Mycobutin Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

MYCOBUTIN nedir ve ne için kullanılır?

MYCOBUTIN 30 kapsül içeren blister ambalajda bulunur.

Viyole toz İçeren kırmızı-kahverengi, kendinden kilitli sert jelatin kapsüldür.

MYCOBUTIN rifabutin etkin maddesini içeren bir antibiyotiktir. Mikobakteri adı verilen mikropların (bakterilerin) neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Bunlar genelde kullanılan normal antibiyotiklerle yok edilemeyen bakterilerdir.

, « • Mycobacterium tuberculosis en yaygın mikobakteriyel enfeksiyonlardan biridir. Akciğer

tüberkülozunun tedavisi için MYCOBUTIN diğer antibiyotiklerle kombinasyon halinde kullanılabilir.

• MYCOBUTIN, Mycobacterium avium intrasellüler (MAI, ayrıca MAC olarak da bilinir) gibi diğer mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisinde de kullanılabilir.

• Enfeksiyonla savaşamayan kişilerin (öm. İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) olan kişiler) mikobakterilerle, özellikle de MAC ile enfekte olma olasılığı daha yüksektir. Kandaki CD4 hücrelerinin (bağışıklık sisteminin bir parçası) sayısı mikrolitrede 200’e eşit veya altına düştüğünde MYCOBUTIN, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) hastalığı olan kişilere verilebilir. Bu, hastalarda MAC enfeksiyonu gelişiminin durdurulmasına yardımcı olur.

Size neden MYCOBUTIN verildiği konusunda emin değilseniz, bunu doktorunuza danışmaksınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MYCOBUTIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilacı aldıktan sonra aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, bunu hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Nadiren görülmelerine rağmen, bu semptomlar ciddi olabilir.

* Ani olarak gelişen hırıltılı solunum, nefes almada zorluk, göğüs ağrısı, göz kapakları, yüz veya dudakların şişmesi, döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa).

• Bulantı, kusma ve ishal

• Gözlerde veya deride sararma (sarılık)

■ Ciltte renk bozulması

■ Gözde ağrı veya kızarıklık, görüntü bulanıklığı veya görme kaybı

• Üveit (bir tür göz iltihabı)

• Komeal birikim

• Grip benzeri semptomlar ve/veya eklemlerde veya kaslarda ağrı

• Ateş/yüksek vücut ısısı

• Kandaki tüm hücrelerde azalma (pansitopeni)

• Akyuvar (lökosit) bozuklukları (beyaz kan hücresi sayısında azalma, akyuvar sayısında azalma, lenfopeni, granülositopeni, kandaki parçalı hücre sayısında azalma, düşük lökosit sayımı, düşük nötrofıl sayımı)

• Trombosit-kan pulcuğusayısında azalma

• Düşük trombosit sayımı

• Kansızlık

a -S°k

• Aşırı duyarlılık

• Bronşlanrın spazmı

• Döküntü

• Kanda eozinofıl (bir tür alerji hücresi) sayısında artış

• Karaciğer enzimlerinde artış

•Kelimelerin birbirine karıştırılmasıyla ortaya çıkan yazı dili bozukluğu (pireksi)

MYCOBUTIN alırken doktorunuz lökosit, eritrosit, trombosit (kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur) ve karaciğerin ürettiği, enzim adıyla bilinen maddelerin düzeyini ölçmek için düzenli kan testleri yapacaktır. Böylece kan ve karaciğer fonksiyonlarınızın düzgün olması sağlanacaktır.

MYCOBUTIN Nasıl Kullanılır?

Kapsüller günde bir kez ağız yoluyla alınmalıdır.

Mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisi için MYCOBUTIN genellikle diğer antibiyotiklerle kombinasyon halinde verilmektedir.

Kapsüllerin sayısı tedavi olmanıza neden olan rahatsızlığa bağlıdır.

Normal dozlar aşağıdaki gibidir:

Tüberküloz:

Günde bir kez 1 ila 3 kapsül

Diğer mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisi;

Günde bir kez 3 ila 4 kapsül; ancak belirli bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuz daha düşük bir doz reçete edebilir.

MAI/MAC enfeksiyonunun önlenmesi için kullanıldığında:

Günde bir kez 2 kapsül

MYCOBUTIN’i bir enfeksiyonun tedavisi için alıyorsanız 2 İla 3 hafta boyunca kendinizi daha iyi hissetmeyebilirsiniz. Doktorunuz aksini belirtmediği sürece kapsüllerinizi almaya devam etmelisiniz.

Uygulama yolu ve yöntemi:

Ağızdan alınır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda MYCOBUTIN kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin spesifik bir öneri mevcut değildir.

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek bozukluğunuz varsa doktorunuz tarafından doz yarıya düşürülecektir. Hafif-orta derecedeki böbrek bozukluğunuz varsa herhangi bir doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından doz düşürülmelidir. Hafif derecede karaciğer bozukluğunuz varsa herhangi bir doz ayarlaması gerekmez.

