış, glokom veya katarakt gibi gözle ilgili sorunlarınız olduysa (Krotikosteroidlerin bu gibi göz sorunlarına yol açtığı rapor edilmiştir. Doktorunuz düzenli aralıklarla göz muayenesi yaparak sizi yakından takip edecektir.)

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

NASACORT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

NASACORT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz NASACORT AQ Nazal Sprey’i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

Doktorunuz anneye sağlayacağı yararın, fetusa verebileceği potansiyel zarardan daha fazla olduğuna hükmederse, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

Nasacort’un araç veya makine kullanma becerileri üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

NASACORT Etken Maddesi Nedir?

NASACORT AQ’un içinde yardımcı madde olarak benzalkonyum klorür bulunur. Bu madde irritandır, deri reaksiyonlarma sebep olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

NASACORT AQ’un herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli veya reçetesiz her hangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NASACORT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.