Nanogam nedir ve ne için kullanılır?

Nanogam, immunoglobülinler denilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaç, sizin kanınızda da bulunan insan antikorlarım içerir. Antikorlar vücudunuzun mikrobik hastalıklarla (enfeksiyonlarla) savaşmasına yardımcı olur.

Nanogam gibi ilaçlar, kanlarında yeterli miktarda antikor bulunmayan ve daha sık enfeksiyona yakalanan hastalarda kullanılır.

Aynı zamanda, bazı iltihabi (enflamatuvar) hastalıkların ve bağışıklık sisteminizin yanlışlıkla kendi dokularına karşı antikor geliştirerek oluşturduğu hastalıkların (otoimmün hastalıklar) tedavisi için daha fazla antikora gereksinimi olan hastalarda da kullanılabilir.

Nanogam aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

 • Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu durumlar (primer immün yetmezlik sendromlan).
 • Ciddi enfeksiyonlar, kanda gamaglobulin proteininin düşük seyretmesi ve kemiklerde tümör oluşumuyla karakterize durumlar (sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma).
 • Kanda akyuvarların (lökositler) aşın çoğalmasıyla karakterize durumlar (kronik lenfositik lösemi).
 • Kemik iliği nakli sırasında görülen bağışıklık sistemi yetersizlikleri (allojenik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisi).
 • Çocuklarda AIDS hastalığına bağlı enfeksiyonlar (pediyatrik HIV enfeksiyonu),
 • Çevresel sinir sisteminde görülen Guillain Bane sendromu.
 • Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu steroid grubu ilaçlar ile tedavi edilemeyen, deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda ağır ve öldürücü pıhtı oluşmasıyla karakterize hastalık durumu (idiopatik trombositopenik purpura ITP).
 • Kandaki trombositlerin düşük olduğu ITP hastalığında cerrahi işlemler ve dalağın çıkanlması ameliyatlanna hazırlık amacıyla.
 • Vücut kaslannın (özellikle göz kaslan) güçsüz olmasıyla karakterize hastalık durumu (bulber tutulumu olan myastenia gravis),
 • Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, kırmızı ve çatlamış görünümde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızank renkte görünümü ile karakterize bir damar iltihabı hastalığı (Kawasaki hastalığı),
 • Hamileliğe bağlı pıhtı oluşması durumu (gebelik sırasında gelişen sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliği).

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Nanogam’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Nanogam‘ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağn durumunda; bu ağn sol kola veya çeneye doğru yayılıp hareket etmekle artıyor, dinlenirken azalıyor fakat geçmiyorsa, soğuk soğuk terleme, mide bulantısı, nefes darlığı, huzursuzluk varsa (bu belirtiler kalp krizinde ortaya çıkabilir),
 • Vücudun bir veya her iki tarafında uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, vücut dengesini sağlamada zorluk, bilinçte değişiklik ve bilinç kaybı var ise (bu belirtiler inme durumunda ortaya çıkabilir),
 • Göğüs ağnsı, nefes darlığı, çok hızlı soluk alıp verme, hınltılı nefes, korku hali, huzursuzluk, öksürük varsa (bu belirtiler akciğerde pıhtı yani pulmoner embolizm durumunda ortaya çıkabilir),
 • Bacaklarda şişlik, ağn, yürüyememe ile ilgili şikayetler varsa (bu belirtiler toplardamarlar içerisinde pıhtı oluşumu yani ven trombozu durumunda ortaya çıkabilir),
 • Vücutta yaygın sıcaklık artışı, yanma hissi, kızanklık, kaşıntı, yaygın döküntü, dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük, vücutta yaygın ödem ve morarma, göğüste sıkışma hissi, öksürük, baygınlık hali, baş dönmesi ve koma hali varsa (bu belirtiler ilaca karşı gelişen ciddi aleıjik şok yani anafilaktik şok durumunda ortaya çıkabilir),
 • Baş ağnsı, ateş, ense sertliği (başın öne veya arkaya doğru hareketin zorlaması veya yapılamaması) bulantı-kusma, zihinsel fonksiyonlarda değişiklikler, ışığa karşı hassasiyet, uyku hali varsa (bu belirtiler beyin zan iltihabında yani aseptik menenjit durumunda ortaya çıkabilir),
 • Güçsüzlük, halsizlik, aşın yorgunluk, cildin soluk bir renk alması, nefes darlığı, düzensiz kalp atışı varsa (bu belirtiler kansızlık yani anemi durumunda ortaya çıkabilir),
 • İdrara çıkamama varsa (anüri),
 • Halsizlik, bulantı-kusma, yüzde, kannda ve ayaklarda yaygın su toplanması, vücutta şişme, kan basıncında yükselme, uyku hali, kansızlık, ciltte renk değişikliği, kaşıntı, iştahsızlık varsa (bu belirtiler böbrek fonksiyon bozukluğu ile görülen hastalıklarda (akut tübüler nefroz), böbrekte idrar salgılayan tüpçüklerin hastalığında (proksimal tübüler nefropati) ve ozmotik böbrek hastalığında (ozmotik nefroz) ortaya çıkabilir),
 • Ciltte döküntü ve kızanklık varsa.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Nanogam‘a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Miyokard enfarktüsü,
 • İnme,
 • Akciğerlere pıhtı toplanması,(Pulmoner emboli)
 • Toplardamarların tıkanması (Derin ven trombozu)
 • Kan basıncında ani bir düşüş ve şiddetli aleıjik reaksiyonlar, anafilaktik şok (Daha önceki uygulamalarda aşın hassasiyet reaksiyonlan görülmemiş olsa dahi).
 • Kırmızı kan hücrelerinin geçici olarak azalması (Geri dönüşümlü hemolitik anemi)/ /hemoliz)
 • Geçici cilt reaksiyonlan.
 • Geri dönüşümlü aseptik menenjit (enfeksiyonun neden olmadığı)
 • Karaciğer fonksiyon değerlerinin (karaciğer transaminazlan) geçici olarak yükselmesi,
 • Böbrek fonksiyon testlerinden kreatin değerlerinde artış ve böbrek yetmezliği.
 • Serum kreatinin düzeyinde artış ve/ veya akut böbrek yetmezliği

