Myleran Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

MYLERAN nedir ve ne için kullanılır?

MYLERAN tablet busulfan adlı ilacı içerir. Busulfan sitotoksik olarak tanımlanan (aynı zamanda

kemoterapi olarak da adlandırılır) bir ilaç grubunda yer almaktadır. Bazı kan problemlerini ve kan

aSka^etki^der’ ‘Çm kUİIanihr’ Vücudunuz“n ürettiği yeni kan hücrelerinin sayısını

MYLERAN 100 adet tablet içeren amber renkli şişede, karton kutuda satılmaktadır.

MYLERAN aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

• Kronik granülosit lösemi (aynı zamanda kronik miyeloid lösemi olarakta adlandırılır)-olabmr say,sının arttlğ’ bir hastalık. Bu enfeksiyonlara ve kanamalara sebep

• Polısitemi vera kanınızda kırmızı kan hücrelerinin sayısının arttığı bir hastalık Bu

kanınızı kalınlaştırır ve pıhtılaşmasına sebep olur. Bu baş ağrısı, sersemlik ve nefes darlığına yol açar.

• Trombosıtemı trombositleri (kanın pıhtılaşmasına yardım eden kan hücreleri) etkileyen bir hastalıktır. Kanda pıhtılaşmaya neden olan trombositlerde artış olabilir ya da trombositler düzgün şekilde çalışmadığından burun kanaması, diş eti kanaması veya kolay morarmaya neden olur.

■ Mıyelofibröz -kemik iliğine (kan hücrelerinin yapıldığı yer) nedbeli (lifli) bir dokunun yerleştiği bir hastalıktır. Güçsüzlüğe, mide şişmesine, kanamaya ve morarmaya sebep olur.

• Hematopoetık projenitör hücre naklinden önce hazırlanmanızda. Bu sağlıklı vericilerin kemik iliğinde gelişen kan hücrelerinin sizin kemik iliğinize sağlıklı hücre üretmesine yardımcı olmak için nakledilmesi işlemidir.

Bu hastalıklarla ilgili daha fazla açıklama almak isterseniz doktorunuza sorunuz.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tün, ilaçlarda olduğu gibi MYLERAN baz, kişilerde yan «kilere sebep olabilir.

Aşağıdakilerden biri oluna, MYLERAN1, kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza veTa sıze en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ateş veya enfeksiyon belirtileri (boğaz ağrısı, ağızda yara veya üriner problemler)

* duram,ar’be,ir,i bir 1-*• «■* -• Aniden kendinizi kötü hissederseniz (vücut sıcaklığınız normal olsa bile)

Bu ilaçla da olabilen aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine sahipseniz doktorunuzla konuşunuz: Çok yaygın (10 kişide l’den fazlasını etkiler)

Kan hücrelerinin ve trombositlerin sayısında azalma

JğizyLd|m,MYLERAN ‘ie haS‘a hiSSettne <mide bulam,sl>. basla »i™ (kusma), ishal ve Yüksek doz MYLERAN ile güz beyazlarında veya deride sararma (sanlık) ve karaciğer

Kadınlarda, yüksek doz MYLERAN ile ade, döngüsü durabilir, üreme yeteneüi etkilenebilir ve erken menapoz başlayabilir

Kız çocuklarında ergenliğe giriş gecikebilir ya da engellenebilir

teSr„tX1üç“erde SPerm “re,irai gedkebiMr’ "»* durabilir "

‘ S, drakeiLr il^,LP^m°nİ Sendr0mU °’a,ak adland’r"8n M"İSİ

Yaygın (10 kişide l’den azını etkiler)

* 6zelliklc Ialasemı (akdeniz anemisi) deniien kai’ısa’

• Pnömoni olarak adlandırılan akciğer iltihaplanması nefessiz kalma, öksürük ve ateşe yol

• Saç dökülmesi (yüksek doz MYLERAN ile)

• Deride koyu renkli plakalı görünüm

Yaygın olmayan (100 kişide l’den azı etkilenir)

‘ ve“;n7PS *** “= ad“ dÖn8M dUraWlir’ ""»» »“>* etkilenebilir

Seyrek (1.000 kişide l’den azı etkilenir)

• Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma, bu durum v

yorgun, güçsüz ve nefessiz

. Se^f°Iabİlen 3nemİ (kansızl,k) ^arak adlandırılır

Yüksek doz MYLERAN ile nöbet geçirme

’ problemleri Veya yÜ‘ISek MYLERAN k“lla"""’ «• katarak, veya diSer göz

‘ ■“ <*"» ve

‘ ha" MYLERAN ile «te beyazlar,nda veya deride sararma (sard.k) ve karaciğer

• Saç dökülmesi (normal doz MYLERAN ile)

’ ^1“ kUrUma ya da Ç°k kum ve k,zamlar dahi, deri

Çok seyrek (10.000 kişide l’den azı etkilenir)

• Myastenia gravis olarak adlandırılan kas zayıflığı genellikle k* ^ konuşmada veya kol ve bacaklar, kullanmada zorluğa neden olur. ^ dÜŞCr Ve

ürkeklerde meme büyümesi

dGe“ar^S

herhangi bir •**

MYLERAN Nasıl Kullanılır?

MYLERAN ı daima doktorunuzun belirtiği şekilde alınız. İlacınızı doğru zamanlarda almanız önemlidir. İlaç kutunuzda hangi sıklıkta kaç tablet alacağınız yazılı olacaktır. Eğer yazılı değilse veya nasıl kullanacağınızdan tam emin değilseniz doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza sorunuz.

• Busulfan dozu kan probleminize veya kan kanserinize bağlıdır.

• Tedaviniz esnasında doktorunuz ihtiyacınıza göre dozunuzu değiştirebilir

• Bazen, fazla kilolu iseniz dozunuz değiştirilebilir

• Eğer yüksek doz busulfan alıyorsanız doktorunuz benzodiazepin olarak adlandırılan başka

bir ilacı da reçeteleyebilir. Bu nöbet geçirmenizi durdurmaya yardım edecektir.

MYLERAN kullanırken doktorunuz düzenli olarak kan testi isteyecektir. Bu kan hücrelerinizi saymak ve eğer gerekliyse doz değiştirmek içindir.

Kronik granülosit lösemi (aynı zamanda kronik miyeloid lösemi olarakta adlandırılır)-

• Mutat ilk doz 4 mg a kadardır, tek doz olarak verilir. Doktorunuz da vücut ağırlığınıza bağlı olarak sonraki dozlarınızın büyüklüğüne karar verecektir.

• Normalde tedavi 12 ila 20 haftalık bir kürle sonlanacaktır.

■ Bazı kişilerin uzun süre MYLERAN alması gereklidir. Uzun süreli kullanımda mutat

günlük doz 0.5 mg ila 2 mg’dır. Eğer günlük dozunuz 2 mg’dan az ise doktorunuz

tabletlerinizi sadece belli günlerde almanızı isteyebilir. Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz.

• Çocuklarda kronik miyeloid lösemi nadirdir ve MYLERAN’ın tavsiye edilen dozu bulunmamaktadır.

Polisitemi vera

• Mutat doz günde 4 ila 6 mg’dır.

• Kür genelde 4 ila 6 hafta sürer. Bu kür tekrarlanabilir.

• Bazı kişilerin uzun süre MYLERAN alması gereklidir. Uzun süreli kullanımda mutat

günlük doz 2 ila 3 mg’dır. Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz.

Miyelofibröz ve esansiyel trombositemi

• Mutat günlük doz 2 ila 4 mg’dır.

Hematopoetik projenitör hücre nakli

• İlaç genellikle nakil gününüzden 7,6,5,4 ve 3 gün önce alınır (nakil gününüzü 0 kabul ediniz ve nakil olmadan öncesine, geriye doğru sayınız).

• Nakilden iki gün önce siklofosfamid adlı ilacı da alacaksınız. Siklofosfamid son MYLERAN dozu üzerinden 24 saat geçmeden önce verilmemelidir.

o YetişkinlerMutat doz vücut ağırlığınızın her bir kilogramı için I mg’dır. Bu doz her 6 saatte bir alınır.

o ÇocuklarDoz vücut yüzey alanınıza göre hesaplanacaktır. Bu doz her 6 saatte bir alınır.