Eğer MYCOBUTIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MYCOBUTIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Yanlışlıkla çok fazla MYCOBUTIN aldıysanız, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İçinde MYCOBUTIN kapsül olsun veya olmasın, her zaman ilaç ambalajını beraberinizde getiriniz.

MYCOBUTIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MYCOBUTIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız anda ilacı alınız. Ancak sonraki ilaç dozu zamanınız gelmişse unuttuğunuz dozu ayrıca almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MYCOBUTIN ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz size söylemediği sürece MYCOBUTIN almayı kesmeyiniz, aksi takdirde enfeksiyon yeniden oluşabilir.

MYCOBUTfN’i nasıl almanız gerektiğine ilişkin başka sorularınız varsa, bunları doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

MYCOBUTIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MYCOBUTIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

^ Eğer,

• Rifabutin veya tüberküloz tedavisi için kullanılan diğer ilaçlara veya yukarıda listelenen diğer MYCOBUTIN bileşenlerine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

• Gebeyseniz veya emziriyorsanız.

• İlaç 12 yaşın altındaki bir çocuk için reçete edildiyse.

MYCOBUTIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Karaciğer veya böbreklerinizle ilgili sorunlarınız varsa veya geçmişte bu tür sorunlarınız olduysa. İlaçlar herkes için uygun olmayabilir. MYCOBUTIN almadan önce doktorunuzu bu konu hakkında bilgilendirmelisiniz.

• İdrarda kırmızı/turuncu renklenme sıkılıkla görülebilir. Cildinizde ve diğer vücut sıvılarında da renklenme görebilirsiniz. Bu konuda endişelenmenize gerek yoktur. Ayrıca yumuşak kontak lenslerin de rengini değiştirebilir, bu nedenle MYCOBUTIN kullandığınız sürece kontakt lens takmayınız.

• Klaritromisin (veya diğer makrolidler) ve/ veya flukonazol (ve benzer bileşikler) A kullanıyorsanız.

• Bir tür göz iltihabı olan üveitten şüpeleniliyorsa. MYCOBUTIN ile ilişkili üveit diğer göz ile ilgili HIV komplikasyonlarından doktorunuz tarafından ayırt edilmelidir.

• Proteaz inhibitörü denilen ilaç grubundan ilaç kullanıyorsanız.

• Hafif veya şiddetli ishal olursanız.

Doktorunuz, aktif tüberküloz veya başka bir mikobakteriyel hastalığınızın olup olmadığını kontrol

etmek için çeşitli testler yapacaktır. Bir enfeksiyonun tedavisi için diğer ilaçlarla birlikte

MYCOBUTIN alıyorsanız düzenli göz muayenesi de olabilirsiniz.

Tedavi süresince düzenli aralıklarla beyaz hücre, pıhtılaşma hücreleri ve alyuvar sayımlarının

yapılması önerilir.

MYCOBUTIN, her zaman, rifamisin grubu dışındaki diğer antimikobakteriyel ilaçlarla birlikte verilmelidir.

MAC enfeksiyonu kapmanızı önlemek için MYCOBUTIN’i yaşamınız boyunca almanız gerekebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MYCOBUTIN’in yiyecck ve içecek ile kullanılması

MYCOBUTIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz MYCOBUTIN almamanız gerekir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Emziriyorsanız, MYCOBUTIN almamanız gerekir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

MYCOBUTIN’in araç veya alet ya da makine kullanma kabiliyetinizi etkilemesi beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar MYCOBUTIN’in çalışma şeklini etkileyebilir veya MYCOBUTIN’in kendisi, aynı anda alınan diğer ilaçların etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildirmeniz gerekir:

• Diyabeti tedavi eden ilaçlar

• Ağrı kesiciler (özellikle aspirin)

• Varfarin gibi antikoagUlanlar (kan incelticiler)

» Prednisolon gibi kortikosteroidler (enflamasyon veya alerji tedavisi için)

• Siklosporİn veya takrolimus (bağışıklık sistemini baskılamak için)

• Kinidın veya digitalis (digoksin dışında) (kalp rahatsızlıkları için)

• Dapson, sulfametoksazol-trimetoprim (deri enfeksiyonlan veya pnömonİ tedavisi için)

• Fenitoİn (epilepsi tedavisi için)

• Antifungaller (özellikle flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol veya mikonazol)

• Antiviraller (özellikle amprenavir, delavirdin, didanosin, fosamprenavİr/ritonavir, lopinavir/ritonavir, indinavir, sakinavir veya ritonavir, tipranavir/ritonavir, zidovudin)

■ Klaritromisin,azitromisin (bir antibiyotik)

• Narkotikler

MYCOBUTIN alırken oral kontraseptifler (‘doğum kontrol hapı’) gebeliği Önleyemeyebilir. Diğer doğum kontrol yöntemlerini kullanmanız önerilmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MYCOBUTIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.