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Titreme
 • Baş ağnsı, baş dönmesi, migren
 • Ateş, vücut sıcaklığında artış, ateş basması,
 • Kusma, bulantı, ishal
 • Aleıjik reaksiyonlar,
 • Eklem ağnsı (Artralji),
 • Düşük kan basıncı,
 • Orta derecede sırt ağnsı, kas ağnsı, kol ve bacaklarda ağn, kas spazmlan,
 • Öksürük, burun akıntısı, halsizlik, grip benzeri hastalıklar, farenjit, bronşit,
 • Tansiyonda yükselme, kalpte çarpıntı,
 • Kaşıntı, döküntü, kurdeşen,
 • Uygulama yerinde şişme, sertlik, ağn,
 • Sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek enfeksiyonu ve mantar enfeksiyonu, orta kulak iltihabına bağlı kulak akıntısı,
 • Kansızlık (anemi), lenf bezlerinde şişme (lenfadenopati),
 • Tiroid beziyle ilgili bozukluklar,
 • Endişe durumu (anksiyete), unutkanlık, vücutta yanma hissi, konuşma bozukluğu, tat alma duyusunda değişiklik ve uykusuzluk gibi sinir sistemiyle ilgili yan etkiler,
 • Bir çeşit göz iltihabı (konjonktivit), göz ağnsı ve gözlerde şişlik gibi yan etkiler,
 • Parmak uçlannda soğukluk hissi,
 • Damarlarda pıhtının toplanarak iltihaplanması,
 • Astım ve burun tıkanıklığı gibi yan etkiler,
 • Ağız, yutak ve gırtlak bölgesinde acı ve şişlik,
 • Vücudun strese bağlı olarak şişmesi, ciltte kırmızı renkli ve kaşıntılı döküntüler,
 • Kan kolesterolünde artma, kan üre düzeyinin yükselmesi, kan değerlerinde düşme (hematokrit, kırmızı kan hücresi sayısı veya beyaz kan hücresi sayısının azalması)

Nanogam Nasıl Kullanılır ?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Ürün kullanılmadan önce oda veya vücut ısısına getirilmelidir.

Nanogam uygulamadan önce içinde parçacık olup olmadığı ve renk kaybı açısından gözle kontrol edilmelidir. Sadece berrak ya da hafif bulanık veya renksiz ya da açık san renkli solüsyonlar kullanılmalıdır.

Eğer ürünün içinde parçacık veya çözeltide renk değişikliği farkederseniz Nanogam‘ı kullanmayınız.

Damar içi (intravenöz) yoldan infüzyonla kullanılır. İlacm dozu sizin durumunuza ve kilonuza bağlı olarak doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Çocuklarda Kullanımı

Nanogam dozun ve infüzyon hızının dikkatli bir şekilde ayarlanması durumunda çocuklarda güvenle kullanılabilir. Yüksek dozlar kullanılarak yapılan klinik çalışmalarda çocuklara özel bir tehlike gözlenmemiştir.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşının üzerindeki hastalarda; doktor tarafından doz ayarlaması yapılarak ve daha yavaş bir infüzyon hızında verilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/ karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Böbrek ve /veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda Nanogam, doktorun belirleyeceği çok düşük konsantrasyonlarda ve pratik olarak mümkün olabilecek en yavaş infüzyon hızında verilir. Böbrek fonksiyon testleri de düzenli olarak yapılmalıdır.