MYLERAN sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletlerinizi bir miktar su ile yutunuz. Kırmayınız, ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına bağlı olarak dozu ve kullanım süresini belirleyecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

Veri bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Obezlerde doz yüzey vücut alanına göre veya ideal kiloya göre doktor tarafından ayarlanarak kullanılır.

Eğer MYLERAN’ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MYLERAN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

MYLERAN dan çok fazla kullandıysanız veya başkası yanlışlıkla kullanmışsa gecikmeden doktorunuza söyleyiniz ve size en yakın hastanenin ACİL bölümüne başvurunuz. İlaç kutusunu yanınızda götürünüz.

MYLERAN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unutursanız, doktorunuza söyleyin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MYLERAN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

MYLERAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MYLERAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Busulfan veya MYLERAN’ın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)

• Daha önce busulfan aldıysanız ve size iyi gelmediyse (busulfan etkin maddesine karsı dirençli iseniz)

MYLERAN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa

• kuHanı’yorsanız0naZ01′ metr°nİdaZo1 Veya diğer silotoksik (hüce öldürücü) ilaçları

• Hamileyseniz

• Hamile olma veya baba olma ihtimaliniz varsa (MYLERAN sperm yumurta ve/veya bebeğe zarar verebilir. Bu yüzden sız veya eşiniz bu tabletleri kullanıyorken hamilelikten sakınmak için güvenilir koruyucu önlemler almalısınız.)

• Emziriyorsanız

• Aşı yaptırdıysanız veya canlı aşı ile aşı yaptırmayı planlıyorsanız

• Son zamanlarda radyoterapi (ışın tedavisi) aldıysanız veya halihazırda radyoterapi (ışın tedavisi) alıyorsanız

• Ameliyat olmayı planlıyorsanız veya ihtimaliniz varsa

• Talasemi (Akdeniz anemisi (kansızlığı)) olarak adlandırılan kalıtsal kan hastalığınız

varsa iniz

• Gut (ürik asit kristallerinin ağrılı ve şişmiş eklemlere yol açtığı bir hastalık) hastalığ varsa. MYLERAN almadan önce gut hastalığınızın tedavi edilmesi gerekebilir.

damşınrilar geÇm,Ştekl herhan8‘ bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

MYLERAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Bir miktar su ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Tabletler bölünmemelidir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eşlerden herhangi birine MYLERAN veriliyorsa yeterli hamileliği önleyici önlemler uygulanmalıdır. Gebelik sırasında özellikle ilk üç aylık dönemde MYLERAN kullanımından mumkun olduğunca kaçınılmalıdır

(hmşımz W/<? oldu^nuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

MYLERAN, sürücülük performansı veya makine kullanma yeteneği üzerine etkisi bilinmemektedir. İlacın yapısından dolayı zararlı bir etki yapması beklenmemektedir.

MYLERAN Etken Maddesi Nedir?

MYLERAN laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Özellikle aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

• Diğer sitotoksik ilaçlar (kemoterapi) ile birlikte MYLERAN kullanılırsa nefes alma problemleri gibi yan etkilerle karşılaşma ihtimaliniz daha fazladır

• Fenitoin (sara nöbetlerini önlemek ve tedavi etmek için kullanılır) kullanıyorsanız doktorunuz fenitoini başka bir ilaçla değiştirmek gereğini duyabilir

• Canlı organizma (ağızdan çocuk felci, kızamık, kabakulak, kızamıkçık gibi) içeren aşılar-MYLERAN vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasını azaltabilir

• İtrakonazol (mantar enfeksiyonlarında kullanılır) veya metronidazol (bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda kullanılır) MYLERAN’la kullanıldığında ciddi yan etkilere sebep olabilir

• Siklofosfamid (kan bozukluklarının bazı tiplerinde kullanılır) MYLERAN’la birlikte kullanılacaksa ilk siklofosfamid dozu son MYLERAN dozundan 24 saat veya daha uzun bir süreden sonra verilmesi en iyi uygulamadır. Bu olası herhangi bir yan etkiye maruz kalma ihtimalinizi azaltır

• Hastanede veya diş hekiminde bir işlem için anestetik kullanılması gerekirse doktorunuza veya diş hekiminize MYLERAN kullandığınızı söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MYLERAN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.