N-fess Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

N-FESS nedir ve ne için kullanılır?

N-FESS 5 mg çiğneme tableti, 6-14 yaş arası pediyatrik hastalarda inatçı astımın tedavisinde kullanılmalıdır.

N-FESS’i bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

Alerjik Rinit:

N-FESS aleıjik rinit belirtilerinin (hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılır. N-FESS çiğneme tableti, 6-14 yaş arası pediyatrik hastalarda mevsimsel alerjik rinit ve pereniyal alerjik rinit (yıl boyu devam eden) semptomlarının giderilmesi için kullanılır.

N-FESS 28 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tablet 5 mg montelukast içerir.

Astım nedir?

Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur. Astım belirtileri şunlardır:

 • Öksürük
 • Hırıltılı solunum
 • Göğüs sıkışması
 • Nefes darlığı
 • Alerjik rinit nedir?

  Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan aleıjenler ile tetiklenir.

 • Uzun süre devam eden (pereniyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi N-FESS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • karın ağrısı
 • Ayrıca, 10 mg montelukast içeren film kaplı tabletler ile yapılan klinik çalışmalarda bildirilen yan etkiler şunlardır:

 • baş ağrısı
 • N-FESS’in yan etkileri genellikle hafiftir ve N-FESS ile tedavi edilen hastalarda plaseboya

  (ilaç içermeyen tablet) göre daha yüksek sıklıkla ortaya çıktılar.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastadan en az l’inde görülür.

  Yaygın: 100 hastadan 1-10’unda görülür.

  Yaygın olmayan: 1000 hastadan 1-10’unda görülür.

  Seyrek: 10.000 hastadan 1-10’unda görülür.

  Çok seyrek: 10.000 hastadan birinden az görülür.

  Ayrıca, ilacın pazarlandığı dönemde aşağıdaki olaylar bildirilmiştir:

  Çok yaygın:

  Üst solunum yolu enfeksiyonu Yaygın:

  Diyare, bulantı, kusma

  Döküntü

  Ateş

  Karaciğer enzimlerinde yükselme Yaygın olmayan:

  Aleıjik reaksiyonlar [yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (soluma veya yutma zorluğu yaratabilir)]

  Davranış ve ruh hali değişiklikleri [kabuslar dahil rüya anormallikleri, uykuya dalmada güçlük, uyurgezerlik, sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme, endişeli hissetme, huzursuzluk, sinirli davranış veya düşmanlık içeren huzursuzluk hali (ajitasyon), depresyon]

  Baş dönmesi, sersemlik, karıncalanma/uyuşma, nöbetler [konvülsiyonlar (kasların istem dışı kasılması) veya krizler].

  Burun kanaması

  Ağız kuruluğu, hazımsızlık

  Morluklar, kaşıntı, ürtiker

  Eklem ya da kas ağrısı, kas krampları

  Bitkinlik/ halsizlik, kendini iyi hissetmeme, şişlik

  Seyrek:

  Kanama eğiliminde artış Çarpıntı Dikkat eksikliği Unutkanlık

  Çok seyrek:

  Halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyler görmek), disoryantasyon (zaman-mekan bilincini yitirme), intihar düşüncesi ve davranışı (intihar dahil)

  Hepatit (karaciğer iltihabı)

  Cildin altında ve en sık olarak incik kemiğinizin üzerindeki bölgede kırmızı, dokununca ağrıyan kırmızı şişlikler (eritema nodozum), alerjik deri döküntüsü hiçbir belirti vermeden aniden ortaya çıkan şiddetli deri reaksiyonları (eritema multiforme)

  Montelukast ile tedavi edilen hastalarda gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü (Churg-Strauss Sendromu) olaylarının kombinasyonunu içeren çok nadir olgular bildirilmiştir. Bu semptomlardan birini veya daha fazlasını yaşarsanız doktorunuza söylemelisiniz.

  N-FESS Nasıl Kullanılır?

  Astımlı çocuklar (6-14yaş arası):

 • N-FESS’i astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz.
 • Astım belirtileri kötüleşirse veya astım atakları için alman kurtarıcı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.
 • • N-FESS’i bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın.

  Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

 • Astım atakları için çocuğunuzun kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.
 • Mevsimsel alerjik rinitli çocuklarda ve pereniyal alerjik rinitli çocuklarda (6-14 yaş arası):

 • N-FESS’i çocuğunuza her gün aynı saatte bir kez veriniz.
 • N-FESS’i doktonmuz reçetelediği sürece günde bir kez çocuğunuza vermelisiniz.
 • Öğün zamanlarından bağımsız olarak verebilirsiniz. Ancak yiyecek ile alınması durumunda, yiyeceklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.
 • Uygulama yolu ve metodu:

 • N-FESS sadece ağız yoluyla alınır.
 • Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.
 • Çocuklarda Kullanımı

 • 2-5 yaş arası çocuklar için N-FESS 4 mg çiğneme tableti,
 • 6-14 yaş arası çocuklar için N-FESS 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.
 • Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafıf-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

  Eğer N-FESS’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  N-FESS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen semptomlar karında ağrı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve aşırı hareketliliktir.

  N-FESS ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  N-FESS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  N-FESS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Eğer çocuğunuz N-FESS almaya devam ederse, ilaç sadece çocuğunuzun astımmı tedavi edebilir.

  N-FESS’i doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. N-FESS astımınızı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

  N-FESS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  N-FESS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise),
 • N-FESS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Oral N-FESS akut astım ataklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlarını doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. N-FESS doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, N-FESS alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.
 • N-FESS kullanımı sırasında duygu durum değişiklikleri (saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetmeyi içeren ajitasyon, endişe hissetme, depresyon, disoryantasyon, kabuslan içeren rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uyumada zorlanma, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor) bildirilmiştir.
 • Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdırlar.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  N-FESS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  N-FESS 5 mg gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Yiyecek ile alınması durumunda, yiyeceklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, N-FESS almadan önce doktorlarınıza danışınız. Doktorunuz bu dönemde N-FESS kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  N-FESS’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, N-FESS almadan önce doktorunuza danışmaksınız.

  Araç ve makina kullanımı

  N-FESS’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. N-FESS ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  N-FESS 5 mg’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler-hakkında önemli bilgiler

  N-FESS tatlandırıcı olarak fenilalanin kaynağı olan aspartam içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Bu tıbbi ürün her 5 mg dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar N-FESS’in etki mekanizmasını değiştirebilir veya N-FESS diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

  Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, N-FESS’e başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
 • N-FESS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.