Doktorunuz Nanogam ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi kesinlikle erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamayabilirsiniz.

Eğer Nanogam’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Nanogam 2 Doz Alınır mı?

Nanogam kullandıysanız, kanınız koyulaşabilir ve akışkanlığı azalabilir. Bu durum özellikle yaşlılık ya da böbrek rahatsızlığı gibi riskli bir durumunuz varsa ortaya çıkabilir.

Nanogam’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Nanogam Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

Nanogam Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

 • Eğer immunoglobulinlere veya Nanogam içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı aşın duyarlıysanız (aleıjikseniz).
 • Özellikle, immunoglobülin A eksikliğiniz varsa, kanınızda immunoglobülin A’ya karşı antikorlannız olabilir. Bu durumda Nanogam‘ın içinde çok az miktarlarda da olsa immünoglobulin A bulunduğu için (0.14 mg/mL’den daha az) alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz.

Bir aleıjik reaksiyonun meydana gelmesi durumunda, Nanogam’in uygulanması hemen kesilmelidir.

Nanogam Dikkatli Kullanılması Gereken Durumlar Nelerdir?

 • Aşın kiloluysanız,
 • Yaşlıysanız (65 yaş üstü),
 • Tansiyonunuz yüksekse (hipertansiyon),
 • Kan hacminiz düşükse (hipovolemi),
 • Şeker hastasıysanız (kandaki glikoz düzeyiniz normalden yüksekse),
 • Kan damarlannızda hastalık (vasküler hastalık) veya kan daman içerisinde pıhtı (tromboz) oluşması geçmişiniz varsa,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa (böbrekleriniz iyi çalışmadığında),
 • Böbrekler üzerine toksik (nefrotoksik) tedavi oluyorsanız,
 • Kan viskozitesini (kanın yoğunluğu) artıran hastalığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz.

Doktorunuz sizin için özel önlemler alacaktır. Nanogam’ın damarınızın içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun karanna göre ilacın damarınızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir ya da tamamen durdurulabilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Nanogam İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Nanogam kullanılırken, infüzyon öncesinde yeterli hidrasyon (yeterli miktarda sıvı alınması) dikkate alınmalıdır.

Hamileyken Nanogam Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz. Nanogam’ı hamileyken ya da emzirirken kullanılıp kullanılamayacağına doktorunuz karar verecektir. Hamile ya da emziren kadınlarda Nanogam ile hiçbir klinik çalışma yapılmamıştır. Bu yüzden hamile ya da emziren kadınlarda Nanogam kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ve aynı zamanda Nanogam kullanıyorsanız, ilacm içeriğindeki antikorlar anne sütüne de geçebilir. Bu şekilde bebeğiniz de belirli enfeksiyon hastalıklanndan korunabilir.
Araç ve makina kullanımı
Nanogam ‘ın araç ve makine kullanımı yeteneği üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Nanogam Etken Maddesi Nedir?

Nanogam, 50 mg/mL glukoz (%5) içerir. Bu, şeker hastalarında (diabetes mellitus) göz önünde bulundurulmalıdır. Gizli diyabetiniz varsa, diyabet hastasıysanız veya düşük şeker rejimindeyseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz, özellikle yüksek Nanogam’ın dozlan verilmekte ise, kan glikozu düzeylerinizin izlenmesinin ve insülin kullanımının gerekli olup olmadığına karar verecektir.

Diğer İlaçlar Ble Birlikte Nanogam Kullanımı

 • Diğer ilaçlarla kanştmlmadan kullanılmalıdır.
 • Reçetesiz satılan ilaçlar da dahil olmak üzere, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız veya aşı olmayı planlıyor iseniz doktorunuza bildiriniz.
 • Nanogam gibi immünoglobulinlerin kullanılması, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi bazı canlı virüs aşılannın etkisini bozabilir. Bu nedenle, Nanogam kullandıktan sonra canlı ya da zayıflatılmış virüs aşısını kullanmadan önce 3 ay kadar beklemeniz gerekir. Nanogam uygulandıktan sonra, kızamık aşınızı olmadan önce 1 yıl veya daha fazla beklemeniz gerekebilir. Eğer aşı olmayı planlıyorsanız bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Kan testlerine etkileri

Nanogam, bazı kan testlerini de etkileyebilen çok çeşitli antikorlar içerir.

Nanogam’ı kullandıktan sonra kan testi yaptmrsamz, kan testinizi yapan kişiye ya da tedavinizi düzenleyen doktora bunu bildiriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.